Page 11

20 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

24.11

Obradował Senat UO. Gośćmi senatorów byli pracownicy, którzy w ostatnim czasie uzyskali tytuły naukowe profesora: Ryszard Wolny (Instytut Fil. Angielskiej) i Krzysztof Zuba (Instytut Politologii), a także kolejni doktorzy habilitowani: Agnieszka Dołhańczuk-Śródka (Sam. Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej) i Danuta Lech-Kirstein (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). Sylwetki profesorów: Ryszarda Wolnego i Krzysztofa Zuby – w kolejnym numerze „Indeksu”.

24 XI 2016. Gośćmi senatorów byli pracownicy, którzy w ostatnim czasie uzyskali awanse naukowe. Na zdjęciu (od lewej) siedzą profesorowie: Krzysztof Zuba, Danuta Lech-Kirstein, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka i Ryszard Wolny. W drugim rzędzie, od lewej: prorektor prof. Danuta Piątkowska-Stepaniak, rektor prof. Marek Masnyk, prorektorzy – prof. Izabella Pisarek i prof. Janusz Słodczyk

• Gośćmi Uniwersytetu Opolskiego byli uczestnicy Międzynarodowego Forum Literackiego „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń dialogu i współpracy międzynarodowej” i XXVII Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu. Z gośćmi, którym towarzyszył marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła i organizatorzy forum, spotkał się prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja.

24 XI 2016. Gośćmi Uniwersytetu Opolskiego byli uczestnicy Międzynarodowego Forum Literackiego i XXVII Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu

21 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

25.11

Gośćmi kluczborskiego starosty Piotra Pośpiecha byli: prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i zastępca kanclerza Marcin Miga. W spotkaniu uczestniczyli także: burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, wójt Lasowic Daniel Gagat, burmistrz Byczyny Robert Świerczek oraz sekretarz gminy Wołczyn Beata Siwak. Rozmawiano o możliwościach finansowego wsparcia Uniwersytetu Opolskiego w pracach nad uruchomieniem na uniwersytecie kierunku lekarskiego.

26.11– 3.12

Trzydziestoosobowa grupa teatralna składająca się z artystów z Austrii, Francji, Niemiec, Grecji, Haiti, Iranu, Jamajki, Ukrainy i USA przyjechała do Opola na międzynarodowe sympozjum poświęcone związanemu z Opolem Jerzemu Grotowskiemu, na które złożyły się liczne warsztaty teatralne, przedstawienia i pokazy filmowe poświęcone temu wybitnemu reżyserowi i twórcy „Teatru 13 Rzędów”. Uczestnikami sympozjum byli: międzynarodowa grupa aktorska z Subpoetics International oraz lwowskie Laboratorium Teatralne Gershom prowadzone przez prof. Setha Baumrina, kierownika Katedry Komunikacji i Sztuk Teatralnych City University w Nowym Jorku. Subpoetics International jest założonym w Paryżu teatrem zajmującym się prawami człowieka, powstałym dzięki współpracy artystów i naukowców z całego świata. Jest to grupa 50 aktorów, naukowców i studentów zajmujących się antropologią, tańcem, muzyką, socjologią i teatrem. Grupa teatralna, która odwiedziła Opole, prowadziła liczne warsztaty teatralne w Paryżu, Wiedniu, Ljubljanie, Pakistanie i Lwowie. Z kolei Teatr Gershom jest pierwszym, założonym w 1993 r., we Lwowie laboratorium teatralnym. Organizatorami tego wydarzenia byli: Departament of Communication and Theatre Artis at John Jay College of Criminal Justice – Uniwersytet Nowojorski, Opolski Teatr Lalki i Aktora oraz Katedra Teatru, Filmu i Nowych Mediów UO. Patronat nad całością objął prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

28.11– 2.12

Samorząd Studencki UO wraz ze Studenckim Centrum Kultury, jak co roku, zorganizował Tydzień Kultury Studenckiej – Kulturalia. W tym roku studenci mogli wziąć udział w ok. 30 warsztatach (m.in. nauka tańca, medytacji, warsztaty nurkowania, gry na bębnach). Do Kulturaliów dołączyli: Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Kino Meduza i wiele innych instytucji. Podsumowaniem Tygodnia Kultury Studenckiej był koncert zespołu T.Love.

29.11

Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, ordynator Oddziału Laryngologii WCM, prezes Opolskiej Izby Lekarskiej oraz dr Andrzej Kucharski, wicedyrektor ds. medycznych Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, byli gośćmi prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak. Rozmawiano o przygotowaniach do przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w klinikę uniwersytecką. • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense to organizatorzy konferencji pt. „Czas Solidarności. Rewolucja węgierska 1956–2016”, z udziałem Adrienne Körmendy, konsula generalnego Republiki Węgierskiej, Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola i Marcina Ociepy, przewodniczącego Rady Miasta Opola. Spotkanie odbyło się w Villa Academica UO. • Studenci kierunku Europa Master (studia europejskie, umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Niemczech i Uniwersytetu Burgundzkiego we Francji) uczestniczyli w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, poświęconej m.in. współpracy zagranicznej regionu. Gościem radnych był również nowy prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu, Hendrik Hering.

2.12

W Sali Plafonowej Collegium Maius odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu „Medyczne Centrum Zaawansowanych Technologii Kształcenia”, w którym udział wzięli: Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Karina Bedrunka, dyrektor Dep. Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, dr hab. n. med. Piotr Wilczek, prof. IPS z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, prof. dr hab. nauk med. Zenon Halaba, przestawiciele firmy „The Farm 51”, dr Wojciech Walas, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków WCM, dr Ewa Trejnowska oraz, dr Dariusz Łątka i Piotr Duch z kluczborskiej Vital-Medic, a z ramienia Uniwersytetu Opolskiego – prorektor ds.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement