Page 1


SPIS TREŚCI

1. OD REKTORA 2. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM? 3. STUDIA I STOPNIA HISTORIA   OGÓLNOHISTORYCZNA   ARCHIWLANA   REGIONALNA   NAUCZYCIELSKA (HISTORIA I WOS) ARCHEOLOGIA ETNOLOGIA FILOZOFIA   OGÓLNA   NAUCZYCIELSKA W RAMACH FILOZOFII I ETYKI   STOSOWANA HISTORIA SZTUKI

2 5 10 10

15 18 22

26

4. STUDIA II STOPNIA

29

ETNOLOGIA  HISTORIA SZTUKI HISTORIA HISTORIA ARCHEOLOGIA FILOZOFIA

29 32 36 38 41 43

5. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 6. WIĘCEJ O WYDZIALE 7. PRZYDATNE ADRESY

46 46 49


WYDZIAŁ

FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17 fax: (42) 635 43 31 e-mail: filhist@uni.lodz.pl www.wydzfilhist.uni.lodz.pl


DROGIE KANDYDATKI I KANDYDACI NA STUDIA! Wiem, że obecnie stoicie przed trudnym wyborem nie tylko kierunku studiów, ale także uczelni i miasta, w którym spędzicie kilka najbliższych lat. Jako Rektor Uniwersytetu Łódzkiego chciałbym Was gorąco zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni. Studia na uniwersytecie państwowym to nie tylko kwestia prestiżu, ale także olbrzymich możliwości i korzyści, jakie daje Uniwersytet Łódzki swoim studentom. Zależy nam, żeby proponowane przez nas programy studiów były odpowiedzią na potrzeby każdego z Was, zarówno tych, którzy pragną kształcić się na kierunkach ekonomicznych czy socjologii i uczyć się od wybitnych praktyków życia społecznego, tych, którzy chcą doskonalić się w dziedzinie języków obcych i korzystać z wiedzy naszych znamienitych lingwistów lub tych, którzy chcą poznawać świat nauk ścisłych i przyrodniczych – matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego to niejednokrotnie osoby znane ze swoich wybitnych osiągnięć naukowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie, to autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki. Z pasją przekazują wiedzę oraz doświadczenie i zawsze są blisko swoich studentów, by służyć im radą i pomocą.


Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie proponowane kierunki studiów odpowiadały europejskiemu rynkowi pracy, a dyplom Uniwersytetu Łódzkiego cieszył się niesłabnącym uznaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Pragniemy, aby nasza oferta edukacyjna była jedną z najbardziej atrakcyjnych w kraju. Cieszy nas to, że możemy naszym studentom otwierać drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni z całego świata. Pamiętajcie, że wybierając studia, wybieracie także miasto, w którym spędzicie najbliższe lata. Łódź ma niepowtarzalny klimat, który tworzą pofabrykancka architektura i ludzie, którzy tu mieszkają. Tu możecie nawiązać przyjaźnie ze studentami Filmówki, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki. Łódź stwarza młodym ludziom znakomite warunki do zdobycia wyższego wykształcenia, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i uczestnictwa w kulturze. To miasto, w którym młodzi ludzie „rozwijają skrzydła”, realizują własne pomysły i inicjatywy, zakładają firmy, pracują dla różnych instytucji i organizacji, zdobywają doświadczenie w świecie biznesu, kultury i nauki. Decyzja, którą teraz musicie podjąć, będzie miała wpływ na to, jaką zdobędziecie wiedzę, doświadczenia i praktyczne umiejętności. Uważam, że ukończenie dobrej uczelni to inwestycja na całe życie, bo wybór odpowiedniej ścieżki kariery zawo-


dowej, daje możliwość ciekawego i pasjonującego życia. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszej uczelni zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas w dowolnie wybranym dniu w ramach akcji „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. Zachęcam, żeby odwiedzić nasze budynki, porozmawiać ze studentami, wypić dobrą kawę w bufecie, zajrzeć do biblioteki. Chciałbym, żeby ta krótka podróż po naszej uczelni uświadomiła Wam, dlaczego warto zmienić tę krótką wizytę w kilkuletnią przygodę z Uniwersytetem Łódzkim. Do zobaczenia, z wyrazami poważania PROF. WŁODZIMIERZ NYKIEL REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSY TECIE ŁÓDZKIM? UCZYMY NA EUROPEJSKIM POZIOMIE Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Nasi studenci mają także możliwość otrzymania podwójnych dyplomów: Uniwersytetu Łódzkiego i zagranicznej uczelni.

PROMUJEMY MOBILNOŚĆ I OTWIERAMY DROGĘ DO KARIER MIĘDZYNARODOWYCH Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.


Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

WSPIERAMY NOWOCZESNOŚĆ Biblioteka Uniwersytecka to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych. Miasteczko akademickie dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w pięknie odrestaurowanych XIX-wiecznych pałacykach i zrewitalizowanych kamienicach, jak i w supernowoczesnych kompleksach.

KARIERA Biuro Karier Zawodowych stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez porad-


nictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki. Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A. to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej. W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

SPORT W kadrze olimpijskiej na igrzyska w Pekinie 2008 znalazło się troje studentów naszej uczelni, a w kadrze polskich studentów na XXV Letnią Uniwersjadę w Belgradzie w 2009 sześcioro. Uniwersytet Łódzki w sezonie 2008/2009 zajął pierwsze miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego. W 2009 roku w Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej studenci Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli złoty medal.


www.historia.uni.lodz.pl

STUDIA I STOPNIA kierunek: HISTORIA specjalności:   OGÓLNOHISTORYCZNA   ARCHIWALNA   REGIONALNA   NAUCZYCIELSKA W RAMACH HISTORII I WOS

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 20)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 70 (min. 20)

  każda specjalność zostanie uruchomiona jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 25 osób. W przypadku nie uruchomienia danej specjalności kandydatowi zostanie zaproponowana inna specjalność. Wybór specjalności następuje przy elektronicznej rejestracji.


11

Studia na kierunku HISTORIA pozwalają na uzyskanie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy humanistycznej z zakresu historii. Nabyte umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku HISTORIA otrzyma ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne i wiedza interdyscyplinarna pozwolą mu działać na rynku wymagającym wiedzy humanistycznej, praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi i nowoczesnymi technikami informacyjnymi oraz szybko reagować na zmieniające się warunki w świecie. Dzięki udziałowi w toku studiów, w zajęciach specjalizacyjnych (specjalizacje: ogólnohistoryczna, archiwalna, regionalna, nauczycielska), Absolwent uzyska dodatkowe możliwości podejmowania pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, muzealnych, archiwach, mediach, administracji państwowej i samorządu lokalnego. Absolwent studiów historycznych I stopnia otrzyma prawo do podejmowania nauki na drugim stopniu studiów historycznych i uzyskania stopnia zawodowego magistra oraz na studiach doktoranckich.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY W toku studiów historycznych I stopnia realizowane są m.in. zajęcia prezentujące poszczególne okresy historyczne, historia dyplomacji, historia doktryn politycznych oraz zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej humanistyki (archeologii, historii sztuki, filozofii, etnologii, logiki), nauk pomocniczych historii, a także statystyki, demografii historycznej i innych. Kierunek stwarza możliwość podjęcia frapujących


12

studiów – łódzcy historycy specjalizują się zarówno w historii Polski (od średniowiecza po koniec XX w.), jak i powszechnej (m.in. Rzymu i Bizancjum, Rosji i Związku Radzieckiego, Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i innych).

SPECJALIZACJE W I semestrze studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji:   Ogólnohistoryczna – Dzieje Imperiów W programie specjalizacji szczególny nacisk położono na zrozumienie istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie. Dla studentów zainteresowanych odległą przeszłością niewątpliwie niezwykle interesująca będzie specjalizacja w zakresie dziejów Bizancjum, w badaniach nad którymi czołowym ośrodkiem europejskim jest właśnie ośrodek łódzki. Zajęcia z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji przybliżą studentom grę dyplomatyczną prowadzoną przez najważniejsze podmioty stosunków międzynarodowych na przestrzeni wieków.   Archiwalna Celem specjalizacji archiwistycznej jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z zarządzaniem dokumentacją w instytucjach państwowych, samorządowych, kulturalnych oraz prywatnych, na które składa się proces obiegu dokumentacji od momentu jej powstania aż do przekazania do archiwum. Studenci poznają m.in. metody pracy archiwalnej, nowe typy dokumentacji, podstawy ustroju administracji, a także podstawy ustroju instytucji współczesnych.


13

  Regionalna Uczestnicy specjalizacji otrzymują w czasie studiów wiedzę w zakresie dziejów Polski środkowej od pradziejów do współczesności z uwzględnieniem specyfiki środowiska geograficznego, struktury etnicznej ludności, gospodarki regionu oraz kultury (ludowej, miejskiej). W programie tej specjalizacji zawarto zagadnienia (zarządzanie regionem, polityka regionalna Unii Europejskiej, infrastruktura techniczna i społeczna regionu, sztuka i jej zabytki na obszarze Polski środkowej) pozwalające jej absolwentom na realizowanie kariery zawodowej w instytucjach samorządowych, kulturalnych, oświatowych oraz mediach.   Nauczycielska Studia licencjackie ze specjalizacją nauczycielską uprawniają absolwenta do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej i przedmiotu historia w gimnazjum. W ramach specjalizacji studenci dogłębnie poznają dzieje Polski i świata. Ponadto uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz psychologii. W programie specjalizacji znajdują się także takie przedmioty jak: nauka o państwie i prawie, ochrona własności intelektualnej, podstawy prawa dla nauczycieli, czy emisja głosu. Istnieje możliwość uczestnictwa studentów w realizacji studiów dwuprzedmiotowych (historia i WOS), co pozwoli absolwentom na nauczanie przedmiotu Wiedza i Społeczeństwo w gimnazjach. Studenci uczestniczą w praktykach pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.


14

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y historia, WOS

maksymalnie jeden (wymagany) 2

język polski

maksymalnie jeden (wymagany) 3

język obcy nowożytny, historia sztuki,

maksymalnie dwa (niewymagane)

język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, geografia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


www.archeologia.uni.lodz.pl

kierunek: ARCHEOLOGIA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)


16

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą w zakresie przedmiotów objętych programem studiów. Winien mieć wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów, znać metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, posiadać wiedzę źródłoznawczą pozwalającą na określenie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych, znać zasady gromadzenia zbiorów muzealnych. Absolwent powinien znać co najmniej jeden język obcy w stopniu pozwalającym na porozumiewanie i posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentom na wykonywanie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych i prac inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych w placówkach muzealnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Program studiów jest włączony do Europejskiego Systemu Transferu Punktów. Pozwala to na realizację części toku studiów na innych uczelniach (także zagranicznych).

SPECJALIZACJE   Wybrane zagadnienia epoki kamienia i brązu   Archeologia Rzymu. Potęga militarna i propaganda państwowa   Okres lateński i wpływów rzymskich w Europie środkowej   Średniowieczna wojskowość polska na tle środkowoeuropejskim   Archeologia historyczna Polski na tle porównawczym


17

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y historia

maksymalnie jeden (wymagany) 2

język polski

maksymalnie jeden (wymagany) 3

język obcy nowożytny, historia sztuki,

maksymalnie dwa (niewymagane)

język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, geografia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


www.etnologia.uni.lodz.pl

kierunek: ETNOLOGIA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 40 (min. 20)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 20)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 45 (min. 20)


19

Studia na kierunku ETNOLOGIA kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe tło każdej sytuacji społecznej. Proponowane przez nas wykłady, konwersatoria, warsztaty, badania terenowe dają metodologiczne i antropologiczne podłoże dla refleksji o człowieku i kulturze.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA Program studiów pierwszego stopnia (licencjackich) obejmuje trzy lata – 6 semestrów nauki, w ciągu których studenci zdobywają podstawową wiedzę z problematyki kulturowej i etnicznej. Poznają mechanizmy funkcjonowania kultury, uwzględniając jej wymiar symboliczny i komunikacyjny. Od 2 do 4 semestru studenci uczestniczą w zajęciach warsztatowych, na których stopniowo są przygotowywani do samodzielnej pracy badawczej, którą podejmują w semestrze 5 i 6 w ramach seminarium licencjackiego. Zakończeniem tego etapu studiów jest złożenie licencjackiego egzaminu, po którym otrzymuje się dyplom licencjata.

SYLWETKA ABSOLWENTA W trakcie studiów pierwszego stopnia, absolwent zdobywa wiedzę z zakresu etnologii i antropologii społecznej oraz kulturowej, poznaje historię dyscypliny oraz podstawowe zagadnienia stanowiące przedmioty zainteresowań i badań antropologii. Studia na tym etapie dają studentom wiedzę o zjawiskach i procesach kulturowych zachodzących w kulturze polskiej, kulturach europejskich a także pozaeuropejskich. Poznając rozmaite koncepcje kultury i rozmaite ujęcia metodologiczne, absolwent zyskuje także wiedzę szczegółową na temat m.in. takich kwestii, jak charakterystyka kultury tradycyjnej, zjawiska i problemy kultury współczesnej, problemy etniczne, tożsamość kulturowa, problemy grup mniejszościowych i subkultur, systemy religijne, religijność, sztuka ludowa i nieprofesjonalna, folklor, zmiany


20

kulturowe, procesy przemian społecznych i kulturowych, specyficzne środowiska i przestrzenie kulturowe, kultura współczesnego miasta, kultura małomiasteczkowa, problemy współczesnej wsi, itp. Studia na tym etapie przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy badawczej, uczą realizacji procesu badań, analiz i interpretacji antropologicznych. Dają absolwentowi przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach kulturalnych, oświatowych, organizacjach pozarządowych, mediach; do pracy, w której potrzebna jest zarówno profesjonalna wiedza, jak i umiejętność kontaktu z innymi ludźmi.


21

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y historia, język polski

maksymalnie jeden (wymagany) 2

język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, geografia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


www.filozof.uni.lodz.pl

kierunek: FILOZOFIA specjalności:   OGÓLNA  NAUCZYCIELSKA W RAMACH FILOZOFII I ETYKI   STOSOWANA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 90 •  każda specjalność zostanie uruchomiona jeżeli zgłosi się na nią co najmniej 25 osób. W przypadku nie uruchomienia danej specjalności kandydatowi zostanie zaproponowana inna specjalność. Wybór specjalności następuje przy elektronicznej rejestracji.


23

STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA TO: •  możliwość zapoznania się ze światową klasyką literatury filozoficznej •  zajęcia, na których dyskutuje się o sprawach fundamentalnych • kontakt z oryginalnym tekstem filozoficznym i próby jego przekładu z języka autora (angielskiego, francuskiego, łaciny i greki) • możliwość doskonalenia swoich umiejętności analizy tekstu, jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie • okazja do zapoznania się z najważniejszymi naukami filozoficznymi: logiką, ontologią, epistemologią, etyką i estetyką •  szeroki wachlarz zajęć do wyboru, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie • możliwość wzięcia czynnego udziału w odczytach, wystawach i konferencjach naukowych możliwość wszechstronnego rozwoju. Studia te uczą otwartości umysłu i krytycznego myślenia, pokazują, jak wychwycić błędy w rozumowaniu i jak dowieść swoich racji, uczą odwagi intelektualnej i przekazują wiadomości o ludzkiej kondycji... I DUŻO WIĘCEJ. Studia na kierunku FILOZOFIA w Uniwersytecie Łódzkim są dwustopniowe. Stopień pierwszy to trzyletnie, rozpoczynane po maturze studia licencjackie które trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Po zakończeniu egzaminem licencjackim studiów filozoficznych pierwszego stopnia student zyskuje prawo do kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku FILOZOFIA licencjacka legitymuje się ogólnym wykształceniem humanistycznym w zakresie nie tylko samej historii filozofii, ale również elementów


24

logiki, etyki, estetyki, epistemologii, ontologii. Bogata oferta programowa powoduje, że oprócz szerokiej wiedzy obejmującej całą historię przedmiotu, w ramach poszczególnych zajęć uzupełniających i wzbogacających główny nurt studiowania, Absolwent nabywa także wiele uniwersalnych umiejętności, które zastosuje do innych niż zdefiniowane przez Filozofię zagadnień. Należą do nich umiejętność myślenia krytycznego, stawiania i rozwiązywania problemów, świadomość z zakresu sposobów prowadzenia i rozstrzygania sporów, wiedza na temat budowania silnych argumentacji, poprawności wnioskowania, czy umiejętność wykazywania słabości w rozumowaniu innych, itp. Ponadto nasi Absolwenci posiadają poszerzone kompetencje w zakresie pracy z komputerem, pisania i redagowania tekstów, czy znajomości języków obcych, czemu służą nie tylko powszechne lektoraty, ale specjalistyczne translatoria. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na filozofii lub na innym kierunku, do podjęcia pracy, która nie wymaga określonych studiów zawodowych.


25

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1 maksymalnie jeden (wymagany) 2

PRZEDMIOT Y język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze, w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w kategorii 1


www.historiasztuki.uni.lodz.pl

kierunek: HISTORIA SZTUKI studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 25)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)


27

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury, malarstwa i rzeźby od starożytności po czasy współczesne. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych, obejmujący objazdy terenowe czyli poznawanie zabytków Polski i zagranicznych. W ciągu studiów odbywa się również obóz inwentaryzacyjny.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY Na etapie studiów licencjackich trzon zajęć tworzą wykłady i zajęcia specjalizacyjne (kursy). W latach I-III obejmują one omówienie dziejów sztuki powszechnej i polskiej, podzielonych na pięć epok-okresów. Na roku I odbywają się zajęcia z zakresu sztuki starożytnej i średniowiecznej. W kolejnym roku jest omawiana sztuka nowożytna (epoki renesansu i baroku) i XIX w. Zajęcia na roku ostatnim koncentrują się na sztuce nowoczesnej i współczesnej. Możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych, z oferty corocznie przygotowywanej przez naszych pracowników, pozwala naszym słuchaczom na indywidualne rozwijanie własnych zainteresowań. Na I roku jest również realizowany blok zajęć ze wstępu do historii sztuki, który przybliża studentom podstawy warsztatowe historii sztuki (aparat pojęciowy, metody opisu i datowania, wprowadzenie do historii rzemiosła artystycznego i ornamentyki). Ważne


28

miejsce zajmują zajęcia z ikonografii średniowiecznej i nowożytnej. Istotnym uzupełnieniem zajęć są objazdy terenowe, które w wymiarze 6 dni są organizowane po każdym roku. Praktyczne umiejętności weryfikuje również obóz inwentaryzacyjny, który odbywa się na zakończenie II roku. Ukoronowanie studiów licencjackich jest przygotowanie pracy pisemnej w ramach seminarium na III roku.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y historia, historia sztuki

maksymalnie jeden (wymagany) 2

język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, drugi język obcy nowożytny (inny niż w kategorii 2)

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku historia sztuki


www.etnologia.uni.lodz.pl

STUDIA II STOPNIA kierunek: ETNOLOGIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 80 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie) – niestacjonarne

(wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie) – niestacjonarne

(zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 40 (min. 20)


30

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA Dwuletnie studia magisterskie zakładają większy niż na studiach licencjackich udział studentów w kształtowaniu własnego programu studiów. Obok zajęć obowiązkowych (podstawy teorii kultury, filozofia kultury oraz teoria kultury i społeczeństwa) studenci otrzymują bogatą ofertę zajęć zawartych w czterech blokach (odwołujących się do treści kierunkowych przedmiotów: Antropologii społecznej i kulturowej, Współczesnych nurtów myśli antropologicznej, Antropologii stosowanej oraz Antropologii tożsamości). W ciągu dwóch lat studiów studenci muszą zaliczyć określoną liczbę zajęć z danego bloku, niemniej mogą sami dokonywać wyboru konkretnych zajęć, najbardziej przydatnych do przygotowywanej pracy magisterskiej i zgodnych z ich osobistymi zainteresowaniami.

SYLWETKA ABSOLWENTA Zajęcia prowadzone na tym etapie studiów dają absolwentowi pogłębioną wiedzę na temat dawnych i współczesnych koncepcji antropologicznych (z wyraźnym zaakcentowaniem współczesnych dokonań dyscypliny), pozwalającą zidentyfikować odrębność antropologii jako nauki pośród innych dyscyplin humanistyki, a także zrozumieć przyczyny tej odrębności. Głębsze poznanie teoretycznych i metodologicznych uwarunkowań współczesnej antropologii połączone jest na tym etapie z doskonaleniem warsztatu badawczego, zdobywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych do antropologicznych analiz zjawisk kulturowych. Student zyskuje umiejętność identyfikowania, opisywania i interpretowania współczesnej rzeczywistości kulturowej. Opanowuje warsztat badawczy odpowiedni do badania zastanych porządków społecznych i kulturowych, jak i do badań nowych zjawisk i procesów kulturowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w uniwersytetach i instytucjach naukowych: w muzeach, skansenach; w centrach kultury, fundacjach i instytucjach


31

pozarządowych, oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykształcenie i wrażliwość humanistyczna: w mediach, reklamie, ośrodkach badania opinii społecznej, itp. Dla zainteresowanych proponujemy również czteroletnie studia doktoranckie.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku etnologia. Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne, zaoczne) Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku etnologia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne, zaoczne) Dla absolwentów studiów licencjackich kierunków humanistycznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.


www.historiasztuki.uni.lodz.pl

kierunek: HISTORIA SZTUKI studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent otrzymujący dyplom magistra historii sztuki, posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu przedmiotu: historia sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzealnych, konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę. Pewne ukierunkowanie, związane z przyszłym zawodem jest przeprowadzane w ramach zajęć specjalizacyjnych.

SPECJALIZACJE Krytyka artystyczna i upowszechnianie – absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki;


33

Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej – absolwenci są przygotowani do pracy w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku historia sztuki. Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku historia sztuki. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.


www.historia.uni.lodz.pl

kierunek: HISTORIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 100 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 80 (min. 20)

Studia II stopnia – magisterskie stanowią propozycję dla absolwentów studiów licencjackich. Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem stopnia zawodowego magistra. Studenci wybierają seminarium magisterskie spośród szerokiej gamy wszystkich uprawianych w Instytucie Historii dyscyplin historycznych. Seminariom towarzyszą wyspecjalizowane konwersatoria i inne zajęcia specjalizacyjne, dostarczające szczegółowych umiejętności z wybranych dziedzin. Szczegółowy program znajdzie się od stycznia 2010 r. na stronie www.historia.uni.lodz.pl

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent otrzyma pogłębione wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranych przez siebie konkretnych dyscyplin historycznych. Szczególnie cennym efektem II stopnia studiów jest nabycie przez Absolwenta samodzielności intelektualnej oraz umiejętności autonomicznego prowadzenia badań w toku dwuletniego przygotowania pracy magisterskiej. Nabyta przy tym


37

analityczna, interdyscyplinarna wiedza, umiejętność samodzielnego zdobywania informacji, kategoryzowania ich i wykorzystania, wreszcie prezentacji w sposób naukowy i literacki zarazem otwiera drogę do kariery publicznej wszędzie tam, gdzie cenione są humanistyczny ogląd rzeczywistości, umiejętność dynamicznej oceny sytuacji, gromadzenie rzetelnych i zweryfikowanych materiałów, wypowiedzi publiczne ustne i pisemne, a zatem od świata polityki, poprzez administrację publiczną, organizacje pozarządowe i regionalne, nauczanie, publicystykę, aż po pracę naukową itp. Ukończenie tego etapu studiów umożliwia również podejmowanie nauki na studiach doktoranckich.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku historia. Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku historia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.


www.historia.uni.lodz.pl

kierunek: HISTORIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 25)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 20)


39

Studia II stopnia – magisterskie stanowią propozycję dla absolwentów studiów licencjackich, nie tylko historycznych. Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem stopnia zawodowego magistra. Studenci wybierają seminarium magisterskie spośród szerokiej gamy wszystkich uprawianych w Instytucie Historii dyscyplin historycznych. Seminariom towarzyszą wyspecjalizowane konwersatoria i inne zajęcia specjalizacyjne, dostarczające szczegółowych umiejętności z wybranych dziedzin. Szczegółowy program znajdzie się od stycznia 2010 r. na stronie www. historia.uni.lodz.pl

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent otrzyma pogłębione wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranych przez siebie konkretnych dyscyplin historycznych. Szczególnie cennym efektem II stopnia studiów jest nabycie przez Absolwenta samodzielności intelektualnej oraz umiejętności autonomicznego prowadzenia badań w toku dwuletniego przygotowania pracy magisterskiej. Nabyta przy tym analityczna, interdyscyplinarna wiedza, umiejętność samodzielnego zdobywania informacji, kategoryzowania ich i wykorzystania, wreszcie prezentacji w sposób naukowy i literacki zarazem otwiera drogę do kariery publicznej wszędzie tam, gdzie cenione są humanistyczny ogląd rzeczywistości, umiejętność dynamicznej oceny sytuacji, gromadzenie rzetelnych i zweryfikowanych materiałów, wypowiedzi publiczne ustne i pisemne, a zatem od świata polityki, poprzez administrację publiczną, organizacje pozarządowe i regionalne, nauczanie, publicystykę, aż po pracę naukową itp. Ukończenie tego etapu studiów umożliwia również podejmowanie nauki na studiach doktoranckich.


40

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków innych niż historia. Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne wieczorowe) Dla absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne zaoczne) Dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków innych niż historia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.


www.archeologia.uni.lodz.pl

kierunek: ARCHEOLOGIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 80 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie) – niestacjonarne

(wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 20)

Studia magisterskie na kierunku zaczynają się od roku akademickiego 2010/2011. Program ich przewiduje głównie zajęcia specjalizacyjne. Drugim istotnym składnikiem programu będą seminaria magisterskie; udział w nich pozwoli na dobre przygotowanie pracy magisterskiej, będącej podstawą uzyskania dyplomu magistra archeologii.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent Instytutu otrzymuje tytuł magistra o specjalności Archeologia powszechna po ukończeniu stacjonarnych, trwających 5 lat, studiów archeologicznych. Profil absolwenta określa Uchwała nr 156/97 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 1997 r, określająca minimalne wymagania programowe oraz przyjęte przez Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego profile sylwetek zawodowych. Zakres uzyskanej wiedzy obejmuje pradzieje Polski na tle porównawczym i archeologię historyczną (średniowiecze, nowożytność) wraz z archeologią przemysłową oraz elementy kultur antycznych. Zdobyte umiejętno-


42

ści pozwalają na samodzielne prowadzenie archeologicznych badań terenowych, przeprowadzenie analiz sekwencji stratygraficznych i opracowanie ruchomego materiału zabytkowego, przygotowanie publikacji naukowej. Uzyskana wiedza umożliwia podjęcie pracy w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich oraz innych wymagających odpowiedniej wiedzy i sprawności.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku archeologia. Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia.


www.filozof.uni.lodz.pl

kierunek: FILOZOFIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne po licencjacie na filozofii, orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 20)

studia II stopnia (2-letnie) – stacjonarne po innym

licencjacie, orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 20)

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA Studia stopnia drugiego, po licencjacie z filozofii, po licencjacie z innego kierunku, lub studiach magisterskich kierunków innych niż filozofia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra filozofii. Na uzupełniających studiach magisterskich student pogłębia znajomość wybranych przez siebie dziedzin filozofii. Zdobywa umiejętność samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętność twórczego i krytycznego myślenia. Uzyskuje podstawę do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności. Absolwenci licencjackich studiów filozoficznych układają program dwóch lat studiów magisterskich zgodnie z własnymi zainteresowaniami i tematyką pracy magisterskiej; absolwenci innych kierunków studiów uzupełniają przedmioty stanowiące fundament wykształcenia filozoficznego i zapoznają się z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia tematyki przygotowywanej przez siebie pracy magisterskiej.


44

Dla zainteresowanych kontynuacją nauki proponujemy czteroletnie studia doktoranckie. Od wielu już lat poszerzeniem naszej oferty jest Podyplomowe Studium dla Nauczycieli, chcących wzbogacić swoją wiedzę z zakresu Etyki i Filozofii oraz wykorzystać zdobyte umiejętności w ich nauczaniu na poziomie gimnazjalnym i w szkołach średnich. Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne. Studia trwają 3 semestry.

SYLWETKA ABSOLWENTA Wyniesione ze studiów zdolności analityczne pozwalają szczegółowo wnikać w strukturę podejmowanych zagadnień, a umiejętność syntezy ułatwia scalanie ich fragmentów poprzez dostrzeganie ich dalekosiężnych skutków. Zdolność łączenia faktów, zauważania związków między nimi, pozwala skutecznie odnieść się do coraz powszechniejszego zjawiska interdyscyplinarności wiedzy. Problematyka filozoficzna uczy również myślenia abstrakcyjnego, wznoszenia się ponad kwestie chwilowe i zagadnienia lokalne, powodując, że zdolności Absolwenta Filozofii pozwolą na bycie aktywnym nie tylko w tam, gdzie wymagana jest wiedza humanistyczna, ale zdolność do kreatywnego myślenia, działania z uwzględnieniem jego skutków, świadomego podejmowania decyzji, czy praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informacyjnymi i językami obcymi. Dzięki udziałowi w zajęciach specjalizacyjnych, osoba kończąca studia uzyska możliwości podejmowania pracy w placówkach oświatowych. Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie filozofii w instytucjach akademickich, do prowadzenia


45

zajęć z etyki i edukacji filozoficznej w szkole, jeśli studiuje specjalność nauczycielską lub do podjęcia pracy w innych instytucjach.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA Zasady przyjęć dla absolwentów studiów filozoficznych: Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia. Zasady przyjęć dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków innych niż filozofia: Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia.


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad i terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego www.rekrutacja.uni.lodz.pl Pamiętaj! Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną! Koniecznie zapoznaj się z:   zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów   regulaminem studiów Dowiesz się o swoich prawach i obowiązkach, a ponadto znajdziesz tam informacje na temat stypendiów, pomocy udzielonej przez UŁ etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDZIALE Wydział Filozoficzno-Historyczny to pięć unikatowych, istotnie humanistycznych kierunków. Niedaleko siebie położone instytuty, bliskość serca uczelni i Biblioteki Uniwersyteckiej to niemal symbol współpracy, interdyscyplinarnych badań, nowoczesności w podejściu do nauki i otaczającej nas rzeczywistości. Dumą Wydziału jest jeden z najżywszych na Uniwersytecie ruchów studenckich, uosabiany przez siedem kół naukowych, działających w każdej części wydziału. Wydziałowi nauczyciele akademiccy łączą działalność dydaktyczną z ożywioną pracą naukową. Z publikacjami pracowników Wydziału można zapoznać się na stronie wydawnictwa UŁ oraz poszczególnych Instytutów i Katedry.


INSTYTUT HISTORII UŁ posiada nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znakomite zbiory Biblioteki Instytutu dają studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy humanistycznej. Instytut Historii współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Współuczestniczy w organizowaniu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych naukowców, historyków oraz specjalistów nauk pokrewnych, z Europy i świata. Studenci historii mają możliwość rozwijania swoich pasji działając w Studenckim Kole Naukowym Historyków UŁ. Pozwala to na czynny udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich organizowanych przez Koło oraz na publikowanie własnych prac w materiałach pokonferencyjnych i w wydawanym przez Koło periodyku „Kurier Instytutu Historii”. INSTYTUT FILOZOFII UŁ mieści się w nowoczesnym kameralnym budynku, usytuowanym w pięknym otoczeniu pobliskich parków, leżącym na terenie tworzącego się kampusu uniwersyteckiego (w pobliżu Biblioteka Uniwersytecka, Dziekanat, Rektorat, akademiki). Budynek filozofii znajduje się w pobliżu 2 węzłów komunikacyjnych co pozwala na doskonały dojazd z terenu całego miasta. W Instytucie Filozofii działa doskonale zaopatrzona Biblioteka, która oprócz niezbędnych lektur, kserokopii, artykułów i materiałów wykorzystywanych na bieżąco w trakcie zajęć dydaktycznych posiada ogromny i ciągle aktualizowany zbiór literatury filozoficznej. Czytelnia wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu i internetowych zbiorów BUŁ. Studia filozoficzne to także okazja do podjęcia aktywności w ramach organizacji studenckich oraz kół naukowych Aktywność Koła Naukowego Filozofów koncentruje się na organizowaniu imprez cyklicznych: wystąpień studentów w ramach Klubu Dyskusyjnego, projekcji filmowych pod znakiem Klubu Filmowego i spotkań z ludźmi kultury i nauki pod egidą Klubu Krytycznego Wystawy oraz spotkania poświęcone sztuce współczesnej przygotowuje Sekcja Estetyki KNF – tym, co


łączy wszystkie te inicjatywy, są nielimitowane czasowo dyskusje po każdym z wydarzeń... Przedmiotem działalności Koła jest również organizacja konferencji naukowych. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ETNOLOGÓW Działalność Koła opiera się zarówno na realizacji projektów naukowych, jak i na organizowaniu spotkań dyskusyjnych, warsztatów, wystaw, festiwali filmowych, objazdów terenowych. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w licznych konferencjach naukowych oraz redagują gazetkę studencką. Więcej informacji na stronie www.etnokolo.blogspot.com BIBLIOTEKA I ARCHIWUM NAUKOWE INSTYTUTU ETNOLOGII Aktualnie Biblioteka posiada 12 873 woluminy druków zwartych (książek i broszur), 2945 woluminów czasopism i 780 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (głównie prac magisterskich). Na potrzeby użytkowników wydzielony jest księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą: słowniki, encyklopedie, monografie, podstawowe lektury oraz kserokopie artykułów i innych materiałów wykorzystywanych na bieżąco w trakcie zajęć dydaktycznych. Archiwum naukowe gromadzi efekty etnograficznych badań terenowych prowadzonych na terenie całej Polski. Są to przede wszystkim zapisy obserwacji i wywiadów; utrwalone na fotografii wytwory i zachowania ludzkie; nagrania tekstów folklorystycznych, muzyki i pieśni.


PRZYDATNE ADRESY WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY 90-219 Łódź ul. Kamińskiego 27a tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17 fax: (42) 635 43 31 e-mail: filhist@uni.lodz.pl www.wydzfilhist.uni.lodz.pl www. wydzfilhist.uni.lodz.pl www.historia.uni.lodz.pl www.archeologia.uni.lodz.pl www.etnologia.uni.lodz.pl www.filozof.uni.lodz.pl www.historiasztuki.uni.lodz.pl REKTORAT ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 00, 635 40 10 fax: (42) 665 57 71 e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl www.uni.lodz.pl

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW UŁ ul. Lumumby 1/3 91-404 Łódź tel.: (42) 665 53 39, 665 51 66, tel.: 665 53 40, 665 54 30 fax: (42) 665 53 38 e-mail: dsbs@uni.lodz.pl

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 41 99 e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

DZIAŁ REKRUTACJI ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 86, 635 41 78 e-mail: ulapan@uni.lodz.pl www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Informator_2010-2011_Filozoficzno-Historyczny  

Rekrutacja 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you