Page 10

18 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

17–18 .11

• Podczas zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), na Uniwersytecie w Zielonej Górze, odbyły się wybory Rady Wykonawczej na kadencję 2016–2020. Sekretarzem Rady Wykonawczej została wybrana Danuta Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Członkami Konferencji są dyrektorzy bibliotek uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

18.11

Gośćmi prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak byli dyrektorzy szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Woj. Opolskiego oraz wicemarszałek Roman Kolek. Rozmowa, w której uczestniczył także zastępca kanclerza Marcin Miga, dotyczyła wypracowania zasad współpracy w ramach struktury powstającego kierunku lekarskiego. Zawarte podczas spotkania umowy umożliwią dyrektorom szpitali aplikowanie o tzw. środki zewnętrzne.

18–19 .11

Na Uniwersytecie Opolskim, po raz pierwszy, obradowała coroczna, ogólnopolska konferencja pt. „Młodzi w paleontologii”, którą zorganizowali doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na kierunku biologia, wspierani przez Europejskie Centrum Paleontologii UO. Podczas konferencji, w Muzeum UO, młodzi naukowcy (głównie doktoranci z całej Polski), przedstawiali wyniki swoich badań w formie referatu lub posteru. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Janusz Słodczyk.

19 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Kronika uniwersytecka /

22.11

W opolskim ratuszu obradował, po raz pierwszy w poszerzonym składzie, zespół ds. konsolidacji potencjałów opolskich uczelni na rzecz utworzenia w Opolu wydziału lekarskiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Opola Marcina Ociepy. Uniwersytet Opolski reprezentowali: rektor prof. dr hab. Marek Masnyk oraz prorektorzy – prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, a także dr hab. Małgorzata Rajfur, kwestor Konstanty Gajda i zastępca kanclerza Marcin Miga. • W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się uroczysta gala plebiscytu czytelników „Nowej Trybuny Opolskiej” – „Opolski Hipokrates 2016”. Gościem uroczystości była także prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, która wręczała dyplom Chirurgowi Roku – dr. Jerzemu Cegleckiemu.

22 XI 2016. Gala „Opolski Hipokrates 2016”. Prorektor prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak wręczyła dr. Jerzemu Cegleckiemu dyplom Chirurga Roku. Na zdjęciu z prawej – dr Janusz Pichurski (fot. Sławomir Mielnik/NTO)

23.11

Ruszyła kolejna edycja programu „Język i Serce”. W poprzednich latach studenci z Wydziału Filologicznego pomagali dzieciom z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim w nauce języków obcych, w tym roku do grupy wolontariuszy z anglistyki i germanistyki dołączyli studenci polonistyki, matematyki i ochrony środowiska. Koszty przejazdów wolontariuszy po raz kolejny wzięła na siebie firma Nutricia. Uroczyste spotkanie inaugurujące program odbyło się w Sali Senatu UO, a wzięli w nim udział m.in. rektor prof. dr hab. Marek Masnyk, Andrzej Drosik – członek zarządu Nutricia, dyrektor zakładów w Opolu i Krotoszynie, Agata Prandzioch – koordynator programu „Język i Serce” w firmie Nutricia, dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim dr Barbara Milewska, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO, prodziekani Wydziału Filologicznego: dr Elżbieta Szymańska-Czaplak i dr hab. Daniel Pietrek oraz dzieci z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim i studenci Uniwersytetu Opolskiego. Współpraca Wydziału Filologicznego z firmą Nutricia jest dla wydziału bardzo cenna: nie tylko ze względu na projekt „Język i Serce”, lecz również za sprawą prowadzonego wspólnie kształcenia na profilu praktycznym „Business English in a Manufacturing Company”, na który w bieżącym roku akademickim zostało przyjętych 23 studentów (24 listopada br. rozpoczęli kształcenie praktyczne na terenie zakładów Nutricia).

24.11

„Ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Gośćmi pierwszej sesji byli m.in. Eberhard Schockenhoff, Anna Abram i Sigrid Müller. Uniwersytet Opolski reprezentował dr hab. Konrad Glombik, prof. UO, który wygłosił wykład pt. „Teologiczno-moralne problemy społeczeństwa pluralistycznego po Amoris laetitia”.

18–19 XI 2016. W Muzeum UO obradowała ogólnopolska konferencja „Młodzi w paleontologii”

W tym roku gościnne referaty wygłosili: dr Kamilla Pawłowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Zbigniew Remin z Uniwersytetu Warszawskiego  oraz dr John W. M. Jagt z Muzeum Historii Naturalnej w Maastricht. Warsztaty dotyczące poprawnej metodologii badań naukowych prowadził dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO, a wycieczkę terenową do kamieniołomu Odra w Opolu poprowadziła dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof. UO. 

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement