Page 53

104 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Publicystyka, sztuka /

105 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Publicystyka, sztuka /

INDEKSOWA GALERIA SZTUKI – WYSTAWA PRAC STUDENTÓW INSTYTUTU SZTUKI UO

6. OPOLSKI FESTIWAL FOTOGRAFII Tegoroczna edycja Opolskiego Festiwalu Fotografii porusza zagadnienia niełatwo dające się wkomponować w sztywne ramy oczywistych interpretacji. Temat: „Przenikanie / Zanikanie”, dla większości młodych twórców z Instytutu Sztuki, okazał się bardzo wymagający i trudny. Dla Katarzyny Jabłońskiej tragiczna śmierć przypadkowo napotkanych ptaków idealnie wpisuje się w kontekst zaniku i przemijania. W fotografiach Agnieszki Warszawik odnajdujemy symbolikę destrukcji i rozkładu. Dla Magdaleny Spyry istotę tematu kryją fragmenty rozlanych bądź rozsypanych, półprzezroczystych substancji. Zaś Mateusz Rokicki podejmuje intrygującą grę z odbiorcą, balansując na granicy czytelności i zrozumienia własnych tropów interpretacyjnych. Równie ciekawą propozycją wydają się prace Karoliny Wojtoszek, będące dokumentalnym zapisem jej wizyty w jednym z zakładów karnych. Wszystkie prezentowane na wystawie prace zostały wykonane w ramach zajęć fotografii pod artystyczną opieką dr. hab. Grzegorza Gajosa. Uczestnicy wystawy: Ewa Dębicka, Katarzyna Jabłońska, Jack Hermes, Marcin Marciniak, Bartosz Mazik, Kordian Nowak, Wojciech Oleszek, Paulina Oleszko, Aleksandra Płocidem, Mateusz Rokicki, Magdalena Spyra, Olga Szudy, Agnieszka Warszawik, Karolina Wojtoszek, Monika Szczypel, Mateusz Czachor, Krzysztof Tarnowski.

Wystawę można oglądać w foyer Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki od 15 października do 30 listopada 2016.

Fot. Magdalena Spyra

Autorzy fotografii: (od góry, od lewej): Paulina Oleszko, Agnieszka Warszawik, Karolina Wojtoszek, Mateusz Rokicki, Krzysztof Tarnowski, Mateusz Czachor

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement