Page 11

KIERUNEK

INFORMACJA W INSTYTUCJACH E-SPOŁECZEŃSTWA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

18

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, biznesie oraz instytucjach kultury i nauki na stanowiskach związanych z przetwarzaniem i wyszukiwaniem informacji. Kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych nabyte w trakcie studiów są cenione na rynku pracy i pozwolą absolwentom z powodzeniem funkcjonować w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie wiedzy. Program studiów obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów zgrupowanych w bloki tematyczne: instytucje kultury, administracji i gospodarki, zarządzanie informacją, prawne i administracyjne konteksty komunikacji, społeczne aspekty komunikowania, podstawy nauki o informacji, wprowadzenie do nauk humanistycznych. Student przez dwa lata uczestniczy w wybranym lektoracie języka obcego, a na konwersatoriach zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/ rosyjskim. Program studiów uzupełniają przedmioty opcjonalne.

www.kandydat.us.edu.pl

19

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement