Page 1

THE UdG WORLD


[2]


[3]

Girona sedueix Girona seduce / Seductive Girona Girona és una ciutat que s’emmarca en un territori singular, d’un gran atractiu històric, cultural i paisatgístic. La ciutat, amb una clara vocació universitària i una notable oferta lúdica i esportiva, està envoltada de quatre rius i ofereix al visitant un perfil amable i modern. Com a pols d’atracció més significatius cal esmentar el conjunt del Barri Vell i el Call jueu, Sant Feliu i la mola de la Catedral (amb la nau única més ampla del món) i el Tapís de la Creació (una cosmogonia medieval). La tradició i la història (que es remunta a l’època romana) s’agermanen amb un present d’efervescència econòmica i social. En són testimonis el nivell de qualitat de vida de la població, el més alt del país i, entre d’altres, manifestacions artístiques de gran renom, com El festival de teatre de tardor Temporada Alta (octubre/desembre), el Festival de Músiques Religioses (juliol) o la mostra floral Girona Temps de Flors (maig). Dotada d’una bona infraestructura hotelera i d’una oferta gastronòmica de primera magnitud, amb equipaments a l’abast per dur-hi a terme tota mena d’esdeveniments socials, Girona mereix elogis d’escriptors, pensadors i artistes, com ara el del conegut professor George Steiner: “És difícil imaginar unes condicions en les quals la ciutat de Girona no sedueixi el visitant”. Girona es una ciudad situada en un territorio singular, de un gran atractivo histórico, cultural y paisajístico. La ciudad, con una clara vocación universitaria y una notable oferta lúdica y deportiva, está atravesada por cuatro ríos y ofrece al visitante un perfil amable y moderno. Como polos de atracción más significativos destacan el conjunto del casco antiguo y la judería (el call), Sant Feliu y la mole de la Catedral (con la nave única de mayor amplitud del mundo) y el Tapiz de la Creación (una cosmogonía medieval). La tradición y la historia (que se remonta a la época romana) se hermanan con un presente de efervescencia económica y social. Son testigos de ello el nivel de calidad de vida de la población, el más alto del país, y, entre otras cosas, manifestaciones artísticas de gran renombre, como el festival de teatro de otoño Temporada Alta (octubre-diciembre), el Festival de Músicas Religiosas (julio) o la muestra floral Girona Temps de Flors (mayo). Dotada de una buena infraestructura hotelera y de una oferta gastronómica de primera magnitud, con instalaciones disponibles para llevar a cabo todo tipo de acontecimientos sociales, Girona merece elogios de escritores, pensadores y artistas, como el del conocido profesor George Steiner: “Es difícil imaginar unas condiciones en las que la ciudad de Girona no seduzca al visitante”. Girona is located in an exceptional setting, with great historical, cultural and scenic appeal. The city, closely identified with its university and outstanding entertainment and sport-related opportunities, is surrounded by four rivers and offers visitors a friendly yet modern face. Its most important attractions are the Barri Vell (Old Town) and the Call Jueu (Jewish Quarter), the church of Sant Feliu (Saint Felix) and the cathedral (with the world’s largest single nave), and the Tapís de la Creació (Creation Tapestry), a mediaeval cosmology. Tradition and history (going back as far as the Roman period) are rivaled by a socially and economically effervescent present, attested to by the quality of life index, the highest in the country, and well-known artistic events that include the Temporada Alta Autumn Theatre Festival (OctoberDecember), the Festival of World and Sacred Music (July) or the Girona Temps de Flors floral exhibition (May), among others. Endowed with a wide variety of hotels and first-class restaurants equipped to carry out all kinds of social events, Girona has earned the praise of writers, intellectuals and artists, such as the well-known professor George Steiner: “It’s difficult to imagine conditions under which the city of Girona wouldn’t seduce a visitor.”


La Universitat La Universidad / The University Una Universitat amb història i amb futur La UdG és una universitat pública, arrelada al territori, polivalent i interdisciplinària, emmarcada en un país de cultura i coneixement que ha estat cruïlla de civilitzacions i que s'obre a Europa gràcies a una aposta econòmica i social de primera magnitud. Abraça els camps més diversos de la ciència, la tecnologia, les humanitats i les arts, les ciències socials, l'educació i la salut, amb 9 facultats i escoles repartides en 3 campus.

Una universidad con historia y con futuro La UdG es una universidad pública, arraigada en su territorio, polivalente e interdisciplinaria, enmarcada en un país de cultura y conocimiento que ha sido cruce de civilizaciones y que se abre a Europa gracias a una apuesta económica y social de primera magnitud. Abarca los campos más diversos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes, las ciencias sociales, la educación y la salud, con 9 facultades y escuelas repartidas en 3 campus.

Una Universitat al teu costat La UdG aposta per una docència de qualitat, amb un tracte personalitzat i humà, i una atenció individualitzada a l'estudiant, amb una oferta àmplia d'estudis de grau, postgrau i màster, segons els paràmetres de l'espai europeu d'educació superior. La UdG s'implica en l'ambientalització, la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament, i s'integra en una ciutat que ofereix múltiples possibilitats culturals i de lleure.

Una universidad a tu lado La UdG apuesta por una docencia de calidad, con un trato personalizado y humano, y una atención individualizada al estudiante, con una oferta amplia de estudios de grado, posgrado y máster, según los parámetros del espacio europeo de educación superior. La UdG se implica en la ambientalización, la solidaridad y la cooperación para el desarrollo, y se integra en una ciudad que ofrece múltiples posibilidades culturales y de ocio.

Una universitat que investiga La UdG presenta una notable potència investigadora i una incidència pràctica en el teixit empresarial, amb més d'un centenar de grups consolidats. La investigació i divulgació científiques i la seva projecció social se centren, de manera especial, en els àmbits de l'aigua i dels recursos mediambientals, del turisme, de la tecnologia i l'agroalimentació, de la simulació computacional i les seves aplicacions informàtiques, de la biomedicina, de la qualitat de vida, i del patrimoni cultural i lingüístic.

Una universidad que investiga La UdG presenta una notable potencia investigadora y una incidencia práctica en el tejido empresarial, con más de un centenar de grupos consolidados. La investigación y la divulgación científicas y su proyección social se centran, de manera especial, en los ámbitos del agua y de los recursos medioambientales, del turismo, de la tecnología y la agroalimentación, de la simulación computacional y sus aplicaciones informáticas, de la biomedicina, de la calidad de vida, y del patrimonio cultural y lingüístico.

A university with a history and a future The UdG is a public, multipurpose and interdisciplinary university, rooted in and shaped by a country rich in culture and knowledge that has been at the crossroads of civilisation. It has opened itself to Europe thanks to a first-rate commitment to economic and social development. It offers programmes in a variety of fields in the sciences, technology, the humanities and the arts, the social sciences, education and health, with nine faculties and schools on three campuses. A university at your side The UdG is committed to quality in teaching, with a personalised approach, individualised attention for students, and a wide range of undergraduate, graduate and master's programmes, based on the benchmarks of the European Higher Education Area. It is also committed to the greening of the university, solidarity and to cooperation for development, and is an integral part of a city that offers many possibilities for cultural and leisure activities. A research university The UdG has outstanding research capacity and the potential to have a practical impact on the local business fabric, with more than a hundred consolidated research groups. Scientific research, the dissemination of results and the subsequent social impact are particularly strong in water and environmental resources, tourism, technology and agribusiness, computer simulation and its applications, biomedicine, quality of life, and linguistic and cultural patrimony.


Els primers estudis universitaris a Girona daten del segle XV, amb el decret reial d’Alfons el Magnànim que estableix la fundació de l’Estudi General de Girona, una iniciativa que es consolida al segle XVI amb la construcció de l’edifici Les Àligues, d’influx renaixentista, seu del Rectorat de la UdG. L’actual Universitat de Girona neix el desembre del 1991 i des d’aleshores ha duplicat el nombre de titulacions i d’estudiants i ha multiplicat per quatre la superfície d’equipaments. Ha esdevingut el motor social, econòmic i cultural de tot l’entorn gironí. Los primeros estudios universitarios en Girona datan del siglo XV, con el decreto real de Alfonso el Magnánimo que establece la fundación del Estudio General de Girona, una iniciativa que se consolida en el siglo XVI con la construcción del edificio Les Àligues, de influjo renacentista, sede del Rectorado de la UdG. La actual Universidad de Girona nace en diciembre de 1991 y desde entonces ha duplicado el número de titulaciones y de estudiantes y ha multiplicado por cuatro la superficie de equipamientos. Se ha convertido en el motor social, económico y cultural de todo el entorno gerundense. The first university studies in Girona date from the 15th century, when Alfons el Magnànim’s royal decree established the Estudi General de Girona, an initiative which was further in the 16th century by the construction of Les Àligues, a building with Renaissance influences, currently the rector’s office of the UdG. The present University of Girona came into being in December 1991 and since then it has doubled both the number of degrees offered and the number of students enrolled, and has quadrupled the total area for facilities. It has become the social, economic and cultural engine of Girona and the surrounding region.

[5]


[6]

La UdG en xifres La UdG en cifras The UdG in numbers 16.833 Estudiants / Estudiantes / Students 1.155 Personal docent i investigador / Personal docente e investigador / Research and Teaching Staff 571 Personal d’administració i serveis / Personal de administración y servicios Administration and Service Personnel 97.656 Població de Girona / Población de Girona / Population of Girona (2012) 3 Campus / The campuses 173.533 Metres quadrats / Metros cuadrados / Square metres 41 Graus / Grados / Bachelor’s degrees 6 Dobles titulacions / Dobles titulaciones / Dual degrees 40 Màsters oficials / Másteres oficiales / Official UdG master’s programmes 9 Facultats i escoles / Facultades y escuelas / Faculties and Schools 1 Escola de Doctorat / Escuela de Doctorado / School of Doctoral Studies 11 Programes de Doctorat / Programas de Doctorado / Doctoral degree programmes 7 Centres adscrits / Centros adscritos/ Affiliated centres 3 Biblioteques (unitats) / Bibliotecas / Libraries 1.767 Punts de lectura / Puntos de lectura / Seating capacity 24 Departaments / Departamentos / Departments 113 Grups de recerca / Grupos de investigación / Research groups 11 Instituts de Recerca / Institutos de investigación / Research institutes 25 Càtedres / Cátedras / Chairs 3 Centres de Recerca Programa CERCA / ­Centros de Investigación Programa CERCA / Research Centres of Catalonia, CERCA programme 85% Matriculats en primera opció a la UdG / Matriculados en primera opción en la UdG / Students at the UdG enrolled in their first-choice programmes

Accessos a Girona Accesos a Girona Access to Girona Cotxe / coche / car Per arribar a GIRONA en cotxe, les carreteres que enllacen amb la ciutat són les següents: Nord: Autopista AP7 (direcció Figueres - França) - Sortida 6 - GIRONA Nord Carretera NII - Direcció Figueres - França Carretera C-66 - Direcció Banyoles, Olot i Palamós Sud: Autopista AP7 (direcció Barcelona) - Sortida 7 - GIRONA Sud Carretera NII - Direcció aeroport de Barcelona Carretera C-25 - Direcció Vic - Lleida Sud-est: Carretera C-65 - Direcció Sant Feliu de Guíxols - Platja d'Aro Oest: Carretera N-141 - Direcció Salt - Anglès Tren / tren / train Per GIRONA passen trens corresponents a les línies regionals, així com trens de llarg recorregut procedents d'Europa i de la resta de l’Estat espanyol. L'estació està a 5 minuts del centre de GIRONA. Des de Barcelona, el tren en direcció a GIRONA pot agafar-se a les estacions de Barcelona-Sants, Barcelona-Passeig de Gràcia i Barcelona-Clot Aragó. Els tipus de trens regionals que circulen són els Delta (més lents ja que paren a quasi totes les estacions) i els Catalunya-Exprés (més ràpids i amb menys parades). La freqüència de pas és cada hora a partir de les 6.00 h del matí fins les 21.00 h aproximadament. Els dies festius el nombre de serveis és més reduït. Línies: Catalunya Exprés. Barcelona - GIRONA (1 hora) TGV-AVE: Madrid - GIRONA (3,35 hores) RENFE 902 240 202 www.renfe.es Autobús / autobús / bus Des de l'estació d'autobusos de Girona, que està al costat de l'estació de tren, surt la línia 8 que puja al Campus de Montilivi passant pel Campus Centre, la línia 7 (TMG) que puja al Campus del Barri Vell i la línia 11 que connecta el Campus Centre i el Campus de Montilivi, i arriba fins a Sant Daniel. Autocars: A la ciutat de GIRONA hi arriben serveis d'autocars tant nacionals com internacionals. L'estació d'autobusos està situada a 5 minuts del centre. Les línies que tenen parada a l'estació d'autobusos de GIRONA (972 212 319) són les següents: TMG: 972 245 012 www.ajuntament.gi/bus TEISA: 972 204 868 www.teisa-bus.com SARFA: 972 302 305 GIRONA www.sarfa.es STARBÚS: 902 153 655 www.starbus.es LINEBUS: 972 224 908 El Transport Metropolità del Gironès (TMG) és qui fa els transport urbà per Girona i rodalies (Aiguaviva, Fornells, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix, Vila-roja). L’abonament Vine a la UdG en Bus, és el resultat d'un acord entre la UdG i TMG que permet viatjar per 100 euros durant tot l'any, utilitzant les línies urbanes de Girona.


[7]

Mapes Mapas Maps

Campus Girona Centre

Campus Montilivi

Mercadal

Campus Barri Vell Parc Científic i Tecnològic de la UdG Parque Científico y Tecnológico de la UdG Science and Technology Park of the UdG


[8]

Lletres

Facultat de Lletres Campus Barri Vell Pl. Ferrater Mora, 1 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 82 00 - Fax 972 41 82 30 www.udg.edu/fll deg.lletres@udg.edu

Letras / Arts Facultat de Lletres Comunicació Cultural / Filosofia / Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient / Història / Història de l'Art / Llengua i Literatura Catalanes / Llengua i Literatura Espanyoles “Nel foco che li affina” (“El foc que l’afina”) és el text de Dant que presideix l’entrada de la Facultat de Lletres. Ens parla de la necessitat d’un treball intens per aconseguir el desitjat ”afinament” intel·lectual. A més dels estudis tradicionals d’humanitats, el centre s’obre a les noves tecnologies i a les necessitats de plantejaments imaginatius per a la inserció laboral dels estudiants.

Facultad de Letras Comunicación Cultural / Filosofía / Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente / Historia / Historia del Arte / Lengua y Literatura Catalanas / Lengua y Literatura Españolas “Nel foco che li affina”(“En el fuego que lo afina”) es el texto de Dante que preside la entrada de la Facultad de Letras. Nos habla de la necesidad de un trabajo intenso para conseguir el deseado “afinamiento” intelectual. Además de los estudios tradicionales de humanidades, el centro se abre a las nuevas tecnologías y a las necesidades de planteamientos imaginativos para la inserción laboral de los estudiantes.

Faculty of Arts Catalan Language and Literature / Cultural Communication / Geography, Town and Country Planning and Environmental Management / History / History of Art / Philosophy / Spanish Language and Literature / “Nel foco che li affina” (In the refining fire) reads the text by Dante that presides over the entrance to the Faculty of Arts. In it he speaks about the necessity of intense work needed­to obtain the desired intellectual “refinement”. In addition to the traditional humanities studies, the Faculty is committed to new technologies and imaginative solutions to the problems posed by student job placements.


Turisme

Facultat de Turisme Campus Barri Vell C/ Alemanys, 4 - 17071 Girona Tel. 972 41 82 00 / 97 00 Fax 972 41 97 09 www.udg.edu/ftc info.fturisme@udg.edu

Turismo / Tourism Facultat de Turisme Publicitat i Relacions Públiques / Turisme La Universitat de Girona és capdavantera en els estudis de Turisme a l’Estat espanyol. La ubicació de la Facultat en una regió de gran transcendència econòmica en el sector permet alhora una identificació entre la voluntat d’innovació educativa i l’aplicació pràctica dels ensenyaments, amb l’aportació d’una recerca de primera línia sobre el terreny. Els estudis de Publicitat eixamplen el panorama docent: relacionen el fet turístic i la comunicació.

Facultad de Turismo Publicidad y Relaciones Públicas / Turismo La Universidad de Girona es puntera en los estudios de Turismo en el Estado español. La ubicación de la Facultad en una región de gran trascendencia económica en el sector permite al mismo tiempo una identificación entre la voluntad de innovación educativa y la aplicación práctica de las enseñanzas, con la aportación de una investigación de primera línea sobre el terreno. Los estudios de Publicidad amplían el panorama docente: relacionan el hecho turístico y la comunicación.

Faculty of Tourism Advertising and Public Relations / Tourism The University of Girona is the leader in tourism studies in Spain. The location of the Faculty in a region where this sector has great economic importance has meant that its commitment to educational innovation can be matched by opportunities for practical application, with contributions from top-quality research in the field. The Faculty’s educational panorama has expanded to include studies in Advertising relating tourism to communications.

[9]


[10]

Economia Economía / Economics

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Campus Montilivi C/ de la Universitat de Girona, 10 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 80 40 - Fax 972 41 80 32 www.udg.edu/fcee deg.economiques@udg.edu

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Administració i Direcció d’Empreses / Comptabilitat i finances / Economia Els estudis de Ciències Empresarials, germen de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials, són un referent històric en la consolidació de la Universitat de Girona. Es van ampliar, més tard, amb formació específica en el camp de la direcció d’empreses i amb la docència en el camp de l’economia, sempre en sintonia amb el teixit productiu de la regió.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Administración y Dirección de Empresas / Contabilidad y Finanzas / Economía Los estudios de Ciencias Empresariales, germen de la Facultad de Económicas y Empresariales, son un referente histórico en la consolidación de la Universidad de Girona. Se ampliaron, más tarde, con formación específica en el campo de la dirección de empresas y con la docencia en el campo de la economía, siempre en sintonía con el tejido productivo de la región.

Faculty of Business and Economic Sciences Business Administration and Management / Accounting and Finance / Economics Studies in Business Sciences, a central focus of the Faculty of Business and Economic Sciences, provide a historic reference in the University of Girona’s consolidation. Later, they were expanded, later, to include specific training in the field of management and instruction in economics, in close harmony with the productive fabric of the region.

Dobles titulacions

Dobles Titulaciones

Dual degrees

> Economia + Administració i Direcció d’Empreses

> Economía + Administración y Dirección de Empresas> Ingeniería en Tecnologías Industriales + Administración y Dirección de Empresas

> Economics with Business Administration and Management

> Enginyeria en tecnologies industrials + Administració i Direcció d’Empreses

> Industrial Technology Engineering with Business Administration and Management


Dret Derecho / Law facultat de Dret Ciències Polítiques i de l’Administració / Criminologia / Dret Amb l’ampliació del nombre de titulacions que ofereix, la Facultat de Dret obre el ventall de possibilitats i s’acosta a camps del coneixement jurídic que presenten prou trets interdisciplinaris, com ara la criminologia, les relacions laborals i l’administració pública. El centre és també un espai d’alenada europea, amb múltiples contactes científics amb altres institucions de la Unió.

Facultat de Dret Campus Montilivi C/ de la Universitat de Girona, 12 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 81 00 - Fax 972 41 81 21 www.udg.edu/fd deg.dret@udg.edu

Facultad de Derecho Ciencias Políticas y de la Administración / Criminología / Derecho Con la ampliación del número de titulaciones que ofrece, la Facultad de Derecho abre el abanico de posibilidades y se acerca a campos del conocimiento jurídico que presentan bastantes rasgos interdisciplinares, como la criminología, las relaciones laborales y la Administración pública. El centro es también un espacio de aliento europeo, con múltiples contactos científicos con otras instituciones de la Unión.

Faculty of Law Political and Administration Sciences / Criminology / Law With the increase in the number of degrees offered, the Faculty of Law has expanded its range of study programmes into fields of legal knowledge with clear interdisciplinary elements, such as criminology, labour relations and public administration. The Faculty’s European connection is also very strong due to numerous professional contacts with other EU institutions.

[11]


[12]

Politècnica Politécnica / Polytechnic School

Escola Politècnica Superior Campus Montilivi C/ M. Aurèlia Capmany, 61 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 84 00 - Fax 972 41 83 99 www.udg.edu/eps dir.politecnica@udg.edu

Escola Politècnica Superior Arquitectura / Enginyeria Agroalimentària / Enginyeria d’Edifica-ció / Enginyeria Elèctrica / Engi-nyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria en Tec-nologies Industrials / Enginyeria Informàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química L’EPS és un dels centres capdavanters dels estudis universitaris gironins. A la llarga tradició de disciplines relacionades amb l’enginyeria, la informàtica i l’arquitectura, s’hi afegeix una especialització emblemàtica en agroalimentació. Pioner de les instal·lacions del campus de Montilivi, és el centre amb més estudiants de la Universitat i manté excel·lents relacions amb el teixit econòmic i social.

Escuela Politécnica Superior Arquitectura / Ingeniería Agroalimentaria / Ingeniería de Edificación / Ingeniería Eléctrica / Ingeniería Electrónica Industrial y Automática / Ingeniería Infor-mática / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química / Ingeniería en Tecnologías Industriales La EPS es uno de los centros punteros de los estudios universitarios gerundenses. A la larga tradición de disciplinas relacionadas con la ingeniería, la informática y la arquitectura, se añade una especialización emblemática en agroalimentación. Pionera en las instalaciones del campus de Montilivi, es el centro con más estudiantes de la Universidad y mantiene excelentes relaciones con el tejido económico y social.

Polytechnic School Architecture / Agri-food Engineering / Construction Engineering / Industrial Electronics and Automatic Control Engineering / Electrical Engineering / Computer Engineering / Mechanical Engineering / Chemical Engineering / Industrial Technologies Engineering The Polytechnic School is one of the leading centres of university studies in Girona. Added to the long tradition of studies in engineering, computer sciences and architecture are emblematic specialisations in agri-food industries. Among th­ e first centres to be established on the Montilivi campus, it is the one with the largest number of students in the University and maintains excellent social and economic relations in Girona.

Dobles titulacions

Dobles Titulaciones

Dual degrees

>Enginyeria en tecnologies industrials + Administració i Direcció d’Empreses

> Ingeniería en Tecnologías Industriales + Administración y Dirección de Empresas

> Industrial Technology Engineering with Business Administration and Management

>Enginyeria Elèctrica + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

> Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

> Electrical Engineering with Automation and Industrial Electronic Engineering


Ciències

Facultat de Ciències Campus Montilivi C/ M. Aurèlia Capmany, 69 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 87 00 - Fax 972 41 81 50 www.udg.edu/fc deg.ciencies@udg.edu

Ciencias / Science Facultat de Ciències Biologia / Biotecnologia / Ciències Ambientals / Química Un dels trets distintius de la Facultat de Ciències és la seva implicació en l’ambientalització i l’elevat percentatge de pràctiques que s’hi duen a terme. Al mateix temps, disposa d’un atractiu programa d’activitats culturals, que relacionen ciència i societat. A més, és seu de nombrosos fòrums de debats científics internacionals.

Facultad de Ciencias Biología / Biotecnología / Ciencias Ambientales / Química Uno de los rasgos distintivos de la Facultad de Ciencias es su implicación en la ambientalización y el elevado porcentaje de prácticas que se llevan a cabo en el centro. Al mismo tiempo, cuenta con un atractivo programa de actividades culturales, que relacionan ciencia y sociedad. Además, es sede de numerosos foros de debates científicos internacionales.

Faculty of Science Biology / Biotechnology / Environmental Sciences / Chemistry One of the key features of the Faculty of Sciences is its involvement in the process leading to a Green University, while one of its distinguishing qualities is the high percentage of laboratory sessions followed by its students. The Faculty of Sciences has an attractive programme of cultural activities linking science with society, and it hosts a number of forums and international scientific debate.

Dobles titulacions

Dobles Titulaciones

Dual degrees

> Biologia + Biotecnologia

> Biología + Biotecnología

> Biology with Biotechnology

> Biologia + Ciències Ambientals

> Biología + Ciencias Ambientales

> Biology with Environmental Sciences

[13]


[14]

Educació i Psicologia

Facultat d’Educació i Psicologia Campus Barri Vell Plaça Sant Domènec, 9 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 83 00 - Fax 972 41 83 01 www.udg.edu/fep deg.educacio@udg.edu

Educación y Psicología / Education and Psychology Facultat d’Educació i Psicologia Educació Social / Mestre/a d'Educació Infantil / Mestre/a d'Educació Primària / Pedagogia / Psicologia / Treball Social Els orígens de la Facultat d’Educació i Psicologia cal anar a cercar-los a l’Escola de Mestres i als primers estudis relacionats amb l’educació, llavor dels futurs centres universitaris. L’empremta d’aquest referent històric s’alia amb la més recent incorporació de disciplines de l’àmbit psicològic i social i amb l’enfortiment metodològic a través de les noves tecnologies.

Facultad de Educación y Psicología Educación Social / Maestro/a de Educación Infantil / Maestro/a de Educación Primaria / Pedagogía / Psicología / Trabajo Social Los orígenes de la Facultad de Educación y Psicología hay que buscarlos en la Escuela de Magisterio y en los primeros estudios relacionados con la educación, semilla de los futuros centros universitarios. La impronta de este referente histórico se alía con la más reciente incorporación de disciplinas del ámbito psicológico y social y con el fortalecimiento metodológico a través de las nuevas tecnologías.

Faculty of Education and Psychology Social Education / Social Work / PreSchool Education / Primary School Education / Pedagogy / Psychology The Faculty of Education and Psychology originated as the Escola de Mestres where the first studies related with education were offered, a seed which would bear fruit in the form of future university centres. The impact of that historic referent is analogous to the more recent incorporation of disciplines in the sociopsychological area and to a strengthening of methodological practices through the use of new technologies.

Dobles titulacions

Dobles Titulaciones

Dual degrees

> Mestre/a Educació Infantil + Mestre/a Educació Primària

> Maestro / a Educación Infantil + Maestro / a Educación Primaria

> Teacher in Early Childhood Education with Teacher in Primary Education


Medicina Medicina / Medicine

Facultat de Medicina Medicina Amb els estudis de Medicina, la UdG irromp amb una proposta renovadora i global, en la qual s'impliquen tots els agents socials relacionats amb la salut. S'obre aix铆 un panorama de cooperaci贸 docent innovador i una tasca investigadora creixent entre la Universitat i l'entorn hospitalari.

Facultad de Medicina Medicina Con los estudios de Medicina, la UdG irrumpe con una propuesta renovadora y global, en la cual se implican todos los agentes sociales relacionados con la salud. Se abre as铆 un panorama de cooperaci贸n docente innovador y una tarea investigadora creciente entre la Universidad y el entorno hospitalario.

Facultat de Medicina Hospital Universitari Josep Trueta Campus Girona Centre C/ Emili Grahit, 77 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 87 70 www.udg.edu/fm secacad.medicina@udg.edu

Faculty of Medicine Medicine With medical studies, the UdG has come out with a fresh and comprehensive proposal, involving the entire range of social agents working in health-related fields and creating possibilities for innovative cooperation in teaching and ongoing research endeavours between the University and hospitals.

[15]


[16]

Infermeria Enfermería / Nursing

Facultat d’Infermeria Infermeria L'objectiu de l'Escola és formar professionals en l'àmbit de la salut i alhora ser present en la societat a través d'altres aportacions al voltant del benestar general de la població.

Facultad de Enfermería Enfermería El objetivo de la Escuela es formar profesionales en el ámbito de la salud y al mismo tiempo estar presente en la sociedad a través de otras aportaciones en torno al bienestar general de la población.

Facultat d’Infermeria Campus Centre C / Emili Grahit, 77 - 17071 GIRONA Tel. 972 41 87 70 - Fax 972 41 87 73 www.udg.edu/inf deg.infermeria@udg.edu

Faculty of Nursing Nursing The School aims to provide professional training in the health field and at the same time make its presence known in society by contributing in other ways to the general well-being of the population.


Escoles Adscrites

[17]

Escuelas adscritas / Associated schools Escola Universitària ERAM Escuela Universitaria ERAM

EUSES-Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES-Escuela Universitaria de la Salut y el Deporte

ERAM College

EUSES-University School of Sport and Health

Factoria Cultural Coma Cros Sant Antoni, 1 - 17­­1­90 Salt Tel. 972 40 22 58 www.eram.cat eram@eram.cat

Francesc Macià, 65 17190 Salt Tel. 972 40 51 30 - Fax 972 40 07 81 www.euses.cat garbi.girona@udg.edu

Audiovisual i Multimèdia / Audiovisual y Multimedia / Audiovisual and Multimedia

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Physical Activity and Sport Sciences Fisioteràpia / Fisioterapia / Physiot­h­erapy

Foto: J+1

Foto: Josep Curto

La UdG t’ofereix la posibilitat d’estudiar Turisme o Direcció Hotelera en un dels següents centres de la demarcació de Barcelona: La UdG te ofrece la posibilidad de estudiar Turismo o Dirección Hotelera en uno de los siguientes centros de la demarcación de Barcelona: The UdG offers you the chance to study Tourism or Hotel Management in one of the following schools in the Barcelona region: Escola Universitària de Turisme Mediterrani Edifici Mediterrani, c. Rocafort, 104 -08015 Barcelona Tel. 93 426 98 22 - Fax 93 325 32 03 www.mediterrani.com

Escola Universitària de Turisme Euroaula Aragó, 208-210 - 08011 Barcelona Tel. 93 451 03 06 - Fax 93 451 10 42 www.euroaula.com

Turisme / Turismo / Tourism Màrqueting / Márketing / Marketing*

Turisme / Turismo / Tourism

Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar Ctra. Nacional II, s/n Km. 664 - 08395 Sant Pol de Mar Tel. 93 760 02 12 - Fax 93 760 09 85 www.euht-santpol.org

Gestió Hotelera i Turística / Gestión Hotelera y Turismo / Hotel and Tourism Management

Escola Universitària de Turisme CETA Aragó, 55 - 08015 Barcelona Tel. 93 227 80 90 - Fax 93 319 44 36 www.ceta.edu.es

Turisme / Turismo / Tourism Escola Universitària de Turisme Formatic Barna Pg. de Gràcia, 66 - 08007 Barcelona Tel. 93 215 88 66 - Fax 93 215 67 20 www.formatic-barna.com/

Turisme / Turismo / Tourism * pendent de verificar


[18]

Màsters universitaris Másteres universitarios University Master’s Programmes Girona, un centre de referència en estudis avançats La UdG promou els estudis de màster amb la voluntat de completar l'oferta de graus, preparar per al doctorat i configurar una proposta atractiva a escala internacional. L’oferta de màsters universitaris de la UdG s’organitza en cinc grans àmbits: Ciències Experimentals i Sostenibilitat; Ciències Humanes i de la Cultura; Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut; Tecnologia; i Turisme, Dret i Empresa.

MÀSTERS UNIVERSITARIS Sostenibilitat · Màster en Biologia Molecular i Biomedicina · Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió · Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA) Ciències Humanes i de la Cultura · Màster en Comunicació i Estudis Culturals · Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües · Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local · Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut · Màster en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes · Màster en Educació en la Diversitat en una Escola i en una Societat Inclusives · Màster en Promoció de la Salut · Màster en Psicologia i Qualitat de Vida · Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Turisme, Dret i Empresa · Màster en Advocacia · Màster en Direcció i Planificació del Turisme · Màster en Dret de Danys · Màster en Turisme Cultural MÀSTERS EN ANGLÈS · Joint Master’s in Planning and Policies for Cities, the Environment and the Landscape · Master’s in Mechanics of Material and Structures (MMS) · Master’s in Business Innovation and Technology Management (BITM) · Master’s in Advanced Catalysis and Molecular Modelling · Erasmus Mundus European Master’s in Vision and Robotics (VIBOT) · Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM) MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS · Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades · Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge · Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política · Màster en Filosofia Analítica · Màster en Identitat Europea Medieval · Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània · Màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista · Màster en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania · Màster en Gestió Cultural · Màster en Intervenció Psicosocial (MIPS) · Màster en Psicologia de l’Educació (MIPE) · Màster en Protecció Integrada de Cultius · Màster en Criminologia i Execució Penal

Tecnologia · Màster en Biotecnologia Alimentària · Màster en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities) · Màster en Enginyeria Industrial · Màster en Tecnologies de la Informació i Automàtica (MTIA) Unitat Tècnica de Màsters de la UdG Campus de Montilivi Mòdul 20 - 17071 Girona Tel. 972 41 88 43 - Fax 972 41 97 47 www.udg.edu/masters masters@udg.edu


Girona, centro de referencia en estudios avanzados

Girona, a centre of reference for advanced studies

La UdG promueve los estudios de máster con la voluntad de completar la oferta de grados, preparar para el doctorado y configurar una propuesta atractiva a nivel internacional. La oferta de másteres universitarios de la UdG se organiza en cinco grandes ámbitos: Ciencias Experimentales y Sostenibilidad; Ciencias Humanas y de la Cultura; Ciencias Sociales, de la Educación y de la Salud; Tecnología; y Turismo, Derecho y Empresa.

The UdG promotes master's studies that complement range of bachelor’s degrees offered, prepare students for doctoral studies and attract international students. The official master’s programmes of the UdG are offered in five areas: Experimental Sciences and Sustainability; Human and Cultural Sciences; Educational and Health Social Sciences; Technology; and Tourism, Law and Business. UNIVERSITY MASTER’S

MÁSTERES UNIVERSITARIOS Ciencias Experimentales y Sostenibilidad · Máster en Biología Molecular y Biomedicina · Máster en Cambio Ambiental: Análisisy Gestión · Máster en Ciencia y Tecnología del Agua (CTA) Ciencias Humanas y de la Cultura · Máster en Comunicación y Estudios Culturales · Máster en Enseñanza de Español y de Catalán como Segundas Lenguas · Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local · Máster en Iniciación a la Investigación en Humanidades: Historia, Arte, Filosofía, Lengua y Literatura Ciencias Sociales, de la Educación y de la Salud · Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas · Máster en Educación en la Diversidad en una Escuela y en una Sociedad Inclusivas · Máster en Promoción de la Salud · Máster en Psicología y Calidad de Vida · Máster en Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos Tecnología · Máster en Biotecnología Alimentaria · Máster en Ciudades Inteligentes (Smart Cities) · Máster en Ingeniería Industrial · Máster en Tecnologías de la Información y Automática (MTIA) Turismo, Derecho y Empresa · Máster en Abogacía · Máster en Dirección y Planificación del Turismo · Máster en Derecho de Daños · Máster en Turismo Cultural MÁSTERES EN INGLÉS · Joint Master’s in Planning and Policies for Cities, the Environment and the Landscape · Master’s in Mechanical of Material and Structures · Master’s in Business Innovation and Technology Management (BITM) · Master’s in Advanced Catalysis and Molecular Modelling · Erasmus Mundus European Master’s in Vision and Robotics (VIBOT) · Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM) MÁSTERES INTERUNIVERSITARIOS · Máster en Juventud y Sociedad (MIJS) · Máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje · Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política · Máster en Filosofía Analítica · Máster en Identidad Europea Medieval · Máster en Retos de la Filosofía Contemporánea · Máster en Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista · Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía · Máster en Gestión Cultural · Máster en Intervención Psicosocial (MIPS) · Máster en Psicología de la Educación (MIPE) · Máster en Protección Integrada de Cultivos · Máster en Criminología y Ejecución Penal

Experimental Sciences and Sustainability · Master’s in Molecular Biology and Biomedicine · Master’s in Water Science and Technology (CTA) · Master’s in Environmental Change Analysis and Management Human and Cultural Sciences · Master’s in Communication and Cultural Studies · Master’s in Teaching Spanish and Catalan as Second Languages · Master’s in Local Cultural Heritage Management · Master’s in Introduction to Research in the Humanities. History, Art, Philosophy, Language and Literature Social, Educational and Health Sciences · Master’s in Compulsory Secondary Education, Upper Secondary Education, Vocational Training and Foreign Language Teaching · Master’s in Education for Diversity in an Inclusive School and Society · Master’s in Health Promotion · Master’s in Psychology and Quality of Life · Master’s in Work, Labour Relations and Human Resources Technology · Master’s in Food Biotechnology · Master’s in Smart Cities · Master’s in Industrial Engineering · Master’s in Information Technologies and Automation (MTIA) Tourism, Law and Business · Master’s in Advocacy · Master’s in Tourism Management and Planning · Master’s in Tort Law · Master’s in Cultural Tourism MASTER’S IN ENGLISH · Joint Master’s in Planning and Policies for Cities, the Environment and the Landscape · Master’s in Mechanics of Material and Structures · Master’s in Business Innovation and Technology Management (BITM) · Master’s in Advanced Catalysis and Molecular Modelling · Erasmus Mundus European Master’s in Vision and Robotics (VIBOT) · Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM) JOINT MASTER’S · · · · · · · · · · · · · ·

Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint Joint

Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s Master’s

in in in in in in in in in in in in in in

Youth and Society (MIJS)* Applied Chromatographic Techniques Cognitive Science and Language Citizenship and Human Rights: Ethics and Politics Analytical Philosophy European Medieval Identity Challenges of Contemporary Philosophy Visual Arts and Education: A Constructionist Approach Women, Gender and Citizenship Studies Cultural Management Psychosocial Intervention (MIPS) Educational Psychology (MIPE) Integrated Pest Management Criminology and Penal Execution

[19]


Nou Nuevo New

[20]

Escola de Doctorat Escuela de Doctorado School of Doctoral Studies El programa de doctorat (PdD) és un conjunt organitzat d’activitats formatives i de recerca que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora. L’objectiu del doctorat és elaborar i defensar, posteriorment, la tesi doctoral. Aquesta tesi consisteix en un treball de recerca original integrat en qualsevol línia de recerca del programa de doctorat. Per poder dur a terme aquesta investigació amb les millors garanties possibles, des de l'Escola de doctorat es fa un seguiment anual de l'activitat del doctorand. A més, s'ofereixen cursos gratuïts de formació transversal en camps tant diversos com poden ser la recerca d'informació científica, tècniques d'escriptura d'articles científics, ètica científica, emprenedoria o sobre redacció de projectes de recerca. Els grups de recerca de la UdG proporcionen múltiples oportunitats per fer la tesi doctoral, vinculades a l'activitat investigadora de la Universitat. Per això cada any es defensen a la UdG gairebé un centenar de tesis doctorals en tots els àmbits de coneixement que estan presents a l'oferta acadèmica.

Escola de Doctorat Campus de Montilivi (Davant Biblioteca) C/ Maria Aurèlia Capmany, 67 17071 Girona Tel. +34 972 41 80 48 Fax +34 972 41 97 47 sec.edoctorat@udg.edu

El programa de doctorado (PdD) es un conjunto organizado de actividades formativas y de investigación que conducen a la obtención del título de doctor o doctora. El objetivo del doctorado es elaborar y defender, posteriormente, la tesis doctoral. Esta tesis consiste en un trabajo de investigación original integrado en cualquier línea de investigación del programa de doctorado. Para poder llevar a cabo esta investigación con las mejores garantías posibles, desde la Escuela de doctorado se hace un seguimiento anual de la actividad del doctorando. Además, se ofrecen cursos gratuitos de formación transversal en campos tan diversos como pueden ser la búsqueda de información científica, técnicas de escritura de artículos científicos, ética científica, emprendeduría, o sobre redacción de proyectos de investigación. Los grupos de investigación de la UdG proporcionan múltiples oportunidades para hacer la tesis doctoral, vinculadas a la actividad investigadora de la Universidad. Por eso cada año se defienden en la UdG casi un centenar de tesis doctorales en todos los ámbitos de conocimiento que están presentes en la oferta académica.

D Doctoral programmes are organized sets of training and research activities leading to doctoral degrees. The goal of the doctoral programme is to complete and subsequently defend a doctoral thesis. This thesis should consist of original research work integrated in any of the programme’s lines of research. To ensure that this research is conducted under the best conditions possible, every year, the School of Doctoral Studies will monitor and evaluate the activity of the doctoral student. In addition, free cross-disciplinary training courses are offered in such diverse fields as the search for scientific information, scientific research article writing techniques, scientific ethics, entrepreneurship and writing research projects. The research groups of the UdG provide many opportunities for students to write doctoral theses related to university research activities. Each year nearly a hundred theses in all fields of knowledge present in the academic programmes offered are defended at the University of Girona.


[21]

Postgraus i Formació contínua Postgrados y Formación continua Postgraduate studies and Continuing Education La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada de la UdG. Està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, així com també amb els col·legis professionals, per tal de donar resposta a les necessitats formatives del món professional. Estudis propis de la UdG · Màsters propis · Diplomes i cursos de postgrau · Diplomes i cursos d’especialització Escola de negocis universitària · Formació · Promoció empresarial · Serveis Jornades, congressos, seminaris, tallers i estudis La Universitat a l’Estiu Cursos d’extensió i divulgació Les diferents activitats que desenvolupa i gestiona la Fundació s’estructuren en 11 àrees temàtiques de coneixement: · Activitat física i esport · Administració pública i desenvolupament local · Arquitectura i enginyeria · Arts visuals · Ciències de la salut · Comunicació i màrqueting · Desenvolupament sostenible · Empresa, economia i dret · Humanitats i ciències socials · Psicologia i educació · Turisme i hostaleria

La Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación, es el centro que alberga y que organiza las actividades de formación continua de la UdG. Está en contacto permanente con los agentes sociales y empresariales, así como con los colegios profesionales, a fin de dar respuesta a las necesidades formativas del mundo profesional. Estudios propios de la UdG · Másteres propios · Diplomas y cursos de postgrado · Diplomas y cursos de especialización Escuela de negocios universitaria · Formación · Promoción empresarial · Servicios

The University of Girona Foundation: Innovation and Training is the centre that hosts and organizes continuous training activities at the UdG. It is in constant contact with social agents, business representatives and professional associations in order to meet the professional training needs of the region. The UdG’s own studies · Master’s programmes · Postgraduate diplomas and programmes · Specialization diplomas and programmes University School of Business · Training · Business promotion · Services

Jornadas, congresos, seminarios, talleres y estudios La Universidad en Verano Cursos de extensión y divulgación

Congresses, conferences, seminars, workshops and studies Summer University Extramural and popular study programmes

Las distintas actividades que desarrolla y gestiona la Fundación se estructuran en 11 áreas temáticas de conocimiento:

The different activities developed and organized by the Foundation are organized into 11 thematic knowledge areas:

· Actividad física y deporte · Administración pública y desarrollo local · Arquitectura e ingeniería · Artes visuales · Ciencias de la salud · Comunicación y marketing · Desarrollo sostenible · Empresa, economía y derecho · Humanidades y ciencias sociales · Psicología y educación · Turismo y hotelería

· Physical activity and sport · Public administration and local development · Architecture and engineering · Visual arts · Health sciences · Communication and marketing · Sustainable development · Business, economy and law · Humanities and social sciences · Psychology and education · Tourism and hotel businesses

Fundació UdG: Innovació i Formació Edifici Mercadal Pl. Jordi de Sant Jordi, 1 - 17001 Girona Tel. 972 21 02 99 - Fax 972 22 34 54 www.fundacioudg.org info.fundacioif@udg.edu


[22]

Recerca Investigación Research Recerca avançada, recerca productiva La Universitat de Girona té un notable potencial investigador, que s’estructura en 24 departaments i 11 instituts de recerca. L’activitat de recerca es desenvolupa en els 102 grups que formen aquestes estructures. Concretament, hi ha 22 grups de les àrees tècniques, 21 de ciències experimentals, 4 de l’àmbit de la salut, 15 grups d’humanitats, i 40 de ciències socials, econòmiques i jurídiques. La quantitat global d’inversió per a recerca en l’últim exercici ha estat propera als 10.000.000 d’euros. Vint-i-cinc càtedres s’ocupen de difondre i impulsar les activitats de recerca per tot el territori. A banda dels estudis que per tradició o per innovació tenen un paper destacat en l’entorn universitari, la investigació i la divulgació científiques i la seva projecció social se centren en els àmbits de l'aigua i els recursos ambientals, de la simulació computacional i les aplicacions informàtiques, de l'agroalimentació, del turisme i del patrimoni cultural, de la biomedicina, de la qualitat de vida, entre molts d'altres. Els rànquings de recerca de les universitats espanyoles situen la qualitat de la recerca de la UdG en les primeres posicions, en particular pel que fa a l'impacte normalitzat de les publicacions i a l'obtenció de projectes de recerca finançats. Investigación avanzada, investigación productiva La Universidad de Girona tiene un notable potencial investigador, que se estructura en 24 departamentos y 11 institutos de investigación. La actividad de investigación se desarrolla en los 102 grupos que forman estas estructuras. Concretamente, hay 22 grupos de las áreas técnicas, 21 de ciencias experimentales, 4 del ámbito de la salud, 15 grupos de humanidades, y 40 de ciencias sociales, económicas y jurídicas. La cantidad global de inversión para investigación en el último ejercicio ha sido cercana a los 10.000.000 de euros. Veinte y cinco cátedras ocupan de difundir e impulsar las actividades de investigación por todo el territorio. A parte de los estudios que por tradición o innovación tienen un papel destacado en el entorno universitario, la investigación y la divulgación científicas y su proyección social se centran en los ámbitos del agua y los recursos medioambientales, del turismo y del patrimonio cultural, de la simulación computacional y las aplicaciones informáticas, de la agroalimentación, de la biomedicina, de la calidad de vida, entre muchos otros. Los rankings de investigación de las universidades españolas sitúan la calidad de la investigación de la UdG en las primeras posiciones, en particular en el impacto normalizado de las publicaciones y en la obtención de proyectos de investigación financiados. Advanced research, productive research The University of Girona has considerable research potential, which is carried out in 24 departments and 11 research institutes. The research activity is developed in the 102 groups within these units. Specifically, there are 22 groups in the technical fields, 21 in the experimental sciences, 4 in the area of health, 15 groups in the humanities and 40 in the social, economic and legal sciences. The overall investment in research during the last fiscal year has been close to 10,000,000 euros. Twenty-five chairs are responsible for disseminating and promoting research activities throughout the region. In addition to the studies that, due to tradition or innovation, have most importance at the university, scientific research and dissemination and the corresponding social outreach are focused on the areas of water and environmental resources, computer simulation and applications, agri-food technology, tourism and cultural heritage, biomedicine and quality of life, among many others. Research ranking of Spanish universities place the quality of the research conducted at the UdG in near the top, especially in terms of the normalised impact factor of the publications and the acceptance of funded research projects.

Eines perquè la recerca avanci: Els Serveis Tècnics de Recerca aglutinen els instruments de microscòpia, anàlisi química, biologia molecular, caracterització de materials que donen servei a diferents grups de recerca. El SIGTE (Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció) és un servei tècnic de recerca i educació especialitzat en la informació geogràfic. Herramientas para el avance de la investigación: Los Servicios Técnicos de Investigación aglutinan los instrumentos de microscopia, análisis químico, biología molecular, caracterización de materiales, que dan servicio a diferentes grupos de investigación. El SIGTE (Sistemas de Información Geográfica y Teledetección) es un servicio técnico de investigación y educación especializado en la información geográfica. Tools to improve research: The Research Technical Services bring together microscopy, chemical analysis, molecular biology and materials characterization instruments used by various research groups. El SIGTE (The Geographic Information Systems and Remote Sensing Service) is a technical research and education service specialised in geographic information.

Serveis Tècnics de Recerca Parc Científic i Tecnològic Edifici Jaume Casademont (porta E) Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 Girona Tel. 972 41 83 87 - Fax. 972 41 80 98 info.str@udg.edu SIGTE - Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció Pl. Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona Tel. 972 41 80 39 - Fax 972 41 82 30 www.sigte.udg.edu info@sigte.udg.es


[23]

Aliances estratègiques Alianzas estratégicas Strategic alliances La UdG forma part del Campus d'Excel·lència Internacional e-MTA (Campus Euromediterrani del Turisme i de l’Aigua) per singularitzar-se en els àmbits de l'aigua i del turisme, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, el CSIC i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, i també amb les institucions vinculades a l’AECU-PM i d'altres institucions i agents econòmics. La distinció de Campus d'Excel·lència Internacional, obtinguda el 2011, ha suposat un reforçament de l'estratègia de la nostra Universitat per esdevenir un element referent en el marc geogràfic de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, amb l'establiment de diversos ecosistemes innovadors. La Universitat de Girona ha teixit diverses aliances estratègiques per tal d'assolir la qualitat més alta en els seus objectius. D’una banda, en el marc de l’AECU-PM (Agrupació Europea de Cooperació Universitària Pirineus – Mediterrània) treballa conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Pierre i Marie Curie - París 6 i la Universitat de Perpinyà - Via Domitia, per tal de desenvolupar projectes de cooperació interterritorial europea, sobretot en el marc transfronterer.

La UdG forma parte del Campus de Excelencia Internacional e-MTA (Campus Euromediterráneo del Turismo y del Agua) para singularizarse en los ámbitos del agua y del turismo, junto con la Universidad de las Illes Balears, el CSIC y el Instituto Catalán de Investigación del Agua, así como con las instituciones vinculadas al AECU-PM y de otras instituciones y agentes económicos. La distinción de Campus de Excelencia Internacional, obtenida en 2011, ha supuesto un reforzamiento de la estrategia de nuestra Universidad para convertirse en un elemento referente en el marco geográfico de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, con el establecimiento de varios ecosistemas innovadores. La Universidad de Girona ha tejido diversas alianzas estratégicas para lograr la mejor calidad en sus objetivos. Por un lado, en el marco del AECU-PM (Agrupación Europea de Cooperación Universitaria Pirineos – Mediterraneo) trabaja conjuntamente con la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad Pierre y Marie Curie - París 6 y la Universidad de Perpiñán -Via Domitia, para desarrollar proyectos de cooperación interterritorial europea, sobre todo en el marco transfronterizo.

The UdG, along with the University of the Balearic Islands, the CSIC and the Catalan Institute for Water Research, and institutions related to the EGUC-PM and other institutions and businesses, is part of the Campus of International Excellence e-MTA (Euro-Mediterranean Tourism and Water Campus). As such, it stands out in the fields of water and tourism. The Campus of International Excellence distinction, obtained in 2011, has strengthened the University's strategy to become a key reference in the Pyrenees-Mediterranean Euroregion through the establishment of several innovative ecosystems. The University of Girona has formed several strategic alliances to achieve the highest quality goals. Within the EGUC-PM (European Grouping of University Cooperation of the PyreneesMediterranean Euroregion) the UdG works closely with the University of the Balearic Islands, the Pierre et Marie Curie University of Paris and the University of Perpignan-Via Domitia to develop projects on European interterritorial cooperation, mainly at the transnational level.

www.prespm.eu/ www.ceipm.eu/


[24]

Internacional Internacional International La política internacional és un eix prioritari de les accions de govern de la UdG, en què la cooperació universitària ha esdevingut un instrument fonamental per tal d’establir sinergies i aliances entre institucions, promovent l’intercanvi de coneixements i la realització de projectes conjunts i innovadors, així com la col·laboració en activitats de recerca, docència i transferència. Per tal d’impulsar la internacionalització s’han dut a terme un conjunt d’accions, entre les quals destaquen Mobilitat... L’establiment de ponts de col·laboració amb països objectiu, fet que ha incidit en l’augment del nombre d’estudiants internacionals de màster i doctorat; l’impuls de projectes de mobilitat d’estudiants; la cooperació internacional en l’àmbit de la recerca; les propostes de dobles titulacions internacionals de màster; la participació en xarxes temàtiques; la col·laboració en l’àmbit dels programes de doctorat; els projectes de cooperació acadèmica, i els convenis de pràctiques en institucions internacionals, entre altres. ...i molts idiomes a la maleta La UdG també ha desenvolupat mecanismes propis per reforçar les competències d’internacionalització, com ara la formació en idiomes i la docència en anglès a màsters i graus, el pla d’acolliment per a visitants internacionals (tant estudiants com PDI i PAS), la informatització del registre de convidats, la participació en plataformes en línia de compartició de coneixements (MOOC i OCW), així com la digitalització dels recursos de la biblioteca de la Universitat. Aquestes accions han de facilitar la mobilitat i l’intercanvi d’estudiants i PDI, tant en l’àmbit del programa Erasmus com en relació amb altres programes internacionals

Oficina de Relacions Exteriors Pl. Sant Domènec, 3 - 17071 Girona Tel. 972 41 80 28 Fax 972 41 80 31 www.udg.edu/internacional cap.ore@udg.edu

La política internacional es un eje prioritario de las acciones de gobierno de la UdG, en la que la cooperación universitaria se ha convertido en un instrumento fundamental para establecer sinergias y alianzas entre instituciones, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la realización de proyectos conjuntos e innovadores, así como la colaboración en actividades de investigación, docencia y transferencia. Para impulsar la internacionalización, se han llevado a cabo un conjunto de acciones, entre las que destacan: Movilidad... El establecimiento de puentes de colaboración con países objetivo, lo que ha incidido en el aumento del número de estudiantes internacionales de máster y doctorado; el impulso de proyectos de movilidad de estudiantes; la cooperación internacional en el ámbito de la investigación; las propuestas de dobles titulaciones internacionales de máster; la participación en redes temáticas; la colaboración en el ámbito de los programas de doctorado; los proyectos de cooperación académica, y los convenios de prácticas en instituciones internacionales, entre otros. ...y muchos idiomas en la maleta La UdG también ha desarrollado mecanismos propios para reforzar las competencias de internacionalización, como la formación en idiomas y la docencia en inglés en másteres y grados, el plan de acogida para visitantes internacionales (tanto estudiantes como PDI y PAS), la informatización del registro de invitados, la participación en plataformas en línea de compartición de conocimientos (MOOC y OCW), así como la digitalización de los recursos de la biblioteca de la Universidad. Estas acciones deben facilitar la movilidad y el intercambio de estudiantes y PDI, tanto en el ámbito del programa Erasmus como en relación a otros programas internacionales.

Servei de Llengües Modernes Montilivi - edifici de Dret, nivell 0 17071 Girona Tel. 972 41 82 64 - Fax 972 41 81 21 www.udg.edu/llengues llengues@udg.edu

International policy is a priority of the government of the UdG, where university cooperation has become an important part of creating synergies and alliances between institutions, leading to the exchange of knowledge, the realisation of joint and innovative projects, as well as collaboration in research, teaching and transfer activities. Mobility... To promote internationalisation, a set of actions has been carried out. Most important among them are collaboration agreements established with target countries, leading to an increase in the number of international students in master’s and doctoral programmes; the promotion of student mobility projects; international cooperation in research; proposals for international double-degree master’s programmes; participation in thematic networks; doctoral programme collaboration; academic cooperation projects; and agreements to set up practical placements in international institutions. ...and languages for the trip The UdG has also developed its own mechanisms to strengthen internationalisation competences: language training and master’s and bachelor’s degree programme instruction in English; a reception and integration plan for international visitors (students and teaching, research, administrative and service staff); the computerisation of the guest registry; participation in online knowledge-sharing platforms (MOOC and OCW); and the digitalisation of University library resources. These actions are aimed at facilitating student and staff mobility and exchanges through the ERASMUS and other international programmes


[25]

Docència Docencia Teaching Una docència innovadora en el marc europeu

Una docencia innovadora en el marco europeo

La UdG planteja una oferta formativa innovadora en el marc de l’EEES (l’espai europeu d’educació superior). S’orienta a proporcionar competències i tendeix cap a la millora Contínua. La Universitat de Girona ha desenvolupat el seu propi model de gestió de la docència, que utilitza de forma combinada un programari de creació pròpia i la plataforma Moodle.

La UdG plantea una oferta formativa innovadora en el marco del EEES (espacio europeo de educación superior).Se orienta en el sentido de proporcionar competencias y tiende hacia la mejora continua. La Universidad de Girona ha desarrollado su propio modelo de gestión de la docencia, que utiliza de forma combinada un software de creación propia y la plataforma Moodle

La integració d’aquestes eines aporta valor fonamentalment en tres línies:

La integración de estas herramientas aporta valor fundamentalmente en tres líneas:

- Facilita la comunicació ràpida i transparent entre estudiants i professors, quant a la publicació dels programes (dissenys) de les assignatures i mòduls, quant a l’intercanvi de materials docents, quant a la gestió de l’ava-luació... - Ajuda el professorat a ordenar les seves planificacions i materials. - Fa possible que la institució tingui, en un únic format, la informació referida a la docència en tots els seus graus i màsters.

- Facilita la comunicación rápida y transparente entre estudiantes y profesores, en cuanto a la publicación de los programas (diseños) de las asignaturas y módulos, en cuanto al intercambio de materiales docentes, en cuanto a la gestión de la evaluación... - Ayuda al profesorado a ordenar sus planificaciones y materiales. - Hace posible que la institución tenga, en un único formato, la información referida a la docencia en todos sus grados y masters.

Innovative teaching in Europe The UdG is preparing an innovative educational offer in the EHEA. It is aimed at acquiring competences and tends towards continuing improvement. The University of Girona has developed its own teaching management model, which combines software of its own creation and the Moodle platform. The integration of these tools obtains improvements in teaching along three lines: - It leads to fast and transparent communication between students and instructors, facilitating the publication of course and module designs, the exchange of teaching material and the management of assessment. - It helps instructors arrange their teaching plans and materials. - It makes it possible for the institution to have, in a single format, information related to the teaching in all its undergraduate and master’s programmes.


[26]

Biblioteca Biblioteca Library Per consultar, llegir, estudiar, navegar...

Para consultar, estudiar, leer, navegar…

For consulting, reading, studying, surfing the Net…

Trobaràs la Biblioteca al Campus del Barri Vell, per als estudis de Lletres, Educació i Psicologia, Turisme i Comunicació. Al Campus de Montilivi per als estudis de Dret, Ciències i Politècnics. I al Campus Centre o de la Salut per als estudis de Medicina i Infermeria.

Encontrarás la Biblioteca en el Campus del Barri Vell, para los estudios de Letras, Educación y Psicología, Turismo y Comunicación. En el Campus de Montilivi para los estudios de Derecho, Ciencias y Politécnicos. Y en el Campus Centro o de la Salud para los estudios de Medicina y Enfermería

You’ll find the Library at the Old Quarter Campus, for Arts, Education and Psychology, Tourism and Communication studies. At the Montilivi Campus for Law, Sciences and Polytechnic studies. And at the Central or Health Campus for Medicine and Nursing studies.

Amb uns horaris molt amplis: 335 dies l'any, de 8 a 21.30 h. De 9 a 21 h tots els festius i per vacances. Fins a les 3 del matí en èpoques d’exàmens. La Col·lecció 390.000 llibres 11.400 llibres electrònics 26.300 revistes electròniques 1.500.000 visites a la Biblioteca 143.000 llibres i documents prestats Prop de 1.800 places de lectura i 364 punts de treball en grup; 400 ordinadors de sobretaula; préstecs d’ordinadors portàtils; xarxa sense fils; múltiples punts de connexió dels ordinadors i dispositius. I una aplicació per consultes a la biblioteca des dels mòbils http://m.udg.edu/biblioteca Entre les característiques singulars de la Biblioteca volem destacar les sales d’estudi col·lectives, les sales de conferències, de projecció, aules de petit format per cursos reduïts, etc. Volem destacar també el Centre de Documentació Europea, i la Cartoteca amb prop de 26.000 mapes. Als taulells de totes tres biblioteques us atendrà personal especialitzat i disposat a ajudar-vos.

Con unos horarios muy amplios: 335 días al año, de 8 a 21.30 h. De 9 a 21 todos los festivos y por vacaciones. Hasta las 3 de la mañana en épocas de exámenes La Colección 390.000 libros 11.400 libros electrónicos 26.300 revistas electrónicas 1.500.000 visitas a la Biblioteca 143.000 libros y documentos prestados Cerca de 1.800 plazas de lectura y 364 puntos de trabajo en grupo; 400 ordenadores de sobremesa; préstamos de ordenadores portátiles; red inalámbrica; múltiples puntos de conexión de los ordenadores y dispositivos. Y una aplicación para consultas en la Biblioteca desde los móviles http://m.udg.edu/biblioteca Entre las características singulares de la Biblioteca queremos destacar las salas de estudio colectivas, las salas de conferencias, de proyección, aulas de pequeño formato para cursos reducidos, etc., Queremos destacar también el Centro de Documentación Europea, y la Cartoteca con cerca de 26.000 mapas. En los mostradores de las tres Bibliotecas le atenderá personal especializado y dispuesto a ayudarle.

With very long opening hours: 335 days a year, from 8 am to 9:30 pm. From 9 am to 9 pm on all public holidays and throughout the university holidays. Until 3 am during exam times. The Collection 390,000 books 11,400 electronic books 26,300 electronic journals 1,500,000 library visitors 143,000 books and doucments loaned Almost 1,800 reading spaces and 364 group work points; 400 desktop computers; lending of laptops; wireless internet; many connection points for computers and other devices. And an application for consulting the library from mobile phones http://m.udg.edu/biblioteca From among the Library’s unique features we would like to highlight the group study rooms, the conference and projection rooms, the small-format classrooms for limited courses, etc. We would also like to highlight the European Documentation Centre, and the Map Library with almost 26,000 maps. At the reception desks of all three libraries we will give you personal and specialised attention and will be delighted to assist you.


[27]

i-Tunes-U twitter: http://twitter.com/UdGBiblioteca facebook: http://www.facebook.com/BibliotecaUdG http://www.facebook.com/BibliotecaMontiliviUdG youtube: http://www.youtube.com/user/BibliotecaUdG www.udg.edu/biblioteca

Barri Vell Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona Tel. 972 41 80 30 Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu

Emili Grahit C/ Emili Grahit, 77 17071 Girona Tel. 972 41 83 49 Fax 972 41 87 73 biblioteca.emiligrahit@udg.edu

Montilivi C/ Maria Aurèlia Capmany,67 17071 Girona Tel. 972 41 83 98 Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu


[28]

CIAE

Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes Student Information and Advice Centre Tot el que cal saber, tot el que necessita l’estudiant El Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants aplega diferents serveis de la Universitat de Girona addicionals a les prestacions pròpies de les facultats i escoles, amb la voluntat d'oferir un centre d'atenció de qualitat i de ser un punt de referència per a estudiants i futurs estudiants de la UdG. Informació general Informació sobre recursos de la Universitat, bústia de reclamacions, suggeriments, queixes... Accés a la universitat i atenció als estudiants Informació sobre accés a la universitat (vies d'accés, notes de tall, selectivitat, més grans de 25 anys, més grans de 40 anys, més grans de 45 anys, preinscripció universitària...) i sobre els estudis de la UdG (oferta de graus i titulacions, canvi d'estudis, passarel·les, horaris...). Allotjament universitari Borsa de demandes i d’ofertes en la qual es poden localitzar pisos (compartits o no) i habitacions individuals. Beques i ajuts Informació i gestió de beques i ajuts del MEC, beques i ajuts de la UdG, ajuts de l’AGAUR, altres ajuts (del govern basc, programa Viure i Conviure).

Todo lo que quieras saber, todo lo que necesites El Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes reúne distintos servicios de la Universidad de Girona adicionales a las prestaciones propias de las facultades y escuelas, con la voluntad de ofrecer un servicio de atención de calidad y de ser un punto de referencia para estudiantes y futuros estudiantes de la UdG. Información general Información sobre recursos de la Universidad, buzón de reclamaciones, sugerencias, quejas... Acceso a la universidad y atención a los estudiantes Información sobre acceso a la universidad (vías de acceso, notas de corte, selectividad, mayores de 25 años, mayores de 40 años, mayores de 45 años, preinscripción universitaria...) y sobre los estudios de la UdG (oferta de grados y titulaciones, cambio de estudios, pasarelas, horarios...). Alojamiento universitario Bolsa de demandas y de ofertas en la cual se pueden localizar pisos (compartidos o no) y habitaciones individuales. Becas y ayudas Información y gestión de becas y ayudas del MEC, becas y ayudas de la UdG, ayudas de la AGAUR, otras ayudas (del Gobierno vasco, programa “Vivir y convivir”).

Everything students need to know, all they The Student Information and Advice Centre provides various services at the University of Girona in addition to those provided by the individual faculties and schools. Its aim is to offer quality student information and advice and be a reference point for current and future UdG students. General information Information about university resources, and a box for comments, suggestions and complaints. University entrance requirements and student information Information about university access (ways of entering, cut off scores, the university entrance exam, students older than 25, students older than 40, students older than 4­5, university preregistration) and about programmes of study at the UdG (diplomas and degrees offered, study programme changes, “bridge courses”, schedules...). University housing Off-campus housing list Grants Information about and administration of grants from the Ministry of Education and Science (MEC), from the UdG and from the Agency for the Management of University and Research Grants (AGAUR), in addition to others (from the Basque Government; the Viure and Conviure Intergenerational Programme).


[29]

Job Bank Facilitating job market access, promoting and supervising internships in businesses and institutions, providing job search guidance and support... for students and graduates of the UdG.

Borsa de treball Intermediació per a l'accés al mercat laboral, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, orientació i suport en el procés de recerca de feina... per a estudiants i titulats de la UdG.

Bolsa de trabajo Intermediación para el acceso al mercado laboral, promoción y gestión de prácticas en empresas e instituciones, orientación y apoyo al proceso de búsqueda de trabajo... para estudiantes y titulados de la UdG.

Registre Presentació i registre de documents.

Registro Presentación y registro de documentos.

Registry Submission and registration of documents.

Títols i certificats Expedició i lliurament de títols acadèmics, certificats, duplicats, credencials d'homologació...

Títulos y certificados Expedición y entrega de títulos académicos, certificados, duplicados, credenciales de homologación...

Degrees and certificates Forwarding and delivery of academic diplomas, certificates, duplicates, documents recognising foreign degrees...

Altres serveis Atenció psicològica gratuïta a estudiants de la UdG. Ordinadors per consultar a Internet (per realitzar la preinscripció universitària en línia, automatricular-se, inscriure’s a la borsa de treball, etc.). Fotocopiadora (autoservei).

Otros servicios Un profesional ofrece atención psicológica gratuita a estudiantes de la UdG. Ordenadores para consultar en Internet (para realizar la preinscripción universitaria en línea, automatricularse, inscribirse en la bolsa de trabajo, etc.). Fotocopiadora (autoservicio).

Other services Free psychological care for all UdG students. Internet-connected computers (to complete the university pre-registration and registration procedures online, sign up with the job bank, etc). Photocopier (self service).

Centre d’Informació i Assessorament d’Estudiants Edifici CIAE. Campus de Montilivi C/ M. Aurèlia Capmany, 38 17071 GIRONA Tel. 972 41 80 46 - Fax 972 41 98 44 www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu

Borsa de Treball Tel. 972 41 80 76 / 972 41 98 43 www.udg.edu/borsa borsa@udg.edu

Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés Tel. 972 41 98 54 www.udg.edu/acces acces@udg.edu Secció de Beques i Ajuts als Estudiants Tel. 972 41 80 53 www.udg.edu/beques beques@udg.edu

Programa de Suport a Persones amb Discapacitat Tel. 972 41 96 47 pla.discapacitats@udg.edu Unitat d'Igualtat de Gènere Edifici CIAE Campus Montilivi Tel. 972 41 96 47 pla.igualtat@udg.edu

Oficina Auxiliar del Registre del campus de Montilivi Tel. 972 41 98 51 www.udg.edu/arxiu registre@udg.edu Servei d’Atenció Psicològica Tel. 972 41 80 76 psi@udg.edu Servei d'Allotjament Universitari (SAU) Tel. 972 41 80 76 www.udg.edu/sau sau@udg.edu


[30]

Allotjament Alojamiento Accomodations Viure a Girona

Vivir en Girona

Living in Girona

La Universitat de Girona té encomanada la gestió dels seus serveis de reserva d’allotjament, des del curs 2012-2013, a Girona Housing. L’objectiu és oferir allotjaments que compleixin uns estàndards de qualitat i confort per a tota la comunitat universitària. A l’entorn dels campus han anat sorgint iniciatives d’habitatges destinats exclusivament als membres de la comunitat universitària i amb els quals la UdG ha establert una relació de concessió administrativa. Aquests habitatges universitaris els exploten, actualment, Residències Universitàries (RESA) i Habitatges Universitaris (Unihabit).

The University of Girona has outsourced the management of its housing reservation service to Girona Housing since the 21022013 academic year. The goal is to offer accommodations that meet quality and comfort standards to the entire university community.

Així mateix, la UdG participa activament en la modalitat d’allotjament que ofereix el programa «Viure i Conviure» de Catalunya Caixa, amb el qual es té la possibilitat de compartir habitatge amb persones més grans de 65 anys.

La Universidad de Girona tiene encomendada la gestión de sus servicios de reserva de alojamiento, desde el curso 2012-2013, en Girona Housing. El objetivo es ofrecer alojamientos que cumplan unos estándares de calidad y confort para toda la comunidad universitaria. En el entorno de los campus han ido surgiendo iniciativas de viviendas destinadas exclusivamente a los miembros de la comunidad universitaria y con los que la UdG ha establecido una relación de concesión administrativa. Estas viviendas universitarias los explotan actualmente Residencias Universitarias (RESA) y Viviendas Universitarias (Unihabit). Otras residencias universitarias en la ciudad de Girona son el albergue-residencia Cerverí de Girona y la residencia Monasterio de San Daniel (para chicas). Paralelamente, la UdG continúa poniendo a disposición de sus miembros el Servicio de Alojamiento Universitario (SAU), un espacio virtual donde publicar ofertas y demandas de alojamiento. La publicación de anuncios en este espacio se hace a título particular y la UdG no se responsabiliza de los anuncios publicados ni de las relaciones contractuales que se deriven. Asimismo, la UdG participa activamente en la modalidad de alojamiento que ofrece el programa «Vivir y Convivir" de Catalunya Caixa, con el que se tiene la posibilidad de compartir vivienda con personas mayores de 65 años.

Girona Housing Allotjament UdG Edifici CIAE - Campus Montilivi M. Aurèlia Capmany, 38 - 17071 Girona Tel. 972 41 98 57 - Mòbil 610 86 02 41 allotjament@udg.edu

Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17003 Girona Tel. 972 58 82 00 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es www.resa.es

El Servei d’Allotjament Universitari (SAU) posa al teu abast una borsa en la qual es poden localitzar pisos i habitacions de lloguer. Edifici CIAE - Campus Montilivi M. Aurèlia Capmany, 38 - 17071 Girona Tel. 972 41 98 43 - Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu www.udg.edu/sau

Alberg-Residència Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 - Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com www.gencat.net/catalunyajove

El Programa Viure i Conviure de la Caixa de Catalunya és per qui vulgui compartir l’habitatge amb persones més grans de 65 anys. Secció de Beques i Ajuts Edifici CIAE – Campus Montilivi Tel. 972 41 80 53 - Fax: 972 41 98 44 beques@udg.edu

Altres residències universitàries a la ciutat de Girona són l’alberg-residència Cerverí de Girona i la residència Monestir de Sant Daniel (per a noies). Paral·lelament, la UdG continua posant a disposició dels seus membres el Servei d’Allotjament Universitari (SAU), un espai virtual on publicar ofertes i demandes d’allotjament. La publicació d’anuncis en aquest espai es fa a títol particular i la UdG no es responsabilitza dels anuncis publicats ni de les relacions contractuals que se’n derivin.

Habitatges universitaris Unihabit Girona. Estudi General de Girona, s/n Campus de Montilivi 17003 Girona Tel. 608 608 829 -infogirona@unihabit.com

The UdG has conceded administrative control of housing intended exclusively for university community members near the campuses. Currently, these university accommodations are the Residències Universitàries (RESA) and Habitatges Universitaris (Unihabit). Other university residences in Girona include the Alberg - Residència Cerverí de Girona and the Residència Monestir de Sant Daniel (for women). At the same time, the UdG continues to make available to its community the University Housing Service (SAU), a website where offers and requests for housing are posted. These announcements are posted by individuals and the UdG is not responsible for them or for the contractual relationships they lead to. Likewise, the UdG actively participates in the housing options offered by the “Viure i Conviure” programme of Catalunya Caixa, through which it is possible to share housing with senior citizens.

Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 / 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com www.residenciasantdaniel.com Religioses Adoratrius St Antoni Maria Claret, 28-B - 17002 Girona Tel. 972 20 13 50 / 972 20 18 76


[31]

Esports Deportes Sports El Servei d’Esports treballa per promoure la pràctica d’activitat física saludable de la comunitat universitària com a eina de millora de la salut, les relacions interpersonals, els valors educatius i la formació integral de les persones.

El Servicio de Deportes promueve la práctica de la actividad física saludable entre la comunidad universitaria como instrumento de mejora de la salud, las relaciones interpersonales, los valores educativos y la formación integral de las personas.

The Sports Service promotes the healthy practice of physical activity among the university community as a way to improve people’s general health, strengthen interpersonal relations, foster educational values and provide comprehensive training.

La UdG disposa d’una zona esportiva pròpia al campus de Montilivi, amb pistes de tennis i de pàdel, una pista poliesportiva i un camp de futbol 7 de gespa artificial, a més d’una sala d’activitats dirigides. Els socis del Servei d’Esports poden accedir també a altres instal·lacions esportives de la ciutat (piscines, gimnasos...) a un preu preferent, i obtenir descomptes en diferents comerços i serveis gironins.

La UdG cuenta con una zona deportiva propia en el campus de Montilivi, con pistas de tenis y de pádel, una pista polideportiva y un campo de fútbol 7 de césped artificial, además de una sala de actividades dirigidas. Los socios del Servicio de Deportes podéis utilizar además otras instalaciones deportivas de la ciudad (piscinas, gimnasios...) a un precio preferente, y obtener descuentos en distintos comercios y servicios de Girona.

The UdG has its own sports complex on the Montilivi campus, with tennis and paddle ball courts, a multi-purpose court and a seven-a-side football pitch with artificial turf, in addition to a hall for directed activities. The members of the Sports Service can also use the other sports facilities of the city (pools, gyms...) at a special rate and obtain discounts in various shops and services in Girona.

Podràs triar entre un ampli ventall d’activitats esportives: assignatures amb reconeixement de crèdits docents, competicions esportives de diversos nivells, activitats a la natura, de lleure i de promoció de la salut, així com un programa de suport docent als esportistes d’alt nivell.

Podréis escoger entre un amplio abanico de actividades deportivas: asignaturas con reconocimiento de créditos docentes, competiciones deportivas de distintos niveles, actividades en la naturaleza, de ocio y de promoción de la salud, así como un programa de apoyo docente para los deportistas de alto nivel.

Members can choose from among a wide range of sports activities: for-credit courses, sports competitions at different levels, and nature, leisure and health promotion activities, as well as an instructional support programme for high-level athletes.

Servei d’Esports Zona esportiva Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 60 www.udg.edu/esports facebook.com/UdGEsports twitter.com/UdGEsports esports@udg.edu


[32]

Oficina Verda Oficina Verde Greening Office Una Universitat verda i sostenible

Una Universidad verde y sostenible

A green, sustainable University

Els campus de la UdG són sostenibles i respectuosos amb l’entorn. La Universitat de Girona disposa d’un Pla estratègic d’ambientalització que gestiona l’Oficina Verda, l’organisme que procura que la cultura de la sostenibilitat impregni totes les activitats de la UdG, tant les lectives i de formació com les estructurals i de gestió.

