Page 13

24 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

25 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

BARBARA STANKIEWICZ

HONORY DLA PROFESORÓW Nagrody im. Karola Miarki wręczone

Na zdjęciu, od prawej: wicemarszałek woj. opolskiego Stanisław Rakoczy, rektor UO prof. Marek Masnyk, laureat Nagrody im. Karola Miarki; prof. Stanisław S. Nicieja, autor laudacji, oraz członek Zarządu Woj. Śląskiego Henryk Mercik (fot. Jarosław Mokrzycki)

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach, 24 października br., uroczyście wręczono tegoroczne Nagrody im. Karola Miarki – od 1983 roku, w październiku, w rocznicę urodzin Karola Miarki, marszałkowie województw śląskiego i opolskiego honorują w ten sposób osoby „upowszechniające kulturę i naukę, które w swojej pracy i twórczości nawiązują do idei wcielanych w życie przez patrona nagrody i wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury regionalnej i narodowej”. Laureatami tegorocznych nagród z województwa opolskiego zostali: rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk – historyk, badacz dziejów Śląska oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, a także znawca dziejów polskiej mniejszości narodowej na polsko-niemieckim pograniczu etniczno-językowym,

biograf Związku Polaków w Niemczech, autor monografii śląskiej organizacji pt. „Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923–1939)”, która do dziś jest najważniejszą książką dokumentującą dzieje Polaków spod znaku Rodła, oraz dr hab. Zbigniew Zielonka, emerytowany pracownik naukowy, literaturoznawca, pisarz i publicysta, którego dorobek naukowy koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki życia literackiego na Śląsku w rozległym przedziale czasowym. Zuzanna Kawulok, dr Elżbieta Wróbel oraz prof. dr hab. Mirosława Knapik – to laureatki Nagrody im. Karola Miarki w województwie śląskim. Nagrody wręczali: członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik oraz wicemarszałek województwa opolskiego Stanisław Rakoczy.

PROF. STANISŁAW S. NICIEJA – „PROFESSOR OPOLIENSIS”

W imieniu prof. Stanisława S. Nicieji nagrodę, z rąk marszałka Andrzeja Buły, przyjął rektor UO prof. Marek Masnyk. Na zdjęciu z prawej – wicemarszałek Roman Kolek (fot. Jarosław Mokrzycki)

Podczas Regionalnego Święta Edukacji, które odbyło się 19 października br. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu, nagrodę za najważniejszą pracę naukową „Professor Opoliensis” otrzymał prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, kustosz wzgórza uniwersyteckiego, za cykl wydawniczy „ Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Podczas uroczystości odczytano komentarz profesora Tomasza Szaroty z Instytutu PAN do siedmiotomowej „Kresowej Atlantydy”: „Przywraca zarówno pamięć o utraconych przez nas ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, jak też o istotnym wkładzie Polaków w dorobek kulturalny pozostawiony na Kresach. Przywraca jakby do życia dawnych mieszkańców tamtych ziem. Dzięki zamieszczonym w Kresowej Atlantydzie

fotografiom, ludzie ci nagle zmartwychwstają, stwarza to wrażenie, że żyją wśród nas, że są z nami, tworzącymi tzw. sztafetę pokoleń i nie zostali przez nas zapomniani (…). Kresowa Atlantyda nie mogłaby powstać, gdyby w jej tworzeniu nie uczestniczyły setki członków rodzin byłych mieszkańców Kresów, którzy przesłali profesorowi Nicieji dokumenty, zdjęcia, dzielili się z nim wspomnieniami”. Nagrodę w imieniu profesora odebrał rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk. Poziom prac zgłoszonych do tegorocznego konkursu „Professor Opoliensis” był wyjątkowo wysoki, w związku z tym po raz pierwszy marszałek, na wniosek kapituły konkursu, postanowił przyznać dodatkowo dwa wyróż-

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement