Page 4

6 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

5.10

Możliwość wsparcia finansowego powstającego kierunku lekarskiego była przedmiotem rozmowy z dyrekcją PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole, w której uczestniczyli: prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, zastępca kanclerza Marcin Miga oraz honorowy senator UO Karol Cebula.

6.10

Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk był gościem uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Opolskiej.

7.10

Perspektywy rozwoju akademickiej drużyny badmintonistów – to temat spotkania rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka z Henrykiem Hołodnikiem i Dariuszem Sobkowem.

11.10

Gośćmi rektora prof. dr. hab. Marka Masnyka byli przedstawiciele spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO), która jest strategicznym sponsorem drużyny siatkarek Uniwersytetu Opolskiego – ECO AZS UNI Opole (w marcu br. ECO oraz Uniwersytet Opolski podpisały w tej sprawie list intencyjny). W spotkaniu uczestniczyli także: Zbigniew Zagórowski, kierownik Studium Wych. Fizycznego UO, zastępca kanclerza Marcin Miga i rzecznik prasowy UO Maciej Kochański. W tym dniu rektor spotkał się także z dr hab. Mirosławem Lenartem, prof. UO, dyrektorem Archiwum Państwowego w Opolu.

13.10

Po raz pierwszy w historii, rok akademicki na Wydziale Filologicznym rozpoczął się wydziałową uroczystością. Po słowach powitania wygłoszonych przez prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabellę Pisarek, prof. UO, oraz dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Joannę Czaplińską, prof. UO, nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania przez studentów pierwszego roku. Akademicki wymiar tej uroczystości został podkreślony za sprawą wykładu prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy pt. „Biedni Polacy patrzą na siebie” (więcej na str. 28).

7 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

13.10

Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk podpisał porozumienie z prezesem Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. Ireneuszem Jakim. Na mocy porozumienia spółka może liczyć na wsparcie naukowo-badawcze i doradztwo ze strony uniwersytetu, zwłaszcza pod kątem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności na rynku. Z kolei dzięki praktykom w Wodociągach i Kanalizacji studenci będą mogli lepiej przygotować się do przyszłej pracy w sektorze gospodarczym, a pracownicy naukowi zyskają możliwość zweryfikowania wyników swoich badań w warunkach technicznych. Współpraca ma zaowocować również inspirowaniem tematów prac badawczych, organizacją kursów i szkoleń oraz pracą przy wspólnych projektach, także tych dotowanych z unijnych funduszy. Koordynatorem umowy będzie dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO, prodziekan Wydziału Chemii, a ze strony spółki – Michał Stojak. Podczas spotkania prezes Ireneusz Jaki przekazał Uniwersytetowi Opolskiemu na własność obraz Edwarda Szczapowa pt. „Opole po I wojnie śląskiej 1744 r.”.

13 X 2016. Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk podpisał porozumienie z prezesem Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. Ireneuszem Jakim – o współpracy między uniwersytetem a opolską spółką (fot. Sylwester Koral)

13 X 2016. Podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Filologicznym indeksy studentom pierwszego roku wręczyli: dziekan prof. Joanna Czaplińska i prodziekan prof. Daniel Pietrek

17.10

Rektor prof. dr hab. Marek Masnyk otworzył, w Auli Błękitnej Collegium Maius, debatę panelową Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego pt. „Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania na przykładzie Opolszczyzny”. • Tego dnia rektor wziął także udział w Kongresie Samorządowym w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

17–20 .10

Przez cztery dni przedstawiciele mediów polonijnych z ośmiu krajów: Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy uczestniczyli w Forum Mediów Polonijnych dla Opola. Podczas pobytu w Opolu poznawali nasze miasto, odwiedzali uczelnie, w tym Uniwersytet Opolski, instytucje kultury, a także redakcje opolskich mediów.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you