Page 1


ISBN 978-974-01 -9424r

8 d

f i ~ W f l 3 9 0 1 1 8 9W.fl.

bddm

$luau QIOO,OOO ~4a.1

TW3KW6

0

bdmd

momm,

0

bdod

d o m m I W 3 r n ~0

bdmd dddb


unn 1


nGi o

w

- 6 '

n

Rl8F11lUQIWnMQZ"URalBJ .................................................................................. a

I

P P

"llaUflaWUOqmR1..................................................................................................

eoe eod

~~?~VIUMI$.J................................................................................................ neb 0

w

- 6 '

P

Rl~FE11UQIWWU~:"UR31~ .............................................................................. smd A

Pa

%?unblWuoqtudl ............................................................................................... ade

ynhasaqawhwnn3 ..........................................................................Qdm

~lna~wnt ............................ add P

ynG~a~nauiluunn4 .................................................................................. e 0

d

w

- 6 '

P

R I ~ ~ I U Q I W ' Y I U ~ : " I I ~ R ............................................................................. ~I~ odd an

. aadawu~qrudi........................................................................................... @ d o

,.... ,,a ~ ~ ~ i a m a = s ~........................................................................................ i~awn o

d

w

Qfi

91

6'

CI

- ,

UP73bRa7:n

........................................................................................................sdm

BJJRQFIVI% ...............................................................................................sdm 91 0 - 6 '

u s ~ a p a n i a .................................................................................... u~

n ~ n a y m iiun'.............................................................................................. ii ebo 0

a

- 6 '

w

~ l a ~ f l i u ~ ~ ~ ~ b.............................................................................. b a ~ ~ a ~ a i n P

a-

aaunclwuymdi................................................................................................

ebb a0 .


fi

M Q*

edm sdsn edd add sdd edd edd edo ado eds edkl add edd edb edb

nmuu7n [m'ns~*c5zsiaSwi*txs' imsimstii*r~txs' uaz~d5m'ub........ .

~ d d

w~:uin~udows:qw~d81~a"iunia'u .......................................... add C

w ~ : u i n a u ~ ~ o w a ~ u ~ q g ~ n ........................................ h~fiin~~a ~ u ~ R a n ~ z m w k u n a~uiuu.runaqui3 pir ............................ d

w3:n.aaaasd~ibss nau~uufiw u i q ~ n m(~6.u.1.)........................ edb ~ ~ : E I I Q I ~ ~ ~ (~h~a~01913UId?J5) ~ M I J n

n

b

n

...................................... @dm

~IUU3U~3ibsbE1QIS (a%)........................................................................... @d6n


2nd &r&uiuud, ?ssma;uaaasma8?mad (n~~mwy : auinuniwuar~iijlouviad.r=mpilnu,

Q-

bbod),bbd-bdb.


~duuuao~anamlriinum\&~i~nd~~ind~r~nn"11o~did~:w"us"6~ .. foernaosua:iou~~n"a 6-A . i o unsm dndidszw'umnuu~u~b~b~u~t bduuaiusJ'ryyT~d~Cun~nwslb" h u ~ s d " u ~ d ~ a : ~ o c b d u d 8 d b ~ ~ ~ i n n i a ~ i ~ u ~(~~iuudai iudw~~:ihdhd% n i i61) ~ ~ u a r~ ni l u u i n ~ 5 o ~ g u unis~~ukinrinan~~~utnCn~ui n (iiunii n l a?) ni~Ki~um~zGuGu~FmuY"~<ua~~yn4 n i g n i m h s q o t (iiunii RU WR) ~iluOiU 6-d w d i e l s r w u s n b ~ u d s i ~ u n s ol &~ ~ T j Fmas Cud niwefi naeu ~ ~ a t - h a.s~amG u hdvlh q aiob%'nid3:wunmm~Guabguna"n ~ d ud o d g ~ ~ udaclu%i.syuuwu i usis~flunaou&asuniba~hamimn~~d~bflu-hu ui~do~~~6idsrw"us"~i~"11Cm~t~san" ~ d u ko~a:~a~riiurrdsbildnasua:iiu ~ i u n i i l i a. niw u6 ~ n a o u d ~ ~ B d n a s 6- d 6Lbatniwu ~~osmCn~snn~~a:Cnxwim~~4s~~uCuw"ua:niwu ~ ~ e r n i i 6 i C ubiluGu d ad 8: naiu~&a~a~wn~i7~daoddid3:w"us"b~dar"11~m~:~au~~iiuas~aiinm~3o~uuq \6odic 4

QI

w

w

- 6 - n

I

P

fl

2

b:

dd

dennsmsnaiu~w~a7:"uo~~id~rw"us" ~ ~ t b ~ ~ ~ i ~ - 6 - w 6-A luiidslwua waadidrh ~anJniGun:un.atu a n n annar ~guk~Bu~dnatGsd nl

R ~ ~ i ~ U d ~ i ~ ~ d ~ ~ : b

61 ildiiq (-) sy


d1si78~zm.m

du~on16~

kuu~~5.4

wsz@~u

I['/.

niy~tn

8~9631963

I '6,

~#~so~au

ostaskl

,',

,

,

.-I

- .

~doGn~~uudiun'idazw"ud.u"i~6uu"~muoon~#u~1S!6~~~az~iuCunKn WP1

1

8 ~ ~ ~ d i f l b ~ ~ d ! ~ b ~ ~ 8 i ~ ~ i 3 l ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 8 5 ~ w,a

d

d l i ~ u o n n a i u ~ u ~ u j u a i u 6 ar ui o o n ' i d n i ~ ~ ~ u i ~ ~ ~ ~ ~ o n a i u ~ u a ~ z ~ u n ~

~aimna"3aod"673bfiod%6~n ~ i a ~ 6 d i ? o u n 3 o d a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f l ~8Gai ~1iud~zbnn

n oi i ~d4 1 ~ n a i n m i u ~ v l u i z ~ u r i a ~ i i u a ~ u o ~7 A IEI.

%aub~n"a ~odidsz~"ob~!i.~i~um~"~~1'uaiuCu'~1Knwd ~~4~zbffiid6!6 8:

W P I

r+iobiu~aiu%wniz uon3ain~~udunis1~~d1~.a"b~~~~b~mnaiu~a~1aau!wb% d

d w

~ ~ u i z ~ ~ i z 6 a ~ ~ # ~ ~ ~ ~ a z ~ a i u ~ u i u ~%dou~~~ ~n '~aao nJ ' nu~?Qo~uun~ ~ oo~sw a o ~ n i A'

~ k t u o ~ i o d i ~ 4 o r~ dd ou ~irniunsna vYal~mim$u murin visokncdn'o.sni.i ~ ~ n a i u ~ ~ ? o b ~ u o n a i u 6 mbdbud u~a.r~Dw3z3adk a u i m k ~ g u hn i s d i u

a~~run83ouun'ai~na~fioi~ru1n"oud1 nilvl u a m i s h ~ f u k o ~ ~ i do9z16 lu~i~~ l ~ m b o l b t ~ 8 5 1 d b ~ ~"~U1 ~3 ~@~ O J O O, ,~ U, I !, ~ -

1


n a i u ~ m ~ a ~ mul%niwib~~da~$(diub$i~o\68~ind~a ula IJ~Au~uduaa~naiuFn o a n ~ d ~ iudsin~nriouuaz~~~~ia"bo~diu!~dnaiuGa~~a~aiaudn~auaiun4~66 ib A ~diuoziumma~ni~68auweriui~~~a~~on~ui~d~~au doI~unauhilam~a3d~u WA

~ioutlaadyq~b~#o ~nw u a n m e d&uua.iiii

ni.rdiu~Giauaanin&

w d w 4 a :

rn&d

A'

diu6au?a!o~aaan~oddazmun"uniaauuw~waouubrdd~u biu 8ibmordiu~G3a

6a.a

OLIUI

w u

8

6au~laIo~a~nuIu W.R. tu~n'quazozRimudaouu!iGi

a:

auaqafiodan$nnisdiua d i d i d uazo:&lvidiu~*'.abfii

n'q

rwnrdmsiio

~udduir~unaiuiu

lilhaozl-i~as (diu~d&dd?uauini~ai~is~~iaub$i~da~~uani~auy~6 a ~ ~ q l qii l i< a;~qqi i s n u i m ~ x i i & s d ~ i ~i~ianuyinr kii A~n~nIfiuCuiauy qniuff nisdiuadi~u"ioisnr~im8ani~diu~~a~i~dGaa &~viiCu~fluni3n kunaad a:

~az~na~aiqm~i~~~~"o^a~ua~aasmn~oanuin~~~ii~i~aiaubcbd~az (dm~odiua.r~an~uaz~dnwiasam~#dau!~ b~ua3dn"uiiaaamn$ ~dnai~~ - 4

dA

$ ~ ~ i l u w a ~ i u d h n a ~ u u i u i u $ u ~ ~ u ~aunadozuurrii!G$udlu u~~a~u~mii

n i t o d ~ . s w i ~ aaunxdoz~Gnu=$. iu win

9 'ldinw!T~fluusaniwum3u uazauna3

a a: diuaeiis~Go~~nmz~"aflns~unia~~ndaazniaS~iad

nis%nna"assm~ii8 o n i a R n n a i u ~ ~ i ~ o d u u ~ d o u ~ a t ~ ~ n ~ u ~ b u e i i ~ a ~ d ~ d ~ d 'hbg d ~

1 ~ ~ ~ d ~ ~ ~ d$aB~duadid3 d ~ a " ~~ G~a 6ba ~w0 d" i dd$a ~3 d ?in ~ ~

A r i ~ ~ i ~ f i i u i i i a o ~ ~LCIUGM ~ ~ u a I~na i u m s z ~ ~ n i n ~ j n r i ~ a ~ a 8 ~ r i i ~ ~ ~ n a i u ~ i q m i i ~ i l $ b ~ a n a i u ~ a d6aa~d nu i ~ ~ z ~ n ~ ~ a " d ~ ~ i s d b f l u a ~ ~ u ~ ~ a d a i ~ d a ! d h u n i s ~ o i s d - a s s m ~iiani.roaa~naiuGabdu~~uaCiJas3nrnGi ii ddu'a! ~aiuazuilllumh+7un'q~ilunimanndianaiuGabdudau~aiivau~4old"11auda~~ !n'diu$uadids

uidn~~aiao:lau!dii~~3a!d#6au u4(diu~Gi~ziio~'lin~ao( d

4 . 4

mu8

dud$u nanzniuau~a~cia\diiwd~au~?aldvau uazwiiansluauu~wmzr~9;1!a bwui uinAszh n h a i i nis?ia6u~i~~~wauio%uiunaiu~n"~a~auba~G~nii


-

' T -i-" v

\

"7" #

b L

1 L

*

-

TI-

54r

*

-

?-"<

5


$ I H ~ ~ " ~ ~ H ~ J Q ~ ~ ~ H ~ ~ I N ~ w L ~ ~ ~

,22;..:'-4

nirhuun uuuknisuimi3gp99uar uuukni30irisu?m" ~~:Iwrnr '

iinq (-1 ua: i i ~ ~ ~ i l a ~ i l u (.)i i w y fiunii~%ar$uM"a@ u n ~ d i i id ann a n n ~ J a i t

B

~uiuffsn i a ~ d i i ~ % u i ~ r i w u~ s~qa ~ 0 1 . 1a43npsk 6)

iq

(~u6idr:wird Fi7 a0

61 ua:unia~1di~uZ~

~ r i u i d i d u ?~ o r : ~ i i ~ i i ~ M " i u l u a x m <uiiTaviiuIuannA ~ WY

Iuuwuwsu

a

W

njdnna


iiii %uWIuannusn iiii u~i7um Iua3snd b u ~ ~ r i i i i Iu assnd u~~:~iruiin~~~d6~a~~~jiu~3u~~'~i~"aodi~lillnu'b~ja 6 6 ( ~ ) ~ w

iiii uA7(~u)H luannusn iiii "&arnIuannff annff

IEI

~ a z i i i i*yn"

h

di~~diu~~u~ri~~~in~n~~~~~~sizo~~uiiu~ i i ~ ? u i i l u a + r n d ~ i ~ u m ~ a " i i ada 361~ ~a33~19Kd Gi b R7 fl~iluuuani~

hnQ~diufin~duriuu i ~ a n n C / r i i ~d u iinioiiriiuiniit b rii 66uju

nnunln'nnuv n ~ i d i u 6 6 ~ i o ~ d ~ u n uw d i ~nnum i i i i URL

L$U .

b 6 ~ F i ~ ~ ~ 7

ussin7 ht9~ a a i d i u 6 6 o ~ d i u ~ a u ~ i ~Ghaz\63a!~m: .iiii'~~~4~~~


I I

unn


~q ~ ~ ~ P I ~uJ~PGI ~Y nI ~

a ~ ~ ~uaa ~ i6i6 l~ ~G e~ rn ~ ~n a ~ ~ 3 ~ 9 9

q


na7una.s na~umai~ a - ~ u l d flu flrflu e J i ~ansr i - ~ k ~ a a'buMd~'.a"buni~u~ui u


auu'nnue~~~jiung~i99i99vr~ren~p~ Pu

carr rubn y ~ e r ~ u ~ ~ n u n ~ a r ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ u ~ -s lg~~u~n rn

m

y

n Ln$@LFn@U2Lp6Ea9aMl99aE~lEUQ YJLBplvaLUlALP92Lp m

'@

r ~ r ~ p @ p r ~ ~ ~ a E u o

rsrr r ~ ~ ~ p o ~ ~ ~ r ~ o ~ o t u r o ~ R. .sW~~ ~~ &p I~L ~~ Le-LuUtBun g~ e~ .P ,~, p u n u z r n n ~ t p $ n n ~ m q ~ u~eunr ~ n ~ u p p ~ r i Pu

n e i r o ~ ~ u ~ ~ r c ~ u ~ r a c r , ~ ~ ~ ~ ~ ~ n t a n n-s ~e~~rugl

:en "1

'I-'

4%

-'':,#Jk

P&b9a~S~\OLnS,EL~n@U2LptLp@LUUEtUlg@$M~'taOPpSU~S@L~~lU~lgLLUlgLU "

m.lva:rpuu2pagzen

>

Pu

2

Llronr n n n ~ h ~ "~ n ~ n ~ a p u n r o-9n!.4-,$M ~i~~z~ r sornn;runr@LL~LuPaenLp~~ -

..mbny~or~uqn,zm ,ru t b ~ t v ~ n r ~ uurr~n$+rpLpaoo up~ -r -

=


Tuvia Turd ~%Tubiinanaia~~iad=izuim d un

7

F-

y: . I _

-

-- - .

- ----

.K ( I .

;-:-;

-,

- -

-r

'

?.-A

>;

# -+ -

8.8

--

- .l; a --

-


ud&wrln~7wu7iu

~zo7@rwnqn~~douna'7au7*~ riianmujqnihl d a

~d~uuslu~a~sliun'india~um~~ii&u"b~~iurwn:~n nuiuiidG<iwannhu uou


..,... I

.

'

I'

6:.

YbSY

I

;'b

-

,-, . ' :

,

I . .

.-.

.

.

i


~osa:~paaouws:L.a~~l

,r,lmnFrn3 fiiaaini~3o-a:&~16 n i m i h b q juiuin u i u ~~~a~ia"sbum~~naiu~ a:~dunoaaiplufiqani 9 b 61 9

fii~n:nujqvliwuini &ii$~t;?"b ~fik i;~aolt~dn~ninilu$olnd $h.n=trnw aui a:naaa~duns:\s~-i.hnui ~3ul~qj~uaaiuiuuniu d1a.iw hlfim 7 n ~ uau u %n~Gua5q:uiu~Qidild uPi~4pl~adwa"u~$u'bna iii16o~!~q:a~~oci W

A

C


~ ~ ~ u ~ H ~ I R ~ R I ~ J o ~ diimsaiu6aulo~m ~~u b~do~ii06 l~ul~u1u~:aiuaiuBai ts~4atshii Rniiiimnnupviiufi

b~m:d6?io:'b6&~dfiu

dkwqnwiwuiiu

~rni~y~wn:~nudswnsSiaui

In.

Y

9 w

d

8:

a d 6 1 01

~uouu

I

' -

I,I -

A

dis6u%naailaiwifi

Q:L~~~~Q:%~W'~L;"II~I

. 7

Y b i l Y

g:

a ~uou'tb

'I

,lU,;.

A 8 9 b8J0U'Ib 8:

.

I

, r f r

<

~nsnrrplso4-sai~wcbm+p./

t

A'a

d

L. +

a <

n.rupuaiudiumuui%n~ ~3s~m~o~d3:<u~3~w bdo oon ~sw~:I%sQ1'~1u~s~s

.

..I-" ' ,

1

riianr~Gqa5wlio~~9


os At4%la~n rilulad

ufibaui~un"s aosiu


YWY


a

I-.

Q 4

d

d

a:

b u a u ~ , ,. . w e t .

7-

~siip6auaauwsm~m

1-

7

und b

,

. f 8 -.t.

- .

Y b il

Y

5

a ~ 6 f i i a q ~ s f i u L j a s..~,,$

1

b ~ o i u b a c a i a s i ~ n #: * v e t

I

:t

n.. -


'I;

L


9789740194248  

วรรณคดีวิจักษ์ ม.4