Page 71

140 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

141 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

NOWOŚCI WYDAWNICZE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

CZAPNIK SŁAWOMIR, OMELAN GRZEGORZ (red. nauk.) Żydzi, Izrael i Palestyńczycy. Dzieje, stan obecny, perspektywy ISBN 978-83-7395-719-0, Opole: Wyd. UO, 2016, format B5, 268 s., oprawa miękka, cena 23,10 zł

OLKUSZ WIESŁAW Hreczkosiej – literat – pasjonat nauki. O paremiologicznych fascynacjach Józefa Blizińskiego ISBN 978-83-7395-707-7, Opole: Wyd. UO, 2016, format A5, 248 s., oprawa miękka, cena 24,15 zł

FRANCZYK AGNIESZKA Jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka Studia i Monografie nr 533, ISBN 978-83-7395714-5, Opole: Wyd. UO, 2016, format B5, 222 s., oprawa miękka, cena 22,05 zł

Książka stanowi zestaw interesujących artykułów naukowych ujmujących tematykę izraelską w sposób jak najszerszy. Autorzy piszą m.in. o historii Izraela, jego konfliktach z krajami arabskimi, ruchu kibucowym w tym kraju, jednocześnie czytelnik dowie się o rasizmie izraelskich kibiców sportowych czy o Żydach w opolskich elitach władzy po 1945 roku. Redaktorzy tomu uznają, że tylko w tak inkluzywny sposób można uchwycić oryginalność i wielopłaszczyznowość problematyki izraelskiej. Zbiór stanowi pokłosie dwudniowej konferencji naukowej zorganizowanej w Instytucie Politologii UO przez współredaktora publikacji Grzegorza Omelana i Studenckie Koło Naukowe Politologów wspomaganych przez dr. Piotra Klimontowskiego z Instytutu Politologii UO.

Samoistnym niejako żywiołem twórczości Józefa Blizińskiego, pozytywistycznego autora popularnych komedii, są przysłowia. O książce Wiesława Olkusza temu „żywiołowi” poświęconemu prof. Zofia Mocarska-Tycowa w swej recenzji wydawniczej napisała, że „[…] jest pierwszym monograficznym opracowaniem obecności i sposobów funkcjonowania przysłów i wyrażeń przysłowiowych w całej twórczości Józefa Blizińskiego […]. Wiesław Olkusz proponuje spojrzenie na Józefa Blizińskiego przez pryzmat jego poznawczych pasji historyczno-etnograficznych oraz rozległych zainteresowań i prac językoznawczych, i pochodną tego fascynacją pewnymi właściwościami języka żywego mówionego, którego żywotnym, barwnym i mądrościowym składnikiem są przysłowia i wyrażenia przysłowiowe. Ta oryginalna, bardzo pomysłowa, dotychczas

niepodejmowana w takim kształcie koncepcja badawcza zaowocowała nakreśleniem w książce interesującego, ożywionego, atrakcyjnego, bo wyzwolonego z szablonu drugorzędności i wtórności wizerunku pisarza (i jego twórczości), odsłaniając to, co w nim indywidualne, osobne, a jednocześnie wiążące go ze współczesnymi mu najważniejszymi inicjatywami etnografów, językoznawców, archiwistów i wydawców dokumentujących «stan posiadania» kultury i języka polskiego”.

W książce zaprezentowano badania, których celem było znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jaka jest jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka i czy różni się ona od jakości związków osób, które nigdy nie przebywały w placówce opieki zastępczej. Ponadto postanowiono sprawdzić, które czynniki w istotny sposób różnicują jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka. Praca adresowana jest do pedagogów, wychowawców placówek socjalizacyjnych, studentów, zwłaszcza studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto ukazały się: Borecka Krystyna, Gołąbek Elżbieta, Sławiński Jarosław, Nogacki Jacek, Ocena stanu oraz charakterystyka zagrożeń drzewostanu kompleksu leśnego “Odrowąż” w gminie Krapkowice (woj. opolskie), ISBN 978-83-7395708-4, Opole: Wyd. UO, 2016, format B5, 98 s., oprawa miękka, cena 9,45 zł

Przygotowała: Lidia Działowska Facebook: https://www.facebook.com/WydawnictwoUO/

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement