Page 1


SPIS TREŚCI

1. OD REKTORA 2. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM?

2 5

3. STUDIA I STOPNIA PEDAGOGIKA  PEDAGOGIKA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO   PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA Z PROFILAKTYKĄ NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO  PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ  PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ  PEDAGOGIKA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ   EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ   PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  PSYCHOLOGIA

10 10 10-15 10-15 10-15

4. ROK LICENCJACKI PEDAGOGIKA   PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO  PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA Z PROFILAKTYKĄ NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO   PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ

19 19 19 22 23

5. STUDIA II STOPNIA PEDAGOGIKA  PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA Z PROFILAKTYKĄ NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO   PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ  PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ  PEDAGOGIKA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ   EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ   PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO

26 26-31 26-30 26-30

6. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 7. WIĘCEJ O WYDZIALE 8. PRZYDATNE ADRESY

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 16-18

26-30 26-30 26-30 31 32 32 33


WYDZIAŁ

NAUK O WYCHOWANIU ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź tel.: (42) 665 57 10 www.wnow.uni.lodz.pl


DROGIE KANDYDATKI I KANDYDACI NA STUDIA! Wiem, że obecnie stoicie przed trudnym wyborem nie tylko kierunku studiów, ale także uczelni i miasta, w którym spędzicie kilka najbliższych lat. Jako Rektor Uniwersytetu Łódzkiego chciałbym Was gorąco zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni. Studia na uniwersytecie państwowym to nie tylko kwestia prestiżu, ale także olbrzymich możliwości i korzyści, jakie daje Uniwersytet Łódzki swoim studentom. Zależy nam, żeby proponowane przez nas programy studiów były odpowiedzią na potrzeby każdego z Was, zarówno tych, którzy pragną kształcić się na kierunkach ekonomicznych czy socjologii i uczyć się od wybitnych praktyków życia społecznego, tych, którzy chcą doskonalić się w dziedzinie języków obcych i korzystać z wiedzy naszych znamienitych lingwistów lub tych, którzy chcą poznawać świat nauk ścisłych i przyrodniczych – matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego to niejednokrotnie osoby znane ze swoich wybitnych osiągnięć naukowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie, to autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki. Z pasją przekazują wiedzę oraz doświadczenie i zawsze są blisko swoich studentów, by służyć im radą i pomocą.


Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie proponowane kierunki studiów odpowiadały europejskiemu rynkowi pracy, a dyplom Uniwersytetu Łódzkiego cieszył się niesłabnącym uznaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Pragniemy, aby nasza oferta edukacyjna była jedną z najbardziej atrakcyjnych w kraju. Cieszy nas to, że możemy naszym studentom otwierać drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni z całego świata. Pamiętajcie, że wybierając studia, wybieracie także miasto, w którym spędzicie najbliższe lata. Łódź ma niepowtarzalny klimat, który tworzą pofabrykancka architektura i ludzie, którzy tu mieszkają. Tu możecie nawiązać przyjaźnie ze studentami Filmówki, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki. Łódź stwarza młodym ludziom znakomite warunki do zdobycia wyższego wykształcenia, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i uczestnictwa w kulturze. To miasto, w którym młodzi ludzie „rozwijają skrzydła”, realizują własne pomysły i inicjatywy, zakładają firmy, pracują dla różnych instytucji i organizacji, zdobywają doświadczenie w świecie biznesu, kultury i nauki. Decyzja, którą teraz musicie podjąć, będzie miała wpływ na to, jaką zdobędziecie wiedzę, doświadczenia i praktyczne umiejętności. Uważam, że ukończenie dobrej uczelni to inwestycja na całe życie, bo wybór odpowiedniej ścieżki kariery zawo-


dowej, daje możliwość ciekawego i pasjonującego życia. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszej uczelni zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas w dowolnie wybranym dniu w ramach akcji „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. Zachęcam, żeby odwiedzić nasze budynki, porozmawiać ze studentami, wypić dobrą kawę w bufecie, zajrzeć do biblioteki. Chciałbym, żeby ta krótka podróż po naszej uczelni uświadomiła Wam, dlaczego warto zmienić tę krótką wizytę w kilkuletnią przygodę z Uniwersytetem Łódzkim. Do zobaczenia, z wyrazami poważania PROF. WŁODZIMIERZ NYKIEL REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSY TECIE ŁÓDZKIM? UCZYMY NA EUROPEJSKIM POZIOMIE Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Nasi studenci mają także możliwość otrzymania podwójnych dyplomów: Uniwersytetu Łódzkiego i zagranicznej uczelni.

PROMUJEMY MOBILNOŚĆ I OTWIERAMY DROGĘ DO KARIER MIĘDZYNARODOWYCH Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.


Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

WSPIERAMY NOWOCZESNOŚĆ Biblioteka Uniwersytecka to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych. Miasteczko akademickie dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w pięknie odrestaurowanych XIX-wiecznych pałacykach i zrewitalizowanych kamienicach, jak i w supernowoczesnych kompleksach.

KARIERA Biuro Karier Zawodowych stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez porad-


nictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki. Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A. to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej. W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

SPORT W kadrze olimpijskiej na igrzyska w Pekinie 2008 znalazło się troje studentów naszej uczelni, a w kadrze polskich studentów na XXV Letnią Uniwersjadę w Belgradzie w 2009 sześcioro. Uniwersytet Łódzki w sezonie 2008/2009 zajął pierwsze miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego. W 2009 roku w Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej studenci Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli złoty medal.


STUDIA I STOPNIA kierunek: PEDAGOGIKA studia I stopnia (3-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 470

studia I stopnia (3-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 470

specjalności: PEDAGOGIKA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 60) Specjalność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA Z PROFILAKTYKĄ NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30) PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30) PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30) PEDAGOGIKA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30) EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 30) PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 30)


12

Studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA trwają 6 semestrów, które kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata i umożliwiają kontynuację nauki na studiach II stopnia, trwających 4 semestry.

SYLWETKA ABSOLWENTA Po ukończeniu studiów pedagogicznych I stopnia zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, absolwent posiada ogólną wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, ma umiejętności komunikacji społecznej; dysponuje gruntowną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zorientowanymi na konkretną specjalność.

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia: Edukacja przez sztukę W trakcie trwania studiów, student poznaje zagadnienia z zakresu rozwijania procesów aktywności artystycznej i kreatywności jednostki, w szczególności poprzez kontakt z muzyką i plastyką, z wykorzystaniem mediów. Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego Podczas studiów, student nabiera umiejętności z zakresu wspierania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami rozwojowymi i nieprzystosowanych społecznie. Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej Student uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu wspierania jednostek i grup aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej, oraz z propagowania zdrowego stylu życia.


13

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Studia na tej specjalności pozwalają nabyć umiejętności z zakresu stymulacji rozwoju i procesu edukacji człowieka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej Pozwala nabyć umiejętności z zakresu opieki, wsparcia, pomocy jednostkom i grupom społecznym w ich złożonych, trudnych i nierzadko patologicznych sytuacjach życiowych. Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania negatywnym zjawiskom życia społecznego i indywidualnego rozwoju jednostek oraz wzmacniania aktywności społeczno-kulturalnej człowieka w różnych okresach rozwojowych. Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią Specjalność ta koncentruje się na zagadnieniach wsparcia człowieka dorosłego w procesie jego rozwoju i edukacji, tak w instytucjach jak i poza nimi, a także w procesie samokształcenia. Pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego Student nabywa wiedzę o regionie, jego wielokulturowości, organizacji i funkcjonowaniu instytucji regionalnych oraz organizacji samorządowych, a także rozwija umiejętności: projektowania, animowania i promocji działań społeczno-kulturowych, pozyskiwania środków z funduszy europejskich, wzmacniania kreatywności i organizacji czasu wolnego.


14

UWAGA: Kandydaci na kierunek pedagogika wybierają jedną specjalność. Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Kandydaci, którzy wybierają specjalność edukacja przez sztukę powinni posiadać predyspozycje muzyczne: słuch, poczucie rytmu, elementarne umiejętności śpiewu, a także wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych Kandydaci, którzy wybierają specjalność pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza” zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”. Kandydaci, którzy wybierają specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń od logopedy oraz lekarza, określających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela.


15

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y język polski

maksymalnie jeden (wymagany) 2

język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki


kierunek: PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie (5-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 30)

jednolite studia magisterskie (5-letnie) – niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 150 (min. 30)


17

Studia 5-letnie na kierunku PSYCHOLOGIA trwają 10 semestrów, które kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent PSYCHOLOGII posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazuje gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Absolwent jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.

Specjalności na kierunku PSYCHOLOGIA (wybierane po III roku studiów): Psychologia rodziny, rozwoju i edukacji Specjalność ta pozwala nabyć wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny, małżeństwa, edukacji; diagnozy i terapii małżeństw, terapii systemowej rodzin; diagnozy dla potrzeb wychowania i kształcenia; problemów rozwoju, agresji, uzależnień, zaburzeń zachowania; organizowania procesu uczenia się; wspomagania rozwoju dziecka; metod terapeutycznych w edukacji dzieci i dorosłych; działań profilaktycznych i korekcyjnych dotyczących małżeństwa i rodziny. Psychologia zdrowia i kliniczna Podczas toku studiów studenci nabywają wiedzę z zakresu koncepcji zdrowia, stresu i innych zagrożeń związanych ze zdrowiem; mechanizmów sprzyjających podtrzymywaniu zdrowia i jego promocji; zaburzeń psychicznych, seksualnych,


18

zaburzeń zachowani, odżywiania, uzależnienia; badań diagnostycznych i pomocy psychologicznej dla chorego i jego rodzin; organizowania edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji Specjalność ta pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, planowania ścieżek karier zawodowych, pomocy bezrobotnym; organizowania systemu ocen pracowniczych i systemów motywacyjnych; opracowywania programów interwencji organizacyjnej; prowadzenia jakościowych badań marketingowych.

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y język polski

maksymalnie jeden (wymagany) 2

język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia


ROK LICENCJACKI kierunek: PEDAGOGIKA specjalność: PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO rok licencjacki (1 rok)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 30)

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Dla absolwentów Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, którzy ukończyli w Kolegium kierunek: pedagogika wieku dziecięcego, pedagogika wieku dziecięcego i przyroda, pedagogika wieku dziecięcego i plastyka, pedagogika wieku dziecięcego i informatyka, pedagogika wieku dziecięcego i muzyka, lub słuchaczy, którzy ukończyli drugi rok nauki na w/w kierunkach. •  dyplom ukończenia Kolegium (dotyczy absolwentów) •  zaświadczenie o ukończeniu drugiego roku nauki (dotyczy słuchaczy)


kierunek: PEDAGOGIKA specjalność: PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA Z PROFILAKTYKĄ NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO rok licencjacki (1 rok)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 30)

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Dla absolwentów Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, którzy ukończyli w Kolegium kierunek: pedagogika specjalna ze specjalnością resocjalizacja, pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika, resocjalizacja lub słuchaczy, którzy ukończyli drugi rok nauki na w/w kierunkach. •  dyplom ukończenia Kolegium (dotyczy absolwentów) •  zaświadczenie o ukończeniu drugiego roku nauki (dotyczy słuchaczy)


kierunek: PEDAGOGIKA specjalność: PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ rok licencjacki (1 rok)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 30)

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Dla absolwentów Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, którzy ukończyli w Kolegium kierunek: pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym lub słuchaczy, którzy ukończyli drugi rok nauki na w/w kierunku. Dla absolwentów Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu, którzy ukończyli w Kolegium specjalność: pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym. •  dyplom ukończenia Kolegium (dotyczy absolwentów) •  zaświadczenie o ukończeniu drugiego roku nauki (dotyczy słuchaczy)


STUDIA II STOPNIA kierunek: PEDAGOGIKA* studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 615

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 705


specjalności: PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA Z PROFILAKTYKĄ NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 30) PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 30) PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 30) PEDAGOGIKA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ orientacyjny limit miejsc – 90 (min. 30) EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ orientacyjny limit miejsc – 75 (min. 30) PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ orientacyjny limit miejsc na studia stacjonarne – 90 (min. 30), studia niestacjonarne – 120 (min. 30) PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO orientacyjny limit miejsc – 150 (min. 30)


28

Studia II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA trwają 4 semestry, które kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

SYLWETKA ABSOLWENTA Po ukończeniu studiów pedagogicznych II stopnia zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorskich). Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II stopnia: Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego Podczas studiów, student nabiera umiejętności z zakresu wspierania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami rozwojowymi i nieprzystosowanych społecznie. Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią Specjalność ta koncentruje się na zagadnieniach wsparcia człowieka dorosłego w procesie jego rozwoju i edukacji, tak w instytucjach jak i poza nimi, a także w procesie samokształcenia


29

Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej Pozwala nabyć umiejętności z zakresu opieki, wsparcia, pomocy jednostkom i grupom społecznym w ich złożonych, trudnych i nierzadko patologicznych sytuacjach życiowych. Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania negatywnym zjawiskom życia społecznego i indywidualnego rozwoju jednostek oraz wzmacniania aktywności społeczno-kulturalnej człowieka w różnych okresach rozwojowych. Edukacja przez sztukę W trakcie trwania studiów, student pogłębia wiedzę z zakresu rozwijania procesów aktywności artystycznej i kreatywności jednostki, w szczególności poprzez kontakt z muzyką i plastyką, z wykorzystaniem mediów. Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej Student uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu wspierania jednostek i grup aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej, oraz z propagowania zdrowego stylu życia. Pedagogika wieku dziecięcego Student nabywa wiedzę z zakresu stymulowania rozwoju i procesu edukacji człowieka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej).


30

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej z: •  oceny z dyplomu licencjackiego (0,5) • średniej arytmetycznej uzyskanej ze wszystkich egzaminów i zaliczeń na studiach licencjackich (0,5). *UWAGA: Kandydaci na kierunek pedagogika wybierają jedną specjalność. O przyjęcie na specjalność pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej mogą ubiegać się również absolwenci studiów licencjackich ukończonych na kierunku wychowanie fizyczne. Wszyscy kandydaci, którzy wybierają tę specjalność zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza” zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.


kierunek: PEDAGOGIKA specjalność: PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 90 (min 30)

studia II stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 150 (min. 30) Studia na specjalności: PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO pozwalają nabyć umiejętności z zakresu stymulacji rozwoju i procesu edukacji człowieka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich ukończonych w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnym. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej z: •  oceny z dyplomu licencjackiego (0,5) • średniej arytmetycznej uzyskanej ze wszystkich egzaminów i zaliczeń na studiach licencjackich (0,5).


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad i terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego www.rekrutacja.uni.lodz.pl Pamiętaj! Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną! Koniecznie zapoznaj się z:   zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów   regulaminem studiów Dowiesz się o swoich prawach i obowiązkach, a ponadto znajdziesz tam informacje na temat stypendiów, pomocy udzielonej przez UŁ etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDZIALE Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prężnie działa 6 kół naukowych: Koło Naukowe Pedagogiki Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej Koło Naukowe „Quzzical” Studenckie Koło Naukowe „Integra” Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki „Paradygmat” Studenckie Koło Naukowe „Razem możemy więcej” oraz przy Instytucie Psychologii Biuro Karier „Profil”.


PRZYDATNE ADRESY

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź tel.: (42) 665 57 10 www.wnow.uni.lodz.pl

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW UŁ ul. Lumumby 1/3 91-404 Łódź tel.: (42) 665 53 39, 665 51 66, tel.: 665 53 40, 665 54 30 fax: (42) 665 53 38 e-mail: dsbs@uni.lodz.pl

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 41 99 e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

REKTORAT DZIAŁ REKRUTACJI ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 00, 635 40 10 fax: (42) 665 57 71 e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl www.uni.lodz.pl

ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 86, 635 41 78 e-mail: ulapan@uni.lodz.pl www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Informator_2010-2011_Nauk_o_Wychowaniu  

Rekrutacja 2010-2011