Page 64

126 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

127 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

Uczestnicy sympozjum

AGNIESZKA GARUFO, GABRIELA JELITTO-PIECHULIK, MONIKA WÓJCIK-BEDNARZ

ŚLĄSKI KOŁACZ W AUSTRIACKIEJ BIBLIOTECE 28 września br. Zakład Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej UO, w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Biblioteką Austriacką w Opolu, gościł wybitnych naukowców z 12 krajów: Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Polski, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Włoch. Opiekunowie i pracownicy naukowi bibliotek austriackich, działających poza granicami Republiki Austrii, co dwa lata biorą udział w podróżach studyjnych, w ramach których odbywają się także międzynarodowe konferencje. Ich uczestnicy odwiedzają ważne ośrodki naukowe w regionach historycznie i kulturowo związanych z monarchią habsburską. Efektem tychże konferencji są publikacje naukowe wydawane w serii „Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland” („Badania transkulturowe bibliotek austriackich”). W dniach 26 września – 2 października br. trwała już piąta taka podróż studyjna, której organizacją zajęli się

m.in. pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Opawie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem jej celem była historyczna kraina Śląska, a Zakład Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej UO pełnił rolę gospodarza i był współorganizatorem pobytu gości w Łubowicach oraz Opolu. Patronat nad tegoroczną podróżą studyjną objęło Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Ministerstwo ds. Integracji Europejskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Austrii, Austriacka Akademia Nauk oraz Austriackie Towarzystwo Literackie. Studenci filologii germańskiej UO: Monika Neumann, Laura Pohl, Anna Małek, Sandra Doktor, Patryk Restel i Maria Tarsa mieli możliwość zaprezentowania zagranicznym gościom efektów projektu naukowo-badawczego, noszącego tytuł: „Natura, architektura, literatura – inne spojrzenie na tożsamość regionalną” (organizatorzy: Zakład Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej

UO, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. Eichendorffa w Łubowicach). Projekt realizowany był w ramach zajęć z historii literatury niemieckiego obszaru kulturowego w roku akademickim 2015/2016. 27 września, podczas wizyty w Łubowicach, w miejscu narodzin jednego z największych poetów niemieckiego romantyzmu, przedstawiony został odczyt pt. „Życie i twórczość Józefa Eichendorffa” (opieka naukowa: Agnieszka Garufo). Fragmentom poezji, wpisanym w komentarz historyczny, towarzyszyła muzyka, tworząc wspaniały efekt, doceniony przez wszystkich zebranych. Sympozjum naukowe było poświęcone wieloaspektowości Śląska jako regionu w pojęciu wielokulturowym. Sylwetkę Josefa von Eichendorffa jako poety i myśliciela krytycznie zaangażowanego w przeobrażenia polityczno-społeczne swego czasu przedstawiła dr Gabriela Jelitto-Piechulik (UO), podkreślając jednocześnie mało znane starania Eichendorffa o uzyskanie statusu prawnego (po roku 1841) dla używania języka polskiego w Księstwie Poznańskim. Tematykę realizmu idealistycznego jako aspektu programu nowego rozkwitu kultury w Niemczech i na Śląsku przedstawiła prof. Andrea Rudolph (UO), opierając się na rozprawie Karla Eitnera z roku 1837, traktującej o kulturowym znaczeniu Śląska dla rozwoju tożsamości kulturowej państwa niemieckiego. Elementy problematyki żydowskiej w dziele wywodzącego się ze Śląska niemieckiego pisarza Arnolda Zweiga omówiła Agnieszka Klimas (UO), koncentrując się na krytyce romantyzmu pod względem świadomości formy dzieła oraz zamierzeń integracyjności kulturowej. Obraz „zaginionego” Śląska w twórczości Augusta Scholtisa przybliżył prof. Roman Kopřiva (Uniwersytet Brno), podkreślając, że główny bohater powieści „Ostwind” jest typową postacią pogranicza, która scala elementy kultury czeskiej, polskiej i niemieckiej, stając się tym samym barwnym bohaterem, świadomym swej odmienności. Po zakończeniu sympozjum jego uczestnicy udali się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Po drodze goście mieli okazję zobaczyć wzgórze uniwersyteckie z budynkiem Collegium Maius wraz z figurami polskich artystów. Większości osób znana była twórczość Jerzego Grotowskiego, ale wszyscy z zainteresowaniem poznawali także sylwetki innych artystów. W bibliotece uczestników konferencji przywitał jej dyrektor, Tadeusz Chrobak, który przedstawił historię i kulisy powstania Biblioteki Austriackiej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele instytucji partnerskich: sekretarz Towarzystwa

Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Zuzanna Donath-Kasiura, która szczególnie podkreśliła otwartość biblioteki i jej aktywność podczas organizacji corocznych Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim oraz popularyzowanie kultury niemieckiej w regionie. Instytut Filologii Germańskiej UO reprezentowały prof. dr hab. Andrea Rudolph i dr Gabriela Jelitto-Piechulik. Tadeusz Chrobak przypomniał, że w 2012 roku obie instytucje podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy, którego owocem są wspólnie organizowane konferencje, spotkania i wystawy, a także publikacja o problematyce migracji. Następnie Monika Wójcik-Bednarz, kierownik Biblioteki Austriackiej, przedstawiła referat pt. „Biblioteka Austriacka w Opolu i jej wkład w przybliżanie kultury krajów niemieckojęzycznych na Śląsku Opolskim”, podkreślając, że w ofercie biblioteki są nie tylko zbiory liczące prawie 30 tysięcy woluminów, ale i liczne wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz naukowe. Od 2000 r. odbywa się Wiosna Austriacka, podczas której można poznać prace artystów z Austrii, zobaczyć przedstawienia sceniczne w Studenckim Centrum Kultury UO, a także wysłuchać w Filharmonii Opolskiej klasycznych i współczesnych utworów muzyki austriackiej. Nie brakuje też spotkań autorskich, w większości organizowanych we współpracy z wykładowcami i studentami Instytutu Filologii Germańskiej. Referentka omówiła także ofertę kierowaną do dzieci i młodzieży, m.in. warsztaty literacko-językowe, przybliżające książki współczesnych pisarzy i nawiązujące do aktualnych wydarzeń i rocznic, wykłady o kulturze krajów niemieckojęzycznych w ramach programu „Biblioteka z klasą” i konkurs „Austria – kraj i mieszkańcy”. Wizytę w bibliotece zakończyła biesiada przy śląskim kołaczu, oraz krótki wykład Barbary Giedrojć o historii Opola, poprzedzający zwiedzanie opolskiej starówki. Pokłosiem tych wydarzeń będzie wydanie tomu naukowego, na który złożą się odczyty wygłoszone przez naukowców z uniwersytetów w Opawie, Opolu i Wrocławiu. Miejscem kolejnego spotkania, w roku 2017, będzie Uniwersytet we Lwowie.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement