Page 6

10 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

20.10

20–21 .10

• Prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak wzięła udział w uroczystej gali z okazji 25-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego, połączonej z otwarciem nowej siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. • Prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk wziął udział w jubileuszu 20-lecia działalności Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Opolu.

11 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

24.10

„Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która obradowała na naszej uczelni, a której organizatorami był Wydział Ekonomiczny UO, we współpracy z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetem w Poczdamie. Udział w konferencji wzięli także przedstawiciele Rządowego Uniwersytetu Finansowego w Moskwie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w St. Petersburgu. Wygłoszone referaty dotyczyły aktualnych problemów ekonomicznych i finansowych w relacjach Wschód-Zachód. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk.

24 X 2016. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych

• Tego dnia prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk uczestniczył także w uroczystym posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, z okazji jubileuszu 20-lecia tej uczelni.

20 X 2016. Aktualne problemy ekonomiczne i finansowe w relacjach Wschód–Zachód były tematem międzynarodowej konferencji obradującej w Sali Senatu UO (fot. Jarosław Mokrzycki)

24.10

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach uroczyście wręczono tegoroczne Nagrody im. Karola Miarki, którymi marszałkowie województw śląskiego i opolskiego honorują osoby „upowszechniające kulturę i naukę, które w swojej pracy i twórczości nawiązują do idei wcielanych w życie przez patrona nagrody i wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury regionalnej i narodowej”. Laureatami tegorocznych nagród z województwa opolskiego zostali: rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk i dr hab. Zbigniew Zielonka, emerytowany pracownik naukowy, literaturoznawca, pisarz i publicysta. Więcej na str. 24. • Prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk otworzył międzynarodową konferencję naukową, zorganizowaną przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych, pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki, pracownicy Służby Więziennej, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele służb penitencjarnych z Czech, Słowacji i Ukrainy.

25.10

Gościem rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka był dyrektor Aglomeracji Opolskiej Piotr Dancewicz. Rozmowa, w której uczestniczyli także kwestor Konstanty Gajda i kanclerz Zbigniew Budziszewski, dotyczyła planów zagospodarowania wzgórza uniwersyteckiego. W tym dniu rektor spotkał się również z Krystianem Kobyłką, dyrektorem naczelnym i artystycznym Opolskiego Teatru Lalki i Aktora i dr Agnieszką Wójtowicz z Katedry Filmu, Teatru i Nowych Mediów UO, w sprawie organizacji międzynarodowego sympozjum poświęconego Jerzemu Grotowskiemu.

26.10

W gmachu Collegium Maius UO odsłonięto tablicę Cypriana Kamila Norwida – replikę wykonaną przez rzeźbiarza Grzegorza Gustawa z Filadelfii, a podarowaną uniwersytetowi przez Grupę Obywatelską Norwid w Nowym Jorku, którą reprezentował Ryszard Druch. Oprócz repliki tablicy (oryginał rok temu umieszczono na ścianie Polskiego Instytutu Naukowego na Manhattanie) darczyńcy z Nowego Jorku przekazali Muzeum UO cenne dokumenty. W uroczystości uczestniczyli: rektor prof. dr hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, kustosz wzgórza uniwersyteckiego, a wykład dotyczący pobytu Norwida w Stanach Zjednoczonych wygłosiła prof. dr hab. Irena Jokiel. Więcej na str. 124.

27.10

Obradował Senat UO. Gośćmi senatorów byli pracownicy, którzy ostatnio uzyskali tytuły naukowe profesora – Anna Barska z Instytutu Socjologii i Henryk Benisz z Instytutu Filozofii oraz stopnie naukowe doktora habilitowanego: Felicja Księżyk z Instytutu Filologii Germańskiej, Małgorzata Świder z Instytutu Historii i Marek Chyliński z Instytutu Politologii. Sylwetki naukowe prof. dr hab. Anny Barskiej i prof. dr. hab. Henryka Benisza zamieścimy w kolejnym numerze „Indeksu”.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement