Page 2

3 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka / 143 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

SPIS TREŚCI

1 2

KRONIKA UNIWERSYTECKA

03

Prof. Stanisław Gajda – członkiem rzeczywistym PAN

21

Nagrody im. K. Miarki wręczone

24

Prof. Stanisław S. Nicieja – „Professor Opoliensis”

25

Prof. Krystyna Czaja przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie

26

PUBLICYSTYKA, SZTUKA

27

Biedni Polacy patrzą na siebie / Wojciech Chlebda

28

Jak żyć po końcu świata? (z Wojciechem Smarzowskim rozmawia Agnieszka Wojcieszek)

33

W MOJEJ PRACOWNI: My, wnuczki czarownic (z dr Marzanną Pogorzelską rozmawia Barbara Stankiewicz)

36

Ballada o wołyńskim miasteczku / Stanisław S. Nicieja

42

Kresowe ślady na bytomskim targu / Piotr Obrączka

51

PRZEJRZYJMY TO JESZCZE RAZ: Kościół nie lubi kobiet? (z ks. prof. Tadeuszem Dolą rozmawia Barbara Stankiewicz)

52

Motyw starorzymski / Jan Goczoł

57

Klejnot / Agnieszka Kania

58

Za szybkie pisanie (43) / Adam Wierciński

64

800 LAT MIASTA OPOLA: Historia zatopiona w stawku / Adam Hamada

67

Civis Opoliensis / Stanisław S. Nicieja

70

1

DR HAB. MARZENA MAKUCHOWSKA, PROF. UO – pracownik naukowy w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Zainteresowania: współczesne dyskursy publiczne (głównie religijny), nauczanie języka polskiego jako obcego, autorka książek: Modlitwa jako gatunek języka religijnego (Opole 1988) i Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (Opole 2011); redaktor tematyczny międzynarodowego rocznika naukowego „Stylistyka”.

PROF. DR HAB. PIOTR OBRĄCZKA – emerytowany pracownik Uniwersytetu Opolskiego (specjalność: literatura polska i niemiecka), autor ponad 220 publikacji, w tym 14 książek. Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury polskiej okresu Młodej Polski, zwłaszcza dzieła Jana Augusta Kisielewskiego oraz stosunków literackich polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej recepcji literatury niemieckojęzycznej.

NDEKS

DR HAB. PAWEŁ MARCINKIEWICZ – poeta, historyk literatury anglojęzycznej, tłumacz, eseista. Kierownik Zakładu Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej UO. Laureat Nagrody Czesława Miłosza za twórczość poetycką (2000). Autor 9 tomów wierszy. Wydał The Rhetoric of the City: A.R. Ammons and Robinson Jeffers (Peter Lang 2009) oraz „Colored Alphabets’ Flutter”. John Ashbery and the Twentieth-Century American Avant-Gardes (Wydawnictwo UO 2012).

LESZEK OŁDAK – grafik, plakacista, rysownik, ilustrator i scenograf. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Biurze Wystaw Artystycznych w Zamościu, Archiwum Satyrykonu w Legnicy oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

KRONIKA UNIWERSYTECKA DR KRZYSZTOF SPAŁEK – adiunkt w Samodzielnej Katedrze

Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Współredagował pierw-

Papiery wartościowe. 20 lat „Indeksu” / Zbigniew Górniak

82

szą w Polsce regionalną „Czerwoną księgą roślin województwa Wydarzenia opolskiego”. Jako pierwszy odkrył stanowisko paleontologiczne DR WANDA MATWIEJCZUK – wieloletnia dyrektor Biblioteki Wiadomości w Krasiejowie. Zainteresowania naukowe: fitosocjologia Głównej UO, organizatorka i obecna kierownik Muzeum Uniweri geobotanika, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk sytetu Opolskiego. Autorka opracowania pt. „Biblioteka GłównaSylwetki roślin wodnych.

Sienkiewicz – „Polski Bourget” / Aneta Mazur

86

Uniwersytetu Opolskiego 2001–2011. Daty i fakty”, Opole 2011.

Śląskie rozaria – pachnące ogrody / Krzysztof Spałek

91

Bałwan / Bartłomiej Kozera

94

FIZYKA DLA LAIKA: My – fizyczni i umysłowi / Wojciech Dindorf

96

ŚLADAMI PAMIĘCI: Żył intensywnie, lecz krótko / Barbara Stankiewicz

76

Mrówcze początki / Wanda Matwiejczuk

79

Dolegliwości Jego Wysokości (część II) / Włodzimierz Kaczorowski

3

IMPRESSUM Wydawca: Uniwersytet Opolski (nakład: 550 egz.) Adres redakcji: 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius UO, pok. 17, tel. 77 541-60-17, e-mail: indeks@uni.opole.pl, www.indeks.uni.opole.pl Redaktor naczelna: Barbara Stankiewicz-Buchowska Zdjęcia: Jarosław Mokrzycki, Tadeusz Parcej, Bożena Wroniszewska, Sylwester Koral, Grzegorz Gajos Opieka merytoryczna: prof. Stanisław S. Nicieja Projekt graficzny/skład: Grzegorz Gajos Druk: ZAPOL Sobczyk spółka jawna, Szczecin Zastrzega się prawo do adiustacji, skrótów, dawania własnych tytułów, śródtytułów, nagłówków, przypisów itp., a w przypadku zdjęć i rysunków – własnego kadrowania

99

INDEKSOWA GALERIA SZTUKI: 6. Opolski festiwal fotografii

104

Kenneth Goldsmith i amerykańska wzniosłość pogody / Paweł Marcinkiewicz

106

Pogoda (fragmenty) / Kenneth Goldsmith

108

RELACJE, RECENZJE, NOTY

113

Ogromny sukces doktorantów Wydziału Chemii UO

114

Opolska Szkoła Retoryki Semickiej na naukowych salonach w Rzymie / Wacław Borek

115

Mamy w Opolu królową! / Elena Jagt-Yazykowa

116

Słowo a styl / Marzena Makuchowska

117

Trzy dni ze słownikiem / Mirosława Podhajecka

121

Odrobina Manhattanu w Collegium Maius / Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza

124

Śląski kołacz w austriackiej bibliotece / Agnieszka Garufo, Gabriela Jelitto-Piechulik, Monika Wójcik-Bednarz

126

Festiwalowe granie i śpiewanie / Marian Biliński

128

Arktyczny „Derwisz” / Aleksander Woźny

130

Od starodruków po książki elektroniczne / Anna Błaszczyk, Michał Kaczmarek, Barbara Kmiecik

132

Pamięć o pisarzu zapomnianym / Władysław Hendzel

134

Madonny wojenne i wysiedlone / Jerzy Duda

136

PÓŁKA SUŁKA: Pięć prezentów pod choinkę / Witold Sułek

138

Nowości wydawnicze

140

Noty o autorach

142

Zdjęcie na okładce: Matka Boska z dzieciątkiem w ogrodzie różanym (fragment), Martin Schongauer, ok.1480 r. Własność: Muzeum Diecezjalne w Opolu (fot. Grzegorz Gajos)

5. 10 8. 12

PROF. DR HAB. ANETA MAZUR – pracownik naukowy Katedry Literatury XIX wieku i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO. W pracy naukowej zajmuje się prozą realizmu polskiego i europejskiego, historią idei i toposów, estetyką XIX stulecia, a także twórczością austriackiego pisarza Adalberta Stiftera. Opublikowała trzy książki: Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku (1993), Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku (2001), Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej (2010). KATARZYNA MAZUR-KULESZA – kustosz w Muzeum UO, absolwentka historii i studiów podyplomowych z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi na UO i studiów podyplomowych z muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

PROF. DR HAB. STANISŁAW S. NICIEJA – historyk (biografistyka najnowszych dziejów Polski, historia najnowsza), współautor filmów dokumentalnych, autor kilkunastu książek, m.in.: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986; Cmentarz Obrońców Lwowa; Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza; Łyczaków – dzielnica za Styksem; Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta; Cmentarz Łyczakowski w fotografii; Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie; Kresowe Trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław; Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda; Kresowa Atlantyda.

WITOLD SUŁEK – opolski księgarz, poeta, pisarz. Autor tomu wierszy „Plantacja” oraz książki dla dzieci „Bajka o małym łosiu”. Publikował w pismach STRONY, RED, książkach zbiorowych. Animator kultury, aktor Teatru Fieter z Ozimka.

DR ADAM WIERCIŃSKI – historyk literatury, krytyk, publicysta. Zainteresowania naukowe: historia literatury, historia i kultura dawnej Polski, kultura języka. Autor kilku książek (m.in.: Przywracanie pamięci, 1993, 1997: Głowy opolskie, 1999, 2008; O nijaczeniu języka, 2006) oraz kilkuset tekstów naukowych, publicystycznych i paraliterackich. AGNIESZKA WOJCIESZEK – doktorantka IV roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Opolskim (literaturoznawstwo). DR HAB. ALEKSANDER WOŹNY – zajmuje się historią najnowszą, w tym m.in. historią wojskowości, operacjami wywiadu i kontrwywiadu oraz kwestiami bezpieczeństwa państwa. Autor licznych artykułów naukowych. Najnowsza publikacja to Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931–1939 (Opole 2010). MONIKA WÓJCIK-BEDNARZ – kierownik Biblioteki Austriackiej w Opolu, doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej UO.

2016

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you