Page 5

KIERUNEK

FILOLOGIA KLASYCZNA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

6

SPECJALNOŚĆ filologia grecka i łacińska

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Program studiów obejmuje naukę starożytnych języków: greckiego i łacińskiego, oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji i kontynuacji antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych, aż po czasy współczesne. Zajęcia z zakresu przedmiotów kierunkowych (greka i łacina) wzbogacone są szeregiem przedmiotów dodatkowych (na przykład historia starożytna, historia kultury antycznej, wstęp do mitologii i retoryki, współczesna recepcja kultury antycznej) i pozwalają na poznanie wszelkich aspektów świata grecko-rzymskiego. Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w lektoracie języka włoskiego. Od kandydatów nie jest wymagana znajomość łaciny bądź greki.

www.kandydat.us.edu.pl

7

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement