Page 14

26 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

nienia. Otrzymali je dr hab. Rafał Adamus, prof. UO, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Wydziału Prawa i Administracji UO za pracę „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” oraz dr hab. Bernard Baron i dr Jolanta Kolańska-Płuska z Politechniki Opolskiej za wspólną pracę „Metody numeryczne rozwiązania równań różniczkowych w języku C#”.

27 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Publicystyka, sztuka /

Podczas uroczystości marszałek wręczył też stypendia ufundowane wyróżniającym się studentom. Wśród nagrodzonych znalazła się studentka Uniwersytetu Opolskiego – Krystyna Kwoczała.

(b)

PROF. KRYSTYNA CZAJA PRZEWODNICZĄCĄ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ W WARSZAWIE 26 października br., podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie (IChP), prof. dr hab. Krystyna Czaja, kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Instytutu Chemii UO, została wybrana przewodniczącą tej Rady na kadencję 2016–2020. Jest to w pewnym sensie kadencja historyczna, bowiem Instytut Chemii Przemysłowej obchodzi w tym roku 100-lecie swego istnienia (został założony we Lwowie przez obecnego swojego patrona – prof. Ignacego Mościckiego).

Wcześniej prof. dr hab. Krystyna Czaja przewodniczyła także radom naukowym dwóch innych instytutów badawczych. Już drugą kadencję jest członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, kierując tam Komisją ds. Kadry Naukowej, a ostatnio (po uzyskaniu przez Centrum uprawnień doktoryzowania) została także wybrana do tamtejszej Komisji Doktorskiej. (b)

PROF. STANISŁAW GAJDA – CZŁONKIEM RZECZYWISTYM PAN 27 października br. Zebranie Plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN opiniowało kandydatury na członków rzeczywistych PAN, członków korespondentów PAN oraz na członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród pięciu kandydatów pozytywnie zaopiniowanych na członka rzeczywistego PAN znalazł się, jedyny dotąd, reprezentant opolskiego środowiska naukowego wśród członków PAN – prof. dr hab. Stanisław Gajda (członek korespondent PAN od 2010). 1 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało ostatecznego wyboru nowych członków rzeczywistych, członków korespondentów oraz członków AMU – tym samym prof. dr hab. Stanisław Gajda (Zakład Stylistyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO) został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Członkiem

korespondentem natomiast – prof. dr. hab. Marek S. Szczepański, kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Przestrzeni Społecznej Instytutu Socjologii UO. Członkiem korespondentem PAN (Wydział IV Nauk Technicznych) została także prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska, kierownik Samodzielnej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi UO. Warto dodać, że w październiku br. profesor dr hab. Stanisław Gajda otrzymał nagrodę Copernicus Prize 2016 – najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego za zasługi dla rozwoju nauk o języku, w tym neuronauk, do których zalicza się również neurologopedię. (b)

2 NDEKS PUBLICYSTYKA, SZTUKA Artykuły Eseje Wywiady Felietony

27 112 str.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement