Page 1

HAKIJAN OPAS 2021


Meillä

voit opiskella: Kauppatieteet 6 Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede 12 Tekniikka 16 Automaatio ja tietotekniikka Sähkö- ja energiatekniikka Tuotantotalous

Hallintotieteet

22

Viestintätieteet

26

Opintojen eteneminen:

2

Opintojen aloitus

3 VUOTTA Kandidaatti (180 op)

2 VUOTTA Maisteri tai diplomi-insinööri (120 op)

univaasa.fi/hakijat


6 hyvää syytä

valita Vaasan yliopisto

Opit ja onnistut

Työnantajat arvostavat

Opintosi etenevät ilon kautta kauniilla kampuksellamme.

Meiltä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti ja työn-

Lupaamme hyviä opettajia, korkeatasoista opetusta ja

antajat arvostavat Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa.

monipuolisia opetusmenetelmiä. Pakettiin kuuluvat myös

Tarjoamme kaikille opiskelijoille liiketoimintaosaamisen

uudet kaverit, aktiiviset kerhot ja ainejärjestöt sekä vaasa-

perusopinnot; bisnesäly on kilpailuetu alasta riippumatta!

lainen elämisen helppous.

Meillä olet yksilö

Hello world!

Pääset opettajien ja professorien juttusille ilman pitkiä

Me emme mene maailmalle, olemme jo siellä. Voit

jonoja. Yliopistoyhteisö on tukenasi koko opiskelusi ajan,

tutustua ulkomaalaisiin opiskelijoihimme, opiskella

ja saat yksilöllistä ohjausta opintoihisi. Luomme pohjan

englanniksi, lähteä vaihtoon tai hakea kesätöihin

menestyksekkäälle huomisellesi.

kansainvälisiin yrityksiin.

Kaveria ei jätetä

Energinen Vaasa

Yliopistomme on tiivis yhteisö, jossa kaveria ei jätetä.

Opiskelet meren rannalla aivan keskustan lähellä.

Meillä on hyvä yhteishenki ja loistava ilmapiiri.

Vaasasta löytyy Suomen suurin energia-alan yrityskes-

Opiskelualan kaveripiiri on tukiverkkosi myös myöhemmin

kittymä, rutkasti työpaikkoja, kuusi korkeakoulua sekä

työelämässä ja voit saada elinikäisiä ystäviä.

tutkitusti onnellisia ja energisiä ihmisiä.

3


Suomen kaunein kampus kutsuu Mutkitta maaliin

Kavereita kauempaakin

Meille opintojen ohjaus ja sujuva etenemisesi ovat tärkeitä.

Meille saapuu joka vuosi 200 vaihto-opiskelijaa eri puolilta

Jokaiselle opiskelijalle nimetään omaohjaaja, joka kulkee

maailmaa ja yli 100 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa aloittaa

opiskelijan rinnalla koko opintojen ajan. Häneen voit olla

englanninkielisissä maisteriohjelmissamme.

yhteydessä kaikissa opiskeluun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hyvää oloa

Koulutus uudistuu

Satsaamme monipuoliseen opiskelijaliikuntaan. Kampuksen

Uusimuotoinen kandidaatin tutkintokoulutus tuo vapaasti

naan jopa 87 sentillä! Opintopsykologimme tukee motivaatioon,

valittavat moduulit opetustarjontaan. Moduulit yhdistävät

ajanhallintaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

opiskelijaravintoloissa syöt terveellisesti ja halvalla – saat lou-

useita oppiaineita ja niitä voidaan opiskella joustavasti.

Merta edemmäs Vuosittain reilut 250 opiskelijaamme viettää lukukauden tai -vuoden ulkomailla opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa.

Muutoksen agentiksi Kurkkaa videoilta, miten ajatellaan boksin ulkopuolelta. youtube.com/univaasa

Vaihtokohteissa on varaa valita.

Kerrytä työkokemusta Urapalvelut tukee opiskelijan työllistymistä ja auttaa työnhaussa. Voit myös hakea harjoitteluvoucheria eli rahallista tukea opintojen aikaista työharjoittelua varten. Jokainen opiskelijamme kuuluu Vaasan

Avoin yliopisto tienä tutkintoon

yliopiston ylioppilaskuntaan.

Voit hakea avoimen yliopiston väylän kautta ilman valin-

vyy.fi

takoetta suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa. Voit myös opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia. Tutustu: univaasa.fi/avoin

4


Vaasan yliopistossa on noin 5000 opiskelijaa. Koulutamme eri alojen vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Luomme yhdessä menestyksekkään huomisen.

Katso vlogeja aidosta opiskelijaelämästä!

 lilja-univaasa  lotta-univaasa  sini-univaasa

5


Kauppatieteet

Kauppatieteilijä

yritysmaailman

huipulla

Talouselämä tarvitsee jatkuvasti osaajia, joilla on laadukas koulutus ja tuoreita ideoita. Koulutamme kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä työskentelemään jatkuvasti muuttuvan työelämän haastavissa tehtävissä.

univaasa.fi/kauppatieteet

neuvonta.kauppatieteet@univaasa.fi 6


3 hyvää syytä valita

kauppatieteet Menestyväksi bisnesosaajaksi

Lähde maailmalle!

Palkittua opetusta

Talousosaamiselle on yrityk-

Meillä kohtaat opiskelijoita ja

Meillä on Suomen palkituin

sissä alati kasvava kysyntä

opettajia eri puolilta maailmaa.

yliopistotason koulutus kauppa-

kaikenlaisilla toimialoilla. Meillä

Voit lähteä maailmalle ja jopa

tieteissä ja olemme yksi Suomen

onnistuu eri oppiaineiden opin-

opiskella tuplatutkinnon ulko-

suurimmista kauppatieteellisen

tojen yhdistely, mikä parantaa

maisessa yliopistossa.

alan toimijoista. Saat asiantun-

mahdollisuuksiasi päästä halua-

tevaa ja laadukasta opetusta ja

miisi töihin.

ohjausta.

 Sini: ”Minut tunnistaa positiivisuudesta ja periksiantamattomuudesta. Valmistumisen jälkeen haluaisin työskennellä kansainvälisessä yrityksessä markkinoinnin ja viestinnän parissa, mahdollisesti ulkomailla.”

 sini-univaasa

7


Kauppatieteet

Meiltä valmistuvat tunnetaan kansainvälisinä ja työelämään valmiina asiantuntijoina. Kehitämme koulutustamme jatkuvasti yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden hyödyntää opetuksessa todellisia yritysmaailman tilanteita. Tuemme opiskelijoitamme heidän tavoitteissaan, esimerkiksi startup-yrittäjyydessä.

Opintosuunnat

8

JOHTAMISEN opinnot on tarkoitettu sinulle,

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN opinnot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN opin-

joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa,

antavat valmiudet toimia monipuolisissa joh-

noista saat valmiudet toimia yrityksen talous-

haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät

tamis- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisis-

hallinnon, rahoituksen ja tilintarkastuksen

kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalou-

sä ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Perehdyt

tehtävissä. Opinnoissa voit suuntautua las-

den kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille

markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen

kentatoimeen ja tilintarkastukseen tai rahoi-

tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyö-

kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen

tukseen. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen

dyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten

henkilökunnan johtamiseen sekä monikansal-

opinnot keskittyvät yrityksen taloushallintoon

yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökul-

lisen yrityksen johtamiseen.

ja tilintarkastukseen. Rahoituksen opinnot

masta niin kansallisessa kuin kansainvälises-

keskittyvät yrityksen rahoitukseen ja rahoitus-

sä kehyksessä.

markkinoihin.


Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op

Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus kauppatieteiden maisterin tutkintoon

Kauppatieteet

Henkilöstöjohtaminen

Johtaminen

Strategic Business Development

Kansainvälinen liiketoiminta

International Business

Markkinointi

Markkinoinnin johtaminen

Laskentatoimi ja rahoitus

Finance

Talousoikeus

Laskentatoimi ja tilintarkastus

Taloustiede

Talousoikeus

1 vuosi yhteisiä opintoja + 2 vuotta valitsemassasi opintosuunnassa

Taloustiede

Kurkista kauppatieteisiin ennakkoon ja suorita verkkokurssi (3 op) avoimessa yliopistossamme:

univaasa.fi/tutustumiskurssit

MARKKINOINNIN OPINNOT on tarkoitettu si-

TALOUSOIKEUDESSA oikeudellisia kysymyk-

TALOUSTIETEESSÄ tutkinnon suorittaneet si-

nulle, joka haluat työskennellä liikkeenjohdon

siä tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmas-

joittuvat liike-, investointi- ja yksityispankkeihin

tehtävissä, joissa korostuvat ihmisläheisyys,

ta. Lakiekonomi toimii asiantuntijana mm.

