Page 8

14 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

3.11

• Tego dnia rektor prof. dr hab. Marek Masnyk uczestniczył także w uroczystości immatrykulacji studentów Wydziału Teologicznego UO.

4–5.11

Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, uczestniczyła w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, które odbyło się w Obrzycku.

7.11

Gościem rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka był dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu Dariusz Madera – rozmowa dotyczyła planów uruchomienia na naszej uczelni kierunku lekarskiego.

8.11

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Opolskiego odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu „Medyczne Centrum Zaawansowanych Technologii Kształcenia”, w którym udział wzięli: marszałek Andrzej Buła, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Karina Bedrunka, prof. dr hab. nauk med. Zenon Halaba, dr Wojciech Walas – ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków WCM, dr Edward Puchała – dyrektor opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, a z ramienia Uniwersytetu Opolskiego – prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i zastępca kanclerza Marcin Miga. • Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, uczestniczyła w posiedzeniu Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się w Sali Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem spotkania było m.in. podsumowanie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym studentów obcokrajowców, rekrutacja na studia w ramach potwierdzania efektów uczenia się, oraz dyskusja o zmianach w przepisach, w szczególności odnoszących się do toku dydaktycznego i regulacji stypendialnych. • Podczas spotkania prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak i dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych dr Stanisławy Włoch z wicewojewodą opolskim Violettą Porowską rozmawiano o możliwości poszerzenia działalności Akademii dla Rodziców – m.in. o rejon brzeski. Wicewojewoda zadeklarowała chęć objęcia akcji swoim patronatem.

15 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

9.11 10.11

Prorektorzy – ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak oraz ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk spotkali się z goszczącymi na Uniwersytecie Opolskim: prof. Natalią Vnukovą z Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Charkowie oraz prof. Tarasem Golopyczem z Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie. Prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk spotkał się z goszczącym w Opolu ambasadorem Bangladeszu – Mahfuzurem Rahmanem.

10 XI 2016. Prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk spotkał się z goszczącym w Opolu ambasadorem Bangladeszu – Mahfuzurem Rahmanem – na zdjęciu w środku (fot. Jarosław Mokrzycki)

9.11

• Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz kanclerz Zbigniew Budziszewski, rzecznik UO Maciej Kochański i przewodnicząca Samorządu Studenckiego Izabela Kaczyńska spotkali się z komendantem policji w Opolu – rozmowa dotyczyła poprawy stanu bezpieczeństwa w uniwersyteckim kampusie.

9 XI 2016. Na Uniwersytecie Opolskim gościli profesorowie z Charkowa: prof. Natalia Vnukova z Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego i prof. Taras Golopycz z Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Na zdjęciu (od lewej): prorektor prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prodziekan Wydz. Ekonomicznego dr Dariusz Chorkowy, prof. Natalia Vnukowa, prof. Taras Golopycz, prorektor prof. Janusz Słodczyk, Ludmiła Skochko i Iryna Nowobilska z Centrum Partnerstwa Wschodniego UO

13–15 .11

W Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO w Kamieniu Śląskim trwała międzynarodowa konferencja germanistyczna pt. „Imigracja. Przynależność. Obcość. Historyczne konteksty i współczesne perspektywy w kulturze, literaturze oraz języku”, której organizatorem był Instytut Filologii Germańskiej UO. Obrady otworzył rektor prof. dr hab. Marek Masnyk. W konferencji udział wzięli literaturoznawcy, kulturoznawcy oraz językoznawcy z polskich i niemieckich ośrodków naukowych w Bayreuth, Chemnitz, Gorzowie Wielkopolskim, Karlsruhe, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Monachium, Opolu, Warszawie oraz we Wrocławiu, którzy dyskutowali nad fenomenem »migracji« z perspektywy różnych nurtów badawczych.

14.11

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i rozwoju kulturalnego środowiska akademickiego i kultury w mieście, m.in. współpracy w tworzeniu nowych kierunków studiów z zakresu kulturoznawstwa, organizacji staży i praktyk, wspólnych starań o dofinansowanie projektów związanych z propagowaniem kultury, a także działań promujących przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kultury w mieście.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you