Page 7

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) dyskurs publiczny dziennikarstwo i komunikacja kulturowa edytorstwo i redakcja tekstu literaturoznawstwo nauczycielska

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) dyskurs publiczny dziennikarstwo i komunikacja kulturowa edytorstwo i redakcja tekstu literaturoznawstwo nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców nauczycielska twórcze pisanie

10

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz o życiu literackim. Uczą głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian w języku. Proponowane w ramach kierunku specjalności pozwalają zdobyć uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach, wiedzę przydatną w zawodzie redaktora, copywritera, dziennikarza, pracownika placówek kulturalnych oraz wydziałów kultury, badacza literatury i języka polskiego. Studia dają absolwentom przygotowanie do pracy w mediach, szkołach, wydawnictwach, działach PR i instytucjach kultury.

www.kandydat.us.edu.pl

11

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement