Page 58

114 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

Paweł Groch (z lewej) i Arkadiusz Niemczyk, laureaci konkursu pt. „Forum Młodych Innowatorów”

Na zdjęciu (w drugim rzędzie), od lewej: Anna Białowąs, prof. Roland Meynet, s. Patrycja Błaszkiewicz, Monika Wanat, Tomasz Daniła, prof. Jacek Oniszczuk, dr Wacław Borek. W pierwszym rzędzie, od lewej: Michał Ludwig, Jerzy Bosowski, Jan Opiełka

WACŁAW BOREK

OGROMNY SUKCES DOKTORANTÓW WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

OPOLSKA SZKOŁA RETORYKI SEMICKIEJ NA NAUKOWYCH SALONACH W RZYMIE

Doktoranci Wydziału Chemii UO – mgr Paweł Groch oraz mgr Arkadiusz Niemczyk zdobyli II nagrodę (5 tys. zł), w konkursie pn. „Forum Młodych Innowatorów”, którego organizatorami była Grupa Azoty ZAK SA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z  siedzibą w  Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Finał konkursu odbył się 26 października br. w Kędzierzynie-Koźlu. Do konkursu zostało zgłoszonych 10 projektów konkursowych z następujących uczelni: Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Uniwersytet Opolski. Nasi doktoranci, którzy realizują swoje prace doktorskie pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krystyny Czai, przedstawili projekt zatytułowany „Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności”. Pomysł przed-

W dniach 25 września – 1 października br. Koło Naukowe Teologów, reprezentujące Wydział Teologiczny UO, w składzie: Anna Białowąs, Patrycja Błaszkiewicz, Monika Wanat, Tomasz Daniła, Jan Opiełka, Michał Ludwig oraz mgr lic. Jerzy Bosowski, wraz ze swoim opiekunem ks. dr. Wacławem Borkiem, jako jedyni z Polski wzięli udział w Terzo Seminario di apprendimento dell'Analisi retorica biblica połączonym w tym roku z Quinto Convegno internazionale della RBS, organizowanym przez „International Society for the Study of Biblical and Semitic Rhetoric” (RBS) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Dla większości z nich było to już kolejne, na tak wysokim poziomie, spotkanie warsztatowo-badawcze z zakresu retoryki semickiej, z udziałem prof. Rolanda Meyneta, oraz badaczy z różnych ośrodków naukowych z 20 krajów. Celem RBS jest przybliżanie tekstów przynależących do judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, ułatwiające lepsze ich zrozumienie. Dlatego też studenci reprezentu-

stawionego zgłoszenia konkursowego jest efektem ich trzyletniej pracy naukowej w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Link do reportażu TVP3 Opole z finału konkursu pn. „Forum Młodych Innowatorów” http://opole.tvp.pl/27491125/jury-forum-mlodych-innowatorow-docenilo-oryginalne-wynalazki Link do artykułu dotyczącego finału konkursu pn. „Forum Młodych Innowatorów” http://kk24.pl/robot-inspekcyjny-i-detektor-szkodliwych-grzybow-najlepsze-w-konkursie-dla-mlodych-innowatorow-zdjecia/

jący uniwersytety z różnych stron świata zostali rozdzieleni na grupy językowe, aby w małych zespołach badawczych mogli dzielić się swoimi umiejętnościami wykorzystywania analizy retorycznej stosowanej w badaniach greckich oraz hebrajskich tekstach Ksiąg Pisma Świętego. Na zakończenie seminarium polska grupa, jako jedyny ośrodek uniwersytecki, została poproszona o przedstawienie metodologii badań wypracowanej przez Koło Naukowe Teologów w ciągu ostatnich trzech lat. Był to niewątpliwie ewenement w pięcioletniej historii Kongresów RBS. Prezentacji dokonał ks. dr Wacław Borek w referacie zatytułowanym: „The University of Opole and Biblical and Semitic Rhetoric”. Nasza metodologia, oparta o model trynitarny oraz bogate doświadczenia, spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników Quinto Convegno internazionale della RBS, którzy wyrazili prośbę o konsultacje nie tylko w krajach europejskich, bliskim nam kulturowo, takich jak Belgia czy Anglia, ale również krajach odległych takich, jak Wietnam.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement