Page 12

22 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

2.12

23 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, honorowy senator UO Karol Cebula, zastępca kanclerza Marcin Miga oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO, dr hab. Dariusz Man, prof. UO i dyrektor Centrum Informatycznego UO Marek Ganczarski.

Michał Wanke z Instytutu Socjologii UO (fot. Grzegorz Gajos)

2 XII 2016. W Sali Plafonowej Collegium Maius odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu „Medyczne Centrum Zaawansowanych Technologii Kształcenia”

5.12

Muzeum UO oraz Oddział Regionalny Śląska Opolskiego – Opolski Klub Krajoznawców to organizatorzy wykładu pt. „O coś więcej niż przetrwanie – aresztowanie Generała Grota”, który w uniwersyteckim muzeum wygłosił dr hab. Aleksander Woźny, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

8.12

W Muzeum UO odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śladami Pamięci” – w 30. rocznicę śmierci prof. Henryka Borka (1929–1986).

*** Nasi socjologowie wygrali konkurs na grant badawczy Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii (dwuletni projekt naukowy). Badaniem zostaną objęci klienci poradni terapii uzależnień, a także terapeuci. Naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego będą szukać najlepszych metod, które pozwolą zmierzyć efektywność terapii. Korzystać będą z nich zarządzający i decydujący w sprawach polityki narkotykowej, a także sami terapeuci. Zespół posłuży się w badaniach m.in. bardzo nowatorską i wymagającą metodą, wykorzystującą elementy warsztatów deliberatywnych. Jest to już trzeci projekt, realizowany przez socjologów z naszej uczelni na temat substancji psychoaktywnych dla KBPN (pierwsze dwa to: „Wytwarzanie poczucia kontroli wśród użytkowników marihuany” i „Katalizatory wiedzy – analiza alternatywnego dyskursu substancji psychoaktywnych w internecie.” Kierownikiem projektu jest Michał Wanke z Instytutu Socjologii UO, a udział w nim wezmą również studenci socjologii. Kwota dofinansowania wynosi 70 tys. zł

*** Studentka Uniwersytetu Opolskiego (kierunek Applied Gender Studies) Magdalena Kurowska, która na naszej uczelni ukończyła już studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, została wybrana jednym z sześciu w Polsce Ambasadorów Karier Unii Europejskiej. Ambasador Karier UE to program zainicjowany w 2010 r. przez Europejski Urząd Doboru Kadr, którego głównym celem jest informowanie i promowanie przez studentów ścieżki kariery w strukturach Unii Europejskiej.

ODESZLI 16 listopada br. zmarła Anna Wochnik, wieloletni pracownik Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (dziś: Wydziału Nauk Społecznych) Uniwersytetu Opolskiego. 21 listopada br. zmarła  dr Janina Siejka-Domańska, wieloletni pracownik Uniwersytetu Opolskiego, adiunkt dawnego Instytutu Pedagogiki Wczesnoszkolnej WSP w Opolu. 24 listopada br. zmarła dr Danuta Berlińska,  wieloletni pracownik Uniwersytetu Opolskiego, była rzeczniczka prasowa naszej uczelni, od początku związana z Instytutem Socjologii (sylwetka Zmarłej na str. 70).

Zebrała: Barbara Stankiewicz

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement