Page 1

INREDNINGSBESKRIVNING RUMSFÖRTECKNING

UPPD.NR

OBJEKTNR Litra

M1R7

Z0018951

Room

Kort beskrivning

B2 WC1

HF1

RUMSBESKRIVNING

FÖRSL

USÖ O-HUSET RÖNTGEN PET-CT OMBYGGNAD

test test

1

UPPRÄTTAD

2012-02-15

REVIDERAD

2012-02-15

A

Antal

Anmärkning

1

Test med funktionsbeskrivning

1

visas i dokument, alltså vad visas i dokument, alltså vadvisas i dokum ent, alltså vad  visas i dokument, alltså vadalltså vadvisas i dokument , alltså vad  visas i dokument, alltså vad alltså vadvisas i dokument, alltså vad  visas i dokument, alltså vad

1

CAD-Q Solna Telefon: 090700800 Telefax:


INREDNINGSBESKRIVNING RUMSFÖRTECKNING

UPPD.NR

OBJEKTNR Litra

M1R12

Z0018951

KÖK

FU34

RUMSBESKRIVNING

FÖRSL

USÖ O-HUSET RÖNTGEN PET-CT OMBYGGNAD

Kort beskrivning

Antal

2

UPPRÄTTAD

2012-02-15

REVIDERAD

2012-02-15

Anmärkning

1

CAD-Q Solna Telefon: 090700800 Telefax:

A

/tmpphpRmIqI5  

A CAD-Q Solna Telefon: 090700800 Telefax: 1 RUMSBESKRIVNING OBJEKTNR Z0018951 2012-02-15 2012-02-15 REVIDERAD UPPD.NR UPPRÄTTAD Litra A CAD-...

/tmpphpRmIqI5  

A CAD-Q Solna Telefon: 090700800 Telefax: 1 RUMSBESKRIVNING OBJEKTNR Z0018951 2012-02-15 2012-02-15 REVIDERAD UPPD.NR UPPRÄTTAD Litra A CAD-...

Advertisement