Page 9

16 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

14.11

17 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

17.11

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UO prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak oraz wójt gminy Dąbrowa Marek Leja złożyli swoje podpisy pod listem intencyjnym dotyczącym współpracy w sprawie utworzenia centrum strategii i bezpieczeństwa energetycznego (CSiBE) wraz z platformą naukowo-dydaktyczno-szkoleniową w zespole pałacowo-parkowym Uniwersytetu Opolskiego w Dąbrowie. Stan prac nad utworzeniem centrum przedstawił pełnomocnik rektora ds. zamku w Dąbrowie Roman Żelazny.

14 XI 2016. Rektor prof. Marek Masnyk i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i rozwoju kulturalnego środowiska akademickiego i kultury w mieście (fot. Jarosław Mokrzycki)

15.11

Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk uczestniczył w otwartym posiedzeniu Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola we Wrocławiu.

16.11

Uniwersytet Opolski zawarł umowę o współpracy z Kliniką Nova z Kędzierzyna Koźla. Wspólne działania będą dotyczyć nie tylko obszarów promocji i ochrony zdrowia, ale również projektów o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym. Wyspecjalizowana kadra Kliniki Nova ma być także ogromnym wsparciem dla powstającego kierunku lekarskiego, a w przyszłości również farmacji. Z ramienia Uniwersytetu Opolskiego umowę podpisała prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Klinikę Nova reprezentował jej prezes, dr Rafał Olejnik.

17 XI 2016. Prorektor prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak oraz wójt gminy Dąbrowa Marek Leja podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia centrum strategii i bezpieczeństwa energetycznego (CSiBE) wraz z platformą naukowo-dydaktyczno-szkoleniową w zespole pałacowo-parkowym Uniwersytetu Opolskiego w Dąbrowie

• Tego dnia prorektor prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i zastępca kanclerza Marcin Miga byli gośćmi wicemarszałka woj. opolskiego Romana Kolka – rozmowa dotyczyła konieczności sporządzenia aneksu do porozumienia między uniwersytetem a opolskim urzędem marszałkowskim w sprawie przejęcia przez uczelnię Wojewódzkiego Centrum Medycznego. • W Muzeum UO odbyło się spotkanie w cyklu „Śladami pamięci” – poświęcone pamięci zmarłego przed dziesięciu laty dr. hab. Leszka Kuberskiego, prof. UO. Towarzyszyła mu wystawa zdjęć i dokumentów profesora Kuberskiego, przygotowana przez pracowników muzeum. Spotkanie, w którym uczestniczył rektor prof. dr hab. Marek Masnyk i prorektor ds. nauki i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, prowadzili: dyrektor muzeum dr Wanda Matwiejczuk, dyrektor Instytutu Historii UO prof. Tomasz Ciesielski i prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Antoni Maziarz. Tym wydarzeniem rozpoczęto dwudniową, ogólnopolską konferencję pt. „Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej. Sorabistyka, galicjana, gospodarka. W 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego”, która obradowała w Instytucie Historii UO. Więcej na str. 76. • Gośćmi rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka byli: Michał Kramarz, naczelnik Biura Obsługi Inwestorów oraz Sebastian Paroń, doradca prezydenta Opola. Rozmowa dotyczyła możliwości pogłębienia współpracy uczelni i miasta.

17–18 .11 16 XI 2016. Prorektor prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak podpisała, w imieniu Uniwersytetu Opolskiego, umowę o współpracy z kędzierzyńską Kliniką Nova, którą reprezentował prezes dr Rafał Olejnik (fot. Jarosław Mokrzycki)

Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk wziął udział w posiedzeniu Kapituły „Mosty Dialogu 2016” w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, a także w posiedzeniu Kapituły Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement