Page 21

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU KIERUNEK

SZTUKA PISANIA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

38

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które wiążą przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy sektorze usług medialnych (redakcje, portale, agencje reklamowe, wydawnictwa), oraz dla tych, którzy myślą o karierze literackiej. Podstawę programu nauczania stanowią zarówno przedmioty teoretyczne (studenci będą mogli poszerzyć swą wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, retoryki, socjologii mediów czy kultury najnowszej), jak i przedmioty praktyczne, realizowane w formie licznych warsztatów (powieściopisarskich, scenopisarskich, poetyckich, edytorskich etc.) prowadzonych przez specjalistów z danych dziedzin. Dzięki zajęciom studenci zyskują umiejętność konstruowania rozmaitych tekstów artystycznych, publicystycznych, ale i użytkowych oraz zdobywają wiedzę dotyczącą rynku mediów, życia literackiego, obiegów wydawniczych, retoryki czy prawa autorskiego. Jest to pionierski kierunek w Polsce z zakresu kreatywnego pisania.

www.kandydat.us.edu.pl

39

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement