Page 1

THE

UNIVERSITY GUIDE powered by

UNIVER ITY PRES S

ΕΠΕΛΕΞΕ

AYTO

ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ l

τι να σπουδάσω l επαγγελματική αποκατάσταση l προγράμματα σπουδών


THE

UNIVERSITY GUIDE

(2)

2010

editorial

περιεχόμενα

Μετά από σχεδόν 3 χρόνια σταθερής και δυναμικής παρουσίας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την «UNIVERSITY PRESS», την Πρώτη και Μεγαλύτερη Φοιτητική Εφημερίδα, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια ξεχωριστή έκδοση που θα απευθύνεται στους υποψήφιους φοιτητές και σπουδαστές.

ΕΛΛΑΔΑ Σελ. 3 Σελ. 4-5 Σελ. 6 Σελ. 8 Σελ. 9 Σελ. 10 Σελ. 12 Σελ. 14 Σελ. 16-17 Σελ. 18 Σελ. 19 Σελ. 20

Μέσα σ’ αυτό το μικρό σχετικά διάστημα που κυκλοφορεί η «UNIVERSITY PRESS» στα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα θέματα για την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους νέους καθώς και διάφορα αφιερώματα στην εκπαίδευση και στη παιδεία. Ο Οδηγός Εκπαίδευσης «UNIVERSITY GUIDE» που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε με σκοπό να σας παρουσιάσει τις καλύτερες επιλογές που έχετε για bachelor προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στις σελίδες του θα βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα για την παιδεία στην Ελλάδα, για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, για τις πιστοποιήσεις και άλλα πολλά τα οποία πιστεύουμε πως θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σελ. 20

ΚΥΠΡΟΣ Σελ. 21-22 Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι σπουδές και η παιδεία είναι μείζονα ζητήματα που ενδιαφέρουν διαχρονικά την πολιτεία και τη κοινωνία μας και θα πρέπει πάντα να ασχολούμαστε μ’ αυτά πάντα με την πρέπουσα ευαισθησία και σοβαρότητα. Μια χώρα, ένας λαός, ένα έθνος για να έχει μέλλον πρέπει πάντα να επενδύει στην παιδεία και τη μόρφωση των νέων. Πάρτε μία πρώτη R IT Y γεύση της φοιτητι- UNIVE PRES κής ζωής που ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2010 ετοιμάζεστε να ζήσετε, «εισβάλλοντας» στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.universitypress.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε σε μορφή pdf όλα τα τεύχη μας. Α Θ Η Ν Α

-

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

www.universitypr

-

Π Α Τ Ρ Α

-

S

Χ Α Λ Κ Ι Δ Α

ess.gr

-

M Y T I Λ H N H

-

Σελ. 13 - 26

Λ Η Μ Ν Ο Σ

Το χρονικό μιας Παιδείας Τα συμπεράσματα από τις φετινές Βαθμολογίες Μετά το λύκειο, Τι; Ανάπτυξη προσόντων για δημιουργία Ταλέντων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ALPINE COLLEGE Τι ζητούν οι εργοδότες σήμερα Παρουσίαση του CITY UNITY COLLEGE s School Εφαλτήριο ανάπτυξης Στελεχών: Edinburg Busines Greece Παρουσίαση του DEREE-The American College of Τέστ Πιστοποίησης, κλείδι για την Εκπαίδευση Το μέλλον της εκπαίδευσης (Α’ Μέρος) Α ΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Το μέλλον της εκπαίδευσης (Β’ Μέρος)

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Σελ. 24 Σελ. 26 Σελ. 27

OΛΛΑΝΔΙΑ

03.2010

Αριθμός Φύλλου 16

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

Σπουδές στην Αγγλία Επένδυση στην Εκπαίδευση Σπουδές στην Αγγλία vs Σπουδές στην Ελλάδα

2

äéáíåìåôáé äùñåáí4

Η Πρώτη Μηνια ία Φοιτητική Εφημερίδ α

Σελ. 28

55.000 αντίτυπα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα της Ολλανδίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα Πα.Σο.Κ. και Σταθμά Ν.Δ.

Σελ. 3

ΔΙΕΘΝΗ

H εικόνα άλλαξε, όχι η οικονομική κατάστ αση

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σελ. 4

ΝΕΟΛΑΙΑ

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ “Ανοιχτές οι εκλογέ ς στην ΟΝΝΕΔ

Σελ. 5

ΠΑΤΡΑ

Μ.Κ.Ο. για τους φοιτητές

Σελ. 30

Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία

Σελ. 31

Πίνακας Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., & ι.Ι.Ε.Κ. για το 2010

Σελ. 8

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αυτά ήταν τα Nought ies

Σελ. 28-29

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η Έλενα Μεταξά μας εξομολογείται αποκλεισ τικά Σελ. 30

UNIVERCITY

èÝáôñï || óéíåìÜ âéâëßï || μείνε μέσα events || Ýîïäïò &

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

ΔΩ ΠΟ ΡΑ ΚΛΗΡ ΛΛΕΣ ΩΣΕΙΣ Σελ.

31 - 39

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò: ÄéåõèõíôÞò: Yπεύθυνος Διαφήμισης: Yπεύθυνος Marketing: Yπεύθυνος Direct Market:

Γιάννης Γεωργαντάς ads@universitypress.gr

DTP Services:

romanόs - ôçë.: 210-82.52.555

Υπέυθυνος Λέσβου:

Κωνσταντίνος Σπυριδάκος mytilini@universitypress.gr

Υπέυθυνος Πάτρας:

Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@universitypress.gr

TEYXOΣ 28 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 ¸äñá:

Êáñáãéþñãç Óåñâßáò 7 - Óýíôáãìá Ôçë. - Fax: 210 - 32.23.570, -571 e-mail: info@universitypress.gr url: www.universitypress.gr

Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò Âáóßëçò ÔóéäÞìáò Κώστας Σιμιτσόπουλος simitsopoulos@universitypress.gr Πέτρος Μακρής ads@universitypress.gr

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Κωνσταντίνα Ζυγούρη, Öáßç Èåéáêïý, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Ìáñßá ÊáôóéìðÝñç, Âáóßëçò ÊïìðïãéÜííçò, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, ¢ííá ÌÜíôéêá, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Êùíóôáíôßíïò Ìðιìðήò, Ζωή Μπιζοπούλου, Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, ÄÞìçôñá Ðáðïõôóüãëïõ, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης, Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου. Óêéôóïãñáößá:

ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μετά την ανάγνωση της εφημερίδας μας σκεφτείτε το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõíåíôåýîåéò, åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(3)

2010

Το χρονικό MIAσ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Κωνσταντίνου Σπυριδάκου

Στην Ελλάδα θα πρέπει να τεθεί σοβαρά το ζήτημα της μεταρρύθμισης στο εκπαιδευτικό σύστημα με βάση τη νοοτροπία, τους καιρούς και τις ανάγκες και όχι σύμφωνα με τα ειωθότα και τις προκαταλήψεις άλλων εποχών. Θυμάμαι στις δικές μου πανελλήνιες, τους γονείς να στέκουν στο πεζούλι του σχολείου και με αγωνία στα πρόσωπά τους, κρατώντας ένα βιβλίο για να προφυλάσσονται από τον ήλιο και ένα μπουκάλι νερό για να δροσίζονται, να περιμένουν να βγει το παιδί τους από μια ακόμη τρίωρη πάλη με τη μνήμη του. Αλήθεια μετά από χρόνια τι θα θυμάται το παιδί από όλα αυτά; Το πανεπιστήμιο καλείται να γίνει ο παιδαγωγός, να εντάξει το φοιτητή σε μια κοινωνία που, ναι μεν θα είναι βασισμένη στα ακαδημαϊκά πρότυπα, αλλά θα έχει ως βάση της το ελεύθερο πνεύμα και την ανάπτυξη της σκέψης που ως φοιτητές όλοι είχαμε!

Α

νατρέχοντας πίσω στο χρόνο και αναζητώντας τον ρουν των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ελλάδα, βρήκα νόημα σε αυτό που κάποτε με σοφία είχε πει ο Κομφούκιος για τη μάθηση: «Παλιά οι άνθρωποι μελετούσαν για να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Σήμερα μελετούν για να εντυπωσιάσουν τους άλλους». Τι και αν για πολλούς τα λόγια αυτά μπορεί να μην ισχύουν! Τι και αν φαίνεται τόσο άδικο σε όσους από εμάς αναζητούμε καθημερινά το καλύτερο για τον εαυτό μας! Ωστόσο, υπάρχει κάποια δόση αλήθειας σε αυτό το απόφθεγμα. Βλέπετε, οι εύηχοι τίτλοι και οι εξειδικευμένες ιδιότητες στην Ελλάδα πάντα προκαλούσαν το αίσθημα του θαυμασμού στον παππού και στη γιαγιά της ελληνικής επαρχίας, αλλά και στον σκληρά εργαζόμενο που το δικαίωμα στην εκπαίδευση του αφαιρέθηκε λόγω ανωτέρας οικονομικής βίας…

Από την Κατοχή

στην Δικτατορία

Το σχολικό έτος 1940-41 κράτησε μόνο 3 μήνες, ενώ το σχολικό έτος 1941-42 20 μέρες. Μέσα σε όλο αυτό τον κλυδωνισμό των δομών της ελληνικής κοινωνίας συστάθηκε από το ΕΑΜ το «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία».

Το εκπαιδευτικό σύστημα διαρθρώθηκε σε τέσσερις χρονικές περιόδους που λίγο πολύ τηρούνται μέχρι σήμερα με κάποιες αλλαγές. Οι πληγές που άφησε ο πόλεμος ήταν πολλές. Η παιδεία έγινε είδος πολυτελείας και οι γονείς καλούνταν να καταβάλουν ετήσια εισφορά για την εγγραφή των παιδιών τους στα σχολεία αλλά και ένα μεγάλο μποναμά για τις σπουδές τους. Μέσα σε όλη αυτή τη μεταπολεμική κρίση, το 1958 συστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή «Η Επιτροπή Παιδείας» που ουσιαστικά αποτέλεσε την πρώτη συστηματική προσπάθεια να καταγραφούν τα προβλήματα της παιδείας και να συστηματοποιηθούν κάποιες προτάσεις. Το 1964 η Ένωση Κέντρου κατοχύρωσε τη «δωρεάν παιδεία» που αποτέλεσε τον σημαντικότερο σταθμό στην πορεία των αστικών μεταρρυθμίσεων. Η περίοδος της Δικτατορίας ενσάρκωσε το σύνθημα του «εμπρός πίσω!». Τα βιβλία στάλθηκαν προς «πολτοποιήσιν» προς γνώσιν και συμμόρφωσιν των αντιφρονούντων γραφομένων.

Από το 1974

έως σήμερα

Με το Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκε η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και το δικαίωμα εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Ως γλώσσα διδασκαλίας επελέγη η δημοτική και εισήχθη στα γυμνάσια η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση και όχι από το

πρωτότυπο. Επίσης προβλεπόταν η συνεκπαίδευση και των δύο φύλων σε όλες τις βαθμίδες. Το 1979 παρουσιάστηκε το νέο εξεταστικό σύστημα με τη βεβαιότητα ότι «η εισαγωγή στα πανεπιστήμια με το νέο σύστημα δεν θα εξαρτώταν από τα φροντιστήρια». Όμως η διπλή εξεταστική δοκιμασία (Β’ και Γ’ Λυκείου), «καθιέρωσε» την ταχύτατη εξάπλωση των φροντιστηρίων. Από τότε μέχρι σήμερα, όταν μιλούμε για μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναφερόμαστε στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όταν μιλούμε για παιδεία εννοούμε «εξετάσεις» και όταν λέμε «σχολείο» εννοούμε «έναν τρόπο» όπως λένε οι ειδικοί «να σκοτώνουμε τα παιδιά μας και όχι να τα μορφώνουμε». Άλλοτε εξετάσεις στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου. Μετά μόνο στη Γ’ Λυκείου. Άλλοτε το σύστημα με τις 4 δέσμες και τα 4 μαθήματα. Μετά τα 14 αλησμόνητα μαθήματα και οι 3 κατευθύνσεις. Ύστερα τα μαθήματα μειώθηκαν και έγιναν 9. Τώρα είναι 6 και οι εξετάσεις ισχύουν μόνο για την Γ’ Λυκείου. Ένας κυκεώνας αλλαγών και κάπου στη μέση οι μαθητές. Αν κάτι ανθεί μέσα από τη συχνή εναλλαγή των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η παραπαιδεία. Η φράση «δωρεάν παιδεία» ηχεί στα αυτιά του σύγχρονου Έλληνα ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μια κατ’ επίφαση δωρεάν μάθηση, που όμως στοιχίζει πολύ ακριβά. Κάποτε η εισαγωγή στα πανεπιστήμια αποτελούσε μια διέξοδο από την κρίση και το τέλμα της ελληνικής επαρχίας.

Το «μάθε παιδί μου γράμματα» αποτελούσε το μέλλον και το δημόσιο αποτελούσε ένα όνειρο. Όμως και αυτό με τα χρόνια έγινε υπερτροφικό, έτσι αυτό το όνειρο αντί να το αναπτύξουν και να το αλλάξουν, οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες το αναπαρήγαγαν δημιουργώντας προσδοκίες που δεν μπορούσαν να καλύψουν. Σήμερα ο μαθητής είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος της ελληνικής κοινωνίας. Πηγαίνει 6 ώρες σχολείο, 6 ώρες φροντιστήριο και 6 ώρες διαβάζει. Μένουν λοιπόν 6 ώρες για να κοιμηθεί και να μετακινηθεί. Ούτε λόγος φυσικά για να έρθει κοντά με τους φίλους τους, να μιλήσει και να ερωτευθεί. Τα εικαστικά στο σχολείο έχουν χαθεί μέσα σε «πρωτεύουσες» επιστήμες και η «παπαγαλία» έχει αναχθεί σε ικανότητα ενόσω η κριτική σκέψη όλο και εκλείπει.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(4 )

2010

Τα συμπεράσματα από τις Αναλύοντας τα βαθμολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως θα υπάρξουν εκπλήξεις στις βάσεις εισαγωγής στα τμήματα ΑΕΙ- ΤΕΙ, τις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές των πέντε Επιστημονικών Πεδίων, μιας και η κατάργηση της βάσης του 10 δημιουργία νέα δεδομένα για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αύξηση του αριθμού των υποψηφίων Παρότι τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει σε μειωμένη κάθε χρόνο συμμετοχή, φέτος παρατηρούμε αύξηση σε σχέση με πέρσι, κατά περίπου 5.000 υποψηφίων. Αυτή η αύξηση (+6% σε σχέση με πέρυσι) κατανεμήθηκε σε όλες τις Κατευθύνσεις αναλογικά, περισσότερο όμως στη Θετική Κατεύθυνση που βρέθηκε με 11.280 υποψηφίους. Παράλληλα η Θεωρητική Κατεύθυνση είχε φέτος 37.840 υποψηφίους και η Τεχνολογική Κατεύθυνση 2 40.090 υποψηφίους

Στατιστική Ανάλυση των Βαθμολογιών Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας και τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του, προκύπτει ότι: Η κλιμάκωση της βαθμολογίας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2009. Μικρή μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 18-20 (15,51% έναντι 16,69% για το έτος 2009). Αντίστοιχα, παρατηρείται μικρή αύξηση στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (19% έναντι 18,33% για το έτος 2009). Τέλος, μικρή αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό των γραπτών που πήραν βαθμολογίες μεταξύ 0-5. (16,48% έναντι 15,7% το 2009). Στις εξετάσεις προσήλθε το 98,4% του συνόλου των υποψηφίων (90.593 από 92.081 υποψηφίους). Το 2009 είχε προσέλθει το 98,01% (85.354 από 87.091). Υπήρξαν 210.114 γραπτά (37,09%) που βαθμολογήθηκαν κάτω από 10. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2009 ήταν 192.367 γραπτά (35,97%).

Τι αλλάζει η κατάργηση της βάσης του 10 Η κατάργηση της βάσης του 10 αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και σε δεκάδες τμήματα ΤΕΙ. Με την επαναφορά αυτού του μέτρου από την τωρινή κυβέρνηση έχουμε τα εξής δύο άμεσα αποτελέσματα. 1ον Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπολογίζεται πως θα αυξηθεί κατά 14.000 άτομα και θα προσεγγίσει τις 94.000. 2ον Σε ορισμένα τμήματα ΤΕΙ η πτώση των βάσεων θα είναι μεγαλύτερη από 3.000 μόρια και έτσι η εισαγωγή σε αυτά θα εξασφαλίζεται με 4.500- 5.500 μόρια, με αποτέλεσμα να «σωθούν» αρκετά περιφερειακά Ιδρύματα, τα οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια «φυτοζωούσαν» και αντιμετώπιζαν την απειλή του λουκέτου λόγω των κενών θέσεων. Στην πραγματικότητα θα εγγραφούν πολλοί φοιτητές σε τμήματα που όμως δεν θα τους ενδιαφέρει το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων σπουδών, μόνο και μόνο για να πάρουν αναβολή από το στρατό ή να προμηθευτούν το φοιτητικό πάσο. Επί της ουσίας το μέτρο αυτό ουσιαστικά θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερους πτυχιούχους ανέργους.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(5)

2010

Φετινές Βαθμολογίες Σε γενικές γραμμές μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις θα εισαχθεί ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων της τελευταίας πενταετίας, θα καταγραφτεί αύξηση των υποψηφίων που επιλέγουν σχολές κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και πως οι βάσεις εισαγωγής στα περισσότερα τμήματα θα εμφανίσουν πτωτική πορεία.

ƣǎdžǃdžǀǕdžǕǟǒǂ ƴƵƱƵƳƧƯƱƵƩƴƧƲƫƵƶƸƫƣƴ ǍdžNjǐǒǖǗǂǀǐƤǒdžǕǂǎNJNjǝƲǕǖǘǀǐ ǂǑ·ǕLjǎƧnjnjƽDžǂ

Bachelor

•Business Administration •Business & Finance •Accounting ‡$FFRXQWDQF\ )LQDQFH‡0DQDJHPHQW ƵǐƮƱƯƱƬǐǒǖǗǂǀǂǓ

ƬǂǕƽǕǂǏLjǓ (“ΤΑ ΝΕΑ”, 26/09/2009)

Σε αλλαγή του νόμου για τις μετεγγραφές πρόκειται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες το υπουργείο Παιδείας, περιορίζοντας δραστικά τον συνωστισμό στις κεντρικές σχολές υψηλής ζήτησης μέσω ομα-

δοποίησης των τμημάτων και επιβολής πρόσθετου βαθμολογικού κριτηρίου για όσους έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Σήμερα, δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς ποσοστικό περιορισμό έχουν σήμερα τα μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. Με ποσοστικό περιορισμό (έως 10% του αριθμού εισακτέων στα περιφερειακά ιδρύματα και έως 5% σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη) επιτρέπονται μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν έναν τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε ίδρυμα που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος των 5.000 ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

ƮƤƣ06F ‡)LQDQFH‡0DUNHWLQJ‡0HGLD‡+50 DOCTORATE of Business Administration ƮǐǎǂDžNJNjǝǓƴǖǎDžǖǂǔǍǝǓƲnjdžǐǎdžNjǕLjǍƽǕǚǎ ƧǖdžnjNJǏǀǂǓƲǐNJǝǕLjǕǂǓƦNJdžǖNjǝnjǖǎǔLjǓƧǑNJǕǖǘǀǂǓ ƵǐǑNJǐdžǑNJǕǖǘLjǍƾǎǐƮƤƣǑǂDŽNjǐǔǍǀǚǓ (rankings.ft.com/businessschoolrankings/online-mba)

06F ƴǘǐnjƿƮLjǘǂǎNJNjǟǎ

6FKRRORIWKH%XLOW Environment

• Real Estate Investment & Finance • Civil Engineering & Construction Mgt ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ • Facilities Mgt • Quantity Surveying • Safety/ Risk & Reliability Engineering Academic English for Business Εξαμηνιαίο, άνετο για Στελέχη & Φοιτητές

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ë ë

Άνοδος στα Τμήματα Αστυφυλάκων, λόγω της μείωσης των θέσεων των εισακτέων! Άνοδος και μάχη των υποψηφίων για μια θέση στα Παιδαγωγικά.

ëë

Νέα Δεδομένα στις Μετεγγραφές

Μικρή πτώση στις Νομικές Σχολές. Μικρή υποχώρηση στα υψηλόβαθμα τμήματα των Πολυτεχνείων και ειδικότερα στα τμήματα των Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Να κρατηθούν σταθερά ψηλά oι Ιατρικές Σχολές.

ƣNJǕƿǔdžNJǓƵƺƳƣƧǑǝǍdžǎLjƜǎǂǒǏLj ƱNjǕǟǃǒNJǐǓ

cems

.gr www. 210 - 9200171


THE

UNIVERSITY GUIDE

(6)

2010

Μετά το Λύκειο, TI;

Γ

του Kωνσταντίνου Καρκανιά Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων

Μία από τις σοβαρές επιλογές είναι και τα Ευρωπαϊκά Κολλέγια

ια τους σημερινούς αποφοίτους λυκείου υπάρχουν οι εξής εκπαιδευτικοί δρόμοι: • Πανεπιστήμια • ΑΤEI • «Κολλέγια» - Κέντρα μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (με τις τρεις κατηγορίες τους – με ευρωπαϊκές συνεργασίες, με άλλες συνεργασίες ή χωρίς συνεργασίες • ΙΕΚ • Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών • Πανεπιστήμια στο Εξωτερικό Κάθε ένας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αναλόγως προς τα κριτήρια, τα οποία ο ίδιος ο υποψήφιος, η οικογένειά του, το κοινωνικό περιβάλλον του. Τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής κατά την γνώμη μου είναι: • Τι χρειάζεται η αγορά • Τι θέλει ο κάθε ένας • Τι μπορεί από εκπαιδευτικής πλευράς • Τι μπορεί από οικονομικής πλευράς (η οικογένειά του) Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να σκέπτεται με βάση τα ανωτέρω και όχι με βάση το σταυρόλεξο του Μηχανογραφικού Δελτίου. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι πώς να εξασφαλίσει κανείς εισαγωγή σε μία δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όποια να είναι και όπου να είναι. Ο στόχος πρέπει να είναι το πώς θα σπουδάσει κανείς κάτι που να οδηγεί σε επάγγελμα με ζήτηση, σε επάγγελμα που να το θέλει, σε Σχολή που να έχει την δυνατότητα να τελειώσει και με κόστος, το οποίο να μπορεί η οικογένειά του να αναλάβει. Το πρώτο από τα ανωτέρω κριτήρια μπορεί κανείς να το ερευνήσει εάν αποκωδικοποιήσει ποιο επάγγελμα κρύβεται πίσω από τις μακρές (σε αριθμό λέξεων) ή περίεργες ονομασίες διαφόρων τμημάτων των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και για κάθε επάγγελμα πρέπει να αναζητήσει ποιες είναι οι πιθανές ευκαιρίες εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και να ξεχάσει την παλιά βεβαιότητα ότι στο «Πανεπιστήμιο» ακόμη και εάν δεν αποκτήσει επάγγελμα «μορφώνεται» γιατί λίγα προγράμματα σπουδών δίδουν «μόρφωση» και γιατί μόνον ο πλούσιοι ή «αφοσιωμένοι» έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν. π.χ. φιλοσοφία χωρίς στόχο επαγγελματικό – βιοποριστικό. Για να απαντήσει κάποιος στο δεύτερο χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σκέψη γιατί πρώτα από όλα πρέπει να σκεφτεί με τι θα ήθελε να ασχοληθεί επί 8-10-12 ώρες την ημέρα τα 40 χρόνια μετά τις όποιες σπουδές του. Στην συνέχεια πρέπει να αποβάλει την σκέψη, ότι το ανώτερο επίπεδο σπουδών είναι και καλύτερο από πλευράς επαγγελματικής, δηλαδή ευκολίας ευρέσεως εργασίας και ύψους αποδοχών. Στην συνέχεια πρέπει να σκεφτεί τον πιθανό τόπο εργασίας, αν π.χ. θέλει να σπουδάσει Πυρηνική Φυσική δεν μπορεί μάλλον να εργαστεί στο Μεσολόγγι. Πρέπει επίσης οπωσδήποτε να λάβει υπ’ όψη ότι διαφορετικό πράγμα είναι η αγαπημένη απασχόληση π.χ. αερομοντελισμός και διαφορετικό ή επαγγελματική ενασχόληση π.χ. χειριστής ή

μηχανικός αεροσκαφών οποιουδήποτε επιπέδου. Το τρίτο κριτήριο είναι συγχρόνως εύκολο και δύσκολο να απαντηθεί. Ο απλός τρόπος είναι να ξαναδιαβάσει ο ενδιαφερόμενος τους βαθμούς του απολυτηρίου του κατά τα τρία τελευταία χρόνια και να σκεφτεί εάν αντιστοιχούν πραγματικά στην εκπαιδευτική του προσπάθεια – το 15 στα μαθηματικά το πήρε με δική του προσπάθεια, το άξιζε, γνώριζε μαθηματικά σε επίπεδο 15 σε σχέση με το 20; Το επόμενο βήμα για αυτούς που έχουν χαμηλούς βαθμούς είναι η σκέψη για το εάν μπορούν και με ποια προσπάθεια να βελτιώσουν την ικανότητά τους σε κάποια μαθήματα, τα οποία είναι ουσιαστικά για κάποια επαγγέλματα. Το τέταρτο κριτήριο πρέπει να απαντηθεί από τις οικογένειες, από τους γονείς, οι οποίοι γνωρίζουν το εάν έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν σπουδές εκτός τόπου κατοικίας, σπουδές με δίδακτρα ή σπουδές στο εξωτερικό. Πριν από μερικά χρονιά οι επιλογές ήταν πολύ λιγότερες και για αυτό η επιλογή πολύ ευκολότερη. Οι σπουδές στο εξωτερικό ήταν μία επιλογή για λίγους επειδή το κόστος ήταν πολύ υψηλό και η γνώση ξένων γλωσσών μάλλον προνόμιο για λίγους. Τα Κολλέγια πάλι, δεν υπήρχαν ή καλύπτονταν από ένα πέπλο τεράστιας αμφισβήτησης, που δεν επέτρεπε στους πολλούς να τα αντιμετωπίζουν σαν μία πιθανή επιλογή ισάξια με εκείνη των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ ή των σπουδών στο εξωτερικό. Τα τελευταία όμως δύο χρόνια και ιδιαίτερα φέτος, τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ γιατί με νομοθετικές πράξεις της σημερινής κυβέρνησης ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τα Ευρωπαϊκά Κολλέγια, την αναγνώρισή τους και την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων τους, εάν αυτά βεβαίως δίνονται από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Είναι γνωστό ότι τον Μαϊο είχαμε 3 σημαντικές εξελίξεις • Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3848/2010 την 19.05.2010, που αλλάζει τα πάντα στην εκπαίδευση. Με τον Νόμο αυτό (άρθρο 45) επέρχονται βασικές αλλαγές στον Ν. 3696/2008 που αφορούσε τα Κολλέγια. Η Υπουργός έχει δηλώσει ότι προέβη στις αλλαγές αυτές κατόπιν πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικές από τις αλλαγές είναι: o Προγράμματα σπουδών που βασίζονται σε σύμπραξη με ξένα Πανεπιστήμια δεν ελέγχονται. oΚαθηγητές – Έγιναν αλλαγές στις σχετικές απαιτήσεις. ώστε ουσιαστικά να μένει η ανάγκη για έγκριση από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια oΧωρίς να απαγορεύεται η χρήση του όρου Κολλέγιο, επιβάλλεται η συμπληρωματική αναγραφή του τίτλου ‘Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης’ •Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 την 25.05.10 για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36 του 2005 και αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων •Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 853/2010 απόφαση του ΣτΕ την 09.05.10, η οποία ακυρώνει απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών του Υπ. Παιδείας, με την οποία αυτό είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει σε Πτυχιούχο Βρετανικού Πανεπιστημίου το δικαίωμα να είναι στην Ελλάδα Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, επειδή μέρος των σπουδών του είχαν γίνει σε Κολλέγιο στην Ελλάδα. Με βάση τα ανωτέρω, τα Κολλέγια προβάλλουν πλέον σαν μία από τις τέσσερις ισότιμες εναλλακτικές λύσεις για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα επάγγελμα σπουδάζοντας σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ευρωπαϊκά Κολλέγια, Πανεπιστήμια εξωτερικού). Πρώτα από όλα πρέπει να επισημάνουμε, ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να σπουδάσουν για ευρωπαϊκό (κυρίως βρετανικό) Πανεπιστημιακό Πτυχίο, ακολουθώντας το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να φύγουν από την Ελλάδα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, ότι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το αντικείμενο και τον τόπο σπουδών αρκεί να αισθάνονται, ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Το τρίτο σημαντικό στοιχείοότι ακόμη και οι μέτριοι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να βελτιωθούν και να αποφοιτήσουν, γιατί τα τμήματα στα Κολλέγια είναι μικρά ( συνήθως έως 30 σπουδαστές), η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και ο κάθε σπουδαστής είναι αντικείμενο ατομικής προσοχής. Το τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό στοιχείο είναι, ότι το κόστος σπουδών είναι μικρότερο και από τις σπουδές στο εξωτερικό και από τις σπουδές σε Πανεπιστήμιο ή ΑΤΕΙ στην Ελλάδα εκτός τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Τα Κολλέγια λοιπόν (προσοχή εννοούμε τα Ευρωπαϊκά και μάλιστα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων) αποτελούν μία σοβαρή πια και προσιτή επιλογή για όσους σκεφτούν με βάση τα τέσσερα κριτήρια, τα οποία ανέφερα στην αρχή του άρθρου. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα ανωτέρω μπορεί κανείς να δει εάν επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων (www.hca.gr).


Με τα προπαρασκευαστικά προγράμματα του Foundation College σπουδάζεις αυτό που θέλεις στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας και αποκτάς υψηλή προοπτική για το μέλλον.

Foundation programmes από το 1988 για όλες τις ειδικότητές.

Αθήνα: Μητροπόλεως 43, Σύνταγμα - 210 5243600 Κηφισιά: Δροσίνη & Κυριακού 16 - 210 8081050


THE

UNIVERSITY GUIDE

(8 )

2010

Ανάπτυξη προσόντων για δημιουργία ταλέντων Ζούμε σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τα αποτελέσματα μιας κρίσης, για την οποία πλέον όλοι γνωρίζουμε και από την οποία επηρεαζόμαστε. Συγκεκριμένα στα θέματα εργασίας, ακούμε για ανεργία, απολύσεις, ανασφάλεια. Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, διαπιστώνει «έλλειψη ταλέντων» στην αγορά εργασίας.

του Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Κ. Κανελλόπουλου Στρατηγικού Συμβούλου της iCon International Training

Σ

την Ελλάδα το 29% των εργοδοτών της μελέτης αυτής δηλώνει αδυναμία στην εύρεση του εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, την ιδία στιγμή που υπάρχουν τόσοι άνεργοι. Είναι ένα φαινόμενο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αντιφατικό και δυσνόητο. Ας εξετάσουμε όμως πως και που δημιουργούνται και δρουν άτομα με δεξιότητες και ταλέντα. Ταλέντα σε ατομικά αθλήματα, ομαδικές αθλοπαιδιές, σε επιστήμες και στην οικονομία αναπτύσσονται σταδιακά μέσα σε κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες. Γιατί αναπτύσσονται όμως πολλοί έλληνες στο εξωτερικό ως ταλέντα στον τομέα τους και όχι τόσο στην Ελλάδα; Κάποιοι καταφέρνουν και μέσα σε δύσκολες συνθήκες και στην Ελλάδα να αναπτυχθούν. Που επιλέγουν όμως τελικά να εργαστούν και να ζήσουν; Πολλοί ελκύονται από χώρες με πιο πρόσφορο έδαφος για επιτυχία. Αν κάποιος γνωρίζει τα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, δεν θα δυσκολευτεί να εξηγήσει την κατάσταση. Από τα σχολεία μέχρι και τα πανεπιστήμια, στην χώρα μας παρατηρείται η προώθηση κυρίως των θεωρητικών γνώσεων πολύ συχνά με επιβράβευση της στείρας αναπαραγωγής, και η απόκτηση πτυχίων λίγο ως πολύ βασίζεται σε αποστήθιση, σημειώσεις, θέματα “SOS” που γενικά αντικατοπτρίζουν την αδυναμία δημιουργίας πραγματικής γνώσης του συστήματος παιδείας. Ακόμη, το γεγονός ότι συνήθως τα Πανεπιστήμια λόγω συνθηκών αποβαίνουν κυρίως εξεταστικά κέντρα παρά εκτελούν το λειτούργημά τους ως εκπαιδευτικά ιδρύματα δημιουργούν σε πολλά άτομα στρεβλή ανάπτυξη. Με όλα αυτά το εκπαιδευτικό μας σύστημα προσφέρει ελάχιστη σύνδεση με τις απαιτήσεις της πραγματικής εργασιακής και επιχειρησιακής ζωής. Αντίθετα στις πιο προηγμένες, δημιουργικές και σταθερές χώρες (οικονομικά και κοινωνικά) ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων, αλλά και των απαραίτητων δεξιοτήτων, άρα όχι η απλή απόκτηση ενός «κούφιου» τίτλου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν και στη δημιουργία της ικανότητας για αποτελεσματική εργασία. Επιδιώκεται η κατανόηση εννοιών και η χρήση «εργαλείων», ώστε με το πέρας των σπουδών ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα στην εργασία. Πολύ απλά ο σκοπός είναι ο κάθε ένας όχι μόνο να μπορεί να χρησιμοποιεί την γνώση δημιουργικά και έξυπνα για να λύνει τα εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και να μάθει πως να μαθαίνει συνε-

χώς και να αυτό-αναπτύσεται μέσω της αναζήτησης και προσαρμογής. Η Εργασιακή ζωή τελικά δεν βασίζεται μονό σε επιστημονικές γνώσεις, αλλά και στην τέχνη για κατάλληλη χρησιμοποίησή τους ως εργαλείων αντιμετώπισης πραγματικών περιστατικών. Αυτή η συνδυαστική σκέψη είναι που συνήθως δεν αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται κυρίως στην αναπαραγωγή γνώσεων ή ακόμη και λύσεων και όχι στη δημιουργία ατόμων ικανών συνεχώς να προσαρμόζουν τις γνώσεις τους για εύρεση καινοτόμων λύσεων αναλόγως των συνθηκών. Σε ότι αφόρα το άτομο και τις επιλογές του, πρέπει να επισημανθεί ότι προφανώς η απόκτηση των προαναφερθεισών δεξιοτήτων, δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της απλής απόκτησης ενός οποιουδήποτε τίτλου σπουδών. Το πρακτικό αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται στη σωστή επιλογή ενός προγράμματος σπουδών που θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα για σημαντική ανάπτυξη του ατόμου και η βαρύτητά του θα αποδεικνύει την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων μέσω ενός τίτλου κορυφαίου και αναγνωρισμένου. Είναι συνεπώς σημαντικό η εκπαίδευση που θα επιλεγεί, να προσφέρει και τις απαραίτητες γνωστικές δεξιότητες, αλλά και την αναγνώριση του τίτλου από την αγορά εργασίας ως ιδιαίτερα αξιόλογου αποδεικτικού των δεξιοτήτων αυτών. Στα πλαίσια αυτά, είτε πρόκειται για την αρχική επιλογή σπουδών ή για περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων, η επιλογή ενός

προγράμματος που προσφέρεται από αναγνωρισμένο και κορυφαίας κατάταξης πανεπιστήμιο π.χ. της Αγγλίας – μίας χώρας γενέτειρας της παγκόσμιας γλώσσας, με παράδοση στην ποιοτική εκπαίδευση – αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εγγύηση για την απόκτηση και των σχετικών πρακτικών δεξιοτήτων. Τέτοια είναι π.χ. τα εκπαιδευτικά προγράμματα του κορυφαίου κρατικού βρετανικού Πανεπιστημίου του Λέστερ (Leicester – University of the Year 2009, Times Award), του μόνου από τα κορυφαία 10% στην Ελλάδα (www.guardian.co.uk – University Guide 2011 και ΤΑ ΝΕΑ, 26/9/2009) και αξιολογείται από δύο διεθνείς έρευνες μεταξύ των κορυφαίων 5% Πανεπιστημίων παγκοσμίως. Τα προγράμματα αυτά, καθώς τελούν υπό τον πλήρη ακαδημαϊκό έλεγχο του Πανεπιστημίου του Λέστερ, παρέχουν ακριβώς το ίδιο υψηλό επίπεδο μόρφωσης και τα ίδια δικαιώματα (επαγγελματικά και ακαδημαϊκά) με αυτά που παρέχονται σε όσους επιλέγουν να φοιτήσουν στην Αγγλία. Ένα τέτοιο πτυχίο αποτελεί όντως ένα έγκυρο και αναγνωρισμένο αποδεικτικό χρησιμότητας και αξίας για ανθρώπους που επιθυμούν να κατέχουν ένα δυνατό προσόν. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται στην Ελλάδα από το 1997 μέσω της iCon με τη μορφή της κατ’ ευθείαν φοίτησης στο Πανεπιστήμιο με ευέλικτη εμπλουτισμένη μέθοδο μάθησης (www.icon.gr). Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα 210-9248534, 2310-264570 ή στείλτε e-mail στο icon@icon.gr


To Alpine College αποτελεί τη μοναδική Ελβετική Σχολή Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Διοίκησης στην Ελλάδα η οποία συνδυάζει την Ελβετική φιλοσοφία της επαγγελματικής εκπαίδευσης με το Βρετανικό ακαδημαϊκό πλαίσιο. Το Alpine έχει την άνευ όρων έγκριση από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας για την ανανέωση της αναγνώρισης των Βρετανικών του προγραμμάτων για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό εξασφαλίζει στους σπουδαστές ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης που αποκτούν στο Alpine είναι εφάμιλλη των σπουδών που θα έκαναν σε ένα φημισμένο Βρετανικό πανεπιστήμιο. Επιπλέον, συνεχώς επιτηρείται από τους Ελβετούς ακαδημαϊκούς συνεργάτες οι οποίοι παρευρίσκονται στα ετήσια συμβούλια και συνεργάζονται πολύ στενά με τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Alpine.

• Diploma in Hotel Operations

• Diploma in Spa Management

Ένα από τα προγράμματα του κολλεγίου είναι οι Ξενοδοχειακές Λειτουργίες .Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ξεκινήσουν την καριέρα τους στις Ξενοδοχειακές Λειτουργίες. Μέσα από τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και τα δύο εξάμηνα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, το πρόγραμμα επιτρέπει στους σπουδαστές να εισέλθουν στον κόσμο της φιλοξενίας προετοιμάζοντάς τους για λειτουργικές θέσεις και στη συνέχεια θέσεις προϊσταμένων κατά το πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών αντίστοιχα. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν προς την απόκτηση τίτλου Bachelor από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το Bachelor σε συνολικά 4 έτη.

To πρωτοποριακό διετές πρόγραμμα για την απόκτηση Διπλώματος Spa Management δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες των επαγγελματιών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, επιθυμώντας να τονώσει και να αναβαθμίσει τις ικανότητές τους. Απευθύνεται επίσης, σε νέους απόφοιτους λυκείου που επιθυμούν να εισέλθουν στο συναρπαστικό κόσμο των Σπα και Κέντρων Ευεξίας.

• Bachelor in International Food and Beverage Management Η ειδικότητα Διεθνής Διοίκηση Τροφίμων και Ποτών είναι ένα ακόμα πρόγραμμα του Alpine το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη της αγοράς για άρτια εκπαιδευμένους Διευθυντές Τροφίμων και Ποτών (F&B Managers). Προετοιμάζει τους σπουδαστές για ένα μεγάλο αριθμό διοικητικών ρόλων όπως, Διευθυντές Τροφίμων και Ποτών (Food and Beverage Managers/Directors), Restaurant Managers (Διευθυντές Εστιατορίων), και Σεφ (Executive Head Chefs). Το πτυχίο στην Διεθνή Διοίκηση Τροφίμων και Ποτών είναι κατάλληλο για σπουδαστές οι οποίοι έχουν ακολουθήσει ξενοδοχειακές/τουριστικές ή σχετικές σπουδές και αναζητούν να αποκτήσουν ειδικευμένη γνώση στην διοίκηση επιχειρήσεων εστίασης ή να αποκτήσουν διοικητικές ικανότητες πριν ξεκινήσουν την καριέρα τους. Είναι επίσης κατάλληλο για επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε διοικητικές θέσεις ή για αυτούς που θα ήθελαν να εξελίξουν την καριέρα τους. Το πτυχίο στην Διεθνή Διοίκηση Τροφίμων και Ποτών του Alpine College, είναι επικυρωμένο από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μπορεί να αποκτηθεί ταχύρρυθμα μέσα σε έξι μήνες, στο εντατικό θερινό τμήμα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου ή σε διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους ή σπουδάζοντας με μερική παρακολούθηση σε διάστημα τριών χρόνων.

• Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Μαγειρικής Τέχνης από το Alpine College Το Alpine College πρόσφατα εγκαινίασε την έναρξη ενός νέου, προσιτού προγράμματος σπουδών, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στη μαγειρική τέχνη αφού ολοκληρώσουν ένα έτος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και μιας αμειβόμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 20 εβδομάδων. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για σπουδαστές ή εκπαιδευόμενους που θέλουν να εργαστούν σε κουζίνες παραγωγής, αλλά και για επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στην αγορά και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους σπουδαστές με δεξιότητες οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να εισέλθουν στο κόσμο της μαγειρικής τέχνης και να αναλάβουν οποιαδήποτε θέση σε όλα τα τμήματα παραγωγής σε επισιτιστικές επιχειρήσεις. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να συνεχίσουν για την απόκτηση Ελβετικού Διπλώματος Μαγειρικής Τέχνης μπορούν να μεταφέρουν ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες (credits) από το πρόγραμμα πιστοποιητικού.

• Διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αναγνωρίζοντας ότι η εξ αποστάσεως μάθηση αλλά και η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου αποτελούν βασικά εργαλεία στην σημερινή επαγγελματική ανάπτυξη, το Alpine εισήγαγε τον Αύγουστο του 2008 ένα πρόγραμμα Spa Management μέσω διαδικτύου, για σπουδαστές οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν καθημερινά μαθήματα σε τάξη. Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα προέρχονται από διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και οι Ελλάδα, ΗΠΑ, Ρωσία, Πορτογαλία και Ιταλία.

Συγκεντρωτικά τα προγράμματα σπουδών του Alpine College είναι τα ακόλουθα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master στη Διεθνή Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ηγεσία (12-24 μήνες) Bachelor στη Διεθνή Διοίκηση Τροφίμων και Ποτών (3 έτη) Bachelor στη Διεθνή Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διοίκηση (3 έτη) Bachelor στη Διεθνή Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (3 έτη) Ανώτερο Ελβετικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στις Εκδηλώσεις και τα Συνέδρια (2 ½ έτη) Ελβετικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (2 έτη) Ελβετικό Δίπλωμα στη Μαγειρική Τέχνη (2 έτη) Ελβετικό Δίπλωμα στην Οργάνωση & Διοίκηση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων (2 έτη) Ελβετικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Spa (2 έτη) Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα (HND) στην Οργάνωση και Διοίκηση Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (2 έτη) Επαγγελματικό Δίπλωμα στις Ξενοδοχειακές Λειτουργίες (2 έτη)

Επαγγελματικό Πιστοποιητικό στη Μαγειρική Τέχνη (1 έτος) Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό (1 έτος) • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εξ Αποστάσεως από το εκπαιδευτικό ινστιτούτο του American Hotel & Lodging Association (διάφορες ειδικότητες) • Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση σε συνδυασμό με Πρακτική Άσκηση ή Μεταπτυχιακό τίτλο • Alpine Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων (3 ή 6 μήνες) • Alpine Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Τμημάτων Υποδοχής & Οροφοκομίας (3 ή 6 μήνες) • Alpine Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Εκδηλώσεων και Σεμιναρίων (3 ή 6 μήνες) • Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (6 μήνες)

ΝΕΑ On-line Προγράμματα του Alpine College σε συνεργασία με την GEA Ελβετίας • Διοίκηση Spa • Δίπλωμα στη Διοίκηση Spa (θα διατίθεται online από το 2010-2011) • Μεταπτυχιακό (Mater of Arts) International Hospitality and Tourism Leadership (θα διατίθεται online από τον Ιανουάριο 2011)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο σταδιοδρομίας του Alpine College, 210 8983022, admissions@alpine.edu.gr, www.alpine.edu.gr.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(10 )

2010

ti zhtoyn oi εργοδοτεσ σημερα Έως και κάποια χρόνια πριν ένα πτυχίο και μετέπειτα ένα μεταπτυχιακό, ειδικά αν προερχόταν από κάποιο από τα «καλά» πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ήταν το κλειδί για την άμεση είσοδο ενός υποψηφίου στην αγορά εργασίας. Σήμερα που τα πτυχία βρίσκονται σε υπερπροσφορά και τα μεταπτυχιακά δεν φέρουν πια την αίγλη του μοναδικού, τι είναι αυτό που πραγματικά ζητούν οι Έλληνες εργοδότες;

της Δρ. Βενετίας Κουσία Διευθύνουσα Σύμβουλος Manpower

Ο

ι εργοδότες σήμερα τα θέλουν ΟΛΑ. Αφενός θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ τα τυπικά προσόντα, δηλαδή το πτυχίο, το μεταπτυχιακό ή τις πρόσθετες ειδικεύσεις, αναλόγως με τη θέση και τον κλάδο που κάθε φορά εξετάζουμε . Γι΄αυτό το λόγο οι σπουδές, και μάλιστα σε ένα αντικείμενο το οποίο συμφωνεί με την φυσική κλίση του σπουδαστή, είναι σήμερα απαραίτητες, όπως απαραίτητη είναι και η γενικότερη παιδεία. Αφετέρου, οι εργοδότες αναζητούν υποψηφίους που να έχουν όρεξη και πάθος να προσφέρουν στην επιχείρηση, να ασπαστούν τις αξίες και το όραμά της, να δεσμευτούν απέναντί της και να μείνουν σε αυτή σε βάθος χρόνου, να είναι ευπροσάρμοστοι και να μπορούν να εξελιχθούν εντός του περιβάλλοντος της εργασίας αλλά και να εξελίξουν το αντικείμενο της δουλειάς τους. Για να το κάνουμε όμως ακόμη πιο σύνθετο, στην εξίσωση του περιζήτητου εργαζόμενου προστίθεται και μια μακριά –συνήθως- λίστα με δεξιότητες, τα λεγόμενα “soft skills”, τα οποία αποκτώνται μέσω της βιωματικής μάθησης, δηλαδή μέσα από την τριβή και την εμπειρία, όπως αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, δυνατότητα συνεργασίας σε ομάδα, δημιουργικότητα, σωστή επικοινωνία κ.λπ. Πώς λοιπόν μπορεί να ανταποκριθεί ένας νέος υποψήφιος σε όλα αυτά τα ζητούμενα; Ας ξεκινήσουμε από τη σωστή επιλογή του αντικειμένου εργασίας, σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και ταλέντα και όχι σύμφωνα με τα όνειρα των γονιών ή λίστες με τα «επαγγέλματα του μέλλοντος», οι οποίες λίγα χρόνια μετά δεν

θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για να γίνουμε το καλύτερο που μπορούμε σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, για να ξεδιπλώσουμε τα ταλέντα και τις ικανότητές μας και να αναπτυχθούμε επιβάλλεται να ακολουθήσουμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε. Φυσικά το να βρει κανείς τι του αρέσει να κάνει δεν είναι για όλους εύκολο. Συχνά απαιτεί πειραματισμό και δοκιμές. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσωρινή απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τον νέο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε διαφορετικά καθήκοντα, περιβάλλοντα και εταιρικές κουλτούρες, καθώς επίσης και να ανάπτυξει σε ένα πρώτο επίπεδο επιθυμητές δεξιότητες, όπως ομαδικό πνεύμα, συνεργασία και υπευθυνότητα. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η εργασιακή εμπειρία που αποκτάται ακόμα και σε θέσεις μικρής διάρκειας, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δίπλα στα τυπικά προσόντα ενός υποψηφίου. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα βοηθήσει τον υποψήφιο να ανταποκριθεί στα αυξημένα ζητούμενα των εργοδοτών είναι η ευελιξία. Αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα στο εργασιακό περιβάλλον συνυπάρχουν 3 διαφορετικές γενεές εργαζομένων (οι Βaby Boomers, η Generation X και η Generation Y, ενώ προσεχώς θα εισέλθει και η Generation Z), καταλαβαίνει πως οι αγκυλώσεις σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης δεν έχουν θέση. Οι εκπρόσωποι κάθε γενιάς έχουν τα δικά τους πιστεύω και αντιλήψεις σχετικά με την εργασία και τη θέση της στη ζωή τους, διαφορετικές εμπειρίες και ερεθίσματα. Αν οι μεν δεν προσπαθήσουν να

μπουν στα παπούτσια των δε, η συνύπαρξη δεν πρόκειται να είναι ομαλή και τα προβλήματα αυτής της αδυναμίας κατανόησης είναι ήδη ορατά. Οι εργοδότες, συνήθως Baby Boomers ή Generation X, παραπονιούνται ότι οι εκπρόσωποι της Generation Y δεν δεσμεύονται απέναντι στην εταιρεία. Οι εκπρόσωποι της Generation Y, από την πλευρά τους, παραπονιούνται ότι οι εργοδότες προσπαθούν να τους βάλουν σε καλούπια. Όλοι όμως βρίσκονται στο ίδιο καράβι και όχι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τι χρειάζεται λοιπόν; Αν συμφωνήσουμε όλοι ότι στόχος είναι η ομαλή συνύπαρξη και ο καλύτερος δυνατός συγκερασμός ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων από όλες τις γενιές, θα είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε, να εμπιστευτούμε και να κάνουμε τα βήματα που είναι απαραίτητα για να συναντηθούμε στα μέρη που μας ενώνουν και μας κάνουν πιο δυνατούς. Για να συνοψίσουμε, στη νέα εργασιακή πραγματικότητα με τις αυξημένες απαιτήσεις και τις διαρκείς αλλαγές, το να είμαι ο ευέλικτος εαυτός μου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσόντα που μπορώ να έχω, ανεξάρτητα από το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθώ. Κι αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διατηρώ και αναπτύσσω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου και παράλληλα είμαι ανοιχτός στην αλλαγή και εξελίσσομαι μέσα στο εργασιακό περιβάλλον που επιλέγω, σε συνδυασμό πάντα με τη συνέπεια, τον ενθουσιασμό και την καλή μου διάθεση -χαρακτηριστικά που διαχρονικά κερδίζουν τις εντυπώσεις των εργοδοτών.


THE

UNIVERSITY GUIDE

( 12 )

2010

To City Unity College (πρώην City University of Seattle in Athens) ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1999 ως παράρτημα (teaching location) του City University of Seattle (USA) στην Αθήνα, προσφέρoντας ένα ευρύ φάσμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σήμερα έχει διευρύνει τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες μένοντας πιστό στην αποστολή του: την παροχή ακαδημαϊκών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στο σπουδαστή και προσανατολίζονται στο αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάθε απόφοιτος να αποτελεί ικανό και εξειδικευμένο στέλεχος στην επαγγελματική κοινότητα που ανήκει. Απόρροια αυτής της αποστολής αποτελεί η συνεργασία με την επιχειρηματική μονάδα εκπαίδευσης τoυ Ομίλου Epsilon Net, την Epsilon Business Training. Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και καταξιωμένους επαγγελματίες με άριστη γνώση του αντικειμένου που διδάσκουν. Η επιλογή του Ακαδημαϊκού προσωπικού υπόκειται σε ιδιαιτέρως αυστηρές διαδικασίες και οι αξιολογήσεις γίνονται βάσει προδιαγραφών που ισχύουν στην ποιοτική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τρόπος φοίτησης (full time, part time ή distance learning) επιλέγεται από το φοιτητή ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αφού το Κολλέγιο είναι μέλος ενός Διεθνούς Δικτύου ανταλλαγής φοιτητών από πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Μεξικό, της Ευρώπης και της Ασίας. To City Unity College συνεργάζεται με τα εξής Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού: • City University of Seattle • Liverpool John Moores University • University of Nish • Staffordshire University.

Προσφέρονται τα παρακάτω προγράμματα σπουδών

Γιατί να επιλέξετε το City Unity College 1. Ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών που πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005. 2. Προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, απόλυτα προσαρμοσμένα στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 3. Mobility φοιτητών. Δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών σε οποιοδήποτε παράρτημα του City University of Seattle σε Ευρώπη, Η.Π.Α., Ασία, Καναδά, ανεξαρτήτως του έτους που σπουδάζουν στο City Unity στην Αθήνα και με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους. 4. Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με ολιγομελή τμήματα. 5. Ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης που δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάζουν και να εργάζονται ταυτοχρόνως. Δυνατότητα επιλογής full time ή part time παρακολούθησης, προσαρμοσμένης στο πρόγραμμα και τις ανάγκες του φοιτητή. 6. Distance Learning. Το City Unity College διαθέτει ένα από τα καλύτερα προγράμματα φοίτησης εξ αποστάσεως, που δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. 7. Δυνατότητα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μαθημάτων (credits) από άλλα πανεπιστήμια.

Οι τομείς εκπαίδευσης που καλύπτονται είναι οι Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι Νέες Τεχνολογίες, η Ψυχολογία, η Εκπαίδευση, οι Αθλητικές Επιστήμες, τα Ναυτιλιακά, ο Τουρισμός, οι Γραφικές Τέχνες και η Διακόσμηση Εσωτερικών χώρων. Επίσης, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα παράλληλα με τις σπουδές τους να συμμετέχουν στα προγράμματα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών και του Τμήματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, ενισχύοντας έτσι τη συνολική τους εκπαίδευση και χτίζοντας ένα ισχυρό βιογραφικό. Όλοι οι φοιτητές εγγράφονται στα μητρώα των μητρικών πανεπιστημίων και λαμβάνουν τα πτυχία τους από εκεί. Οι φοιτητές του City Unity College που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του City University of Seattle ( USA) έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να παρακολουθήσουν μέρος αυτών σε οποιοδήποτε παράρτημα του πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως του έτους που σπουδάζουν στο City Unity και με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους. Η ποιοτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με τον ευέλικτο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών έχουν σαν αποτέλεσμα κάθε πτυχίο ή πιστοποιητικό του City Unity College να αποτελεί εγγύηση γνώσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο.

8. Καθηγητές με ηγετική παρουσία στα διδασκόμενα αντικείμενα. 9. Νέες Κτιριακές εγκαταστάσεις με τεχνολογικά πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, σύγχρονες αίθουσες με οπτικοακοακουστικά μέσα και πλούσια ενημερωμένη βιβλιοθήκη. 10. Ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες στο κέντρο της Αθήνας. 11. Ανταγωνιστικά δίδακτρα και ευέλικτα προγράμματα αποπληρωμής 12. Απονομή υποτροφιών με κριτήριο τις επιδόσεις των φοιτητών. 13. Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης CityU Career Center. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας μέσα από τις 20.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Ομίλου Epsilon Net.

CITY UNIVERSITY OF SEATTLE Α. Προπτυχιακά προγράμματα -Bachelor of Science in Business Administration με ειδίκευση σε: • General Management • International Management • Information Systems • Marketing • Project Management • Human Resources Management -Bachelor of Science in Information Systems με ειδίκευση σε: • Systems Development and Management • Networking/ Telecommunications • Programming • Information Security • Web 2.0/ Web Track -Bachelor of Science in Accounting -Bachelor of Science in Communications -Bachelor of Arts in Management -Bachelor of Arts in Applied Psychology Β. Μεταπτυχιακά Προγράμματα - Master of Business Administration (MBA) με ειδίκευση σε: • Finance • Global Management • Technology Management • Marketing • Project Management • Human Resources Management • Change Leadership • Accounting • Sustainable Business -Master of Science in Computer Systems με ειδίκευση σε: • Technology Management • Web Development -Master of Arts in Counseling Psychology LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY - Master of Science in Maritime Operations - Master of Arts in Special Education Needs DEPARTMENT OF SPORTS SCIENCES - Bachelor in Sports Sciences - Master in Sports Sciences DEPARTMENT OF HOTEL MANAGEMENT BTEC Higher National Certificate (HNC) in Hospitality Management BTEC Higher National Diploma (HND) in Hospitality Management DEPARTMENT OF ART AND DESIGN Higher National Diploma (HND) in Interior Design Higher National Diploma (HND) in Graphic Design


THE

UNIVERSITY GUIDE

(14)

2010

Εφαλτήριο Ανάπτυξης Στελεχών Edinburgh Business School Σήμερα πλέον οι ηγέτες δεν είναι «χαρισματικοί» εκ γενετής. Συνήθως, οι σύγχρονοι ηγέτες δημιουργούνται με αρκετή δουλειά και δια βίου εκπαίδευση. Αυτή την ανάγκη έρχεται να ικανοποιήσει στην Ελλάδα το Edinburgh Business School, του Πανεπιστημίου Heriot Watt του Εδιμβούργου, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και μη να αναπτύξουν τα προσόντα τους και να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς, κατακτώντας αναγνωρισμένη εκπαίδευση και τίτλους σπουδών ως εξ’ αποστάσεως σπουδαστές του. Ακόμα και οι εξ’ αποστάσεως φοιτητές έχουν όλα τα πλεονεκτήματα, όπως φοιτητική ταυτότητα του Πανεπιστημίου, πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κατευθείαν από το Πανεπιστήμιο και δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων στο Εδιμβούργο όποτε επιθυμούν.

Το προφίλ του CeMS

Ένα βήμα μπροστά

Το Centre of European Management Studies (CeMS) είναι εκπαιδευτικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στελεχών. Βασικός στόχος του είναι: "Μετάδοση προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για αύξηση της διαχρονικής αξίας και της ικανότητας για επιτυχή σταδιοδρομία". Η σημασία του οργανισμού διακρίνεται στην ευελιξία των προγραμμάτων που προσφέρει. Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν όποτε οι ίδιοι επιθυμούν, εφόσον υπάρχουν συνεχείς ενάρξεις στη διάρκεια του έτους. Μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται σε όποια περιοχή της Ελλάδας, ή του κόσμου, επιθυμούν και να προσαρμόζουν την μελέτη και την απόκτηση του τίτλου που τους ενδιαφέρει στο δικό τους χρόνο και ρυθμό. Τα προγράμματα του Heriot Watt University του Εδιμβούργου είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις συνθήκες των διαφόρων εργαζόμενων στελεχών που επιθυμούν να αναπτύξουν τις πρακτικές ικανότητές τους που θα επιτρέψουν στην καριέρα τους να αποκτήσει πλεονεκτήματα μέσα σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Είναι σημαντικό άλλωστε, σε περιόδους κρίσεων και συνεχούς αλλαγής του διεθνούς επιχειρηματικού τοπίου, τα στελέχη να διαθέτουν ικανότητες, μεταξύ άλλων και για τη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων, τη διαχείριση αλλαγών, την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, το project management, τη διαχείριση πωλήσεων και άλλες πρακτικές δεξιότητες. Όλα αυτά τα προσόντα δεν αποτελούν ταλέντο κανενός και αποκτώνται μόνο μέσα από σοβαρή εκπαίδευση σε σοβαρούς οργανισμούς. Παρόλο που πρόκειται για κάποια από τα πιο αναγνωρισμένα προγράμματα, διεθνώς, για την εκπαίδευση στελεχών, εντούτοις οι τιμές τους είναι πολύ ανταγωνιστικές σε σχέση με την αξία που δίνουν.

Πέρα από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα των σπουδών στο Edinburgh Business School και γενικότερα στο Heriot Watt University, υπάρχουν επιπλέον λόγοι που καθιστούν τα πτυχία σπουδαιότερα απ’ ότι αυτά των νεότερων πανεπιστημίων και βέβαια των νεοϊδρυόμενων ιδιωτικών σχολών που θέλουν να ενταχθούν τώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι πιο σημαντικοί είναι οι εξής:

έχουν προσδώσει εξέχουσα θέση στην παγκόσμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πρόκειται δηλαδή για ένα πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, επιστημονική πείρα και παγκόσμια ακτινοβολία. Σύμφωνα με την κατάταξη Fortune 500, το 40% των μεγαλύτερων οργανισμών παγκοσμίως, έχουν εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό τους αποφοίτους του εν λόγω MBA.

Αποκλειστικότητα στο ΜΒΑ Το CeMS είναι σε θέση να προσφέρει, σε αποκλειστικότητα, φημισμένα προγράμματα του Heriot Watt University για την ανάπτυξη ικανών στελεχών. Αυτά είναι: MBA, MSc in Marketing, MSc in Financial Management, MSc in Human Resource Management και MSc in Strategic Focus.

Οι διεθνείς διακρίσεις Το Heriot Watt University του Εδιμβούργου, είναι ένα κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1821 (και είναι το πρώτο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στον κόσμο αφού οφείλεται στον πατέρα της Βιομηχανικής Επανάστασης, τον γνωστό Watt). Είναι επίσης διεθνούς φήμης για την καινοτομική εκπαίδευση και τις πρωτοπόρες πρακτικές του, χαρακτηριστικά τα οποία του

Για του λόγου το αληθές, και το 2009, το Edinburgh Business School (η μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Heriot Watt University), κατετάγη από την έγκυρη Financial Times στην πρώτη θέση, δηλαδή εκείνη του πλέον δημοφιλούς ευρωπαϊκού προγράμματος MBA παγκοσμίως. Εξάλλου, τα υψηλά στάνταρντ του πανεπιστημίου διασφαλίζονται από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency). Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο είναι από τα καθιερωμένα και εγκεκριμένα (Chartered) πανεπιστήμια στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και εγκεκριμένο από το Αμερικάνικο Υπουργείο Παιδείας (US Department of Education). Επίσης βρίσκεται και στη λίστα των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

• Το κάθε πρόγραμμα καθώς και το περιεχόμενο των μαθημάτων, αποφασίζονται και δημιουργούνται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους έμπειρους καθηγητές του Heriot Watt University. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εξετάσεις. • Παρόλο που πρόκειται για ευέλικτα προγράμματα και για εξ’ αποστάσεως σπουδαστές, η λειτουργία τους διέπεται από τους κανόνες των βρετανικών πανεπιστημίων. • Δεν χρειάζεται δευτερογενής αναγνώριση του τίτλου από κάποιο πανεπιστήμιο εφόσον κάθε πρόγραμμα είναι δημιούργημα του ίδιου και παγκοσμίως γνωστού Heriot Watt University, που έχει πρωτογενή αναγνώριση ως κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο. • Η ποιότητα των προγραμμάτων ελέγχεται από το Quality Assurance Agency (QAA) που ελέγχει και αξιολογεί μόνο πανεπιστήμια κι όχι κατώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. • Δίνει ευκαιρίες σε άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν συγκεκριμένα αντικείμενα, να ξεκινήσουν από τα θέματα του ενδιαφέροντός τους και σταδιακά να κατακτήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα και να συμπληρωθεί ο κύκλος που καταλήγει στο Master. • Παρότι καταλήγει σε αυθεντικό βρετανικό τίτλο, η ευελιξία του προγράμματος δίνει την ευκαιρία σε άτομα με μειωμένο επίπεδο γνώσης της αγγλικής να το βελτιώσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών. • Οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο κεντρικό πανεπιστήμιο εφόσον όλα τα προγράμματα είναι αυτούσια του Heriot Watt University του Εδιμβούργου. • Ακόμα και η τελετή απονομής πτυχίου επισήμως γίνεται στο βρετανικό πανεπιστήμιο, όπου μπορούν να παραστούν οι απόφοιτοι για την καθιερωμένη βρετανική τελετή αποφοίτησης. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα 210 9248356, 210 9200171 ή στο website www.cems.gr


Το SBE College πάνω από 24 χρόνια είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που κατατάσσεται στους πρώτους σε προγράμματα σπουδών Bachelor & Master Degrees. Κεντρικός στόχος του είναι: Να προσαρμόζει την επιστημονική γνώση και τις εμπειρίες στις απαιτήσεις του σημερινού αναπτυσσόμενου κόσμου, ώστε να δημιουργεί στελέχη με ικανότητες προσαρμογής στη εξέλιξη και ανάπτυξη στο χώρο των επιχειρήσεων. Το SBE γνωρίζοντας τις προοπτικές των παραπάνω κλάδων και το ρόλο τους στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία, προτείνει στους νέους να επιλέξουν Επιχειρησιακές σπουδές όπως Ναυτιλιακά, Τουριστικά, Μεταφορές, Τραπεζικά Οικονομικά, Διοίκηση, Ναυτιλιακά Νομικά και Ασφάλειες. Αποστολή του είναι: Το SBE με μια εξαιρετική ομάδα ειδικών καθηγητών διδάσκει 60 διαφορετικά αντικείμενα (θεματικές ενότητες) για το επίπεδο Bachelor και οδηγεί τους συμμετέχοντες σπουδαστές σε πρωτοποριακές εξειδικεύσεις του Ναυτιλιακού Τομέα όπως: 1. Μάνατζμεντ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Management of Shipping Companies) 2. Μάρκετινγκ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Marketing of Shipping Companies) 3. Διαχείριση της λειτουργίας των πλοίων (Ship Operations Management) 4. Ναυλώσεις πλοίων (Ship broking & Chartering practice) 5. Οικονομικά & Λογιστική πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Shipping Accounting & Maritime Economics) 6. Χρηματοδότηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Shipping Finance) 7. Οικολογία, Περιβάλλον και Ναυτιλία (Green Shipping) 8. Ποιότητα στη Ναυτιλία (Quality Shipping) 9. Τεχνολογία και σχεδιασμός πλοίων (Maritime Technology & ship design 10. Λιμάνια και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Port Logistics & Diatribution Management) 11. Διεθνές Εμπόριο και μεταφορές (International Trade & Intermondal Transport) 12. Ναυτιλιακή Νομοθεσία και Ασφάλιση Πλοίων (Shipping Law & Marine Insurance) 13. Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα στη Ναυτιλία (Entrepreneurship & Strategy in Shipping Industry) 14. Μάνατζμεντ κρίσεων και Ηγεσία στη Ναυτιλία (Contemporary Crisis Management & Leadership)

Συνεργασίες Το SBE συνεργάζεται με τα καλύτερα: • Βρετανικά & Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια • Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα • Συμβουλευτικούς Οργανισμούς • Επαγγελματικές Ενώσεις

ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 47 Μοσχάτο, Πειραιάς Τηλ.: 210 9480694, -5 Fax: 210 9422618 e-mail: sbe@otenet.gr

www.sbe.gr


THE

UNIVERSITY GUIDE

(16)

2010

DEREE - The American College of Greece 135 Χρόνια Υψηλής Ποιότητας στην Εκπαίδευση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ To DEREE–The American College of Greece είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί στα πρότυπα του αμερικανικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1875 στη Σμύρνη και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα το 1923 μετά από πρόσκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το DEREE απένειμε τα πρώτα διπλώματα Bachelor το 1969.

Το Γραφείο Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας παρέχει στους σπουδαστές και τους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Οργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και προγράμματα παρουσιάσεων και συνεντεύξεων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας όπως το Career Forum, ενώ ταυτόχρονα παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση στην έρευνα για μεταπτυχιακά προγράμματα και υποτροφίες. Με τις δράσεις του, το Γραφείο Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας μετατρέπει μια ποιοτική εκπαίδευση σε επιτυχημένη σταδιοδρομία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το DEREE προσφέρει τίτλους Master of Science, Master of Art, Master of Business Administration (MBA) και Graduate Certificates, καθώς και τίτλους Bachelor of Arts (BA), και Bachelor of Science (BS) στις ακόλουθες ειδικότητες:

Το DEREE είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από την New England Association of Schools and Colleges (NEASC), τον σημαντικότερο και αρχαιότερο οργανισμό πιστοποίησης των ΗΠΑ. H NEASC πιστοποιεί όλα τα κολλέγια και πανεπιστήμια της Νέας Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένων των Yale, Tufts, ΜΙΤ, Boston College, Boston University, Harvard κ.ά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Το DEREE λειτουργεί σε ιδιόκτητο campus 260 στρεμμάτων στην Αγία Παρασκευή και έχει και δεύτερο campus στο κέντρο των Αθηνών. Το διδακτικό του προσωπικό αποτελείται από πάνω από 200 καθηγητές με τίτλους από μερικά από τα επιφανέστερα πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ διαθέτει σύγχρονες βιβλιοθήκες και τις αρτιότερες αθλητικές εγκαταστάσεις από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Με τρία θέατρα που φιλοξενούν δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και μία από τις σημαντικότερες συλλογές τέχνης στην Ελλάδα, το DEREE καλλιεργεί τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των φοιτητών και παρουσιάζει πλούσια προγράμματα ανοιχτά στην ευρύτερη κοινωνία.

STUDENT SUCCESS CENTER Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Student Success Center) υποστηρίζει ενεργά τους σπουδαστές του DEREE, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικές με ακαδημαϊκά και σπουδαστικά θέματα, καθοδήγηση, βαθμολογικά στοιχεία, εγγραφές και πληρωμές διδάκτρων, με τρόπο άμεσο και κατανοητό, στον ίδιο χώρο, αποφεύγοντας χρονοβόρες μετακινήσεις. Το Γραφείο προσφέρει έγκυρες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και με τη χρήση της τεχνολογίας. Στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι σπουδαστές να εστιάζουν απερίσπαστοι στις σπουδές τους με σκοπό μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Κάθε σπουδαστής του DEREE έχει τον δικό του ακαδημαϊκό σύμβουλο. Ο σύμβουλος τον καθοδηγεί στις σπουδές του, ώστε ο σπουδαστής να ωφελείται τα μέγιστα από την εκπαιδευτική εμπειρία του Κολλεγίου. Η σωστή ακαδημαϊκή καθοδήγηση είναι ζωτικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας και απαραίτητο στοιχείο του διδακτικού έργου που επιτελείται στο DEREE.

BACHELOR OF ARTS

t t t t t t t t t t t t

Art History Communication Economics English History Liberal Studies Music Philosophy Psychology Sociology Theater Arts Visual Arts

BACHELOR OF SCIENCE

t t t t t t t t t

Accounting and Finance Business Studies Computer Information Systems Environmental Studies International Business and European Affairs International Tourism and Hospitality Management Information Technology Management Marketing

MASTER’S DEGREES

t t t t t t t t t t

Master of Business Administration (MBA) Master of Business Administration (MBA) / Technology Management Concentration Master of Arts in Communication Master of Science in Finance Master of Science in Marketing Master of Science in Leadership Master of Science in Applied Psychology Master of Science in Real Estate (in cooperation with DePaul University of Chicago) Joint MBA / MA in Communication degree option Joint MBA / MS in Finance degree option

GRADUATE CERTIFICATES

t t t t t

Graduate Certificate in Applied Behavioral Analysis Graduate Certificate in Finance Graduate Certificate in Management Graduate Certificate in Marketing Graduate Certificate in Public Relations

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο: Office of Admissions Τηλ: 210 600 9800/9 εσωτ. 1318 & 1254 - Εmail: admissions@acg.edu - Website: www.acg.edu


THE

UNIVERSITY GUIDE

(17)

2010

DEREE: Νέο πρόγραμμα B.S. in International Tourism and Hospitality Management Το νέο πρόγραμμα B.S. in International Tourism and Hospitality Management στο DEREE – The American College of Greece στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τα αυριανά διοικητικά στελέχη στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, που είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περίπου 800.000 έλληνες εργαζόμενους. Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του DEREE η οποία έχει μακρά παράδοση στην ποιοτική εκπαίδευση στελεχών, και προσφέρει στους σπουδαστές του μια βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου και την ικανότητα να σκεφτούν στρατηγικά για το μέλλον του τομέα και των επιχειρήσεών τους. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές με βαθιά γνώση του αντικειμένου, ενώ η διδασκαλία εμπλουτίζεται από επισκεπτόμενους καθηγητές από κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς. Οι σπουδαστές του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν να δώσουν έμφαση σε μία από δύο κατευθύνσεις: Hospitality Management ή Tourism Entrepreneurship. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία με πρακτική εξάσκηση (internships) σε σημαντικές εταιρείες του κλάδου. Ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο Υπηρεσιών Σταδιοδρομίας του DEREE φροντίζει για την ομαλή μετάβαση των σπουδαστές στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Office of Admissions Τηλ: 210 600 9800/9 εσωτ. 1318 & 1254 Εmail: admissions@acg.edu Website: www.acg.edu


THE

UNIVERSITY GUIDE

(18 )

2010

teστ πιστοποιησησ Κλειδί για την εκπαίδευση Τι είναι το GMAT Είναι τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει δύο θέματα εκθέσεων και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού λόγου, μαθηματικών και λογικών προβλη-

Για να μπορέσετε να αντιληφθείτε καλύτερα τις ανάγκες που δημιουργούνται από την είσoδό σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θεωρήσαμε απαραίτητο να σας παρουσιάσουμε πληροφορίες σχετικά με τα πιο σημαντικά τεστ πιστοποίησης αυτή την εποχή, τα οποία είναι απαραίτητα για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Όλα τα μεταπτυχιακά του εξωτερικού αλλά και τα περισσότερα στη χώρα μας θέτουν ως βασικό κριτήριο για να καταθέσουμε τα χαρτιά μας, να έχουμε επιτύχει πάνω από ένα συγκεκριμένο σκορ σε κάποιο τεστ πιστοποίησης. Ειλικρινά δεν θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε σε κάποιον πιο αρμόδιο από τον κ. Μάνωλη Κουτσοδόντη για να μας παρουσιάσει τη δομή των τεσσάρων πιο σημαντικών τεστ πιστοποίησης, των GMAT, TOEFL, GRE, IELTS.

μάτων. Η Δομή του Τεστ Analytical Writing Time 60 min Format Two 30-minute essays Topics tested Analysis of an Issue, Analysis of an Argument Quantitative Time 75 min Format 37 multiple choice questions Question types Problem Solving, Data Sufficiency Verbal Time 75 min Format 41 multiple choice questions Question types Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction

Τι είναι το TOEFL Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλων επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Η Δομή του Τεστ Reading Time 60-100 min Description 3-5 academic passages, approximately 700 words, 12-14 questions for each passage Listening Time 60-90 min

Description 4-6 lectures, each 3-5 minutes long, 6 questions each, 2-3 conversations, each 3 minutes long, 5 questions each Speaking Time 15-20 min Description 2 independent tasks - express an opinion on a familiar topic, 4 integrated tasks - speak based on what is read and heard Writing Time 50 min Description 1 independent task - support an opinion on a topic, 1 integrated task - write based on what is read and heard

Τι είναι το IELTS Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις σε θέματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Είναι τεστ που εξετάζει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις σε θέματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

Speaking Time 11-14 min Description face-to-face interview with an examiner

Η Δομή του Τεστ Reading Time 60 min Description 3 academic passages, approximately 700 words long each. 13-14 questions for each passage

Writing Time 60 min Description 1 independent task - support an opinion on a topic, 1 integrated task - write a report based on some information given

Listening Time 30 min Description 4 sections, 10 questions in each section

Τι είναι το GRE Είναι τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης (MSc, MA, PhD). Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού λόγου και ποσοτικών προβλημάτων. Η Δομή του Τεστ Analytical Writing Time 75 min Format one 45-minute essay, one 30-minute essay Topics tested Analysis of an Issue, Analysis of an Argument Quantitative Time 45 min Format 28 multiple choice questions Question types Problem Solving, Quantitative comparisons Verbal Time 30 min Format 30 multiple choice questions Question types Reading Comprehension, Antonyms, Analogies, Sentence Completion

Το κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με την προετοιμασία των τεστ GMAT, TOEFL, GRE και IELTS από το 1981. Για περισσότερες πληροφορίες www.koutsodontis.gr Μανόλης Κουτσοδόντης Διευθυντής Σπουδών ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Κέντρο Προετοιμασίας Μεταπτυχιακών Σπουδών Κηφισίας 75, Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα Τηλ: 2106996015, 2106997243


THE

UNIVERSITY GUIDE

(19)

2010

το μελλον τησ εκπαιδευσησ

(Μέρος Α’)

Τα Ιδρύματα με το υψηλότερο επίπεδο σπουδών και εγκαταστάσεων θα επικρατήσουν ως πρώτη επιλογή των υποψηφίων

του Πάνου Πολυχρονιάδη Γενικού Διευθυντή, Network, www.network.gr

Οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τα Δημόσια και Ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όσο και για τους σπουδαστές. Οι επιλογές με τις οποίες οι υποψήφιοι είναι αντιμέτωποι είτε για τις σπουδές του πρώτου πτυχίου είτε ενός Μεταπτυχιακού, έχουν αυξηθεί από κάθε άποψη, καθώς η ίδρυση νέων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε συνδυασμό με τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν στα ιδιωτικά Κολλέγια έχει πολλαπλασιάσει τις πιθανές επιλογές για κάθε υποψήφιο. Σε μία προσπάθεια να κατανοήσουμε ποιο θα είναι το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό που διαφαίνεται είναι ότι τα Ιδρύματα με το υψηλότερο επίπεδο σπουδών

και εγκαταστάσεων θα επικρατήσουν ως πρώτη επιλογή των υποψηφίων. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεάσει και τα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά Ιδρύματα. Ουσιαστικά δηλαδή θα επέλθει μία «φυσική επιλογή» υπέρ των Ιδρυμάτων που θα δύνανται να παρέχουν μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε κάθε επίπεδο της σπουδαστικής διαδικασίας τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, επίπεδο έρευνας και κύρος των διδασκόντων όσο και δυνατότητα σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Αν σε αυτό προστεθεί και η αναμενόμενη αξιολόγηση των Ιδρυμάτων τότε σε βάθος 10 ετών θα πρέπει να περιμένουμε σημαντική μείωση στον αριθμό των Ιδρυμάτων που θα καταφέρουν να εκπληρώνουν αυτά τα πρότυπα - πιθανότατα αυτό θα έχει ως επίπτωση και τη μείωση στον αριθμό των παρεχομένων ειδικοτήτων.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(20)

2010

ΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

του Γ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ Διευθυντή SBE

Πολλοί γονείς και νέοι έχουν την αγωνιά, ποια επιστήμη και τέχνη να σπουδάσουν. Αυτό που διαπιστώνουν σχεδόν όλοι, είναι ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να σπουδάσει κανείς σε έναν επιστημονικό και τεχνικό τομέα που να μπορέσει να οδηγηθεί τελικά σε μια αξιοπρεπή θέση εργασίας με την σωστή ανταμοιβή. Γι’αυτό θα παραθέσουμε παρακάτω δυο απόψεις που συγκλίνουν σ’αυτό το θέμα. Στην Βρετανία διενεργήθηκε κατόπιν εντολής, του βρετανικού υπουργείου επιχειρήσεων, καινοτομίας και δεξιοτήτων, ερευνά, σχετικά με το ποια θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Στόχος της ερευνάς ήταν μια ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται τις τεχνολογίες του μέλλοντος να περιγράψουν πως η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος θα επηρεάσει τα σημερινά επαγγέλματα. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να προταθούν εντυπωσιακά νέα επαγγέλματα, και ένα εξ αυτών ήταν ήδη σημαντικό και στην παρούσα κατάσταση, πρόκειται για Στελέχη Ναυτιλιακής Επιχείρησης. Πρόκειται για το επάγγελμα του παρόντος και του μέλλοντος, εφόσον μέσω της Ναυτιλιακής Επιχείρησης και των Πλοίων της, διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος μεταφορών στο διεθνές εμπόριο (άνω του 90% των αγαθών, πρώτων υλών

και ενεργείας υγρής η αέριας μορφής) και ιδίως είναι το φιλικότερο μέσον μεταφοράς προς το περιβάλλον. Άρα οι Έλληνες θα έχουμε ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις παρούσες και μελλοντικές γενεές. Ακολουθεί μια Συνέντευξη στην Εφημ. Πρώτο Θέμα 21/02/2010 Δεν είναι και το πλέον σύνηθες να βρίσκεται στη χώρα μας ο επικεφαλής της «KORN FERRY» για όλη την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή... Οπου «Korn Ferry», η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία συμβούλων σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, με 89 ιδιόκτητα γραφεία παγκοσμίως. Και, φυσικά, είναι ακόμη πιο ασυνήθιστο -για την ακρίβεια, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει- να μιλάει ο κ. Μπερνάρ Τσεν Ρουφίνεν σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης... Με τον Ελβετό μάνατζερ, ο οποίος έχει θητεύσει σε κορυφαίες θέσεις πολυεθνικών όπως η «Kraft Jacobs Suchard Group» και η DHL, σε οργανισμούς όπως «The Rockefeller Foundation», αλλά και σε επιχειρήσεις με «πράσινο» χαρακτήρα, όπως οι «Monarca Coffee» και «Precious Woods» που μετρούν τις επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη, το «business story» τα κατάφερε και μίλησε σε μία περίοδο κατά την

οποία το ανάθεμα πάει σύννεφο για τα μεγαλοστελέχη των επιχειρηματικών ομίλων - αυτά που συνηθίσαμε να αποκαλούμε golden boys και που θεωρούμε ότι έσπρωξαν την παγκόσμια οικονομία στη χειρότερη ύφεση από το 1929 και μετά. Ομως ο κ. Ρουφίνεν βάζει αρκετά πράγματα στη θέση τους. Υποστηρίζει ότι πάντα οι ιδιαίτεροι άνθρωποι θα έχουν ιδιαίτερες απολαβές. Εκτιμά ότι η ζήτηση στελεχών παραμένει μεγάλη, αλλά ενδεχομένως τώρα αρκετά στελέχη να μη θέλουν να αναλάβουν ευθύνες, θεωρεί ότι σαν τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα δεν συναντώνται εύκολα διεθνώς. Μέμφεται ωστόσο τον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου τομέα, ο οποίος θα πρέπει απλώς να είναι το καταφύγιο εκείνων που δεν μπορούν να ακολουθήσουν, ενώ το πηγαίνει ακόμη πιο μακριά. «Ο εργατικός νόμος επιβραβεύει αυτόν που λιμνάζει», δηλώνει, σε μία άποψη που προφανώς είναι συζητήσιμη... Από τον συντάκτη του Άρθρου του τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: Σε ποιούς εργασιακούς τομείς εκτιμάτε ότι σε μια οικονομία με τα ελληνικά χαρακτηριστικά υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά και σημαντικά ζητήματα προς αντιμετώπιση και διόρθωση;

Οι τομείς με τη λιγότερη κυβερνητική ή δημόσια παρέμβαση, όπως η ναυτιλία, κάνουν θαύματα. Επίσης οι τομείς του μέλλοντος, όπως η τεχνολογία, η καθαρή ενέργεια κ.λπ. Οι τομείς που προσφέρουν υπηρεσίες lifestyle, όπως ο ποιοτικός και μόνον τουρισμός, οι εναλλακτικές υπηρεσίες προς εταιρείες και καταναλωτές. Τέλος, οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας ή ποιότητας ζωής στους ηλικιωμένους ή ευπαθείς ομάδες. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η κάμψη των συνεκτικών δεσμών της ελληνικής οικογένειας θα δώσουν εκ των πραγμάτων ευκαιρίες εργασίας. Γενικά, η επιμονή στα κλασικά επαγγέλματα φέρνει την ανεργία... «Οταν δεν έχουμε φαντασία, δεν έχουμε δουλειά», ας είναι το σύνθημα μας. Το SBE έχει την απαιτούμενη υποδομή και ως ηγέτης εκπαιδευτικός οργανισμός στον Ναυτιλιακό Τομέα τα 24 τελευταία χρόνια με την εκπαιδευτική αριστεία που τον διακρίνει έχει οργανώσει και αναδείξει μια εξαιρετική ευκαιρία ορθού προσανατολισμού των νέων μας. Το SBE με μια εξαιρετική ομάδα ειδικών καθηγητών διδάσκει 60 διαφορετικά αντικείμενα (θεματολογικές ενότητες) για το επίπεδο Bachelor και οδηγεί τους συμμετέχοντες σπουδαστές σε πρωτοποριακές εξειδικεύσεις του Ναυτιλιακού Τομέα.

το μελλον τησ εκπαιδευσησ

(Μέρος B’)

Τα Ιδρύματα με το υψηλότερο επίπεδο σπουδών και εγκαταστάσεων θα επικρατήσουν ως πρώτη επιλογή των υποψηφίων

του Πάνου Πολυχρονιάδη Γενικού Διευθυντή, Network, www.network.gr

Μεσοπρόθεσμα το μέλλον της εκπαίδευσης διαφαίνεται ότι βρίσκεται στην ποιότητα της παροχής της Παιδείας. Αυτή θα αποτελέσει την αρένα του ανταγωνισμού μεταξύ Δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ Ιδρυμάτων που θα ανήκουν στον ίδιο ευρύτερο χώρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να αναμένεται να προκύψουν τα καλύτερα Ιδρύματα που κατάφεραν να κατακτήσουν την εμπιστοσύνη των υποψηφίων σπουδαστών αλλά και των οικογενειών τους. Στον μεσοπρόθεσμο αυτό ορίζοντα είναι πιθανό πολλά από τα περιφερειακά ΤΕΙ να δεχτούν σκληρό ανταγωνισμό σε επίπεδο αριθμού σπουδαστών από τα νέοιδρυθέντα Κολλέγια. Μακροπρόθεσμα και με βάση όλα τα παραπάνω η επιλογή των σπουδών στο εξωτερικό θα παραμείνει μία από τις κορυφαίες, καθώς η συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών που έχουν τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εύρεσης εργα-

σίας στις χώρες αυτές θα δίνουν πάντοτε την εγγύηση της πληρέστερης ίσως Πανεπιστημιακής εμπειρίας που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής και ταυτόχρονα την ευκαιρία για διεθνή καριέρα στις ανεπτυγμένες αυτές Οικονομίες. Ουσιαστικά σε βάθος 10 ετών και πέρα, η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας θα κρίνει και την επιβίωση πολλών από τα υπάρχοντα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα επειδή η αναγνωρισιμότητα τους από την αγορά εργασίας θα καταλήξει να είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας στις εξελίξεις. Με δεδομένο ότι η αναγνωρισιμότητα τους είναι ευθέως ανάλογη της ποιότητας εκπαίδευσης που θα παρέχουν αλλά και άμεσα εξαρτώμενη από τις προοπτικές καριέρας για τους αποφοίτους τους, όσο πιο ανταγωνιστικές θα είναι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας τόσο λιγότερα θα είναι τα Πανεπιστήμια που θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων σπουδαστών σε κάθε επίπεδο της Εκπαίδευσης.


THE

UNIVERSITY GUIDE

( 21)

2010

ΚΥΠΡΟΣ Η Δομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης H Κύπρος αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για όποιον ψάχνει ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση και τη φοιτητική του ζωή. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και ειδικότερα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατά τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μία σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Πανεπιστήμιο Κύπρου Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: admin@ucy.ac.cy Website: www.ucy.ac.cy

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Α.Π.Κυ. Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: info@ouc.ac.cy Website:www.ouc.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Λεμεσός: Σαριπόλου 16, πίσω από το Δημαρχείο Λεμεσού, 3603 Λεμεσός Τηλ: 25 002710/11, Φαξ. 25 002760 E-mail: studies@cut.ac.cy Λευκωσία: Σχολή Επιστημών Υγείας/Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Νέο Γενικό Νοσοκομείο) Επίπεδο -1 , Τηλ: 22 001810/11 E-mail: studies@cut.ac.cy

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου (E.U.C.) European Univercity Cyprus Ο σκοπός, αποστολή, και στόχοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (E.U.C.) είναι να προωθήσει την μάθηση και την γνώση μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα των προτερημάτων μιας πανεπιστημιακής μόρφωσης και να παρέχει και σχετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Το E.U.C. δεσμεύεται σταθερά στην ανώτερη μόρφωση και στην αρίστευση στην διδασκαλία, στην έρευνα και ιδιαίτερα στο κοινωνικό σύνολο. E-mail: admit@cycollege.ac.cy Ιστοσελίδα: www.euc.ac.cy

Frederic University To Πανεπιστήμιο Frederick είναι ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick ιδρύθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2007. Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Αποστολή και Φιλοσοφία Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και η γενικότερη

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αντικατοπτρίζονται στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών στην Κύπρο, ο οποίος από το ακαδημαϊκό έτος 1996 – 1997 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007 έχει διπλασιαστεί, αύξηση στην οποία έχει συνεισφέρει και η αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών φοιτητών που επιλέγουν να φοιτήσουν στη μεγαλόνησο.

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Εκπαιδευτικοί Στόχοι Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει υψηλής ποιότητας, οικονομικά συμφέρουσα εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προσόντων τα οποία διασφαλίζουν στους αποφοίτους επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κύριος στόχος του Πανεπιστημίου Frederick είναι ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής γνώσης με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. E-mail: admissions@fit.ac.cy Website: www.frederick.ac.cy

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Nicosia University Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ίσων ευκαιριών, που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της δυτικής εκπαίδευσης, ποιότητα και διεθνή φιλοσοφία. Με διεθνές φοιτητικό σώμα, μια μεγάλη ποικιλία ακαδημαϊκών προγραμμάτων, διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα και δέσμευση στην πολυπολιτισμικότητα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον σε μια μοντέρνα, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα. Αποστολή και Στόχοι Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ως αποστολή να ηγείται των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο. Για την επιτυχία της αποστολής του, το Πανεπιστήμιο: α) Δίνει στους φοιτητές του τα εφόδια να γίνουν μορφωμένα άτομα, να κατακτήσουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους καθώς και να καθορίσουν τους ρόλους τους στη ραγδαία εναλλασσόμενη ευρωπαϊκή κοινωνία που ακολουθεί τους ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης. β) Προσφέρει μια πλούσια ποικιλία από ακαδημαϊκά προγράμματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. γ) Διαθέτει δυναμικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, προσφέροντας ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα που συντείνει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, ανακάλυψης και μάθησης. δ) Διατηρεί μια διεθνή φιλοσοφία, με ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση και αλληλοκατανόηση μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες. ε) Προωθεί την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης, προς το συμφέρον της Κύπρου και του κόσμου γενικότερα. ζ) Είναι συνεχώς στην υπηρεσία της κοινωνίας, μέσα από τη διάδοση και εφαρμογή της γνώσης, καθώς και μέσα από πρωτοποριακές συνεργασίες με επιχειρήσεις και ιδρύματα κοινής ωφελείας. E-mail: admission-nic@unic.ac.cy Website: www.unic.ac.cy

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο προσφέρεται επίσης από αριθμό Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καμία από τις οποίες δεν έχει καθεστώς πανεπιστημίου. Το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ) προσφέρει προγράμματα τεχνολογικού προ-

σανατολισμού τα οποία έχουν διάρκεια 3 χρόνια και οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης που παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών δευτέρου κύκλου. Τα υπόλοιπα Δημόσια Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών η διάρκεια των οποίων εκτείνεται από 1 μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη. Τα προγράμματα αυτά δεν παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών δευτέρου κύκλου. Απαραίτητο προσόν για εισαγωγή στα δημόσια ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης είναι το Απολυτήριο ή ισότιμο προσόν. Οι υποψήφιοι φοιτητές εισάγονται στα διάφορα προγράμματα σπουδών βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν εξασφαλίσει και της σειράς κατάταξής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις..

ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στο παρόν στάδιο λειτουργούν στη Κύπρο 25 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) κάποιες εκ των οποίων διατηρούν και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Κύπρου εκτός από τη Λευκωσία. Οι ΙΣΤΕ δεν έχουν καθεστώς πανεπιστημίου αλλά προσφέρουν τόσο ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Alexander College (Λάρνακα) To Alexander College είναι αφοσιωμένο στο να προάγει και να ενισχύσει την προσωπική επιτυχία και ανάπτυξη των σπουδαστών του έτσι ώστε αυτοί να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους, υπεύθυνους και ενημερωμένους πολίτες του κόσμου.Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε στους σπουδαστές μας δια βίου μάθηση ενισχύοντας τόσο την προσωπική τους ανάπτυξη, όσο και την επαγγελματική τους ανέλιξη. Κύριο μέλημα μας είναι να διατηρήσουμε το ποιοτικό επίπεδο της σχολής και του προσωπικού της, ώστε να συνεχίσουμε την καταξιωμένη πορεία μας ως κέντρο μάθησης. E-mail: loppa@alexander.ac.cy Website: www.alexander.ac.cy

Americanos College Το Americanos College με την άρτια εκπαιδευτική υποδομή και την ανθρώπινη προσέγγιση του έχει σαν στόχο την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων φοιτητών και τη δυναμική συμβολή στην ανέλιξη και την πρόοδο των νέων και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση από τους νέους των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά. E-mail:admissions@ac.ac.cy Website: www.ac.ac.cy

Μουσική Ακαδημία ARTE - Arte Music Academy Στόχος της Μουσικής Ακαδημίας ΑRTE, της πρώτης σχολής μουσικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Κύπρο, είναι να προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου μουσικές σπουδές και εμπειρίες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη των ατομικών δυνατοτήτων


THE

UNIVERSITY GUIDE

(22) κάθε φοιτητή. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της μουσικής κατανόησης, δημιουργικότητας, ατομικής έκφρασης και εκτέλεσης και η διεύρυνση του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και της κριτικής σκέψης των φοιτητών. E-mail: artechno@cytanet.com.cy Website: www.artemusic.org

Casa College Η αποστολή του κολεγίου “CASA” είναι δέσμευση προσφοράς μόρφωσης σε μια ατμόσφαιρα ελευθερίας και υπευθυνότητας στους τομείς της Διοίκησης Ξενοδοχείων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωσης – Διοίκησης Γραφείου. Website: www.casacollege.com Ε-mail: casa.college@cytanet.com.cy

Κολλέγιο C.D.A. (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα) Οι στόχοι του κολλεγίου C.D.A είναι να βοηθήσει τον κάθε σπουδαστή να αναπτύξει διανοητικές και πρακτικές δεξιότητες και να αποκτήσει δημιουργική και κριτική σκέψη. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο θα είναι ικανοί στο επάγγελμα ή τον τομέα εργασίας που έχουν επιλέξει, αλλά θα είναι σε θέση να έχουν σημαντική συμβολή στην ευρύτερη κοινότητα. Ε-mail: cdaadm@spidernet.com.cy Website: www.cdacollege.ac.cy

College of Tourism & Hotel Management Ο κύριος στόχος του Κολλεγίου Τουρισμού και Διεύθυνσης Ξενοδοχείων είναι να παρέχει μια πλήρη εκπαιδευτική εμπειρία στους σπουδαστές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθούν ακαδημαϊκά και προσωπικά. Αυτή η εμπειρία περιλαμβάνει ποιοτική εκπαίδευση που προετοιμάζει τους φοιτητές για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν και δημιουργεί ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.. E-mail: cothm@spidernet.com.cy Website: www.cothm.ac.cy

2010

1. Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία 2. Πρόγραμμα Κύπρου στο Χάρβαρντ E-mail: cii@cyprusinstitute.org Website: www.hsph.harvard.edu/cyprus/grad.shtml

CTL EuroCollege Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φοιτητές μας τα κατάλληλα εργαλεία και περιβάλλον που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα. E-mail: college@ctleuro.ac.cy Website:www.ctleuro.ac.cy

Frederick Institute of Technology (Λευκωσία, Λεμεσός) Το Frederick Institute of Technology παρέχει υψηλής ποιότητας, οικονομικά συμφέρουσα εκπαίδευση στους τομείς της Μηχανικής και της Τεχνολογίας, των Επιχειρήσεων, των Τεχνών και του Σχεδιασμού, της Αγωγής, της Υγείας, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής μόρφωσης με ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στο Ινστιτούτο αναπτύσσονται καινούργιες ιδέες στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα και προωθούνται εκπαιδευτικοί στόχοι εμπνευσμένοι από το προνόμιο της αναζήτησης της γνώσης και σύμφωνοι με το ήθος και τις αρχές του Frederick Institute of Technology. Ε-mail: info@frederick.ac.cy Website: www.frederick.ac.cy

Global College Η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης ειδικά στη Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές. Επιπρόσθετα, το κολλέγιο στοχεύει στο να αναπτύξει προγράμματα σε άλλες επαγγελματικές σπουδές για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φοιτητών του για μια καλοπληρωμένη και καλή απασχόληση. Εmail: GIC@cytanet.com.cy Website: www.globalinternationalcollege.com

Κυπριακό Κολέγιο Τέχνης (Cyprus College of Art) Ιδρύθηκε το 1969 και ελκύει φοιτητές από πολλές χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Βόρειο Αφρική κ.ά). Οι φοιτητές μας φιλοδοξούν να γίνουν οι καλλιτέχνες του μέλλοντος. Το κολέγιο λειτουργεί με βάση την πλούσια παράδοση της εκπαίδευσης Καλών Τεχνών, ειδικεύεται στη ζωγραφική και τη γλυπτική και έχει αναπτύξει ένα μοναδικό ήθος που πηγάζει από την ιστορία, την κουλτούρα και το περιβάλλον της Κύπρου. Τηλ.: 26270557, Φαξ: 26964269

Intercollege Αποστολή του Intercollege είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να καταστούν ολοκληρωμένα άτομα με την κατάλληλη μόρφωση και ψυχολογική ανάπτυξη, ώστε να πετυχαίνουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους και να αναλαμβάνουν υπεύθυνους ρόλους σ’ ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, σ’ ένα περιβάλλον πανευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμιας αλληλοεξάρτησης. E-mail: admission-nic@unic.ac.cy Website: www.unic.ac.cy

Cyprus College To Cyprus College ιδρύθηκε το 1961 με βασικούς στόχους την προώθηση της γνώσης, της επιστήμης, και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. E-mail: admit@cycollege.ac.cy Website: www.cycollege.ac.cy

Cyprus International Institute of Management Aνεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό ίδρυμα, το CIIM έχει ως αποστολή του να λειτουργεί ως κέντρο αριστείας στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της έρευνας στη διεύθυνση επιχειρήσεων και τη δημόσια διοίκηση, και να εκπαιδεύει ηγέτες, που θα αποβούν καταλύτες της αλλαγής και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα, στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο. Ε-mail: mba@ciim.ac.cy Website: www.ciim.ac.cy

Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in Assosiation with Harvard School of Public Health Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν στις 4 Ιουνίου 2004 μια ιστορική συμφωνία για την εγκαθίδρυση της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.. Η πιο πάνω Διεθνής Πρωτοβουλία αποτελείται από δύο Συνιστώσες:

σπουδαστές μας να αναπτύξουν τις πρακτικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες και συγχρόνως, τις δεξιότητες και την γνώση που χρειάζονται στον απαιτητικό κόσμο του σήμερα. E-mail: info@citycollege.ac.cy Website: www.citycollege.ac.cy

INTERNAPA COLLEGE(INC) Αποστολή του InterNapa College είναι να βοηθήσει τους φοιτητές του να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά και κοινωνικά, και να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Η Σχολή ενθαρρύνει την ηθική ανάπτυξη, την υπευθυνότητα και τη δημιουργικότητα των φοιτητών. Η φιλοσοφία μας αποτελεί συνδυασμό ποιοτικής εκπαίδευσης και ακαδημαϊκής συνέπειας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό βοηθά και στηρίζει όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το χρώμα και τη θρησκεία. Ε-mail: admin@internapa.ac.cy // info@internapa.ac.cy Website: www.tec.ac.cy

KES College Όραμα και φιλοσοφία του KES COLLEGE είναι να προσφέρει ελκυστικούς επαγγελματικούς κλάδους σπουδών έτσι που να ανταποκρίνεται συνεχώς στις ανάγκες και φιλοδοξίες Κυπρίων και αλλοδαπών φοιτητών. E-mail: admissions@kes.ac.cy Website: www.kes.ac.cy

M.K.C. CITY COLLEGE LARNACA Αποστολή μας είναι η παροχή υψηλών προτύπων εκπαίδευσης και σχετικών προγραμμάτων σπουδών σε ντόπιους και ξένους σπουδαστές. H εκπαιδευτική μας φιλοσοφία συνίσταται στο γεγονός, οι

Lenia College Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε Κυπρίους και Αλλοδαπούς φοιτητές χωρίς απολύτως καμία διάκριση σε ότι αφορά την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την κουλτούρα ή το γένος των φοιτητών. Το κολέγιο έχει στόχο την παροχή διεθνούς και παγκοσμίου επιπέδου εκπαίδευση με σκοπό να εφοδιάσει όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς φοιτητές με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ε-mail:info@leniacollege.com Website: www.leniacollege.com

P.A. College Η δήλωση της αποστολής του P.A. College συνοψίζεται ως εξής: «Σκοπός του Κολεγίου είναι η δημιουργία ενός άριστου μαθησιακού περιβάλλοντος με την ενεργητική προώθηση των υψηλότερων επιπέδων στη διδασκαλία, στην έρευνα, στις καινοτομικές τεχνολογίες, στο προσοντούχο ακαδημαϊκό προσωπικό με ερευνητική δραστηριότητα, καθώς επίσης και στις υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να φτάσει στον ανώτατο βαθμό των δυνατοτήτων του σε ότι αφορά την προσωπική ανάπτυξη, τις πνευματικές ικανότητες, τις δεξιότητες, την επαγγελματική ανέλιξη και τα οράματα και τις φιλοδοξίες του για μια πετυχημένη σταδιοδρομία». Ε-mail: admissions@management.pacollege.ac.cy Website: www.pacollege.ac.cy

Rea College Η αποστολή του Rea College είναι να βοηθήσει το σπουδαστή να γίνει μορφωμένο άτομο στην επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων του και να είναι σε θέση να συνεχίσει επιτυχώς στον τομέα της προτίμησής του. Το κολέγιο προωθεί τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και τις υψηλές αρχές του χαρακτήρα. Ο στόχος μας είναι η προώθηση της ευθύνης και του επαγγελματισμού στους σπουδαστές. E-mail: reacollege@cytanet.com.cy Website: www.reacollege.ac.cy

Susini College (Λεμεσός) Το Susini College είναι Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και λειτουργεί με επιτυχία στη Λεμεσό και τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 1982 και εξειδικεύεται προσφέροντας αποκλειστικά προγράμματα αισθητικής και παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση. E-mail: susini@spidernet.com.cy Website: www.susini.ac.cy

The Cyprus Institute of Marketing (Nicosia, Limassol) Η αποστολή του CIM είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση σε εργαζόμενους ενήλικες. Το CIM προφέρει μία δεύτερη ευκαιρία να βελτιώσει κανείς τα προσόντα και την μόρφωση του και έτσι να θέσει τις βάσεις για προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Το Ινστιτούτο προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης ή θρησκείας, και είναι ενάντια σε οποιαδήποτε διάκριση. Ε-mail: cima@spidernet.com.cy Website: www.cima.com.cy

ΚΟΛΕΓΙΟ ΦΙΛΙΠΣ (The Philips College) Η αποστολή του Κολεγίου είναι να παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιοτική εκπαίδευση στην Κύπρο μέσα στα πλαίσια των αρχών που έχουν καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή οικογένεια. Ε-mail: dina@philips.ac.cy


ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜEΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Σπουδές στην Αγγλία

Επένδυση στην Εκπαίδευση

Σπουδές στην Αγγλία vs Σπουδές στην Ελλάδα ΣΕΛΙΔΕΣ 24-27


THE

UNIVERSITY GUIDE

(24 )

2010

ΣΠΟΥΔΕΣ στην Α Γ Γ Λ Ι Α Ο διευθυντής του Foundation College, Δρ Δημήτρης Βαλσάμης απαντά σε ερωτήσεις μας: Γιατί ένας Ελληνας σπουδαστής σήμερα να επιλέξει να σπουδάσει στην Αγγλία αντί να επιδιώξει να πάρει κάποια θέση σε ένα Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ; Ο Έλληνας φοιτητής που σπουδάζει στην Αγγλία αποκτά πολλά πλεονεκτήματα όπως: • Η υψηλή ποιότητα των κρατικών Βρετανικών πτυχίων τα καθιστά παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Σε περίπτωση που ο απόφοιτος επιθυμεί να εργασθεί στο εξωτερικό το Βρετανικό πτυχίο γίνεται αμέσως δεκτό. • Οι φοιτητές σπουδάζουν την ειδικότητα που θέλουν και όχι εκεί που “μπήκαν”. • Οι σπουδές στην Αγγλία είναι εντατικές και απαιτούν την ενεργή συμμετοχή του σπουδαστή. Αυτό δημιουργεί θετικό εργασιακό ήθος που αποδεικνύεται ευεργετικό στην καριέρα. • Οι σπουδές στην Αγγλία στους περισσότερους τομείς είναι τριετείς και ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο (δεν υπάρχουν μεταφορές μαθημάτων). Εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο το συνολικό κόστος των σπουδών είναι μικρότερο από τις σπουδές στην Ελληνική επαρχία. • Ζώντας μακριά από την οικογένειά του ο Έλληνας σπουδαστής στην Βρετανία αποκτά σημαντικές ικανότητες και χρήσιμα εφόδια όπως υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση, μεγάλη ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής καθώς και διεθνή αντίληψη. Οι σπουδές στην Ελλάδα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Με εξαίρεση τις πολύ υψηλές σχολές όπου το επίπεδο των εισακτέων είναι τόσο υψηλό που εγγυάται το ποιόν των αποφοίτων οι περισσότερες σχολές δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της σημερινής αναταγωνιστικότατης αγοράς εργασίας.

Foundat College ion

Γιατί να μην επιλέξει κάποιος σπουδαστής να σπουδάσει σε παράστημα ενός Βρετανικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα; Δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί το ίδιο περιβάλλον και να βιώσει ο φοιτητής τις ίδιες εμπειρίες με το να φοιτήσει σε ένα τοπικό κολλέγιο το οποίο αναπαράγει τα προγράμματα ενός Βρετανικού πανεπιστημίου. Επίσης μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αναγνωρισιμότητας του πτυχίου λόγω εμποδίων που θέτουν και οι Ελληνικές αρχές αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, και τα Βρετανικά επαγγελματικά επιμελητήρια. Δέχομαι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν μπορεί ο φοιτητής να φύγει από την Ελλάδα αυτές οι σχολές δίνουν μία αξιοπρεπή λύση, όμως το να σπουδάσεις στην Αγγλία είναι ασφαλώς καλύτερο. Δεν είναι τυχαίο που 30.000 και πλέον Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στην Βρετανία ενώ θα μπορούσαν να βρουν κάποιο Ελληνικό κολλέγιο για να κάνουν τον ίδιο (ονομαστικά) τίτλο σπουδών. Τέλος τα προσφερόμενα franchised προγράμματα Βρετανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα αφορούν διοικητικές επιστήμες και επομένως οι περισσότερες ειδικότητες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν αυστηρά επαγγελματικές σχολές, συνήθως δεν προσφέρονται στην Ελλάδα. Χρειάζεται προπαρασκευαστικό τμήμα σπουδών ή μπορεί ένας Έλληνας απόφοιτος Λυκείου να εισαχθεί απευθείας στο 1ο έτος μόνο με το απολυτήριο του. Εάν ένας υποψήφιος έχει πολύ υψηλό βαθμό απολυτηρίου και καλή γνώση Αγγλικών, είναι δυνατόν να γίνει δεκτός απευθείας στο πρώτο έτος σπουδών αλλά τα καλά πανεπιστήμια συνήθως ζητούν και πρόσθετα προσόντα όπως το foundation course που προσφέρουμε στο Foundation College.

Είναι σίγουρη η εισαγωγή του σπουδαστή σε πανεπιστήμιο της Βρετανίας μέσω της σχολής σας; Για τον απόφοιτο Λυκείου που επιθυμεί την εισαγωγή του σε Βρετανικό πανεπιστήμιο, το Foundation Course προσφέρει τον πλέον σίγουρο τρόπο εισαγωγής. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επιτυχίας μας αγγίζει το 100%. Μη ξεχνάτε ότι οι σπουδαστές μας δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους εφόσον δεν τίθεται θέμα περιορισμένου αριθμού εισακτέων. Επίσης η επιτυχία του σπουδαστή δεν κρίνεται μόνο από εξετάσεις αλλά και από εργασίες που υποβάλλει κατά την διάρκεια του προγράμματος. Οι σπουδαστές μας κάνουν αίτηση UCAS σε όποια Βρετανικά πανεπιστήμια επιθυμούν και συχνά γίνονται δεκτοί από άριστα Βρετανικά πανεπιστήμια. Σημειωτέον ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι σπουδαστές μας εξασφάλισαν μία ή περισσότερες προσφορές εισαγωγής από τα πρώτα 20 πανεπιστήμια της Βρετανίας [όπως αυτά προσδιορίζονται από έγκυρες αξιολογήσεις] ενώ ο μέσος όρος βαθμολογίας που τους ζητείται για την αποδοχή τους είναι στο 65%. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι σπουδαστές μας πετυχαίνουν εισαγωγή σε πολύ καλά πανεπιστήμια και με πολύ ευνοϊκούς βαθμολογικούς όρους. Υπάρχουν ελάχιστες ειδικότητες, όπως η ιατρική, όπου η εισαγωγή δεν είναι εξασφαλισμένη. Ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις η υποστήριξη που παίρνουν οι μαθητές μας τους δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για να πετύχουν τον στόχο τους. Είμαι βέβαιος ότι για σπουδές στην Αγγλία το Foundation College δίνει τις καλύτερες και ασφαλέστερες λύσεις. Σημειωτέον ότι λειτουργούμε και σαν κέντρο του Cambridge International Examinations προσφέροντας πρόγραμμα προετοιμασίας εξετάσεων GCE A-levels για σπουδαστές που έχουν την ικανότητα και φιλοδοξούν να εισαχθούν στα κορυφαία ιδρύματα της Αγγλίας όπως Cambridge,. Oxford και Imperial College.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(26 )

2010

EΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το κύμα φυγής των Ελλήνων για σπουδές στο εξωτερικό εντάθηκε τη δεκαετία του ’80, όταν εκτός από τα εκπαιδευτικά ιδρύμαστα της Ιταλίας -δημοφιλής προορισμός της εποχήςεμφανίστηκαν τα βρετανικά, τα αμερικάνικα, τα γερμανικά και τα γαλλικά. Έκτοτε η Ελλάδα έχει διατηρήσει μια σταθερά υψηλή θέση στο αριθμό των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες χώρες.

τoυ Πέτρου Μακρή Υπεύθυνου Marketing U.P.

σ

ήμερα, παρά την οικονομική κρίση η οποία θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στις σπουδές των Ελλήνων στο εξωτερικό, φαίνεται ότι η Ελλάδα παραμένει ένας σημαντικός εξαγωγέας σπουδαστών, με τις ελληνικές οικογένειες να δαπανάνε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για σπουδές. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περίπου 51.000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Από αυτούς, 22.000 περίπου επιλέγουν την Μ.Βρετανία για σπουδές. Ακολουθεί η Γερμανία (16%), η Ιταλία (13,3%), οι Η.Π.Α. (5,3%), η Γαλλία (5,1%) και η Τουρκία (2,3%). Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες φοιτητές που επιλέγουν για σπουδές τις Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία,Φιλανδία), ή τις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία, Πορτογαλία). Τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών έχει κάνει σημαντικά βήματα και η Ολλανδία. Περίπου 600-700 Έλληνες παρακολουθούν κάποιο Master στη χώρα αυτή, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη θέση παγκοσμίως, ως εξαγωγέας φοιτητών στο εξωτερικό κι αν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν και το συνολικό πληθυσμό των χωρών, τότε η Ελλάδα προηγείται με διαφορά από τις άλλες χώρες, καθώς σε ένα εκατομμύριο κατοίκους αντιστοιχούν 4,784 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Συγχρόνως, η χώρα μας κατέχει ιδιαίτερα χαμηλή θέση όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών σε αυτήν. Υπάρχει δηλαδή ένα αρνητικό ισοζύγιο, φαινόμενο το οποίο σαφώς θα πρέπει να μας προβληματίσει. Για ποιο λόγο δηλαδή η Ελλάδα δεν προσελκύει στα ιδρύματά της σπουδαστές από άλλες χώρες; Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ βασικό στοιχείο για την επιλόγη ενός φοιτητή να σπουδάσει σε μία ξένη χώρα είναι η γλώσσα. Έτσι χώρες στις οποιές ομιλούνται τα αγγλικά, τα γαλικά και τα γερμανικά βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των σπουδαστών. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό φοιτητών προσελκύουν και οι χώρες οι οποίες προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα. Δυστυχώς η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία, Βραζιλία, την Ιταλία και την Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες οι

οποίες προσφέρουν μηδενικά ή ελάχιστα αγγλόφωνα προγράμματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια βήματα προόδου στον τομέα αυτό, όπως για παράδειγμα τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Eλλάδος, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα ιδιωτικών κολεγίων όπως το Νew York College.

Εάν λοιπόν θέλουμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί φορείς ν’ αναπτύξουν ανταγωνιστικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα και να εδραιωθεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον ικανό να μπορέσει ν’αποτελέσει μία ελκυστική και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.

Εκτός από τη γλώσσα, το ύψος των διδάκτρων, το κόστος ζωής και σίγουρα η ποιότητα των προγραμμάτων και η διασύνδεση του αποφοίτου με την αγορά εργασίας καθορίζουν την επιλογή κάποιου νέου να σπουδάσει σε κάποια άλλη χώρα. Σίγουρα θα λέγαμε ότι σε αυτούς τους τομείς και πάντα σε σύγκριση με το επίπεδο άλλων χωρών, η Ελλάδα δεν είναι και τόσο ανταγωνιστική.

Αυτές βέβαια οι αλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ούτε και σε μια χώρα όπου η κρατική χρηματοδότηση για την παιδεία την τελευταία δεκαπενταετία (1995-2010) κυμαίνεται από 3,14% έως 3,61% του ΑΕΠ.


THE

UNIVERSITY GUIDE

(27)

2010

www.network.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ vs ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτικό Τεστ Μεταξύ των Χαρακτηριστικών των Σπουδών στην Ελλάδα και των Σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία

Αγγλία

Ελλάδα Σε 4 χρόνια Πτυχίο - Σε 5 ή 6 χρόnια Πτυχίο και Master (εάν η φοίτηση είναι συνεχής χωρίς απεργίες και καταλήψεις)

Κόστος μέχρι την Εισαγωγή

Σε 3 χρόνια Bachelor - Σε 4 χρόνια Bachelor & Master (η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστών αποκτά και τα δύο πτυχία στα 4 χρόνια) Ελάχιστο κόστος σε σχέση με την προετοιμασία εισαγωγής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με Εγγύηση Εισαγωγής στο 1ο έτος Σπουδών.

Αναγνώριση του Πτυχίου

Αναγνώριση του Βρετανικού Πτυχίου σε όλο τον κόσμο ως Πτυχίο κύρους και ακαδημαϊκής αξίας, ανεξάρτητα από το όνομα του Πανεπιστημίου

Ελάχιστα Ελληνικά Πτυχία χαίρουν ιδιαίτερης αναγνώρισης Διεθνώς, ενώ τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια ούτε καν συμπεριλαμβάνονται στις Διεθνείς Λίστες Αξιολόγησης

Συνολικό Κόστος

Κόστος Διαβίωσης - Εστία, Πάγια Έξοδα, Προσωπικά Έξοδα (εκτός Λονδίνου) Ευρώ 1000- 1200 /μήνα για 10 μήνες

Κόστος Διαβίωσης - Ενοίκια, Πάγια Έξοδα, Προσωπικά Έξοδα (σε Σχολή εκτός του τόπου διαμονής) Ευρώ 1000-1200 /μήνα για 12 μήνες

Ευκολία Εισαγωγής

Κριτήρια Εισαγωγής: Γενική Εικόνα του Υποψηφίου -Βαθμοί, Άλλες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, Κίνητρο, Σχετική Εργασιακή Εμπειρία.

Κριτήρια Εισαγωγής: Πανελλήνιες Εξετάσεις - Η εισαγωγή ανά σχολή διαμορφώνεται κάθε χρόνο από την δυσκολία των εξετάσεων και την βαθμολογία των υποψηφίων.

Ευκολία Επιλογής Ειδικότητας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διαλέξει την ειδικότητα που τον ενδιαφέρει ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που είχε στο Λύκειο.

Οι υποψήφιοι καλόυνται να επιλέξουν τομέα κατεύθυνσης από την Β’ Λυκείου η επιλογή αυτή είναι δύσκολο να αλλάξει στην πορεία.

Αγγλική Γλώσσα

Με το πέρας των σπουδών σας έχετε αποκτήσει Άριστη γνώση, εμπειρία χρήσης (πράγμα που σας δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε θέσεις εργασίας όπου τα Αγγλικά είναι σημαντικός παράγοντας εξέλιξης), ενώ ταυτόχρονα διακαιούστε και την τυπική Επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας περιορίζεται ως μάθημα επιλογής στις περισσότερες σχολές (το οποίο σπάνια παρακολουθούν οι φοιτητές) και πρακτικά όσοι Πτυχιούχοι έχουν έστω καλή γνώση της Αγγλικής (αλλά όχι εμπειρία χρήσης), είναι επειδή μόνοι τους παρακολούθησαν φροντιστήριο.

Φοιτητική Εστία

Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές δικαιούνται φοιτητική εστία

Μόνο οι φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιούνται φοιτητική εστία

Υποδομή Εστιών

Οι φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων είναι άριστα διατηρημένες και άρτια εξοπλισμένες. Παρέχουν πρόσβαση στο Internet και ασφάλεια

Οι φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων είναι κυρίως παλαιά κτίρια ή ξενοδοχεία. Δεν υπάρχεια ασφάλεια, ούτε έλεγχος για τους επισκέπτες.

Υποδομή και Εγκαταστάσεις

Άριστες Εγκαταστάσεις - Ενημερωμένες Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες με πρόσβαση όλο το 24ωροΠρόσβαση στο Internet για όλους τους φοιτητές

Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και μόνο τις καθημερινές

Σύστημα Εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η γνώση κατακτάται με πολλές εργασίες, εφαρμογή της θεωρίας και ομάδες συνεργασίας και έρευνας.

Στα περισσότερα μαθήματα - εκτός από τα εργαστηριακά- η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική. Η εκπόνηση εργασιών είναι συνήθως προαιρετική. Σπάνια υπάρχουν ομάδες συνεργασίας και έρευνας.

Ευελιξία Σπουδών

Πληθώρα σχολών και επιστημονικών πεδίων - Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συνδυασουν επιστημονικά πεδία (joint degrees)

Κάθε Πανεπιστήμιο προσφέρει κάποια μόνον προγράμματα σπουδών Δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού επιστημονικών πεδίων

Βιωτικό Επίπεδο

Πολυπολιτισμικό και Κοσμοπολίτικο Περιβάλλον. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσουν απόψεις με φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών είναι Έλληνες με ελάχιστους ή καθόλου φοιτητές από άλλες χώρες.

Καθηγητές και Συνεργασία

Οι Καθηγητές έχουν τον ρόλο του Συμβούλου. Βρίσκονται πάντα στο γραφείο τους και είναι πάντα στην διάθεση των μαθητών για επεξηγήσεις και βοήθεια.

Οι Καθηγητές έχουν Ώρες Γραφείου 1 ή 2 φορές την εβδομάδα για 1 ή 2 ώρες.

Σύστημα Αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών διαμορφώνεται από Εργασίες, Παρουσιάσεις, Συμμετοχή και Εξετάσεις.

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών διαμορφώνεται κατα κύριο λόγο από εξετάσεις. Οι εργασίες όταν και εφόσον υπάρχουν είναι συνήθως προαιρετικές.

Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών

Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Βρετανικό Κράτος. Υπάρχει πάντα Γιατρός και Νοσοκόμος μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Κάθε εγγεραμμένος μαθητής έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Ελληνικό Κράτος. Δεν υπάρχει Γιατρός και Νοσοκόμος μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Γραφείο Επαγγελματικού Προσδιορισμού και Συμβουλευτικής

Κάθε Πανεπιστήμιο έχει Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής (στην Ελλάδα γνωστό ως Γραφείο Σταδιοδρομίας) που βοηθά κάθε φοιτητή και απόφοιτο στην έυρεση εργασίας πάνω στο αντικέιμενο σπουδών του/της. Άμεση σύνδεση των σπουδών με τον χώρο εργασίας μετά την αποφοίτηση.

Δεν έχουν όλα τα Πανεπιστήμια Γραφείο Επαγγελματικού προσανατολισμού και Συμβουλευτικής). Όσα υπάρχουν είναι ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας και οργάνωσης. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση των αποφοίτων με τον χώρο εργασίας.

Γραμματείες Σχολών

Οι γραμματείες των σχολών είναι ανοιχτές για τους φοιτητές 9-5. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους φοιτητές.

Οι γραμματείες των σχολών είναι ανοιχτές 2- 3 ώρες καθημερινά. Δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές.

Διαθεσιμότητα Τεχνολογίας & Η/Υ"

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια Η/Υ όλο το 24ωρο. Τα πανεπιστήμια είναι εξοπλισμένα με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας. Γρήγορο και συνεχές Internet.

Τα εργαστήρια Η/Υ λειτουργούν σε συγκεκριμένες ώρες και μόνο τις καθημερινές.

Καθημερινότητα στη Σχολή

Ο χώρος του Πανεπιστημίου είναι πάντα καθαρός. Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, χώροι εκδηλώσεων, υποδομές για άτομα με κινητικές ανάγκες, εστιατόρια, τράπεζες, ταχυδρομείο.

Υπάρχουν παντού Πόστερς και συνθήματα στους τοίχους. Η καθαριότητα και υγιεινή των χώρων είναι μέτρια.

Ασφάλεια

Η είσοδος στους χώρους του Πανεπιστημίου γίνεται με κάρτα. Υπάρχει Αστυνομία του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης θυρωροί και επιτηρητές παντού.

Το Άσυλο των Ελληνικών Πανεπιστημίων απαγορεύει την επέμβαση της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν συμβάντα κλοπών και επιθέσεων στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Διάρκεια Σπουδών

Φαγητό, & βοηθ. υπηρεσίες Στους χώρους των Πανεπιστημίων λειτουργούν καφετέριες & εστιατόρια εξαιρετικής ποιότητας & ποικιλίας

Πολλές χιλιάδες Ευρώ σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς Εγγύηση Εισαγωγής

Στους χώρους των Πανεπιστημίων λειτουργούν κυλικεία με χαμηλής ποιότητας φαγητό.

Επαγγελματισμός & Αυτοπεποίθηση

Η άψογη οργάνωση και ο προγραμματισμός των Βρετανικών Πανεπιστημίων προωθούν τον επαγγελματισμό και τονώνουν την αυτοπεποίθηση των φοιτητών.

Το μη παγιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και οι συνεχείς αλλαγές σε αυτό δημιουργούν ανασφάλεια στους φοιτητές τόσο για την λήψη του Πτυχίου όσο και για την Επαγγελματική τους Αποκατάσταση.

Κύκλος Γνωριμιών

Δίκτυο γνωριμιών με άτομα από όλο τον κόσμο. Προοπτικές ανάπτυξης επαγγελματικών σχέσεων έξω από τα σύνορα μιας και μόνο χώρας.

Το Δίκτυο γνωριμιών των φοιτητών περιορίζεται σε ανθρώπους από την ίδια χώρα.

Εμπειρία Διεθνούς Επιπέδου

Συνειδητοποίηση των πολυπολιτισμικών παραμέτρων της παγκοσμιοποίησης και απόκτηση οικειότητας συμπεριφοράς και ευελιξίας δράσης σε πολυεθνικό περιβάλλον.

Οικειότητα συμπεριφοράς και ευελιξίας δράσης στο Ελληνικό περιβάλλον μόνο.

Εργασία στην Ελλάδα

Οι απόφοιτοι των Βρετανικών Πανεπιστημίων μπορούν να εργαστούν σε όλους τους τομείς και ειδικότητες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης μπορούν να εργαστούν και στον δημόσιο τομέα πληρώντας κάποιες διατάξεις.

Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων αντιμετωπίζουν στιβαρό ανταγωνισμό για τις θέσεις του δημοσίου τομέα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα μειονεκτούν σε γνώσεις πρακτικού επιπέδου λόγω της θεωρητκής ελληνικής εκπαιδευτικής κουλτούρας και περιορισμένου προσανατολισμού πάνω σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εργασία στο Εξωτερικό

Οι απόφοιτοι των Βρετανικών Πανεπιστημίων μπορούν να εργαστούν οπουδήποτε στον κόσμο και έχουν αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορούν να εργαστούν στο εξωτερικό εάν και εφόσον καλύπτουν τις ανάγκες της Αγγλικής Γλώσσας.

Βασ. Σοφίας 84, Τ.Κ.: 115 28, Αθήνα - (210) 748-8131, e-mail@network.gr


THE

UNIVERSITY GUIDE

(28 )

2010

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία: Α. τα 14 ερευνητικά πανεπιστήμια (ΑΕΙ), τα οποία εστιάζουν στην ανεξάρτητη πρακτική της εργασίας με ερευνητικό προσανατολισμό Β. τα 40 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (ΤΕΙ) τα οποία έχουν ένα πιο πρακτικό προσανατολισμό, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για συγκεκριμένες επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Αυτά τα ιδρύματα, στα Αγγλικά, αποκαλούνται “Universities of Applied Sciences”.

ενεργά στο μάθημα, να αναπτύξει τις προσωπικές του απόψεις και την δημιουργικότητα του στην εφαρμογή των νέων γνώσεων του. ΄Ολα τα προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην συγγραφή εργασιών (papers), την εργασία σε ομάδες, την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής εξάσκησης και διεξαγωγής εργαστηριακών πειραμάτων. ΄Ολο και περισσότεροι είναι οι Έλληνες φοιτητές που επιλέγουν την Ολλανδία για το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό τους και ο αριθμός αυτός αυξάνει συνεχώς.

Δίδακτρα Μεταπτυχιακές σπουδές Η Ολλανδία είναι η πρώτη μη-αγγλόφωνη χώρα που παρέχει 1474 αγγλόφωνα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Ο τρόπος διδασκαλίας θα μπορούσε να περιγραφτεί ως διαλογικός και επικεντρωμένος στον φοιτητή, καθώς καλείται να συμμετέχει

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ολλανδία δεν είναι δωρεάν, ωστόσο τα δίδακτρα που καλούνται να πληρώσουν οι φοιτητές από χώρες-μέλη της Ε.Ε. είναι σε πολύ λογικά πλαίσια συγκριτικά με αυτά άλλων χωρών. Ο μέσος όρος των ετήσιων διδάκτρων για παράδειγμα, ενός μεταπτυχιακού ανέρχεται στα 1.620 ευρώ, ενώ για τους φοιτητές εκτός Ε.Ε. τα δίδακτρα είναι πολύ υψηλότερα.

Εγγραφές Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που ξεκινούν τον Σεπτέμβρη (που είναι και τα περισσότερα) οι εγγραφές γίνονται Μάρτη-Μάη, ενώ τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη οι εγγραφές για κάποια προγράμματα που ξεκινούν τον Φλεβάρη.

Στέγαση Μέσω του πανεπιστημίου που έχετε επιλέξει θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανεύρεσης στέγης. Η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σχετικά νωρίς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως το ύψος του ενοικίου σε μια μεγαλύτερη πόλη (π.χ. Άμστερνταμ) είναι σαφώς μεγαλύτερο από το ενοίκιο που καλείστε να καταβάλλετε σε μια μικρότερη πόλη. Συνήθως στην τιμή του ενοικίου (μέσος όρος 350-400 ευρώ για ένα στούντιο με τα απαραίτητα έπιπλα κρεβάτι, γραφείο/καρέκλα, βιβλιοθήκη, με κοινόχρηστη κουζίνα ή λουτρό) περιλαμβάνεται το ρεύμα, η θέρμανση και η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Κόστος διαβίωσης 400-600 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα πάντα με τον τρόπο ζωής του καθενός.

Μέσα μαζικής μεταφοράς Το άριστο συγκοινωνιακό δίκτυο δίνει την δυνατότητα να μετακινηθεί κανείς γρήγορα και άνετα όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και σε όποιον θέλει να επισκεφθεί τις γειτονικές χώρες, καθώς βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ωστόσο όπως θα παρατηρήσετε οι Ολλανδοί προτιμούν για τις μετακινήσεις τους το ποδήλατο. Μια υγιεινή και οικονομική συνήθεια την οποία υιοθετούν πολύ σύντομα όσοι πηγαίνουν στην Ολλανδία για προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση.

Υποτροφίες Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης των σπουδών σας. Είτε μέσω του Κρατικού Προγράμματος Υποτροφιών Huygens είτε μέσω άλλων υποτροφιών από τα ίδια τα Πανεπιστήμια ή άλλα Ιδρύματα. Η ιστοσελίδα www.grantfinder.nl μια «online» μηχανή αναζήτησης, παρέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ολλανδία.

Xρήσιμες συμβουλές & ιστοσελίδες • Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα www.studyinholland.nl για τα προγράμματα σπουδών που υπάρχουν στην Ολλανδία αντλώντας συνάμα χρήσιμες πληροφορίες για την ζωή, τις σπουδές, τις υποτροφίες και τις δυνατότητες μερικής απασχόλησης στην Ολλανδία. • Ξεκινήστε αρκετά νωρίς την διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου για εσάς προγράμματος • Διαβάστε και προετοιμάστε σωστά τα δικαιολογητικά που ζητά το Πανεπιστήμιο για την εγγραφή σας • Πληροφορίες για την απόκτηση Διδακτορικού www.academictransfer.org • Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: Μορφωτικό Τμήμα Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 5-7 106 74 Αθήνα Τηλ: +30 – 210 - 7254935 Φαξ: +30 – 210 – 7254906 e-mail: ath-pcz@minbuza.nl κα Μάρθα Τριανταφύλλου – Μορφωτική Ακόλουθος


Επισκεφτείτε μας στο

www.universitypress.gr και διαβάστε ή κατεβάστε σε pdf όλα τα τεύχη της ερίδας

Εφημ της Πρώτης Φοιτητικής


THE

UNIVERSITY GUIDE

(30 )

2010

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Made in Germany - Η φράση αυτή είναι παγκοσμίως γνωστή και ισχύει σαν η εγκυρότερη έκφραση άριστης ποιότητας. Αυτό ισχύει και για τον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης. Τα 350 και πλέον Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Γερμανίας προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση πολύ υψηλού επιπέδου που στηρίζεται στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η Γερμανία αποτελεί μια από τις παραδοσιακές χώρες προτίμησης για σπουδές για τους Έλληνες. Σε γερμανικά πανεπιστήμια υπολογίζεται ότι έχουν σπουδάσει περίπου 200.000 Έλληνες και Ελληνίδες, εκ των οποίων αρκετοί καταλαμβάνουν σήμερα σημαντικές θέσεις - κλειδιά στην ελληνική επιστημονική, πολιτική και οικονομική ζωή, διαδραματίζοντας έτσι έναν σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμοι μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Άλλοι παρέμειναν και μετά τις σπουδές τους στη Γερμανία, σταδιοδρομώντας στα πεδία της επιστήμης και της οικονομίας. Κατά τη δεκαετία του 1990, ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών στη Γερμανία έφθασε στη προσωρινή του κορύφωση (περισσότερα από 4.000 άτομα). Σ’ αυτούς προστίθενται και οι 3.000 Έλληνες δεύτερης αλλά και τρίτης γενιάς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Γερμανία και είναι εγγεγραμμένοι σε γερμανικά πανεπιστήμια. Εάν είσαστε δραστήριος, επιμελής και δημιουργικός, εάν έχετε καλές γνώσεις της Γερμανικής ή της Αγγλικής γλώσσας τότε οι ενδεχόμενες σπουδές σας ή η έρευνα που θα διεξάγετε στη Γερμανία θα σας προάγουν προσωπικά και θα ενισχύσουν σημαντικά τις επαγγελματικές σας προοπτικές! Στα γερμανικά Πανεπιστήμια μπορείτε να • πραγματοποιήσετε προπτυχιακές σπουδές – στα 10 από τα 16 κρατίδια άνευ διδάκτρων. • διευρύνετε τις σπουδές σας στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών • ακολουθήσετε κύκλους σπουδών με σκοπό την απόκτηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών τίτλων Bachelor και Master (και με δυνατότητα χρήσης της αγγλικής ως ισότιμης γλώσσας διδασκαλίας και εργασίας) • συνεχίσετε τις σπουδές σας στα πλαίσια ενός προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών, π.χ. μέσω του προγράμματος ERASMUS • εκπονήσετε τη διδακτορική διατριβή σας • διεξάγετε έρευνα σε εξαιρετικές βιβλιοθήκες και εργαστήρια • διδάξετε ή να ακολουθήσετε πρόγραμμα έρευνας ως επισκέπτης ερευνητής • παρακολουθήσετε θερινά τμήματα γλώσσας για να βελτιώσετε και να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας. Η DAAD δημοσιεύει σε ετήσια βάση έντυπο υλικό («Summerschools in Germany» - www.summerschools.de) με τα θερινά προγράμματα φοίτησης Ο κόστος της φοίτησης είναι χαμηλό: Τα περισσότερα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος. Μερικά ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας καθιέρωσαν, ωστόσο, την εισαγωγή περιορισμένου ύψους διδάκτρων (500 €/εξάμηνο). Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν οφείλουν να πληρώσουν δίδακτρα.

Ποιοι είμαστε

Οι αρμοδιότητές μας

H DAAD (Γερμανική Yπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) είναι ένας σύνδεσμος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των σπουδαστικών Συλλόγων στη Γερμανία. Λειτουργεί ως ενδιάμεση οργάνωση πολιτιστικής και επιστημονικής εξωτερικής πολιτικής και προωθεί τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών και επιστημόνων. Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα λειτουργεί από το 2004.

Το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD • παρέχει πληροφορίες για όλες τις δυνατότητες σπουδών και για επίκαιρα ερευνητικά προγράμματα στη Γερμανία, • συνδράμει στην επιλογή από τον ενδιαφερόμενο του κατάλληλου προγράμματος σπουδών ή έρευνας στη Γερμανία, • προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφόρηση, • ενημερώνει για υποτροφίες της DAAD και παρεμφερών γερμανικών οργανισμών,

• εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, • διοργανώνει εκθέσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, • πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, • εξάγεται τέσσερις με πέντε φορές το χρόνο την εξέταση Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache“) για την εισαγωγή στα γερμανικά πανεπιστήμια • βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με πρώην υποτρόφους της DAAD (Alumni) και με άλλους αρμόδιους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης.

Προορισμός Γερμανία: Το πρώτο σας βήμα Επισκεφθείτε το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD, που στεγάζεται στο ισόγειο του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών! Θα σας ενημερώσουμε σε προσωπικό επίπεδο σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, προθεσμίες εγγραφής και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, δυνατότητες χορήγησης υποτροφιών, όπως επίσης για τις γενικές συνθήκες διαμονής στη Γερμανία. Από το γραφείο μας θα προμηθευτείτε ενημερωτικά φυλλάδια και CD-Rom αναφορικά με τις σπουδές και την έρευνα στη Γερμανία. Θα σας παρουσιάσουμε επίσης πως θα διερευνήσετε, με τη βοήθεια επιλεγμένων ιστοσελίδων, τις κατάλληλες σπουδές και το καταλληλότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για την περίπτωσή σας. Θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε την πορεία σας προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής σας στη Γερμανία. Θα σας προσφέρουμε τα αναγκαία μέσα, ούτως ώστε να επιτύχετε γρήγορα και αυτόνομα το στόχο σας. Βεβαίως, η ενημέρωση για σπουδές και έρευνα γίνεται και μέσω E-Mail. Οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν.

DAAD

Ενημερωτικό κέντρο Αθηνών Deutscher Akademischer Austausch Dienst Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών c/o Goethe-Institut Athen Ομήρου 14-16, 100 33 Αθήνα E-mail: daad@athen.goethe.org www.daad.gr Links www.daad.de || www.daad.gr www.hochschulkompass.de www.research-in-germany.de


THE

UNIVERSITY GUIDE

( 31)

2010

Πίνακας Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., & ι.Ι.Ε.Κ. για το 2010 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.uoa.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ www.ntua.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ www.auth.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.aueb.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.aua.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ www.asfa.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.panteion.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.unipi.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.aspete.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) www.teiath.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) www.teikoz.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) www.teiep.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) www.teithe.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.ucg.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) www.teiion.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.uom.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ) www.teikav.edu.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.uowm.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) www.teikal.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ www.upatras.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ www.upelop.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ www.uoi.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ www.duth.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.uoc.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.tuc.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ www.aegean.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.ionio.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.uth.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.hua.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.eap.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ihu.edu.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) www.teiher.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) www.teilam.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ) www.teilar.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) www.teimes.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) www.teipat.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) www.teipir.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ) www.teiser.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (TΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) www.teihal.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ TECHNOGRAFICO www.technografico.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΕΤΡΑ www.petra-education.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΩΜΕΓΑ www.omega.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΔΟΜΗ www.iekdomi.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΣΒΙΕ www.sbie.edu.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΑΚΜΗ www.iek-akmi.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΚΟΡΕΛΚΟ www.korelko.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ι.ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ www.ipokratios.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΜΑΝΩΛΑ www.manola.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΔΕΛΤΑ www.delta-iek.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΞΥΝΗ www.iekxini.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΟΜΗΡΟΣ www.omiros.eu ___________________________________________________________________________________________________________________________ MOKUME www.mokume.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ LEICA ACADEMY www.leica-academy.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ LE MONDE www.lemonde.edu.gr/ ___________________________________________________________________________________________________________________________ INTERDIGITAL www.intergraphics.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ι.ΙΕΚ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ) www.diamantopoulos.com.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ι.Ι.Ε.Κ. PRAXIS www.iekpraxis.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________


UNIVERSITY GUIDE GREECE  

the first university guide for private education in greece