Page 1

United Nations Spatial Data Infrastructure Netherlands Coordination Office

Minutes of Meeting Bezoek ASG/ CITO Dr. Choi Soon-hong Wageningen, 22 oktober 2011

Onderwerp Nederlandse participatie in het Center of Excellence van de United Nations Spatial Data Infrastructure (UNSDI) Deelnemers Dr. Choi Soon-hong Assistant Secretary-General / Chief Information Technology Officer, VN Suha Ülgen Co-chair of the United Nations Geographic Information Working Group (UNGIWG) and Senior Advisor on Spatial Data Infrastructure (SDI) Office of Information and Communications Technology (ASG/CITO), VN Lorant Czaran Head of Office, Bonn (UN-SPIDER) at United Nations Office for Outer Space Affairs Arnold Bregt Professor Geo-information Science, Wageningen University Jan Cees Venema Head UNSDI-NCO Verslag Centraal in het bezoek ASG Choi, gefaciliteerd door de Wageningen Universiteit, staat de de vraag of en hoe de Nederlandse betrokkenheid bij de totstandkoming van het Center of Excellence (CoE) van UNSDI kan worden gerealiseerd. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken is terugkoppeling gegeven om in het gesprek met ASG Choi een boodschap namens het Departement mee te geven. Deze luidt dat de betrokken directies aangeven dat er zeker interesse is in het UNSDI Centre of Excellence en dat zij de vraag tot deelname graag op een structurele wijze willen oppakken in 2012 (de betrokken directies zijn DVF, DME en DDE). De post ASG/CITO bestaat pas 4 jaar en is door SG Ban Ki-moon geïnitieerd. SG Ban Ki-moon verwacht vanuit deze eenheid de VN te kunnen innoveren. Hij vindt de rol van ICT hierin belangrijk. UNSDI kan hierin, als bindend infrastructuurelement en informatieuitwisselingsplatform binnen de VN organisaties, een sterke rol vervullen. Vooraan staan echter altijd de thematische issues waar we mee te maken hebben. Daaronder liggen de lagen producten en diensten, de geografische informatie en de ‘dragende’ op internationale standaarden gebaseerde Spatial Data Infrastructure (SDI) (zie figuur rechts). ASG Choi zou graag zien dat er laagdrempelig (geo-) informatie beschikbaar gemaakt wordt. Hij ziet hierin een analogie met YouTube. De informatie zal niet alleen ontsloten moeten gaan worden voor de betrokken VN organisaties, maar ook voor de lidstaten.

UNSDI-NCO Kornwerd 72 1274 AM Huizen The Netherlands

tel.: +31 64 9987 084 e-mail: jcvenema@unsdi.nl web site: www.unsdi.nl

ING bank account nr.: 2910119 IBAN NL43 INGB 0002910119 BTW nr.: NL.117673961.B01 Chamber of Commerce 32120436


United Nations Spatial Data Infrastructure Netherlands Coordination Office

ASG Choi meldde dat hij daags voor zijn bezoek aan Wageningen met de Duitse overheid tot overeenstemming was gekomen om het CoE voor UNSDI in Bonn te vestigen. Zij willen vooral een koppeling tussen het CoE en de Duitse wetenschappelijke instituten realiseren. Australië is sinds juni (via AusAID) ook een UNSDI donor. CSIRO ontwikkelt in dit kader tevens het ‘UNSDI Gazetteer Framework’ voor de VN. ASG Choi is zich bewust van de Nederlandse prioriteiten food/agro en water, alsook de sturing op het gezamenlijk inzetten van de gouden driehoek, overheid, wetenschap en industrie. ASG Choi ziet voor de inzet van specifieke Nederlandse kennis en kunde op deze gebieden goede perspectieven. Hij voorziet ook mogelijkheden om Nederlanders bij het CoE in Bonn te detacheren. ASG Choi wenst de Nederlandse overheid formeel te benaderen voor een verzoek tot deelname in het CoE voor UNSDI. Hij zal hiertoe de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij de VN, de heer Herman Schaper, benaderen.

UNSDI-NCO Kornwerd 72 1274 AM Huizen The Netherlands

tel.: +31 64 9987 084 e-mail: jcvenema@unsdi.nl web site: www.unsdi.nl

ING bank account nr.: 2910119 IBAN NL43 INGB 0002910119 BTW nr.: NL.117673961.B01 Chamber of Commerce 32120436

Minutes of Meeting bezoek ASG-CITO Choi Soon-Hong  

http://www.unsdi.nl/downloads/mom-choi-22okt11.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you