Los campus de la UdG son sostenibles y respetuosos con el entorno. La Universidad de Girona cuenta con un Plan estratégico de ambientalización gestionado por la Oficina Verde, organismo que procura que la cultura de la sostenibilidad impregne todas las actividades de la UdG, tanto las lectivas y de formación como las estructurales y de gestión.

The campuses of the UdG are sustainable and respectful of the environment. The Greening Office of the University of Girona has implemented a Strategic Greening Plan to ensure that a culture of sustainability permeates all UdG activities: instructional and training as well as structural and management activities.

L’Oficina Verda promou la mobilitat sostenible, amb accions com ara el préstec de bicicletes, els convenis amb el transport públic i la seva promoció amb el Web de mobilitat a la carta, el Fes edit – que, a partir de les noves tecnologies, permet compartir cotxe en temps real–, l’edificació i urbanització amb criteris de sostenibilitat, la jardineria ecològica, la prevenció, reducció i el reciclatge dels residus –els municipals i els dels laboratoris–, la promoció de les energies renovables, l’estalvi en el consum d’energia, aigua i materials i l’eficiència en l’ús d’aquests recursos, la formació i la recerca per a la sostenibilitat, i les campanyes de sensibilització i l’ambientalització dels esdeveniments universitaris que poden compensar les seves emissions a través del projecte UdGco2mpensa.

La Oficina Verde promueve la movilidad sostenible, con acciones como por ejemplo el préstamo de bicicletas, los convenios con el transporte público y su promoción con el web de mobilidad a la carta, el Fes edit –que, a partir de las nuevas tecnologías, permite compartir coche en tiempo real–, la edificación y urbanización con criterios de sostenibilidad, la jardinería ecológica, la prevención, reducción y reciclage de los residuos –tanto los municipales como los de los laboratorios–, la promoción de las energías renovables, el ahorro en el consumo de energía, agua y materiales y la eficiencia en el uso de dichos recursos, la formación y la investigación para la sostenibilidad, y las campañas de sensibilización y la ambientalización de los eventos universitarios que pueden compensar las emisiones a través del proyecto UdGco2mpensa.

The Greening Office promotes sustainable mobility through initiatives such as a bicycle lending service; public transport agreements; e-hitchhiking, which facilitates real-time carpooling through the use of new technologies; sustainable building and development; organic gardening; the prevention and reduction of municipal and laboratory waste; the promotion of renewable energy; savings and improved efficiency in the use of energy, water and materials; sustainability training and research; and sensitization campaigns for the greening of university events.

Oficina Verda Aulari Comú Campus Montilivi Tel. 972 41 98 50 Fax 972 41 98 49 www.udg.edu/ov/ oficinaverda@udg.edu www.mobilitatsostenible.cat


[33]

Compromís Compromiso Commitment Cooperants i solidaris La Universitat de Girona, en el preàmbul dels seus Estatuts, assumeix la seva responsabilitat en tot allò que signifiqui denúncia de les desigualtats i de les injustícies. Vol incidir, a través de la seva vocació estrictament universitària, en el compromís social dels programes i projectes d’ajuda al desenvolupament i cooperació amb els països de més baix índex de desenvolupament humà, en situacions de greu desequilibri social i en els sectors de població del nostre entorn més desafavorits. Per portar a terme aquesta declaració de principis, la UdG s’ha dotat d’una Oficina de Cooperació al Desenvolupament, amb la finalitat de donar suport a les actuacions que porten a terme els membres de la comunitat universitària en matèria de cooperació i voluntariat, i de promoure, dissenyar i empendre aquelles que els òrgans de govern de la Universitat considerin necessari impulsar. Entre les accions, destaquen: sensibilització i formació, pràc¬tiques d’aprenentatge, servei en cooperació i voluntariat, convocatòries d’ajuts a projectes i mobilitat en cooperació per al desenvolupament, voluntariat internacional, projectes priori¬taris de la UdG, ajuts a situacions d’emergència, campanyes, cessió de materials... Cooperantes y solidarios La Universidad de Girona, en el preámbulo de sus Estatutos, asume su responsabilidad en todo lo que signifique denuncia de las desigualdades y de las injusticias. Quiere incidir, a través de su vocación estrictamente universitaria, en el compromiso social de los programas y proyectos de ayuda al desarrollo y cooperación con los países de más bajo índice de desarrollo humano, en situaciones de grave desequilibrio social y en los sectores de población más desfavorecidos de nuestro entorno. Para llevar a cabo esta declaración de principios, la UdG se ha dotado de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, con la finalidad de apoyar las actuaciones que llevan a cabo los miembros de la comunidad universitaria en materia de cooperación y voluntariado, y promover, diseñar y emprender aquéllas que se considere necesario impulsar desde los órganos de gobierno de la universidad. Entre las acciones, destacan: sensibilización y formación, prácticas de aprendizaje, servicio en cooperación y voluntariado, convocatorias de ayudas a proyectos y movilidad en cooperación para el desarrollo, voluntariado internacional, proyectos prioritarios de la UdG, ayudas a situaciones de emergencia, campañas, cesión de materiales... Cooperative and supportive The University of Girona, in the preamble to the University Statutes, assumes its responsibility to condemn inequality and injustice. and encourages, Through its vocation as a university, it encourages social commitment to cooperation programmes and projects to aid in the development of the most underdeveloped countries of the world, to correct situations of gross social inequality and to provide assistance to the most disadvantaged sectors of the population. In order to carry out this declaration of principles, the UdG has created an Office of Cooperation and Development to support efforts made by members of the university community in terms of cooperation and volunteerism and to use organisations within the university government to promote, design and guide those efforts considered worthwhile. Outstanding among the actions are: awareness and training, voluntary international cooperation and practical sessions to prepare for such service, mobility awards for cooperation and development projects, priority projects of the UdG, emergency aid, providing material assistance, and other campaigns.

Àmbits de treball: L’alfabetització i l’educació fonamental, l’eradicació de la pobresa, la promoció de la salut, la cobertura de les necessitats socials i la infraestructura bàsica, el desenvolupament del teixit associatiu, el foment de la pau, la sostenibilitat ambiental, la promoció dels drets humans, els drets de les dones, els drets dels pobles indígenes, la protecció de la infància, el foment d’un comerç just i solidari i totes les accions que promoguin l’equitat científica i tecnològica. Ámbitos de trabajo: La alfabetización y la educación fundamental, la erradicación de la pobreza, la promoción de la salud, la cobertura de las necesidades sociales y la infraestructura básica, el desarrollo del tejido asociativo, el fomento de la paz, la sostenibilidad ambiental, la promoción de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, la protección de la infancia, el fomento de un comercio justo y solidario y todas las acciones que promuevan la equidad científica y tecnológica. Interest areas: Literacy and basic education, poverty eradication, health care, meeting basic social and infrastructure needs, developing a network of associations, fostering peace, environmental sustainability, promoting human rights, women's rights, indigenous rights, child protection, promoting fair and responsible trade, and other activities related to promoting scientific and technological fairness.

Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE - Campus Montilivi Tel. 972 41 80 77 Fax 972 41 98 44 www.udg.edu/cooperacio/ cooperacio@udg.edu voluntariat@udg.edu


[34]

Associacions i Consell d'Estudiants Asociaciones y Consejo de Estudiantes Student Associations and Student Council El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants d’ensenyaments oficials i propis de la UdG. Està format pels representants claustrals elegits pels estudiants, segons la normativa vigent, i actua per mitjà dels seus òrgans de govern: Ple del Consell, Comissió Permanent i comissions de treball. Les principals funcions que duu a terme són: organitzar i finançar la festa major de la Universitat; organitzar el Curs d’Introducció a la Universitat per als nous estudiants que arriben a la UdG; programar activitats al llarg de l'any acadèmic, com ara conferències, seminaris i xerrades; promoure l’associacionisme estudiantil facilitant la creació de noves associacions i el manteniment de les ja existents, i atendre els estudiants a través de les delegacions que té a cada centre.

El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano de representación y deliberación de los estudiantes de enseñanzas oficiales y propias de la UdG. Está formado por los representantes claustrales elegidos por los estudiantes, según la normativa vigente, y actúa por medio de sus órganos de gobierno: Pleno del Consejo, Comisión Permanente y comisiones de trabajo. Sus principales funciones son: organizar y financiar la fiesta mayor de la Universidad; organizar el Curso de Introducción a la Universidad para los estudiantes recién llegados a la UdG; programar actividades a lo largo del año académico, como por ejemplo conferencias, seminarios y charlas; promover el asociacionismo estudiantil facilitando la creación de nuevas asociaciones y el mantenimiento de las ya existentes, y atender a los estudiantes a través de las delegaciones que tiene en cada centro.

The Student Council is the highest deliberative and representative body of UdG students. Under current regulations, it consists of student-elected representatives in the University Senate, and acts through its governing bodies: the Plenary of the Council, the Standing Committee and the Working Committees. The main functions of the Student Council are: organizing and financing UdG Day; organizing the Introduction to the University course for new students; planning activities, such as lectures, seminars, and informal chats, during the academic year; promoting student associations by facilitating the creation of new associations and maintaining the existing ones; and assisting students through the Student Council offices in each faculty or school.

Consell d’Estudiants Campus Montilivi, M-20 Tel. +34 972 41 81 16 Mob. +34 680 669 218 (ext. 9166) Fax. +34 972 41 80 09 consell.estudiants@udg.edu Associacions d'Estudiants www.udg.edu/consellestudiants consell.estudiants@udg.edu Consell d'Associacions www.udg.edu/consellassociacions consell.associacions@udg.edu


[35]

Cultura a la UdG Cultura en la UdG Culture at the UdG Teatre, cant, cinema, castellers La UdG participa activament en la vida cultural gironina com a protagonista o com a institució que dóna suport a altres iniciatives. L’Aula de Teatre presenta muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos. El Cor participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat o en intercanvis amb altres formacions culturals del país. Les iniciatives cinematogràfiques de la Universitat es concreten en projeccions, cicles i activitats de formació. La colla castellera Xoriguers de la UdG organitza diades castelleres amb la presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general. Teatro, canto, cine, castellers La UdG participa activamente en la vida cultural gerundense como protagonista o como institución que presta apoyo a otras iniciativas. Podrás hacer teatro, en el Aula, con montajes anuales, organización de muestras de espectáculos, seminarios y cursos. Podrás cantar en el Coro y participar en los actos académicos de la propia universidad o en intercambios con otras for-maciones culturales del país. Las iniciativas cinematográficas de la Universidad se concretan en proyecciones, ciclos y actividades de formación. El grupo casteller Xoriguers de la UdG es también uno de nuestros emblemas: organiza festividades castelleres con la presencia de otros grupos universitarios y participa en acontecimientos ciudadanos y del mundo universitario en general. Culture at the UdG: theatre, singing, cinema, castellers (human towers) The UdG actively participates in the cultural life of Girona, as both an active participant and providing institutional support to other initiatives. You can do theatre - in classrooms, through annual performances, or through the organisation of performance functions, seminars and courses. Or you can sing in the UdG Choir and participate in academic functions at the UdG or perform in exchanges with other cultural groups of the country. The University focuses its cinematographic initiatives on film showings, film series and training activities. The Xoriguers human tower group is one of the most emblematic of the UdG: it organises human castle competitions with groups from other universities and participates in both community and university events. www.udg.edu/viulaudg

PRIMAVERA CULTURAL


[36]

Formació per a la Gent Gran Formación para Personas Mayores Lifelong Learning for Seniors Si tens temps, si tens més de 50 anys i si tens ganes d’aprendre, la UdG t’obre les portes. Pots utilitzar aquestes dues vies:

Si tienes tiempo, si tienes más de 50 años y si tienes ganas de aprender, la UdG te abre sus puertas. Puedes utilizar estas dos vías:

If you have the time, are older than 50 and want to learn, the doors of the UdG are open to you. You can enter in one of two ways:

· Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys Seràs un més dels nostres estudiants universitaris i podràs escollir les teves assignatures entre 15 itineraris temàtics diferents. Rebràs la mateixa docència que els altres alumnes i una tutorització especial, i tindràs accés a tots els serveis.

· Programa de formación universitaria para mayores de 50 años Serás uno más de nuestros estudiantes universitarios y podrás escoger tus asignaturas entre 15 itinerarios temáticos distintos. Recibirás la misma docencia que los demás alumnos y una tutorización especial, y tendrás acceso a todos los servicios.

· University programmes for people over 50 Become a university student like any other. Choose subjects from among 15 different tracks. Receive the same instruction as other students, and have access to all the university services and to specialized tutoring.

· Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran Assistiràs a cicles trimestrals de conferències.

· Aulas de Extensión Universitaria para la Gente Mayor Asistirás a ciclos trimestrales de conferencias.

· University extension activities for older students Attend lecture series planned every trimester.

Informació: Tel. 972 41 87 50 - c/ Castell de Peralada, 18 baixos - 17071 Girona formacio.gentgran@udg.edu www.udg.edu/iestudis

Edicions universitàries Ediciones universitarias University publishers El Servei de Publicacions de la UdG és responsable de les edicions pròpies de la Universitat, de la seva imatge i també de la projecció institucional. En aquest sentit, produeix la revista ENGEGA, que ofereix un ampli ventall d’informacions sobre la Universitat i la seva implicació en el territori. Al mateix temps, amb Documenta Universitaria, és responsable de les col·leccions compartides amb altres institucions, i de l’edició de manuals docents i guies didàctiques, tesis doctorals, monografies, publicacions institucionals i col·leccions de diferents àrees, com ara Humanitats, Ciències Socials, Ciència, Tecnologia, Ciències de la Salut, etc.

El Servicio de Publicaciones de la UdG es responsable de las ediciones propias de la Universidad, de su imagen y también de la proyección institucional. En este sentido, produce la revista ENGEGA, que ofrece una amplia gama de informaciones sobre la Universidad y su implicación en el territorio. Al mismo tiempo, con Documenta Universitaria, es responsable de las colecciones compartidas con otras Instituciones, y de la edición de manuales docentes y guías didácticas, tesis doctorales, monografías, publicaciones institucionales y colecciones de diferentes áreas, como Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencia, Tecnología, Ciencias de la Salud, etc.

Publicacions de la UdG Tel. 972 41 80 99 www.udg.edu/publicacions/ publicacions@udg.edu

Documenta Universitaria Tel. 972 41 89 92 www.documentauniversitaria.cat info@documentauniversitaria.com

The Publishing Service of the UdG is in charge of University publications and its institutional image. With that aim, it publishes ENGEGA, a magazine offering a wide range of information about the University and its role in the region. At the same time, with Documenta Universitària, it is responsible for collections shared with other institutions and for the joint publication of teaching manuals and guides, doctoral theses, monographs, institutional publications and collections in different areas, such as the humanities, the social sciences, science, technology and the health sciences.


[37]

Empresa Empresa Business Universitat i empresa: una col·laboració efectiva i dinàmica. El coneixement adquirit en el si de la Universitat, els projectes d’investigació que duen a terme els departaments, els instituts i els grups de recerca, es reflecteixen en aplicacions pràctiques que es traslladen a l’entorn empresarial, comercial i institucional, en forma d’innovacions tecnològiques, avenços científics o projectes i estudis que afecten el territori. L’Oficina Universitat-Empresa. És el nexe entre oferta i demanda, entre necessitats i solucions, és el lligam que s’estableix entre la Universitat i les empreses i institucions a l’hora de transmetre coneixement a la societat i de posar actius de recerca al servei del progrés. La nostra missió és informar i fomentar la cooperació entre la UdG i les empreses i entitats del nostre entorn, en els àmbits de la recerca, la transferència de coneixement, la innovació, la formació permanent, la promoció d’iniciatives empresarials i la inserció laboral, així com les pràctiques dels nostres titulats i estudiants. Emprenedoria. La Universitat de Girona ofereix assessorament, formació i suport amb espais d’incubació i cerca de finançament per a emprenedors, per a la creació d’empreses. Universidad y empresa: una colaboración efectiva y dinámica. El conocimiento adquirido en el seno de la Universidad, los proyectos de investigación que llevan a cabo los departamentos, los institutos y los grupos de investigación, se reflejan en aplicaciones prácticas que se trasladan al entorno empresarial, comercial e institucional, en forma de innovaciones tecnológicas, avances científicos o proyectos y estudios que afectan al territorio. La Oficina Universidad-Empresa. Es el nexo entre oferta y demanda, entre necesidades y soluciones, es el vínculo que se establece entre la Universidad y las empresas e instituciones a la hora de transmitir conocimiento a la sociedad y de poner activos de investigación al servicio del progreso. Nuestra misión es informar y fomentar la cooperación entre la UdG y las empresas y entidades de nuestro entorno, en los ámbitos de la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la formación permanente, la promoción de iniciativas empresariales y la inserción laboral, así como las prácticas de nuestros titulados y estudiantes. Emprendimiento. La Universidad de Girona ofrece asesoramiento, formación y apoyo con espacios de incubación y búsqueda de financiación para emprendedores, para la creación de empresas. University and business: an effective and dynamic collaboration.The knowledge acquired at the University of Girona and the research projects carried out by departments, institutes and research groups result in practical applications transferred to the business, commercial and institutional sectors in the form of technology, scientific progress or projects and studies that have an impact on the region. The University-Business Office (OUE). Is the link between supply and demand, between needs and solutions. It is the connection established between the University and businesses and institutions to transfer knowledge to society and use research assets in the service of progress. Our mission is to inform and to foster cooperation between the UdG and the businesses and entities of the surrounding area in the areas of research, knowledge transfer, innovation, continuous training, business initiatives, job placement and practical internships of our graduates and students. Entrepreneurship. The University of Girona offers guidance, training and support with business incubation space and funding searches for entrepreneurs to create businesses.

L'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) és una unitat dels serveis centrals de la UdG que gestiona els ajuts de recerca, tant autonòmics com estatals i europeus, i la transferència tecnològica i de coneixements com a punt de contacte entre les empreses i la Universitat per tal de transferir els resultats i els coneixements obtinguts en la recerca i explotar-los. La Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (OITT) es una unidad de los servicios centrales de la UdG que gestiona las ayudas de investigación, tanto autonómicas como estatales y europeas, y la transferencia tecnológica y de conocimientos como punto de contacto entre las empresas y la Universidad para transferir los resultados y los conocimientos obtenidos en la investigación y explotarlos. The Office of Research and Technology Transfer (OITT) is a unit of the Central Services of the UdG. It manages research assistance at the regional, national and European levels, coordinates the transfer of technology and knowledge, and acts as a contact point between businesses and the University in order to transfer and develop research results and knowledge.

Oficina UdG Empresa www.udg.edu/udgempresa Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica Parc Científic i Tecnològic Edifici Jaume Casademont Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 Girona Tel. 972 41 82 51 - Fax 972 41 88 96 www.udg.edu/larecerca bustia.oitt@udg.edu comunicaciorecerca@udg.edu


[38]

Parc Científic i Tecnològic Parque Científico y Tecnológico Science and Technology Park El Parc Científic i Tecnològic de la UdG

El Parque Científico y Tecnológico de la UdG

The Science and Technology Park of the UdG

És el punt de trobada entre universitaris i emprenedors per crear coneixement i valorar-lo socialment. Planteja el treball conjunt dels Serveis de Recerca de la UdG, dels grups d’investigació, de vivers d’empresa i de les empreses que hi instal·len els seus departaments tècnics i laboratoris. Les instal·lacions es troben en uns terrenys de la Creueta, a prop del campus de Montilivi, amb una superfície de 73.000 m2. Es tracta d’un entorn privilegiat, envoltat de zones verdes i perfectament comunicat. Inclou els equipaments següents: edifici Jaume Casademont, Centre de Noves Tecnologies Agroalimentàries (CENTA), Centre d’Investigació en Robòtica Submarina (CIRS), Centre d’Empreses - Giroemprèn, l’edifici Narcís Monturiol i Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Es el punto de encuentro entre universitarios y emprendedores para crear conocimiento y valorarlo socialmente. Plantea el trabajo conjunto de los servicios de investigación de la UdG, de los grupos de investigación, de incubadoras de empresas y de las empresas que instalan en él sus departamentos técnicos y laboratorios. Las instalaciones se encuentran en unos terrenos en La Creueta, cerca del campus de Montilivi, con una superficie de 73.000 m2. Se trata de un entorno privilegiado, rodeado de zonas verdes y perfectamente comunicado. Incluye los equipamientos siguientes: edificio Jaume Casademont, Centro de nuevas tecnologías agroalimentarias (centa), centro de investigación en robótica submarina (cirs), centro de empresas – giroemprèn, edificio narcís monturiol e instituto catalán de investigación del agua (icra).

The Park is a common ground for members of the university community and entrepreneurs to develop knowledge and assess its social impact. It facilitates the joint efforts of the UdG Research Services, research groups, business incubators and companies that wish to locate their technology departments and laboratories there. The 73,000 m2 of installations are located on a privileged site in La Creueta, close to the Montilivi campus, surrounded by greenery and with very good transport connections. The initial investment, which has reached some 20 million euros, has led to the construction of the following facilities: the Jaume Casademont Building, the Centre for New Agri-Food Technologies, the Centre for Underwater Robotics Testing, the Centre for Businesses Giroemprèn, the Catalan Institute for Water Research (ICRA) and the Narcís Monturiol Building.


Serveis que ofereix el Parc · Assessorament en incentius fiscals per a les activitats de R+D · Obtenció d’ajuts per a la instal·lació i permanència de les empreses en el Parc · Promoció industrial i tecnològica. Patents · Canals d’accés a les fonts d’innovació i formació gràcies a la proximitat de la UdG · Aprofitament del potencial humà de la Universitat · Aprofitament de les infraestructures científiques · Incorporació de nous titulats i vinculació dels titulats amb les fonts de coneixement · Accions genèriques d’innovació · Creació de xarxes i associacions · Col·laboració amb grups de recerca universitaris: encàrrecs explícits de recerca aplicada, d’estudis i informes, a través de convenis i serveis; consorcis de R+D+I · Formació per encàrrec, organitzada i gestionada per la mateixa universitat · Contractació d’estudiants en pràctiques · Lloguer d’espais (oficines, laboratoris, tallers, sales de reunions, auditoris, etc.) · Serveis d’internacionalització · Suport a l’emprenedoria. · Suport a la transferència de tecnologia. Servicios que ofrece el Parque · Asesoramiento en incentivos fiscales para las actividades de I+D. · Obtención de ayudas para la instalación y permanencia de las empresas en el Parque. · Promoción industrial y tecnológica. Patentes. · Canales de acceso a las fuentes de innovación y formación gracias a la proximidad de la UdG. ·  Aprovechamiento del potencial humano de la Universidad. ·  Aprovechamiento de las infraestructuras científicas. ·  Incorporación de nuevos titulados y vinculación de los titulados con las fuentes de conocimiento. · Acciones genéricas de innovación. · Creación de redes y asociaciones. · Colaboración con grupos de investigación universitarios, encargos explícitos de investigación aplicada, de estudios e informes, a través de convenios y servicios, consorcios de I+D+I. · Formación por encargo, organizada y gestionada por la propia universidad. · Contratación de estudiantes en prácticas. · Alquiler de espacios (oficinas, laboratorios, talleres, salas de reuniones, auditorios, etc.). · Servicios de internacionalización. · Apoyo a la emprendeduría. · Apoyo a la transferencia de tecnología. Park services and advantages · Advice about tax incentives for R+D activities · Financial assistance for the initial installation and longer-term financial expenses of companies wanting to remain at the Park · Industrial and technological promotion; patents · Easy access to innovation and training information sources due to its close proximity to the UdG · Taking advantage of the human potential of the University · Taking advantage of scientific infrastructures · Hiring recent graduates who still have strong connections with the sources of knowledge · Innovation · Creation of networks and associations · Collaboration with university research groups: specific requests for applied research; studies and reports through agreements and services; R+D+I partnerships. · Specific training organised and managed by the University. · Employing students as interns. · Renting of spaces (offices, laboratories, workshop rooms, meeting rooms, auditoriums, etc.). · Internationalization services. · Entrepreneurship support. · Technology transfer support.

Parc Científic i Tecnològic Pic de Peguera, 15 (la Creueta) 17003 Girona Tel. 972 18 34 00 - Fax 972 18 34 01 www.parcudg.com unigiparc@udg.edu


http://global.udg.edu http://twitter.com/udgglobal

UdGPublicacions 07/13. Fotografies: Marta Payeró ∙ Jordi S. Carrera ∙ Salvador Bosch ∙ Josep Curto · liquidlibrary · Glow Images

http://www.udg.edu http://social.udg.edu http://4u.udg.edu http://twitter.com/univgirona http://twitter.com/udglive http://facebook.com/udg.universitat http://flickr.com/univgirona http://youtube.com/univgirona

Informació Información Information www.udg.edu informacio@udg.edu Tel. 00 34 972 41 80 46 promocions@udg.edu Tel. 00 34 972 41 80 36

UdG world  

Informació de la Universtitat de Girona en català, espanyol i anglès

UdG world  

Informació de la Universtitat de Girona en català, espanyol i anglès

Advertisement