Page 1


SPIS TREŚCI

1. OD REKTORA 2. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM? 3. STUDIA I STOPNIA CHEMIA PODSTAWOWA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:   CHEMIA (SPEC. GŁÓWNA) I BIOLOGIA (SPEC. DODATKOWA)   CHEMIA (SPEC. GŁÓWNA) I INFORMATYKA (SPEC. DODATKOWA)   CHEMIA (SPEC. GŁÓWNA) I FIZYKA (SPEC. DODATKOWA) CHEMIA KOSMETYCZNA  CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW ANALITYKA CHEMICZNA 4. STUDIA II STOPNIA CHEMIA PODSTAWOWA CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW CHEMIA (SPEC. NAUCZYCIELSKA) 5. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 6. WIĘCEJ O WYDZIALE 7. PRZYDATNE ADRESY

2 5 8 8

11 12 13 16 17 18 19 22 22 24


W Y D Z I A Ł CHEMII 91- 403 Łódź, ul. Tamka 12 tel.: (42) 635 57 43, 635 57 44 e-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl www.chemia.uni.lodz.pl


DROGIE KANDYDATKI I KANDYDACI NA STUDIA! Wiem, że obecnie stoicie przed trudnym wyborem nie tylko kierunku studiów, ale także uczelni i miasta, w którym spędzicie kilka najbliższych lat. Jako Rektor Uniwersytetu Łódzkiego chciałbym Was gorąco zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni. Studia na uniwersytecie państwowym to nie tylko kwestia prestiżu, ale także olbrzymich możliwości i korzyści, jakie daje Uniwersytet Łódzki swoim studentom. Zależy nam, żeby proponowane przez nas programy studiów były odpowiedzią na potrzeby każdego z Was, zarówno tych, którzy pragną kształcić się na kierunkach ekonomicznych czy socjologii i uczyć się od wybitnych praktyków życia społecznego, tych, którzy chcą doskonalić się w dziedzinie języków obcych i korzystać z wiedzy naszych znamienitych lingwistów lub tych, którzy chcą poznawać świat nauk ścisłych i przyrodniczych – matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego to niejednokrotnie osoby znane ze swoich wybitnych osiągnięć naukowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie, to autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki. Z pasją przekazują wiedzę oraz doświadczenie i zawsze są blisko swoich studentów, by służyć im radą i pomocą.


Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie proponowane kierunki studiów odpowiadały europejskiemu rynkowi pracy, a dyplom Uniwersytetu Łódzkiego cieszył się niesłabnącym uznaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Pragniemy, aby nasza oferta edukacyjna była jedną z najbardziej atrakcyjnych w kraju. Cieszy nas to, że możemy naszym studentom otwierać drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni z całego świata. Pamiętajcie, że wybierając studia, wybieracie także miasto, w którym spędzicie najbliższe lata. Łódź ma niepowtarzalny klimat, który tworzą pofabrykancka architektura i ludzie, którzy tu mieszkają. Tu możecie nawiązać przyjaźnie ze studentami Filmówki, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki. Łódź stwarza młodym ludziom znakomite warunki do zdobycia wyższego wykształcenia, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i uczestnictwa w kulturze. To miasto, w którym młodzi ludzie „rozwijają skrzydła”, realizują własne pomysły i inicjatywy, zakładają firmy, pracują dla różnych instytucji i organizacji, zdobywają doświadczenie w świecie biznesu, kultury i nauki. Decyzja, którą teraz musicie podjąć, będzie miała wpływ na to, jaką zdobędziecie wiedzę, doświadczenia i praktyczne umiejętności. Uważam, że ukończenie dobrej uczelni to inwestycja na całe życie, bo wybór odpowiedniej ścieżki kariery zawo-


dowej, daje możliwość ciekawego i pasjonującego życia. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszej uczelni zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas w dowolnie wybranym dniu w ramach akcji „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. Zachęcam, żeby odwiedzić nasze budynki, porozmawiać ze studentami, wypić dobrą kawę w bufecie, zajrzeć do biblioteki. Chciałbym, żeby ta krótka podróż po naszej uczelni uświadomiła Wam, dlaczego warto zmienić tę krótką wizytę w kilkuletnią przygodę z Uniwersytetem Łódzkim. Do zobaczenia, z wyrazami poważania PROF. WŁODZIMIERZ NYKIEL REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSY TECIE ŁÓDZKIM? UCZYMY NA EUROPEJSKIM POZIOMIE Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Nasi studenci mają także możliwość otrzymania podwójnych dyplomów: Uniwersytetu Łódzkiego i zagranicznej uczelni.

PROMUJEMY MOBILNOŚĆ I OTWIERAMY DROGĘ DO KARIER MIĘDZYNARODOWYCH Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.


Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

WSPIERAMY NOWOCZESNOŚĆ Biblioteka Uniwersytecka to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych. Miasteczko akademickie dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w pięknie odrestaurowanych XIX-wiecznych pałacykach i zrewitalizowanych kamienicach, jak i w supernowoczesnych kompleksach.

KARIERA Biuro Karier Zawodowych stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez porad-


nictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki. Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A. to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej. W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

SPORT W kadrze olimpijskiej na igrzyska w Pekinie 2008 znalazło się troje studentów naszej uczelni, a w kadrze polskich studentów na XXV Letnią Uniwersjadę w Belgradzie w 2009 sześcioro. Uniwersytet Łódzki w sezonie 2008/2009 zajął pierwsze miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego. W 2009 roku w Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej studenci Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli złoty medal.


STUDIA I STOPNIA kierunek: CHEMIA specjalność: CHEMIA PODSTAWOWA studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 studia w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich:

CHEMIA (specjalność główna) BIOLOGIA (specjalność dodatkowa) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 40 (min. 20) CHEMIA (specjalność główna) INFORMATYKA (specjalność dodatkowa) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 25 (min. 20) CHEMIA (specjalność główna) FIZYKA (specjalność dodatkowa) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 25 (min. 20)


9

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci kierunku CHEMIA uzyskują w trakcie studiów ogólne wykształcenie w zakresie nauk ścisłych. Posiadając solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu chemii, oraz rozwiniętą w czasie studiów umiejętność samokształcenia, mogą łatwo dostosować się do wymagań pracodawcy i warunków pracy. Ze względu na wymogi rynku pracy nasi absolwenci otrzymują wiedzę z zakresu programowania i obsługi komputerów. Osoby zainteresowane pracą w szkolnictwie (tzn. te, które wybrały opcjonalny blok przedmiotów pedagogicznych lub ukończyły specjalność nauczycielską) posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w charakterze nauczyciela chemii lub chemii i fizyki (biologii lub informatyki) na wszystkich poziomach edukacji. Reasumując, nasi absolwenci są przygotowani zarówno do pracy w szkole czy też placówkach naukowo-badawczych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY Program studiów na kierunku CHEMIA obejmuje następujące bloki: kształcenia ogólnego: logika z metodologią, lektoraty języków obcych, ekologia i wychowanie fizyczne; przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka i informatyka; przedmioty kierunkowe: chemia ogólna, chemia teoretyczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, krystalografia, technologia chemiczna; przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe


10

Na V semestrze studiów studenci mogą wybrać jedną z poniżej przedstawionych dziedzin dyplomowania:   Chemia analityczna   Chemia fizyczna   Chemia ogólna i nieorganiczna   Chemia organiczna   Chemia węglowodanów   Chemia środowiska   Chemia teoretyczna   Krystalografia i krystalochemia   Otrzymywanie i badania nanomateriałów  Modyfikacje powierzchni materiałów ceramicznych, polimerów i metali zaawansowanymi nanomateriałami hybrydowymi   Charakterystyka nanomateriałów  Wytwarzanie i badania materiałów do zastosowań tribologicznych, w skali nano, mikro i makro   Fizykochemia roztworów

UWAGA: KANDYDACI NA KIERUNEK CHEMIA (wszystkie specjalności): Kandydaci wybierają specjalność przy rejestracji i wskazują specjalność dodatkową, która będzie brana pod uwagę w przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania na specjalność główną. W przypadku gdy dana specjalność nie zostanie uruchomiona z powodu zbyt małej liczby kandydatów, kandydatom tym zostanie zaproponowana inna specjalność. Zmiana specjalności następuje bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.


specjalność: CHEMIA KOSMETYCZNA studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 40 (min. 20) Absolwenci specjalności CHEMIA KOSMETYCZNA uzyskają przygotowanie do pracy w firmach produkujących kosmetyki. Aby zapewnić takie przygotowanie, obok typowych przedmiotów chemicznych, studenci zdobędą podstawy wiedzy z biologii (botanika, elementy genetyki, immunologii, biofizyki) oraz zasad przygotowania i pracy z substancjami o aktywności biologicznej (chemia leków, chemia kosmetyków, receptura kosmetyków).


specjalność: CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 25 (min. 20) Absolwenci specjalności CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW dysponują wiedzą ogólną z zakresu chemii oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu chemii nowoczesnych materiałów technologicznych, opartą na podstawach nauk przyrodniczych. Posiadają wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w badaniach nanostruktur i znają metody otrzymywania i badania takich struktur. Ponadto, absolwenci władają językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu chemii i nanotechnologii. Są przygotowani do studiów drugiego stopnia, zwłaszcza na kierunkach chemicznych oraz kierunkach związanych z szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. W szczególności, są dobrze przygotowani do pracy w zakładach produkujących nowoczesne materiały technologiczne, zwłaszcza materiały elektroniczne, środki farmaceutyczne i kosmetyczne oparte na nanomateriałach.


specjalność: ANALITYKA CHEMICZNA studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 20) Absolwenci specjalności ANALITYKA CHEMICZNA posiadają umiejętność wykorzystywania zarówno klasycznych jak i najnowocześniejszych metod badawczych, zwłaszcza spektroskopowych (w tym UV-VIS, IR, NMR, spektroskopia masowa), chromatograficznych i dyfrakcyjnych (rentgenograficznych), technik komputerowych i metod obliczeniowych stosowanych w chemii oraz rozumienia zależności między strukturą atomową materii a jej właściwościami.


14

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ DLA KIERUNKU CHEMIA (wszystkie specjalności) KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1 maksymalnie jeden (wymagany) 2

PRZEDMIOT Y chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia język obcy

maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, informatyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA kierunek: CHEMIA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci posiadają rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu chemii oraz wykazują biegłość w wybranej specjalności. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieją wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umieją dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołową. Absolwenci posiadają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej oraz są przygotowani do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci powinni mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowanymi do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


specjalność: CHEMIA PODSTAWOWA studia II stopnia (2-letnie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 80 studia II stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 20 (min. 12) ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunku chemia oraz kierunków o pokrewnych programach. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen z ukończonych studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunku chemia oraz kierunków o pokrewnych programach. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku chemia.


specjalność: CHEMIA I NANOTECHNOLOGIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW studia II stopnia (2-letnie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 20) ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunku chemia oraz kierunków o pokrewnych programach. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen z ukończonych studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.


specjalność nauczycielska: CHEMIA studia II stopnia (2-letnie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 20) studia II stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 20 (min. 20) ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, o specjalizacji nauczycielskiej z wiodącym przedmiotem nauczania – chemia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen z ukończonych studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich o specjalizacji nauczycielskiej z wiodącym przedmiotem nauczania - chemia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku chemia.


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad i terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego www.rekrutacja.uni.lodz.pl Pamiętaj! Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną! Koniecznie zapoznaj się z:   zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów   regulaminem studiów Dowiesz się o swoich prawach i obowiązkach, a ponadto znajdziesz tam informacje na temat stypendiów, pomocy udzielonej przez UŁ etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDZIALE Mamy szeroką ofertę edukacyjną, kształcimy na 6 specjalnościach (od roku akademickiego 2010/2011 będzie ich 8) studiów I stopnia tzw. licencjackich w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz:   studiach II stopnia (2-letnie studia magisterskie)   studiach III stopnia, czyli studiach doktoranckich   studiach podyplomowych Dynamicznie wspieramy aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kołach naukowych działających w naszym środowisku.


Na wydziale prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Chemików UŁ Mamy bogate księgozbiory w bibliotece Wydziału Chemii Czym dysponujemy?   Kadrą dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom naukowy  Kontaktami z licznymi ośrodkami naukowymi m.in. w Oxfordzie, Paryżu, Lyonie, Rennes, Montpellier, Nancy, Caen, Cachan, Berkeley, Chicago, Milwaukee, Winson-Salem, Hamilton, Lanzhou (Chiny), Berlinie, Jenie, Giessen, Zurichu, Valencji, Moskwie, Iwanowie  Grantami Komitetu Badań Naukowych, Fundacji Nauki Polskiej, grantami zagranicznymi (m.in. Unii Europejskiej, NATO, Fundacji Humboldta, Region Rhone-Alpes)  Nowymi i nowocześnie wyposażonymi laboratoriami  Unikatową aparaturą (mikroskopy tunelowe, chromatografy gazowe, spektrofotometry)  Sieciami komputerowymi, z dostępem do chemicznych baz danych (Beilstein, Chemical Abstracts itp.). Wysoką jakość kształcenia na kierunku chemicznym potwierdziło uzyskanie przez nas w 2008 roku międzynarodowej akredytacji European Chemistry Thematic Network i UKA – Eurobachelor Label i Euromaster Label oraz akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.


DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW UŁ

PRZYDATNE ADRESY

WYDZIAŁ CHEMII 91-403 Łódź ul. Tamka 12 tel.: (42) 635 57 43, 635 57 44 www.chemia.uni.lodz.pl

REKTORAT ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 00, 635 40 10 fax: (42) 665 57 71 e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl www.uni.lodz.pl

ul. Lumumby 1/3 91-404 Łódź tel.: (42) 665 53 39, 665 51 66, 665 53 40, 665 54 30 fax: (42) 665 53 38 e-mail: dsbs@uni.lodz.pl

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 41 99 e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl DZIAŁ REKRUTACJI ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 86, 635 41 78 e-mail: ulapan@uni.lodz.pl www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Informator_2010-2011_Chemii  

Rekrutacja 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you