Page 1

Tema Näringsliv Kultur StadsmiljÜ Vision kommunikation Projektledning Tot

R1 3 046 26 495 0 23 155 257 399 310 095

R2 209 862 1 118 456 184 630 414 294 1 213 653 3 140 895

R3 1 132 833 1 509 087 650 903 945 207 1 759 031 5 997 061

R4 465 120 2 071 212 1 005 916 1 294 721 1 290 786 6 127 755

0 Budget Andel 1 810 4 626 861 349 39% 4 725 13 421 251 229 35% 1 841 9 925 450 503 19% 2 677 5 136 376 077 52% 4 520 7 363 868 873 61% 15 575 40 473 807 032 38%


Upparbetade kostnader

310 095

3 140 895

5 997 061

R1

R2

R3

6 127 755

R4

TEST PP  

DNSAJDKJIODEJIDDCJKNDKLAENSDDDAD

TEST PP  

DNSAJDKJIODEJIDDCJKNDKLAENSDDDAD

Advertisement