Page 61

120 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

Petr Mareš, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Jiŕí Zeman), naukowym i popularnonaukowym (Jerzy Biniewicz, Krzysztof Maćkowiak), dydaktycznym (Jolanta Nocoń, Anna Tabisz), religijnym (Aleksander Gadomski, Tatiana Ickowicz, Marzena Makuchowska), medycznym (Adam Dombrowski), prawniczym (Iwona Szwed), reklamowym (Elena Bażenowa, Natalia Danilewskaja). Przyglądano się funkcjonowaniu słownictwa i jego stylotwórczej roli w języku pisanym i mówionym (Jana Hoffmanova, Jekateryna Szczegłowa), w ogólnym i w gwarach (Ewa Sławek). Prof. Aleksander Kiklewicz (Olsztyn) wziął na warsztat zjawisko stylistyczne, jakim jest manieryzm, mający wiele wspólnego ze snobizmem (i ględzeniem). Prof. Maria Wojtak (Lublin) opisała ludzkie zmagania z językowym ujęciem dźwięków wydawanych przez ptaki (z czym muszą, nierzadko z miernym efektem, zmierzyć się zarówno twórcy tekstów artystycznych, jak i innych, np. naukowych). Szczególnym polem problemowym były zjawiska zachodzące w Internecie, gdyż rodzaj i skala przeobrażeń dokonujących się w tym nowym medium jest wielkim wyzwaniem (bynajmniej nie tylko) dla językoznawców (Branko Tošović, Nadieżda Smirnowa, Natalia Kłuszyna). Warto dodać, iż opolską konferencję – tradycyjnie już – wykorzystano jako okazję do spotkania członków Komisji Stylistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Komisja ta właśnie badania nad komunikacją w mediach uczyniła w tej kadencji głównym zagadnieniem badawczym (wynik zostanie przedstawiony na najbliższym kongresie Komitetu, mającym się odbyć za dwa lata w Belgradzie). Gospodarze zadbali o to, by nie brakowało czasu na dyskusję, która dla dynamiki życia naukowego jest wręcz nie do przecenienia. Goście zauważyli tę zaletę konferencji, tym bardziej, że wszystko toczyło się w bardzo sprzyjających warunkach lokalowych, jakie daje Collegium Maius – Sala Senatu, Sala Plafonowa i pomieszczenia Muzeum UO, którego pracownikom organizatorzy są bardzo wdzięczni za pomoc. W sumie spotkanie przyniosło ciekawy i cenny poznawczo obraz stanu współczesnej kultury oraz jej przemian, widziany poprzez słowa uchwycone w słownikach, używane w poszczególnych dziedzinach naszego życia, doświadczające różnych losów. Materiały z konferencji (przynajmniej częściowo) ukażą się w kolejnym roczniku „Stylistyki” (2017).

121 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

Uczestnicy konferencji leksykograficznej w Bloomington, na tle Indiana Memorial Union (fot. Alexander Hoyt)

MIROSŁAWA PODHAJECKA

TRZY DNI ZE SŁOWNIKIEM W dniach 12−15 lipca br. w Bloomington, w Stanach Zjednoczonych, odbyła się kolejna, ósma już konferencja z serii International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL8). Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Michael Adams z Indiana University w Bloomington. Konferencję zorganizowano pod egidą International Society for Historical Lexicography and Lexicology (ISHLL), międzynarodowego stowarzyszenia założonego w 2002 roku, które zrzesza badaczy zajmujących się problematyką leksykograficzną i leksykologiczną w ujęciu historycznym. Przez kilkanaście lat przewodniczącym stowarzyszenia była prof. Julie Coleman z University of Leicester (Leicester, Wielka Brytania), a obecnie funkcję tę pełni prof. Fredric Dolezal z University of Georgia (Athens, Stany Zjednoczone). W reprezentacyjnym budynku Indiana Memorial Union, położonym w centrum kampusu uniwersyteckiego w Bloomington, spotkało się 40 naukowców ze Sta-

nów Zjednoczonych, Japonii, Peru, Chin, Turcji, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Danii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji i Polski. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia wykładów plenarnych cztery osoby: dra Freda R. Shapiro z Yale Law School (New Haven, Stany Zjednoczone), autora m.in. Yale Book of Quotations (2006); prof. Anne Curzan z University of Michigan (Ann Arbor, Stany Zjednoczone), autorkę m.in. Fixing English: Prescriptivism and Language History (2014); dr Sarah Ogilvie ze Stanford University (Stanford, Stany Zjednoczone), autorkę m.in. Words of the World: A Global History of the Oxford English Dictionary (2013); oraz dr Mirosławę Podhajecką z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, autorkę m.in. A History of Polish-English / English-Polish Bilingual Lexicography (1788−1947), 2016. Wykład wygłoszony przez dra Freda Shapiro, „Confessions of an antedater”, dotyczył antydatowań, czyli wcześniejszych poświadczeń tekstowych, dla trzeciego

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement