Page 59

116 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

117 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

ELENA JAGT-YAZYKOVA

MAMY W OPOLU KRÓLOWĄ! Sukcesy młodych paleontologów

W zeszłym roku na Uniwersytecie Opolskim odbyła się XIII konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologii Kręgowców (EAVP). Informacja o tym wyjątkowym wydarzeniu została przedstawiona na łamach naszego czasopisma w październikowym numerze („Indeks”, nr 7–8, 2015). W bieżącym roku, kolejna, czternasta konferencja EAVP odbyła się w Holandii, w mieście Haarlem, w słynnym, najstarszym muzeum tego kraju – Teylers Museum. Podczas konferencji Polskę reprezentowali nie tylko przedstawiciele ośrodków naukowych z Warszawy, Poznania czy Wrocławia, ale również Opola. Co ważne, zespół z Opola był najliczniejszy i złożony głównie z doktorantów Zakładu Paleobiologii (Elżbieta Teschner, Klaudia Kardynał i Kamil Gruntmejer). Starszą generację reprezentowały: dr hab. Elena Jagt-Yazykova i dr Dorota Konietzko-Meier, pozostali naukowcy Zakładu Paleobiologii prowadzili w tym czasie w badania terenowe (Jakub Kowalski, Piotr Janecki) i organizacyjne (Adam Bodzioch), jednak duchem byli obecni na tej konferencji jako współautorzy prezentowanych tam referatów i posterów. Tak więc, nasz zakład de facto uczestniczył w konferencji w pełnym składzie. Trzeba odnotować, że dwa granty podróżne, które co roku Zarząd EAVP funduje wybranym młodym naukowcom za osiągnięcia, wspierając w ten sposób ich udział w konferencji, trafiły do Opola – to właśnie Ela Teschner i Kamil Gruntmejer otrzymali to honorowe wyróżnienie. Ich referaty zostały także nagrane na wideo i są udostępnione w Internecie jako jedne z najlepszych wystąpień podczas XIV konferencji EAVP. (Wielu kolegów komentowało ich wystąpienia, powtarzając: „Nie na próżno dostali te granty!”). Dużym zainteresowaniem cieszyły się też postery Klaudii Kardynał i Kamila Gruntmejera oraz współautorów: Piotra Janeckiego i Jakuba Kowalskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym, w Opolu, z wielkim uznaniem przyjęto paleontologiczne rekonstrukcje Jakuba Kowalskiego – jego ilustracje naukowo-artystyczne będzie można obejrzeć pod koniec listopada br. w naszym Mu-

zeum UO tuż po zakończeniu ogólnopolskiej konferencji „Młodzi w paleontologii” (https://www.facebook.com/ groups/1057411894279689), będącej kolejnym osiągnięciem naszego zespołu – ósma edycja tej konferencji odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim, z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu doktorantów Zakładu Paleobiologii, wspieranych merytorycznie przez Europejskie Centrum Paleontologii UO. Do listy tegorocznych sukcesów trzeba jeszcze dodać dwa: XIV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontologia (Alpuente, Hiszpania, 13–16 kwietnia br.) oraz XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Poznań, 21–23 września 2016). Do Hiszpanii pojechała tylko Elżbieta Teschner, którą spotkał tam niebywały zaszczyt: wróciła z tytułem „El Primer Premio Somosaguas al Mejor Investigador Novel”, czyli pierwszą nagrodą w kategorii „najbardziej innowacyjny młody naukowiec” (best novel researcher), oraz stosowną szarfą i koroną – mamy zatem w Opolu królową młodych paleontologów! W Poznaniu reprezentowali nas tylko doktoranci, za to w komplecie. Wszystkie ich wystąpienia spotkały się z dużym uznaniem i gratulacjami ze strony „profesorstwa”. Okazało się – już nie po raz pierwszy – że Uniwersytet Opolski wyrasta na najlepszy i najprężniej działający ośrodek paleontologii w Polsce. No i jeszcze jedno bardzo miłe wspomnienie. Wszyscy uczestnicy tegorocznej konferencji, którzy w zeszłym roku byli naszymi gośćmi w Opolu, bardzo ciepło wspominali naszą konferencję, podkreślając wyjątkowo dobrą organizację i fantastyczną gościnność. Możemy być dumni z tych pierwszych sukcesów naszego Europejskiego Centrum Paleontologii.

W pierwszym dniu konferencji świętowano jubileusz prof. Stanisława Gajdy (na zdjęciu). Fot. Tadeusz Parcej

MARZENA MAKUCHOWSKA

SŁOWO A STYL

Międzynarodowa konferencja stylistyczna w Opolu

W dniach 21–23 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja stylistyczna pod hasłem „Słowo a styl”. Gospodarzem był Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, a ściślej – prof. dr hab. Ewa Malinowska i jej współpracownicy z Katedry Języka Polskiego. Opolscy stylistycy podtrzymali trwającą od ponad 30 lat tradycję spotkań, które (obecnie co dwa lata) sprowadzają do nas badaczy z kraju i z zagranicy. Te konferencje oraz wydawane od 25 lat międzynarodowe czasopismo naukowe „Stylistyka” czynią Opole jednym z najważniejszych oraz najbardziej znanych i uznanych ośrodków badań stylistycznych w środkowo-wschodniej Europie. Opole integruje kolejne już pokolenie badaczy, uczniów tych, którzy w różnych miejscach tworzyli własne szkoły stylistyczne i począwszy od końca lat 80. ubiegłego wieku przyjeżdżali tu – do „stolicy polskiej i słowiańskiej stylistyki” – konfrontować swe koncepcje i doświadczenia, a którzy kontynuację tego zwyczaju wpoili swym następcom niemalże jako

naturalną potrzebę. Opolskie spotkania mają już więc zarówno szacowną historię (udokumentowaną wieloma tomami materiałów pokonferencyjnych), jak i pomyślne perspektywy na przyszłość, ponieważ nie brak ani problemów do badania, ani chęci, by je wspólnie dyskutować. Rozpoczęcie tegorocznej konferencji miało jednak zupełnie wyjątkowy przebieg, pierwszy dzień był bowiem okazją do uczczenia przez międzynarodowe środowisko stylistyczne jubileuszu profesora Stanisława Gajdy. Jest to postać niezwykle ważna dla slawistów, zarówno ze względu na wyjątkowe dokonania naukowe Profesora (inspirujące koncepcje metodologiczno-teoretyczne, wieloaspektowe badania nad stylem naukowym etc.), jak i organizacyjne, które zaowocowały trwałą i efektywną współpracą szerokiego grona specjalistów ze wszystkich krajów słowiańskich. To on zapoczątkował cykl opolskich spotkań i stworzył (oraz przez 20 lat redagował) „Stylisty-

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement