Vaasan yliopiston hakijan opas 2022

Page 1

HAKIJAN OPAS 2022


Meillä voit opiskella: Kauppatieteet

Hallintotieteet

Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op

Hallintotieteiden kandidaatti HTK 180 op Hallintotieteiden maisteri HTM 120 op • Aluetiede • Julkisjohtaminen • Julkisoikeus • Sosiaali- ja terveyshallintotiede

• Digitaalinen markkinointi • Johtaminen • Kansainvälinen liiketoiminta • Markkinointi • Laskentatoimi ja rahoitus • Talousoikeus • Taloustiede Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op • Henkilöstöjohtaminen • Strategic Business Development • International Business • Markkinoinnin johtaminen • Finance • Laskentatoimi ja tilintarkastus • Talousoikeus • Taloustiede

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op • Tietojärjestelmätiede • Tuotantotalous Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op • Tekninen viestintä • Tietojärjestelmätiede • Industrial Management

Opintojen eteneminen:

2

uwasa.fi/ hakijat

Viestintätieteet Humanististen tieteiden kandidaatti HuK 180 op • Viestintätieteet Filosofian maisteri FM 120 op • Viestinnän monialainen maisteriohjelma • Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Tekniikka Tekniikan kandidaatti TkK 180 op • Automaatio ja tietotekniikka • Sähkö- ja energiatekniikka • Tuotantotalous Diplomi-insinööri DI 120 op • Sähkötekniikka • Energiatekniikka • Smart Energy • Automaatio ja tietotekniikka • Industrial Systems Analytics

3 VUOTTA Kandidaatti (180 op)

2 VUOTTA Maisteri tai diplomi-insinööri (120 op)


6 hyvää syytä valita Vaasan yliopisto Työnantajat arvostavat

Meillä olet yksilö

Meiltä valmistuneet työllistyvät erinomai-

Pääset opettajien ja professorien juttu-

sesti, ja työnantajat arvostavat Vaasan

sille ilman pitkiä jonoja. Yliopistoyhteisö

yliopistosta saatua tutkintoa. Tarjoamme

on tukenasi koko opiskelusi ajan, ja saat

kaikille opiskelijoille liiketoimintaosaamisen

yksilöllistä ohjausta opintoihisi. Yhdessä

perusopinnot; bisnesäly on kilpailuetu alasta

luomme merkityksellisen huomisen.

riippumatta.

Hello world!

Kaveria ei jätetä

Me emme mene maailmalle, olemme jo

Yliopistomme on tiivis yhteisö, jossa

siellä. Voit tutustua kansainvälisiin opis-

kaveria ei jätetä. Meillä on hyvä yhteis-

kelijoihimme, opiskella englanniksi, lähteä

henki ja loistava ilmapiiri. Opiskelu-

vaihtoon tai hakea kesätöihin kansainvälisiin

ajan kaveripiiri on tukiverkkosi myös

yrityksiin.

myöhemmin työelämässä, ja voit saada elinikäisiä ystäviä.

Opit ja onnistut

Energiaa Vaasasta

Monimuotoiset opintomme vastaavat mo-

Opiskelet meren rannalla aivan kes-

dernin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

kustan lähellä. Vaasasta löytyy Suomen

Lupaamme hyviä opettajia, korkeatasoista

suurin energia-alan yrityskeskittymä,

opetusta, tiiviitä työelämäyhteyksiä ja

rutkasti työpaikkoja, kuusi korkeakoulua

monipuolisia opetusmenetelmiä. Pakettiin

sekä tutkitusti onnellisia ja energisiä

kuuluvat myös uudet kaverit, aktiiviset kerhot

ihmisiä.

ja ainejärjestöt sekä vaasalainen elämisen helppous.

Tutustu opiskelijoihimme  youtube.com/univaasa

3


Valmistuneiden tarinoita Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Katso lisää valmistuneiden tarinoita: uwasa.fi/alumnitarinat

Rohkeita valintoja ja yhteisöllisyyttä Kukka Lehtimäki Business Controller, OP KTM 2012, tilintarkastus Kukka Lehtimäki opiskeli laskentatoimea ja rahoitusta ja valitsi opintosuunnakseen tilintarkastuksen peruskurssilla heränneen mielenkiinnon perusteella. Valinta antoi kimmokkeen antoisalle viiden vuoden matkalle tilintarkastustyöhön sekä nykyiseen tehtävään Business Controllerina OP Ryhmän keskusyhteisössä. Kukan vastuulla on vähittäispankkiliiketoiminnan taloudelliseen raportointiin sekä tulosanalyysiin, -suunnitteluun ja -ennustamiseen liittyvä kokonaisuus. Itseään innostavat valinnat opinnoissa ovat johdattaneet hänet valitsemalleen tielle, ja hän kannustaa myös muita seuraamaan kutsumustaan. – Kannattaa tehdä jo opiskeluaikana rohkeasti valintoja, jotka vievät siihen suuntaan, johon itsellä on paloa. Kukka muistelee Vaasan opiskeluaikoja lämmöllä. Erityisesti mieleen on jäänyt yhteisöllisyys. Hän on myös törmännyt työelämässä useisiin entisiin opiskelukavereihinsa, mikä on ollut ilahduttavaa. – Monet tulivat muualta opiskelemaan Vaasan yliopistoon, ja kaikilla oli yhteinen intressi tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa arkea niin opintojen kuin vapaa-ajankin parissa. Opinnoissa kaikki olivat aina samalla viivalla eikä kenenkään menestys ollut muilta pois. Parhaat opiskeluvinkit jaettiin ennakkoluulottomasti sekä kaverien että vähän tuntemattomienkin kesken. Arvostin sitä opiskeluaikana ja vaalin samaa ajattelua edelleen työelämässä.

4

Ole utelias ja ota haasteet rohkeasti vastaan Ville Kumlander Testi-insinööri, Wärtsilä DI 2017, sähkö- ja energiatekniikka Ainejärjestötoiminnan kautta tulleet kaverit eri aloilta ja tiivis teekkariporukka ilostuttivat Ville Kumlanderin opiskeluaikoja päivittäin niin kampuksella kuin sen ulkopuolellakin. – Opiskeluaikojen parhautta olivat ehdottomasti ihmiset, joiden kanssa sen ajan sai kokea! Nyt Ville työskentelee testi-insinöörinä Wärtsilän tuotekehityksessä. – Automaatiotiimimme ylläpitää ja kehittää testisellien automaatiojärjestelmiä, jotta tuotekehityksessä kehitetyt ratkaisut saadaan testattua ja validoitua. Uuden testin alkaessa muokkaamme ja varmistamme, että automaatiosysteemi toimii halutulla tavalla ja että testit ovat turvallista suorittaa. – Yliopisto mahdollisti oivaltamaan, että olemalla sopivasti kiinnostunut ympäröivistä asioista voi kehittää itseään ja kykenee hoitamaan työtehtävät mallikkaasti.


Opinnoista kohti merkityksellistä ja monimuotoista työelämää Mira Holmroos-Kolari Kehitys- ja tietohallintojohtaja, Digi- ja väestötietovirasto, KTM 1996, tietojärjestelmätiede Mira Holmroos-Kolari opiskeli 1990-luvulla Vaasan yliopistossa teollisuusekonomi-koulutusohjelmassa (nyk. tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen koulutusohjelma), joka yhdisti kaupallisen ja teknisen alan. Nykyisin Mira työskentelee Digi- ja väestötietoviraston kehitys- ja tietohallintojohtajana. Roolinsa myötä hän on kehittämässä ja varmistamassa yhteiskunnalle kriittisten palveluiden toimintaa moderneilla teknologioilla ja muun muassa kyberuhkista tietoisena. Mira kokee, että hänen työssään on merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta ja monimuotoisuutta. – Olen työskennellyt koko työurani tietojärjestelmäkehittämisen ja -tuotannon sekä niihin liittyvien johtamistehtävien parissa, mikä myös vastaa täysin opintojeni yhdistelmää. Nykyisin johdan tietojärjestelmien kehittämistä tiiviisti yhteistyössä liiketoiminnan kanssa ja vastaan ICT-tuotantopalveluista. Työ on sopivasti vaihtelevaa toimintakentän monimuotoisuuden ja lukuisten kehittämishankkeiden ansiosta. Miran mielestä Vaasassa opiskelu vastasi hänen toiveitaan ja Vaasa oli kompakti opiskelijakaupunki, jossa viihtyi helposti. – Myös opiskelijatoimintaa ja -verkostoja oli paljon, ja niihin oli tosi helppoa päästä mukaan. Mira uskoo yliopiston tuoneen kykyä soveltaa ja yhdistellä erilaisia taitoja toisiinsa. – Monipuolinen osaaminen on paras kombinaatio työelämässä. Kyky omaksua ja soveltaa niin teknisiä, taloudellisia kuin liiketoiminnallisiakin näkökulmia on hyväksi ja sillä pärjää haasteesta toiseen.

Alan töissä jo opiskeluaikana Jere Paldanius Tiedottaja, Puolustusvoimat, FM, tekninen viestintä 2020 Jere Paldanius teki viestintäalan töitä jo opiskeluaikanaan. Opiskelut ja työt saatiin sovitettua hyvin yhteen, siitä Jere kiittelee joustavia ja kannustavia opettajia. Nykyisin hän työskentelee Maavoimien esikunnassa tiedottajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu Maavoimien asevelvollisuus- ja harjoitusviestinnän suunnittelu sekä toteutus yhdessä kollegoiden kanssa. Jeren mielestä puolustusvoimissa jokainen työpäivä on erilainen erityisesti viestijälle. Tavallisten viestinnän suunnittelutöiden lisäksi kymmenien tuhansien henkilöiden organisaatiossa toiminnan monipuolisuus näkyy erilaisina erityistilanteina. – Huippukohtia ovat erityisesti tilanteet, joissa pääsen toimistosta harjoituksiin tapaamaan ja viestimään eri alojen asiantuntijoista.

Opiskeluaikaisista verkostoista iloa myös työelämässä Noora Marjeta Suunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HTM 2019, sosiaali- ja terveyshallintotiede Noora Marjetan mielestä hänen työssään suunnittelijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella parasta ovat tutkimusjulkaisut, joissa hän on ollut mukana kirjoittajana, sekä eri sidosryhmien kanssa työskentely. – En ollut kuullut muista yliopistoista, joissa olisi yhtä poikkitieteellinen meininki kuin Vaasassa. Tutkinnon lisäksi yliopistolta lähtikin mukaan paljon tärkeitä ystävyyssuhteita. Nykyisessä työssäni olen tehnyt töitä opiskelukavereiden kanssa, jotka eivät välttämättä ole opiskelleet samaa alaa kuin minä.

5


Uuden energian edelläkävijä Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Koulutamme eri alojen vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Yhdessä luomme merkityksellisen huomisen.

Palkittua opetusta Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kaup-

Tekniikan ja kauppatieteiden ainutlaatuisia osaajia

patieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppa-

Tällaista koulutusta ei ole muualla! Teollisuusekonomikoulutuk-

tieteellisen alan toimijoista.

sessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

Taitoa ja asennetta muuttaa huomista Kandidaatin tutkintoihin sisältyvät useita oppiaineita yhdistävät moduulit ja opintokokonaisuudet lisäävät vaihtoehtoja rakentaa yksilöllisiä, omannäköisiä opintopolkuja ja edistävät menestymistä työelämässä.

Mutkitta maaliin Opiskelijoidemme hyvinvointi on meille sydämen asia. Satsaamme monipuoliseen opiskelijaliikuntaan. Opintopsykologimme tukee motivaatioon, ajanhallintaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Jokaiselle opiskelijalle nimetään omaohjaaja,

Merta edemmäs

joka kulkee opiskelijan rinnalla koko opintojen ajan. Häneen

Vuosittain reilut 250 opiskelijaamme lähtee ulkomaille

kysymyksissä.

voit olla yhteydessä kaikissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä

opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun. Meille myös saapuu joka vuosi satoja vaihto-ja tutkinto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY Jokainen opiskelijamme kuuluu Vaasan yliopiston ylioppilas-

Kerrytä työkokemusta

kuntaan. Monipuolisten palvelun avulla VYY edistää jäsenten

Urapalvelut tukee opiskelijan työllistymistä ja auttaa työn-

tasi unohtumaton ja tule mukaan VYY:n ja sen piirissä toimivien

haussa. Voit myös hakea harjoitteluvoucheria eli rahallista

järjestöjen toimintaan.

opiskelumahdollisuuksia ja arjen sujuvuutta. Tee opiskeluajas-

tukea opintojen aikaista työharjoittelua varten. Ainutlaatuinen Takuuteekkari-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin.

Välivuosi mielessä? Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia. Suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa voit hakea avoimen yliopiston väylän kautta ilman valintakoetta. Tutustu: uwasa.fi/avoin

6


Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija Vaasa on Suomen suurin opiskelijakaupunki väkilukuun suhteutettuna. Yhteensä 13 000 opiskelijan joukko näkyy ja kuuluu Vaasan aidosti kansainvälisessä kaupunkikuvassa. Vaasassa maailman kohtaaminen avoimin mielin on tuttu juttu. Vaasaan on hyvät liikenneyhteydet, ja pyöräilymatkat ovat kompaktin kokoisen kaupungin ansiosta lyhyet. Opiskelijalle löytyy Vaasasta mukavia asuntoja keskustasta tai vaikka keskeltä kampusta – asut sitten yksin, yhdessä tai perheen kanssa.

vaasa.fi voas.fi

Seuraa, tykkää, jaa  univaasa  univaasa  univaasa  univaasa  univaasa  @VaasanYliopistonYlioppilaskunta  ylioppilaskunta vyy.fi

#univaasa #agentsofchange 7


Näin haet 2022 Kandidaattiohjelmien haku

16.−30.3. (päättyy klo 15.00)

opintopolku.fi

Valintakokeet Tekniikka

DIA-yhteisvalinta • Automaatio ja tietotekniikka • Sähkö- ja energiatekniikka • Tuotantotalous

ti 31.5.

Hallintotieteet

Hallintotieteiden yhteisvalinta

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.5. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.

ke 1.6.

Kauppatieteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

ti 7.6.

Viestintätieteet Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede to 9.6.

#univaasa Kansainvälisten maisteriohjelmien haku

3.-21.1.

(päättyy klo 15.00)

Suomenkielisten maisteriohjelmien haku

16.−30.3.

(päättyy klo 15.00)

Haku avoimen yliopiston opintojen perusteella

16.−30.3.

(päättyy klo 15.00)

Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 15.7. klo 15.00 mennessä.

Hakijapalvelut 029 449 8005 hakijapalvelut@uwasa.fi uwasa.fi/hakijat

Tarkat hakuohjeet ja valintaperusteet löydät osoitteista:

uwasa.fi/koulutus uwasa.fi/hakijat opintopolku.fi

Siirtohaku

2.−16.5.

(päättyy klo 15.00)

Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, 65101 Vaasa p. 029 449 8000

uwasa.fi