Page 7

12 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

27.10

13 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

2.11

W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, z koncertem charytatywnym dla studenta Instytutu Sztuki – Patryka „Szczebla” Wojdy – wystąpił zespół Lao Che. Dochód z koncertu przeznaczono na rehabilitację poszkodowanego w wypadku studenta.

27 X2016. Gośćmi senatorów byli pracownicy, którzy ostatnio uzyskali awanse naukowe. Na zdjęciu (od lewej, w dolnym rzędzie), profesorowie: Felicja Księżyk, prof. Henryk Benisz, Anna Barska, Małgorzata Świder. W drugim rzędzie (od lewej): prorektorzy – prof. Izabella Pisarek i prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prof. Marek Chyliński, rektor prof. Marek Masnyk i prorektor prof. Janusz Słodczyk

27–29 .10 27–30 .10

Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Krakowie. • Prorektor ds. nauki i finansów prof. Janusz Słodczyk wziął udział w pierwszym posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, której organizatorem był Uniwersytet Zielonogórski. Głównym tematem obrad była dyskusja nad projektem zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej. W Krakowie trwały 20. Międzynarodowe Targi Książki, podczas których swoją ofertę wydawniczą prezentowało 700 wystawców z 25 krajów – wśród nich było Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

27–30 X 2016. Wydawnictwo UO na 20. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie reprezentowali: dyrektor Natalia Musiał i redaktor Grzegorz Staniszewski

2 XI 2016. Zespół Lao Che zagrał koncert charytatywny dla studenta Instytutu Sztuki Patryka Wojdy – na zdjęciu z lewej, obok lider zespołu Hubert Spięty Dobaczewski, z tyłu (od lewej): Agnieszka Jukowska z Biura Promocji UO i prof. Łucja Piwowar-Bagińska, dyrektor Instytutu Sztuki (fot. Sylwester Koral)

3.11

Przychodnia studencka, oddział przychodni „Centrum”, została oficjalnie otwarta – mieści się na parterze DS. „Spójnik”. Symboliczną wstęgę przecięli: wicewojewoda opolski Violetta Porowska, wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha, p.o. dyrektora przychodni „Centrum” w Opolu Brygida Manhart-Gołyga, rektor prof. dr hab. Marek Masnyk i prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek.

3 XI 2016. W Domu Studenckim „Spójnik” otwarto przychodnię studencką. W uroczystości uczestniczyli (na zdjęciu od lewej) m.in.: wicewojewoda opolski Violetta Porowska, wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha, Brygida Manhart-Gołyga, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu, rektor UO prof. Marek Masnyk, prorektor prof. Izabella Pisarek

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement