Page 5

8 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

18.10

Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO, prezes Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska – to organizatorzy spotkania w Muzeum UO, z cyklu „Śladami pamięci”, które poświęcone było zmarłemu przed dwudziestu laty prof. dr. hab. Zdzisławowi Piaseckiemu. Udział w spotkaniu wzięli: rodzina, przyjaciele i współpracownicy profesora Piaseckiego, a także prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO.

9 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

20.10

20 X 2016. Debata „Media dla młodych” w Collegium Civitas UO (fot. Sylwester Koral)

18 X 2016. Uczestnicy spotkania z cyklu „Śladami pamięci”, poświęconego zmarłemu przed dwudziestu laty prof. Zdzisławowi Piaseckiemu (fot. Andrzej Szczepaniak)

• Prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak wzięła udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. • W Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny rektor prof. dr hab. Marek Masnyk uczestniczył w obchodach 80. rocznicy Zjazdu Polaków Śląska Opolskiego.

19.10 20.10

• W Studenckim Centrum Kultury wręczono nagrody i stypendia dla studentów (za osiągnięcia naukowe) i dyplomantów (za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2015/2016 z zakresu finansów, bankowości, pieniądza i podatków), ufundowane przez Bank Zachodni WBK, w ramach programu Santander Universidades. Trzydziestu studentów otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości 1500 zł, a laureatów konkursu Santander Universidades za najlepszą pracę dyplomową nagrodzono odpowiednio: za I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł i III miejsce – 2 tys. zł. Nagrody i stypendia wręczyli: rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Alina Banaś, dyrektor Departamentu Santander Universidades. Podczas gali, w której uczestniczyła także prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, podpisano również ramową umowę o współpracy pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK oraz Uniwersytetem Opolskim. 

Podczas Regionalnego Święta Edukacji, w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu, nagrodę za najważniejszą pracę naukową „Professor Opoliensis” otrzymał prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, kustosz wzgórza uniwersyteckiego, za cykl wydawniczy „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. W uroczystości wzięli udział także rektor prof. dr hab. Marek Masnyk i prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk. Więcej na str. 25. Instytut Socjologii UO oraz Towarzystwo „Polonia – Kresy” to organizatorzy debaty „Media dla młodych”, która odbyła się w auli Collegium Civitas, w ramach „Forum mediów polonijnych dla Opola”. Wzięli w nim udział przedstawiciele mediów polonijnych z ośmiu krajów: Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy, przedstawiciele mediów studenckich (Gazeta Studencka, TV SETA, Radio-Sygnały) oraz prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, dr hab. Anna Śliz, prof. UO i dr Adam Drosik. Moderatorami debaty byli studenci z Koła Socjologów: Laura Cybulska i Marcin Deutschmann. Dyskutowano o tym, jakich mediów potrzebuje dziś młodzież, także młodzież polonijna; czy w dobie globalizacji i rozwoju Internetu – tradycyjne media są wciąż potrzebne?; jak przekształcają się współczesne media i jakie role pełnią wobec młodzieży w kraju i za granicą? 20 X 2016. W Studenckim Centrum Kultury wręczono nagrody i stypendia dla studentów i dyplomantów, ufundowane przez Bank Zachodni WBK, w ramach programu Santander Universidades (fot. Jarosław Mokrzycki)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you