Page 1

-

-

' & . .. I-, .L~ !:' . .

. 1 -. 1

.

1

-1

--1. ''1-' 8

8

i

.

.- - . I - -

---I-.

i t - ,

.t

_r

,

8

I

- -1-

.' --

... 2 Bq

LIGB @

a,

?-

~ ~ ~ " d i L ~ Seu ?u~ a~ ~d~4 q~* E~ '7Gero~Frnu Georges Charpak ~ ~ G t r l ' u ~aiu133ntdn.n. ua 1992 C.N.R. Rao lin'rnuI~l?amda&"dia~Pdb~u ri. sls.raqns qnaapd

A

l i n i n u ~ ~ ~ a n R ~ d u aai da i~i i"~~~ ~n u~ 'Z

-ole OsCrowsky Ic

esa Bronn n~wlltcnazr

~?er'hMd, ~ N U W ? T N LLRI #flu %~?&Jfl

LL~I


Nicole Oskrowsky buu Theresa Bronn nivtllsznau


¶a&

¶14d1n (Georges Charpak)

fl.KQuslaTaR'tu~uaal?Il%nd

A.R. 1992


81k(1mm81s6q.s&d.e76.s91a"(C.N.R. Rao) d9%filÂśd~n~u8&vQ9$u~ Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR)

s&~G'a1aa4 nlssswar5usZa


w

urnnuieuirw$Z~7~s- i 4

.

,

i I

I

*

do~fiufiau~u I hou rin~nilairkariiniuiikdoznou Xauozls Cnflidn&oir~aiiaiui7$iluBiu4avCn Cn ~a?muieiq~anlm"ii ii~uBiu4aluu.naw di d, Gn~5nwiamQ ~ I " ~ ~ ~ ~ B ~ ~ P ~ U I G U85Ia~ uct.l~ ~ ~ Z gms~a6uao~?vinuini~mi W~MW~"UQ~ 4 asfinsiais~im~sianitb?im~oagd'u lininui~irpmf ' I " U Wff37aafflqni ~ w"'r6n"uwuii~~m~i~ dhq' kvumdn~iatndiauau~~~m~&ua<uiasiii~~so~l~a wan

:

14&

a

~ m w s i u i ~ ~ n l i 1 i ~ a i ~ ~ f l u ~ d "~~a"a$aiauidz ~ o ~ f i t t u . n i ~ i ~ ~ o @ d & i d 6k hi~~ 1-

,

.

>

.

.

I

I T - -

1

I

I

am~~7a~~ami4~~&ai~~fi~wai~iamB

i

w.3

bb~%B째7bbIdnbflId 2 d9%L~VlAS Id... . . .

- . -- .

.

.L

--

. I

. ..;......

!

,

.

! 1

1.. I

I ,

.

.

I

;--

-1-

ai'saTn~iia


I

I

I

j

I

I

I I

I

-

I

I I

V\LFBB%~qlL%L!XlULB a

6

'

4

n p n L n m L t , u t p p b t y i u i y ~ ~ g ~ o a b g p l ui ~ t , 1

U?lfl@!2UPt?MI

.maw atp mop apuai?

I

1

3eoq moA MOI 'MOJ 'MO&

PbM\%BUlJ2C b$UUQLpnlbU r u ~ ~ ~ ~ ~ a~ ~ n ~ n B u n ~

-

no~kcp

6

ri


d

f

a

luauiuaaazaia ~ u ~ a ~ r m J i s n ~ r i u i s~riu$i"buu~1a1i~el~auuela~ l~~~i&u A'

~ . ~ ~ I ~ N ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ z ~ ' E ~ ~ ! I w a dt

~ ~ T ~ ~ a u ~ u u a z ~ i u ~ a n a(ni?daG'au) atam~aia


. ~ i i l ~ e u ~ i l u k u u h k4'ullai~~&uhi~1& urr~ 2h d '14 'do 2 Zfiis u.ijannwiansuufiau;iu.$il nailkbnwfts~~nrn.11~ f'

'


Snowdrift, black ice, frost, powder.. .


I .

--

oiruon ~in~&umorui? 3 au. ~douvioiiu4

L&U($dd I )

4 4 4

~ z ~ 4 i ~ d d ~ n ~ ~ n l l a i a ~ i ~9 ~LIIUuRUI~PIT~ ~ a n ~ i ~ u i

I

di;ob&uAugiuaodnioaim2dw ~ n ~ ~ u izn 2 u a i m ~ u

II

6ulupld I ~ n u d ~ a u n ~ i u u i ~ m e ~ ~ ~I vqu. iaz~&u~~

, I

1

d a d

d o k ~ i n d a i a 5 i t n w n ~ a n 5 i3~au. u i ~q z ~ & ~ 3d d UA~IUY~$;I k Y j n & i u ~ m $qz!&$dmad d w8nGuz


1

I

r o i ~ n a i u ~ i ~ u ~ n ~ uw$u~m"u?o' z w d a i l.ai 'LBTiiuia 9 ru. niuuu~uaoqwbnGrrz~dd 2 (ufii 18) ~ i ! r i i i i & f i ~ d ? ~ d d ~ d ~ n ~ i q z~oidioqniuIiiaia !&di 9 4 2 ~umo3 n k doui~&uoau~d~mudozuimaa~~duanuuzu qzI641 I

I 1 I I

L1 = 3 x 9 = 27 BU.

I

d4.a d A luamzn wanuuzpln 3 6nvfu~au~~nzazr3umnii n"i~oil%

:

Iriuia 3 ru. ~ l ~ ~ ~ k ~ ~ ~3 TPIUI~ b i l ~ ~ ~ ~ ~ d n ~

,

j ,

I

di~qi;qdauwdduaanuinihql~liidniuinkuaz~diumu fl~fi.adoz~imaailflw5nGuzdqzrflu~~iIo ~ 2 .... = uaziii~in~dwbnituz~dd 4 siaWfwul%@auurZu~.azl+i Iiidiuac 3 di uia I ru. wat~w~zri3uaciijlo

1

....

'

L3=

I

~~aziii~imk~u~n~uzpld 5 6ald TmuMpluuudu uazl% lfidiuas 3 LYii %I u i a ~ i aI ru. ~ uakSW8qz~fluociqqIo 5 . L4= .... . I

'

I

. -


p :

....L.. . . .

...

.........--

i

,

nid'ud (infinity) ~fluilquqhuFuCa1d~ d m ~ ~ n u ' u l r j ~ ~ a ~ ~ n a ' ~ ~ ~ f l u ~ a

u i ~ w ~ u ~ ~ l p l ~ w ~ 7 ~ ~ + L9 %u ~Q u~ t= i~ l~ ~~ ~~ Li ~~ sa F ua~~r~uudsunnulri&~~1"~u~d~p111ii~ q -

I F YI~


I

I

i

-uywdds"wn~h~nnub7 nlaud~:fa'~ bnnnu d ~ i i rri~.n~Iv~i"cM"n"~#nun~w

I~sel~m^dn^m&~&t~djain a~~ols'uuus'n


4

t e a

qzK~snrannawqs~z0.99 H?Q 99% 611~9%az~79 dqzldrhiiasdrhri

1

1 I


O p l ~10 L S ~ U ~ L UMMU W S 1 WWS

/

'

- ,

.

.

http:llmicro.magnet.fsu.edu/primerljavalscienceoptiu/powersoflOlindex.html .

.

N16197d7~:1NU. = 10,000,000 nu. . . .

I I


iiiqdaoon (prefix) ~ e i i d ~ ~ ~ u r r f i~i idi uAdi ul 1 !uTR~ (micro) ~ ~ ' ~ i n i i i l ~~d.41 ~ ~ ~ini QnE n ~ n d

dau61iq wnz (mega) ~~da41 lvbgl ~ ~ ~ l w i w n ? n d

I <-

micro' microbe

-

,. .

1. I

;I,.

.

...b .,...:.... mega ,

1 :

megaton


...L

I. .

1......1

.-... ....

i... ... i... . ......

!

.-+..-I

C

-.

C-


.

.

...

I.

I

*..

:

!

.

I I.

1

i

.

,

-.

.-..

i

I .t

.

,

i..

I

-... .-.~LRM~\UIJ.OPU~~ .

.

..

i

P


I

"

"


! :

,

.

;

8

..!

....:... ....

:.....

. . l...J. ; . ... i.. . - . I . . -.

. . _L

.I_. I.... !.. "I:

-

.:


? ~ ~ W ? ~ u s n L ~ Q ~ ? n ~ ~qqzwu'h a ' i l ! d &i~2 6iulclij~u~mrm~'if&a!d dauarurrad 2 &~%niqunu~uadqa(Mabius Strip, 1858) i6~ur4as6~u~Zaau~ziia'ilu~w"urg'il~1~Zu~


%uflA.W. 1934 dafifllf q~rnehaimblaTlu"~~ia&mu r s sd 4 'h~m~s~ruqnui~tn"uuu $b f l ~

~mu~u~inii~uwr#uiiil bb~~%#lb4ilb91 ~I~fib~Pl~lW d~fldd~ailt~ ~du~iuafi n~waimY'u'bm"~~as L ~ UZ.. 1 raalmaf ~ q ~ ~ ~ a u i 1 9 ~ ~ 4 u I

t

-1

&iua'i~aailn~w ~~azCulm misn~ii~il1d~~&1uuu!

'

;

- -1 . -


--*7 It!

L.:


(Ira-


a4

4

4

dgnlmwCu9'uns~wu~~~S~~‘w e - --+

I

!

.a1~3ZdmTuul~lpl~~aiZmdd~~~~ ~az.aau?Idii 12 ~ Z a u WIUS~?~~U?, 3 * P wmau G r n i s i f i i m h i a n ? n . a a ~ ~ 235 ~ ~ L~~MWIU aq 1

7

7

,

j

.

:

..

---.. .

. .,

.

-

.'.I'

..

. . , ., .. . . .,I

,

.

:

. '.'

-

!

!

,

j

'

'

,

. -

.

.

....,.,

--

. I

.

.,.

.

-

.,.............. .... .

,

:

t .

.

.

+-;-..,

,

..

-

. . . . . -. . . . .

.

,

-

. . .

,

- .

r l

..-

. . . . . . . . . . .-

. . . .

, ............... - ........ .-. . . . .

,

I

!

-

.

,

. .

.

-

. , , .

, . . . . .

,.

-


.*

.).

,

..., ....

.A-

!

:

,

.,.. ...'.

..... :

.. . . .,.

.

.

, -

1. . ;.

,

?. . .

I .

'

*.-'

. +-..

'-.-i !

..

.

.

.

I

!

..

..I c, . .+- -...11 . .. !. L + . . i... 1

.......

.

'.

-..

,

.-!, I

. i...

.,

. + . 4.....

I

.: ..--j...

.

1

... 1..

..

I I

:

:

.

.,I.. .i-.-

I i

.{. !

i i i

!


,d(i)ddqzk~nr~~~n"o &J

.,

-

: ,

:

J

:

:

............

anamla

........

..-

....

.....-

.....

-..--

.......

. ..

!

.....

,,.

.

-. .

4 .

......

.

. .

. .

.;... .. 1

.... ............

....

.... !

.

.........

.......

.....

....

!

.

. ". . .

".

*

i

.

. !. . :

.

.

.

I

1I

... :

.

..

.

,

-

. .

I

:

-

,

;

-

-

..... : . - ,

' 8

l.

!

:

!

4

A

:~

'! I

-

-

r

i

?..j

;;

.

.

.

!

I

{

'

;

i

.

.

;

:

:

.....

i

.

;

..

I

,. i . . .i

. . . . . .+..

-

!

8

i

: c.

1

I .

?

.

.

i

I

:. . , :

.

* . ;

.

j

i

.

.-.

...... :!

....

l..

.

+

-

:

....... :

1

.

-

i

4-.

.

r

;

1

...

!

-.-?

.

1

.

--. - A .

h~slm~qnlrius.rrnn ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ - ~ ~ I ~ G L w ~ ~ ~ ,I %uuh ud61~mkIviSi 7 ~ ~ ~ ~ i a e r w n i ~ s n ~ i 7 G ~ ~ ?, ~! ~ . ~ :~ ~ ..

.i.

A

:. .

i

i

.

;

r .

,

.

!

.

...a.

.

-

,

.

l

.

.

-?

...

!

,

.

i

.

,,.. ..;

i

.:

. .'

,

.. . -.'

:

.

!I i ,

.

:

.:.

.

..

-

I

--

,

II

.:

.

?

..

..

.

,

.

.

..

,r

. .

!

;

-,,,

,

.

-

. .

, ,


,

I

.

.

-

.

1

~idiraiug~.a~3uno~qzdaa q azawdiianli uaz~slszduii iida~uiian~uaulmaanI~6~uim~a"n~rn~a~~a~11~anld d t t ~ a j w m m w 42-3 i iu diianldu%q qzaiuld ~a$a~~uq$a(wI.iiiu q


...

i...

-.

(...


: . - .

I

.

,

1

.

:

i

--


Lv66aqq~nriaua.rlu6uamwaqain a~udingnldc u~ilun~nfds$ulw"wsdiasas!duwun'u ~i~fiudinrlm ! ? &dhaqup~umasl I ; : i . . . . . .

i

/

.

I

!

.

:

I

'

,I.,.

I

3

.

~?iwazlqqu

'

.

,

.

.

i '..' , -.

I

,

-

...

.

.

,

.

,

.

.

,

--

.

. -.

.

-

-

.i

.: .. .,: .

. .

.

.

I

. .

.

.

.I

.

1 !

:

l

i

..

.

. , : .

. !I

'

-

.

.

I !

i

i

: : ., .

/

.

.

: .

.

!

[

., I

.

i

.

.

I

.. . . ,1 . . . .

...

.

,

. . .. . . . .

.

.

;

!

.

.

.

I

(

;

:I

!

.

., I

. , !

, ,

,:

;

, . :

; ,

,

i

: !

.

!

. .

.,

7

,

I

"

,

;

.

.

:

.

o

'

.

.!

:

.

,..,

.

.

.

.

I

I

. I

.

,

:

.. . .

.

i .

I

I !

:

.

.

. ..

i

I . . i. . . ,

.

!

.

.

. !

!

I

.

.

.,.'

.

.

.

1

! :

I

.

.

.

.

.

.

I

8

,

.

.


-f?4f-it.

- ?

....

..

'

.

2

.i....

1..

I .........

i

.

.

i.

.

.

. .i

.:.,.. . .

I.

-:

',

.I

, . . i

.

i

.

. . .

,

A...

-

!

I

i

1

.;..... i

.....- +....----..--.. . I

.

4 8 !!

.....

............ i .

!

,. !

.!.

i .-

I

-

*

-

,

L

.i j ! 1.. .....

!

.i

i

.

j.-

.....

.

?

.

i

-

!

'I"'

-j

.

.I

:

1..

. .

1.- ]

. ;.----...I.. ! ; <

!


i ...,... .. .-II .- -. ---.1.

.

:

.

. I .......

!

:

I

.

.............. :

..

..

-! .

!,

.

..

Y

~nriitjupr~1u~~nnaia';In~uin~dn ...

.!.

~ u w2 $fWIm"Z Q ~ .! .: .; . ~ p r ~ r i i ~ n ~ d s u i ~ w ~ d i1.n ~. a m 1

mdrzulm 2-3 U ~rlM

i ..

. .., -

.

i

,.

! - w

.

.

.

1

.II

.

-

....

...

;

.

..

i

i

,

:

.I

./

.

.......,.. .

. . ! . . .. . . . . - . . , . j ...! i . 4I . .

i

.

i

.

1...-.- . +

i

- .;..... .

'

. . . .! . ..*

.

.i.

.

,

j

.

,

i.

;.

.

i ,

!..

I ,

1' ... :

i

'

.

:

Z

1. I

+

.

.

i .

.;.

I

?

{

j

.-

.j

!

-2..

:

;

i .

.

.

I <

i . ' ! ' "

.'.

.

.

.

+

. ,

.

...i .....!. .

{

..

,

.

.

..

, -

., ......,

;.

,

"

. , . * ......

.

j . .

...........

.

t

-

'

I

,

.

?

;

I

I.

:

I. . - ,

.-;,. .

: ...

.,

:

.

;

. . ..............

t

:

;

. -

!

;

:

i

!

!.,

.

. ' ! . , -. . .

!

t

:

.........

;

-

. . . . .

- . .;

:

! +

.

-

' d w

e

.

...i

'

: - ~. P.- d ,,~ d. s. ~ ~ssmsGÂśd .

(.

'

. . . i,., -.,.

.?

~

!

I .

i

f

-.

,:.

.

+

. i

..- -. .I... .... i

:

. !

,

...-

.

.

.;.

!

....

I

;

i

.

i

.

"

r-

,

I

'.. i


,

+

: !

:

i

.

,

-..j

. . . . . . . .

"'i"

' '

.....

.

:

.1

.

; . .

r...........++ . .

i.-.;.

4

.

:

i

,

.... f-

-.,

j

.

I !

.

. /

- . . .; . . . .

+.

*..

.

.

.? -

.

i. 1

i

;

.A

L

i

.iI . ..........i. . . . I

!

:

-..

!

t

,

i.

: .

:

i . . ,.............. ,

A

. ..

.

i

i

!

.i.

-.

.

i i

;... ,

l

.

.

i..

I

I,.- . ! -i

..

i-.k

.

.

. -

.

..

-,

,

..

i

, , l.

-. .

..;.

. .. ; . ! . i i.. ; . - - -:... ... : ........; i . . . . . 1...... .; . . . . .I. . . . . . . . . ?

.

:

,

! I

.

A !

1

I

-.:,.-.- ....,.

......... . +. L

i

1

,

:...

l.~.... ....... .L. ;........ .

.

........

-

!

.

i

! i........ --.?

i

,-.....

:

.

b

*

;

,

~i

I

.

.......-......

.;

:

:I :

~

+.;

, ,

,

........

j

.

I

,..

.

;

.

-

r

. ; i

j

' ---'

. , . .

.

.

.+.

I

.

. . . ! .... ;. I

-

7

.

,

.

,

.'

'."

:

. .

" I

.


I

.

.

.

.

.

I

#

t i l l ~ i ~ l j l I,;


a'ud au

qm

5 uu. oanqinszclzv1i~qinqa~4~zqn urT?

A 3.5 qu. w n q n B bbaz qinqm

c 4.5 au.


I

- r

- .-

. ,,..,.I .............-......

LC-.

1 I -.A:.--..

I ,

I ........j...-._.. I

, .-.. t I

'

I

, ..--. , . .

-...

II

...............

I .

L.

.....

!

1..

.,I

i. .

b;

; uaa&a.~rnsmswdA"inqu ~%anauasu~aiuau~~~ .- -. a~UlTl~dU~~Wlblb~~44 91a4iuu7 w+auuu6iaad I ~ i i l u u apR?anqa~unad saue w'aau'wrdu 3Bnd


.r---...-.--.-...-.

,

- ...* :

f'"

-,

, '


+_

.

.

-

b

d

~~~~luaz~dauiiua~~u~z~lu~aIw~lil~n~z~flMb~h a aen f h ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ A n'~luwrlii.na~~dnurra~ IRnu!dM"sa!daio%~ba~uu IuwCiqail~~i

~

d


-+%

.

.

- t

Z

-

-

Ka~asPnd~nlaig'Ri ~ d a a 7 ~ dI urau ~."n wXl~na~,Gup rdamq iw 15 ~ k aZmuenmu u iqzauduaanq7n mzsnul tdaawpi~s 18 ~,ffaul."m70179nau q~nemmymsK~~as 16 tau? a w uua3s uiuÂśiGn"hummnaau GLduh


'J

I - .

---.

bd'il~fW1BfIb9lb~fl4 1 YIU b~q790b&db~8hbbbi 2L ~

O ~ J~ B ~ UB~~U~Z~IW'EI%~~~UYQ

mz~mriud 2~ ~ ~ ~ ' ~ ~ U U ' E I ~ ! ~ B ~ & . J L ~ ' ~ U ! Y U ~ L ~ ~ W ~ L : ~ B U ~ ' ~ ~ U ~ . J L W ~ I ~ ~ ! ~ ~ ~ W " Q U ~ ~ B T I I I I U L ~ ~ S ~ Q ~ ~ W $ Y N - I ~ L

u a z ~ m L ru b i i u w d a u h d u q u ~ n 2 beiu Grn~asl-viau$~z!aiZd$u~~


~daksnszqn~ ud y u a i n asiszaffu ?'esguazniwar6au masGuZn 3 n i w ~ i l a ~ s i a n r u i ua y sawa'isnszqnas 41uauniwazw'nu a l;cY naz~wumuqu!u'i q n b q n ~wijauiiU rnmnaas~d~aiu


I

"'i


.

i

I-

d - .

..--

-

.

.

-

t

I

.

+---

:q ).

.


.

. -r .

4-

.

1

,

.

.

4

I . ;

!

I

,

.

1-I .

I

1

I

I..

-

i

..I I

i I

~.


L-I

dl

dl

r s i ~ n u e ~ a u b n u n ~ z 9 n d i ~ ~ u d~qsnn$~uu~~ q ' b ?

~ R j n i n ~ z ~ n u e hdlu~u~euniihrlunn uld uin d ~ ~ ~ U Y a i ~ s i ~ z ~ d l ~ ~ ~ ~ f i n Y E l r ~ f i ~ a i ~ ~ u T


ddao 7 ~ u & ma~u~%~uCiluI~n?d u f du

(d'l~%I) $Bu&

O J ' U L ~ E I J U ,~ ~


.

.

"r;dafl" "wn" '*Nln" -1. ..

i .

.

, '

i

- ..

i

$1~11fd~!i

.

.

---..--. ..

..

--.-

*1 ..

a~nrqer~9gwnrmsd -+ ...... .... a

I..

:

,

. .

.. .j ., .,

~aimaWt%rij~~iiub


T

I

'

41tdlu, LU%Q~

20

IUM iiuau '~?Urgd aaniiau A

F111Ubl

&uw'vls"uaq nwanniiwa

40

60

80

100

120

140

160

180

200


~8Uk!&dU~iBav+Bu$ i u,

~~M~!-~~WB~~O~%UMS"DU~"-

5a1tlsenqj

bmaa&i' o sflu 2 b v i i x ~ w m z ~ a r n2a 'Lu 3 Ab*laryszng' %6daerI I n s 2 %nri%ilX

--

;miion d~.rsrgnr.a"nu a au~aminaluiuw~~C &

---

-. r

-

-

*--

-.*. -

.

--

-

-

-. .-

I

-

-

-----

--

~

--.

-

. i

r

I

-

-. .

r

-

--

--- -


- ...

;

...+.... - 4 .....

I

I

I

o u. i*n.,n i i x kin7 ynnkii~olqnx u u i g m i u i i ni$an.kuontWn

...i ..,..-.

.

-

u ~ z ......

' d d ~6pll?~1ai srnP~nrweu~nlai~Gu6aa' - +! - +I

-.

f..

i-

--A

1


.

.

-'

1 ' :

:

1

1

.

i

Kmn~zwiwrl.mwinIx20 ~"aZ~aws 41~iWufl~du 4 'YIU i urilw'slnprmiwan I d m qin 4 dau uaiiii~d~mduvic . .+ ..... -4.. n t i d b u d i q riungzplid~u~oi~ilu 4 nvdnnk Gn 1.

.--

--

i . .~. +.

v

,

1

.

5 au.

9

.

.

.

,


;.-....

.......

.+. -.-.....i . ..:. . i

.....

;

.

.

.

1 . ::, iruu{Nurrslmwiija - .!

. . . . i . ,.

A,

:

I.

.i I .r

; .

'i

.

/

-.

i

1

1

i

I

j

..!

.

i

~~~~ini~ii~~i~i~ill~~~nm~~n~nt~~niadi~iieuri d 4 i u o a i u n a s i u ~ a d ~ ~10zu ~ ~43&. ~U.I ~ ) I ~ I ~ ~ I U ~ U "

1

~innswIbihaiuua~s %&Guiis a ~ i i q u i i i 5 ua%6 u b l p ~ m m i w ~ ns 1.2 bsaui3~ums&$u bbblPln5%A'l%tY89 b01g?l aaiuldaflu~aniuiu u l 6 uq?i %uwis~i3~amu &ii?imlKf<nfiksn;: ~ a s ~ i h a u - 1(Carbon 4 (14') ds~$uaaiu~abf.Iu t%ii'umni~Fq3~Gqqin i & m m m s LMWIrn w1~ui~437?m$u mialK T~arns?vwszKu hii'ummw%audaa~n


Id abm'%u6'nw~c~lu' a1u1sna1m~m16'uac d u da L A $ ~ U W " I Iuaa$ai 'I h n j 7 urnsabw+ JIaaei7a iaffu16Za rn.a~aiaui? aoutu~a~a&ala'lu 61 uunr41aoaaaarns b ~d a ad.4' u ~ http:llwww. u: math.rutgers.edu/sontagl336lbrownianapplet.html


'

--

2

fiau rnu~liuauairtio2 &~uui;l.~aflauaa:: i fiau


ad?... ~ M ~ ~ M J ' I M E I R ~ :

--*.

-*.

r . . . . s

-

.-

-

--

-

-

c--

-

-

... --

a-

*-.

-

a w e -

-

a#


+1----+;.-; 3--.-; 1 :

+-

-..-----.

I

I

!

l-b~i3uid,jIg

i

I

-+-r 1 ,

.........

.

,

.

.

. . . .


;

-

:

.

*

I

J,

.

.. . . -

a-.

b

-

- ::.? <r

; z x + * ,

)

. * 3 $ * :

I

.I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

. . . .

. .

-

!+

~ii~aa~n~aetf~j~u~wi~n~ui~~~ w r ~ i i u & i lL*UILSTUNZW~~ ~~ I~UPII . i i .... ,. . . . . . . . . .... . . . i---

i

v

i

:

?

.

'.!-.

'

i

.

t.. imakls~u

1.-

-

I

2

. . . . . . . . . . . . . ... *

I

.- .......

i +

::

.

!

. . . .

i

.-

..

.

.

i i-

1t

. . . .

1

.

.-

I..

. . .

. . i ! ~ n ~ s ~ " ~ ~ ~ u~ "i i ~u ~ ~1 n dnuLwuuiaildhL6ao a u Ao 1 4.1y.4 i i ~ R d a u n a 7 u n ~ ~ 3 a l ~ i l l i a1i ~ ~ o l ~ ~ I r i ~ ~ m d ~ u ' u w o i 4.G ~. ~ i o d iM d ~ ~ ........ j:......... M7bJWqR ~n*m'm% I a o a ~ u w .a ...... ... 1 .+i.. r n 7 ~ u q a Grw"wad~~lulo ~ ; ? i j . . , 1 i i ~4 1 n R fin&ur3n&18 -~ . , j i I

.-

-

..-L

yzuu ngn

.

i -..---..-.,

1

- I-

.

! - --.-

.+

--- ~-

.

1

-

--

.

.

i

1 .--

1

.+-.

I

A

.

.

-

-

.

'

....

-

1

I

--.,......

:

2---

........... _...

.?.

t

I

I

L

;

'

:

i

. -........

..

-

+

-..-

&~-.

-

. ..-. . . . . . . .

..

I

:

' : ..--. ........... _.! .........____ L

. .....

;. I 8


ai~nqwluufiim"~u#idd~~3au 2 n~wSjiuuPii7~#iui<u lr~lla~us~n$daaPa~lndn"tdu7n usilaieTuliiu smtu aim ~ ~ u ~ ~ u a u ~ u l ~ ~ u ~ a u d ~ ~ i n ~ a z l ~ ~ i ~ m a 2 niw uda~zer~uidiiludaaii~~z~4i~luufi~

L.. L

-

:


..... +

.... ;.

4

,... .

..

1

&.+ ... r... ..

.

i ......i-.

.


:

:

1.......j.. 1 i ; .

:

,,

.

:

++ . .' .

.......;...-......... +...-t.--:i.-.-$_,. . . . :., ......4i ......-...... +, .-....;........ L ...

... ...... l.-

. . .: . . . --!

.

I

-

+ I

: c j

......

, . . . ; !

.....

I. .. ; . .,

:'

j

;

..;.. . :: . i! . . .

i *.

,'

1 !,,

i.

.

.

!

-;.i-.-I

.

.

,

-

~

~

r

:

j. :

i. j..

:

;..

,

;

+.

.

:

i--

----

+

I . . .

-----.

~

........

I---'.~

~


...

I... - . I

:

.j

! : .. .!..........

I

.i ......... ..;. . . . !! ,

..

.

L

!

..--+

. . :. - . .

I

.

I.

. . . . . - . +

.C

.....!

2 .

--- .

--

-.

I .....

,

./

...

Jj .&..

. . . . . . . . .

-.

I

.

1.

- .

. 8

-

...

............


it*


B -,...,.> EE


... .T .....!.......- .-..-

%uGiuas~zuah "rnsesnlm5 uarduhq

: !

-.-._..

_

!I . . _

(sensory marketing)"

i ..

i

..

.i

.

-

I

rns~2srswns ..: ....

. . . . -1 .

. . . I

-.

.

,

;.

;

.;...

:

1.-

;

j .......

........


Nicole Ostrowsky

~jflu

Theresa Bronn nl~d?:nfI~

ns.qaw'mni,twuwssm ua: wsu Gaa&.Gi uda

Original T i : L'Agenda de I'apprenti scientifique First published in French by Editions De La Martinibre Jeunesse French edition Q 2009 Editions De La Martinibre Jeunesse, a division of de La Martinbre Groupe All rights resewed. Thai translation copyright Q 2013 Nanmeebooks Publications Co.. Ltd. This Thai translation arranged with Editions De La Martinidre Jeunesse.

f

m*o~wnwussonynouns~~saymu~~~i~ aaalw~ii,3na. fidnGnins7fl?amfi~Zuri. npmwr: u?d~~dw'uii&u&,2556. 384 d 7 . I. inuirriawf - n-tmmaa.r. I. q?$nml ##?$uR, uda. n. 4aik4.

>

-

502.8

ISBN 978-616-04-1511-3

J

e-mail: editoria~anmeebooks.com

rrramd na18naunu lnt. 0-2291-7575 3~64 f i d lnt. 0-2401-9401 & 1 i ~ r i i u & ? d % ~ nuU ~& uiUijQndiiKn mnd IInauqguin 31 (aini) nuuqquin un94mae4Lmuaiia um?'rwu? npLnwr 10110 www.nanmeebo0ks.com n s = m 7 h ~ u ~ ~ . r $ L d u ~ w ~ w u i ~ i n 1 f l ubu1riri7a?utlirria~iE rlirln u ~ : : Z Q ~ ~ n s ~ u a ~ 2 ~ 1 's~d~em'um8uy~ua::~duijm$~e~~u~61i~u nJ~~uii~~~a~

UC~F

u ~ n u ~ ~ ~ a ~ d u d u ~ d u " 107% b i u&~ 7w n t ~% ~ u~ 7 ~ 8 ~ h Mfi7.117~~7~ d~iin9uw%uff~~mn~u~d~uu~~u*1fi ~dtrnd~~d~d~uuw~u~a~bi~uuu u%Wmejo Nanmeebooks Call Center In?.0-2662-3000 nm 1


.

a m -

-

-- *--e 7

-

9786160415113  
9786160415113  

บันทึกนักวิทยาศาสตร์ มือใหม่

Advertisement