Živá laboratoř

Page 1

ŽIVÁ LABORATOŘ Poslouchejte s námi ŽIVou LABORATOŘ, pořad Českého rozhlasu Pardubice ze života vědců univerzity! Každou neděli po 17. hodině.


Pořad Živá laboratoř hledá zajímavé vědce a odhaluje jejich práci Univerzita Pardubice a Český rozhlas, to je osvědčený tandem pořadu Živá laboratoř. V akademickém roce 2012/2013 společně zahájily spanilou jízdu popularizací vědy a výzkumu. Téměř v padesátce audio pořadů odkryly celou řadu zajímavostí ze světa moderní vědy, techniky a výzkumu.

Pořad vzniká ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice a přispívá nejen k popularizaci pěstovaných vědních disciplín na Univerzitě Pardubice, ale také k posílení povědomí o činnostech univerzity mezi laickou veřejností i šíření dobrého jména univerzity.

„Živá laboratoř. Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.“ Tato slova ohlašují pravidelně každou neděli v podvečer pořad Živá laboratoř. Pořad z prostředí univerzity a vědeckých pracovišť nejrůznějších oborů, který posluchačům odhaluje novinky z vědy a jejího výzkumu.

„Komunikace výsledků vědy, výzkumu a vývoje a přiblížení vědecko-výzkumné práce i laické veřejnosti je nedílnou součástí naplnění poslání veřejné vysoké školy a informování veřejnosti o našich činnostech a úspěších,“ doplňuje k pořadu Valerie Wágnerová, kancléřka Univerzity Pardubice.

2

Každý den vědci po celém světě vyslovují heuréka a plní stránky odborných časopisů popisem nového objevu. Někdy je převratný, jindy drobný. Bez něho by se ale pokrok zpomalil. Živá laboratoř hledá české vědce, kteří už možná zažili svůj první objev, ale stále mají světu co nabídnout, anebo na ten svůj první objev stále čekají. Posluchači tak mají jedinečnou možnost proniknout do mnoha oborů.

Čas vysílání: NEDĚLE 17:10 Délka pořadu: 15 minut


Desítky vědců z Univerzity Pardubice popularizují vědu V akademickém roce 2012/2013 vzniklo 45 pořadů, které byly odvysílány v Českém rozhlase (v období vymezeném soutěží SCIAP, tedy od listopadu 2012 až do října 2013 to bylo celkem 37 rozhlasových pořadů). Rukama redaktorky Jany Davidové prošla celá řada akademiků, kteří poodhalili podstatu svých výzkumů a přispěli nejen k popularizaci své konkrétní práce, ale vědy obecně. Jana Davidová při své pouti za vědci Univerzity Pardubice nezapomíná na žádnou ze sedmi fakult. Vědecko-výzkumná práce je velice pestrá a v každém oboru se najde mnoho zajímavostí, které stojí za to představit světu. Posluchači si

tak mohou udělat konkrétní představu o tom, co hýbe současným světem a na čem aktuálně právě pardubičtí vědci a výzkumníci pracují. První pořady vznikly pilotně díky projektu Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj a dalším dílčím projektům orientovaným na vědu a vědecko-výzkumné výsledky. S příchodem popularizačního projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, který Univerzita Pardubice realizuje od 1. června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu, se Živá laboratoř

mohla od září 2012, tedy s příchodem akademického roku 2012/2013, rozjet naplno a konečně bez komplikací. Pod taktovkou projektu BRAVO chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult. To vše formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a také prostřednictvím pořadu Živá laboratoř.

Každý týden v jiné vědecké laboratoři ří vědců Univerzity Pardubice a odhalujeme společně s nimi jejich vědecká tajemství. Jednou se proto ocitáme v laboratoři, kde pro množství nejrůznějších přístrojů není téměř vidět, jindy navštívíme laboratoř plnou různých chemikálií, jindy jsme zase v lékařském prostředí plném bílých plášťů. Každý týden spolu s ní ťuká- V některých laboratořích nás me na dveře jedné z laborato- překvapí malí robůtci, ale když Současná věda je velmi pestrá a bohatá co do nabídky zajímavostí. Její studnice se, doufejme, nikdy nevyčerpá, a tak bude stále z čeho brát. Popularizaci vědy se totiž meze nekladou. I sebekomplikovanější výzkum jde přeložit do řeči laiků. A Jana Davidová to naštěstí umí!

3

zjistíme, jakou roli hrají v současné vědě a poznání, je nám všechno jasné. Janě Davidové zkrátka nic neuteče. A díky ní ani nám. Zdá se, že chemie jako obor je stále nejlákavější. Vedle tradiční organické a anorganické chemie jsou významné i biochemické vědy, fyzikální chemie, polygrafie, energetické


látky neboli skryté výbušniny. Tyto odborné názvy skrývají výzkumy dnes již existujících součástí života. Ale i ty se dále nahrazují novými. A o nich ještě uslyšíme. Ale chemie není jedinou disciplínou pěstovanou na Univerzitě Pardubice. Zajímavých oborů se tu najde

celá řada. Od filozofie a antropologie, přes zdravotnictví až po dopravu, informatiku a elektrotechniku a další. Svědky překvapivých nálezů se staneme v historii i literatuře. Své objevy má také doprava – od nových hmot a technologií mostních konstrukcí, po tvar

kolejí i vlakových grafikonů. Mnohá prvenství přetrvávají v lokalizačních systémech či v systémech přenosů dat. A to je jen malá ochutnávka nejen z vědy a techniky, v nichž najdeme nové myšlenky, výjimečné objevy.

Boj robotů aneb Umělá inteligence vede k „přemýšlení“ robotů / Ukázka pořadu / Pro vědce i studenty Katedry řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice jsou mechanické modely příjemnou nutností. Společně sestrojili robotická vozítka, aby nové řídicí systémy na bázi neuronových systémů mohli ověřit.

nastaveny na dvě fáze – boj hrubou silou přímo zepředu a boj inteligencí objížděním. Z těchto bojů dokáží vyvodit, že jimi vytvořený umělý neuronový systém vede k „přemýšlení“ robotických vozítek. Kdo vyhraje v zápase on-line?

vlíček, Ph.D. Oba se totiž věnují výzkumu řídicích algoritmů na bázi neuronových systémů.

Současný technický svět se bez umělé inteligence neboli Soft Computingu zkrátka neobejde a dvojice vědců proto nalézá nové řídicí algoritmy, kterými může být vybaven „robot“, naJednou z možností jejich pře- „Jedná se o motivační model příklad průzkumník v prostřemýšlení je chování v boji. Řídi- pro studenty,“ říkají Ing. Petr dí, v němž se člověk nedokáže cí algoritmy dvou robotů jsou Doležel, Ph.D. a Ing. Libor Ha- pohybovat.

28. dubna 2013 v 17:05 rubrika: Živá laboratoř iRadio ČRo: http://www.rozhlas.cz/pardubice/laborator/_zprava/boj-robotu-aneb-umela-inteligence-vede-k-premysleni-robotu--1204862

4


Veletrh vědy: pardubická univerzita láká děti / Ukázka pořadu / Ze stánků se noří bílá oblaka, v baňkách vře barevný roztok, z některých stánků se line lahodná vůně, u jiných si raději zacpeme nos. Nadšení školáků i dospělých nenechalo mladé vědce chvilku vydechnout. Mohutný špalek z dálky nevěstí nic dobrého a nakonec slouží k ražbě rudolfínských grošů poprvé s českým nápisem. Starobylé náměstí možná evokuje dobu jarmarků. Jednadvacá-

té století ale připomíná třeba meteorologická stanice či roztodivná vozítka, která se nám pletou pod nohama a létají nad hlavami. V Pardubicích v úterý 18. června začal veletrh vědy Akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice a jejich studenti připravili pro diváky lákavé zajímavosti vědy, které už dávno přešly do běžného

života. Řeč přišla také na vědu současnou. Každý návštěvník veletrhu si odnášel nejen rudolfínský groš v kapse, ale i zkušenost, co je suchý led, k čemu slouží dešťová kapka, děti si vyrobily želé bonbon z alginátových hadů nebo si zkusily řídit nejnovější model robotického vozítka pro záchranáře, který ještě čeká na výrobu.

23. června 2013 v 17:05 rubrika: Živá laboratoř iRadio ČRo: http://www.rozhlas.cz/pardubice/laborator/_zprava/veletrh-vedy-pardubicka-univerzita-laka-deti--1228423

5


Živá laboratoř oslovuje široké spektrum posluchačů Věnovat se dnes popularizaci vědy a výzkumu je pro univerzitu kromě dalších úkolem číslo jedna. Stále se snaží hledat nové a nové cesty, jak oslovit mladou generaci a jak ji přitáhnout k vědě, technice a nejrůznějším vědeckým disciplínám. Univerzita Pardubice se rozhodla razit cestu ve spolupráci s Českým rozhlasem.

svými prarodiči, kteří jsou pro ně jakýmisi průvodci světem vědy a techniky. A právě jim ukáží cestu díky podobným pořadům. O vědě pak posluchači začínají přemýšlet jinak, zajímají se o ni, vyhledávají detaily nebo se obrací přímo na vědce z reportáží. A o tom to je. O cestě k veřejnosti a mládeži především.

Český rozhlas obsazuje pravidelně pátou až šestou příčku v poslechovosti mezi regionálními stanicemi. Jeho velkou výhodou je, že si k němu posluchači dokáží najít svoji cestu, protože připravuje kvalitní, na informace bohaté pořady. A k nim právě Živá laboratoř patří a to je jeho velkou devizou. Spojením Českého rozhlasu a Univerzity Pardubice je zaručena komplexnost – pořad dokáže oslovit nejen starší generaci, ale také ty mladé, o které nám jde v první řadě. Mnozí z mladých jsou v kontaktu se

Živá laboratoř na stránkách Významným nástrojem proČeského rozhlasu Pardubice pagace pořadu je také FaceŽivá laboratoř má také své bookový profil obou institucí. vlastní webové stránky, kam Jsou sem přidávány pozvánky redaktorka Jana Davidová na vysílání spolu s výzvou „Poumísťuje všechny realizova- slouchejte s námi Živou laboné rozhovory. Na webu patří ratoř a buďte chytřejší. Věda pořad k nejposlouchanějším vám ukáže celou řadu možpořadům Českého rozhlasu ností, jak se prosadit.“ FacePardubice. O tom svědčí i ná- bookový profil má bez mála vštěvnost webových stránek. 7 000 přátel a profil Českého Zdá se, že i takové téma jako rozhlasu Pardubice dalších je věda i výzkum, dokáže oslo- 1 500 uživatelů. A to už je povit cílovou skupinu Univerzity měrně široká cílová skupina, kterou pořad Živá laboratoř Pardubice. dokáže oslovit.

Živá laboratoř na stránkách Univerzity Pardubice Upoutávku na pořad Živá laboratoř najdete také na stránkách Univerzity Pardubice, kde jsou uvedeny základní informace o pořadu stejně jako odkaz na ČRo. Živá laboratoř jde s dobou a je na Facebooku

Živá laboratoř, to je pořad o vědě, která nám usnadní život. http://www.rozhlas.cz/pardubice/laborator

6


Kdo je redaktorka Jana Davidová? Každou neděli pootevírá dveře svých laboratoří jeden z vědců a díky redaktorce Janě Davidové do ní můžeme nahlédnout i my – laická veřejnost a zájemci o svět vědy a techniky. Redaktorka Jana Davidová hovoří s akademickými pracovníky a mladými výzkumníky o úspěších i zákulisí práce badatele a vědce. Zjišťuje, co práce vědce vůbec obnáší, v čem je krásná a zajímavá a v čem naopak náročná a zapeklitá. „Tahá“ z respondentů jejich tajemství, plány a přání na poli vědeckém. A to vše dokáže posluchači přinést v pravidelném 15minutovém pořadu. „Chtěla bych, aby z pořadů cítili radost, úctu, lásku, sluš-

nost, zapálení a slyšeli infor- Popularizaci vědy se věnovala mace, které je zajímají,“ uvádí hned po studiích ke své práci Jana Davidová. Přibližovala středoškolákům V Českém rozhlasu pracuje naše i světové literární, uměJana Davidová již dlouhá léta lecké a filozofické skvosty. Na a za tu dobu připravila celou Katedře českého jazyka a liteřadu pořadů – Zvyky a pranos- ratury PF Univerzity J. E. Purtiky, Zažil jsem to nebo Staleté kyně v Ústí nad Labem externě stromy – šperky přírody. Spo- vedla semináře Česká literatulupracovala také na pořadu ra 20. století. Publikovala v odJak dnes žijí. V současné době borných časopisech, pracovapřipravuje právě pořad Živá la- la jako odborná redaktorka boratoř. „V pořadech Českého v nakladatelství Horizont SAK rozhlasu mohu veškeré dobré v Praze. Pro ČT i ČRo vytvořiživotní příběhy i zkušenos- la několik námětů a scénářů. ti, zabalené do rozhlasových Podílela se na publikaci Mravkouzel, předat někomu, byť ní názory T.G. Masaryka nebo náhodnému posluchači. Co připravila cyklus přednášek s nimi udělá, je na něm,“ do- o komunikaci. dává Davidová.

7


www.rozhlas.cz www.uni-pardubice.cz

Poslouchejte s námi ŽIVou LABORATOŘ, pořad Českého rozhlasu Pardubice ze života vědců univerzity! Každou neděli po 17. hodině.