sekä liike-elämän palveluihin ja teollisuuteen.

vuorovaikutteisuus, luovuus ja yhteistyö.

sopimusten tekemisessä sekä markkina- ja

Taloustiede tutkii, selittää ja ennustaa talou-

Markkinoinnin osaajana ymmärrät, millä kei-

kilpailuoikeudellisten säännösten tuntemises-

den ilmiöitä sekä yritysten ja kotitalouksien

noin yritys erottuu ja menestyy kuluttaja- ja

sa, yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa tai infor-

toimintaa ja vuorovaikutusta. Opetuksessa

yritysmarkkinoilla. Opinnot suoritettuasi voit

maatioteknologiaan ja viestintään liittyvässä

painottuvat erityisesti kansainvälinen talous,

toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä kulu-

ICT-juridiikassa.

rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tun-

tus- tai tuotantohyödykkeiden, palveluiden,

temus sekä julkinen talous ja energiatalous.

kulttuuriteollisuuden tuotteiden tai elämysten markkinoinnissa.

9


Kauppatieteet

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon. Katso lisää valmistuneiden tarinoita: univaasa.fi/alumnitarinat

Täydellisen kokoinen yliopisto Miko Heinilä Tislaamojohtaja KTM 2008, johtaminen Miko Heinilä opiskeli yliopistossamme johtamista. Nykyisin hän on yksi Kyrö Distillery Companyn perustajista ja työskentelee yrityksen tislaamojohtajana. – Ennen yliopistoon menemistä uskoin, että yliopiston käytyäni osaan asioita, joita voin käyttää suoraan töissä. Varmasti niinkin, mutta erityisesti yliopisto valmensi erilaisia ajatusrakenteita ja ajattelumalleja, joita voi sitten soveltaa työelämässä. Töissä Mikon vastuulla ovat tislaamon HR-asiat, laajennusprojektit, tapahtumat ja hän toimii myös Kyrö Distilleryn vierailukeskuksen toimitusjohtajana. Opiskeluajoistaan Miko muistaa lämmöllä opiskelijakaverit ja erilaiset tapahtumat. – Vaasan yliopisto on juuri sopivan kokoinen; ei liian iso, että hukkuisi massaan ja toisaalta riittävän iso, että joka päivä tulee uusia mielenkiintoisia ihmisiä vastaan.

10

Kauppatieteet takaa useita urapolkuja Sami Sykkö Toimittaja, viestintä- ja markkinointikonsultti KTM 1996, kansainvälinen markkinointi Sami Sykkö muistaa Vaasan yliopiston unelmayliopistona, jossa annetaan arvoa opiskelijan toiveille ja tulevaisuuden suunnitelmille. Tällä hetkellä hän työskentelee Fashion Finlandin eli muotikauppiaiden yhdistyksen liiketoimintajohtajana ja päätoimittajana. Sykkö tunnetaan myös toimittajana sekä viestintä- ja markkinointikonsulttina. Hän on kirjoittanut lukuisiin lehtiin, esiintynyt televisiossa ja luennoinut viestinnästä ja tyylistä sekä konsultoinut yrityksiä brändinrakennuksessa ja viestinnässä. Hän moderoi myös seminaareja sekä juontaa tilaisuuksia. – Jos en olisi opiskellut Vaasassa, minusta ei olisi tullut toimittajaa. Kaikki alkoi siitä, kun Ylioppilaslehden silloinen päätoimittaja pyysi minulta juttua. Ensimmäisen jutun jälkeen hän halusi lisää sanoen, että ”sinulla on oma ääni”. Ymmärsin, että on tärkeää, että kirjoittajalla on erottuva tapa kirjoittaa. Sykkö on loistava esimerkki siitä, miten kauppatieteiden opiskelu takaa väylän mitä monipuolisempiin työtehtäviin. – Ensimmäinen työpaikkani oli tiedottajana Muotoilukeskus Muovassa Vaasassa. Gloria-lehden päätoimittajana vuosina 2010–2012 osallistuin lehden markkinointiin, brändinrakennukseen ja kannoin harteillani lehden taloudellista menestystä.

Kuva: Merja Yeung

Valmistuneiden tarinoita


Kansainvälisessä työpaikassa kuin kotonaa

Lahjakkaita professoreita ja erilaisia opetusmenetelmiä

Klaus Koskela Accountant, Wärtsilä KTM 2019, vero-oikeus

Saana Temmes HR Specialist, UPM Puola KTM 2016, henkilöstöjohtaminen

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset ja vaativat työtehtävät kiinnostavan taloushallinnon parissa innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. – Tässä työssä pääsee soveltamaan ongelmanratkaisutaitoja ja monesti asioita pitääkin selvittää nopealla aikataululla. Työtehtäviä hoidetaan pitkälti itsenäisesti, mutta oman tiimin apuun voi aina luottaa. Yliopisto on antanut monia oppeja, mutta ennen kaikkea se on kannustanut luottamaan itseensä ja suhtautumaan uusiin asioihin uteliaasti. – Usko omaan tekemiseen. Jos epäröit, tee se. Mieleenpainuvimmat muistot opiskeluajoilta liittyvät Klausin mielestä tavalla tai toisella erilaisiin opiskelijatapahtumiin. – Yhden opiskeluvuoden ehdin toimia myös ylioppilaskunnan hallituksessa, siitä jäi paljon unohtumattomia muistoja. Parasta Vaasan yliopistossa olivat kuitenkin kaikki ne ihmiset, joihin ehti opiskeluaikana tutustua ja joista sai monta hyvää ystävää.

Sisulla syntyi menestysbrändi Heidi Jaara Toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija, Balmuir KTM 1999, kansainvälinen yritystoiminta Heidi Jaara opiskeli kansainvälistä yritystoimintaa, jossa pääpainona hänellä oli markkinointi. Hän on luonut luksusbrändi Balmuirin, jonka tuotteita omistavat niin Ruotsin kuningasperheen jäsenet kuin George Clooneykin.

Saana Temmes päätti jo lukiossa haluavansa jatkaa opintoja jossakin muualla kuin kotikaupungissaan Helsingissä. Tädin kehut saivat Saanan hakemaan kauppatieteiden opiskelijaksi Vaasan yliopistoon. Nyt hän työskentelee Puolassa UPM:llä HR Specialistina Suomen rekrytointitiimissä ja pääasiassa avustaa rekrytoivia tahoja ja hakijoita. Saana meni täysillä mukaan opiskelijaelämään. – Toimin tutorina ja kauppatieteiden ainejärjestö Warrantin hallituksessa sekä olin aktiivisesti mukana vapaa-ajan toiminnassa, esimerkiksi sitseillä. Erityisen mukavaa Vaasassa olivat ihmiset ja tunnelma, mikä syntyy, kun monta tuhatta nuorta ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa asuu samassa kaupungissa. Saana muistaa hyvällä erityisesti henkilöstöjohtamisen professoreita, jotka olivat hänen mielestään todella lahjakkaita, asiantuntevia ja hyviä opettamaan. – En ole opiskelija, joka nauttii ulkoa pänttäämisestä ja tenttimisestä. Maisterivaiheen opinnoissa opetusmenetelminä käytettiin esimerkiksi ryhmätöitä, esitelmiä ja oppimispäiväkirjoja.

– Vaasan yliopisto on hyvä paikka opiskella kauppatieteitä, koska siellä on paljon vaihtoehtoja niin pääaineeksi kuin sivuaineeksi. Muistelen lämmöllä todella hyviä ja inspiroivia luennoitsijoita. Yrittäjänä Heidi pääsee toteuttamaan omia visioitaan ja haaveitaan. – Rakastan ennustaa tulevaa ja sitä, mihin maailma ja markkinat ovat menossa. Me Balmuirilla pyrimme tekemään asiat juuri toisin kuin kaupan alalla on totuttu.

11


Kauppatieteet

Tekniikan ja kauppatieteiden

ainut-

laatuisia osaajia

Tällaista koulutusta ei ole muualla! Teollisuusekonomikoulutuksessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Saat osaamista niin tekniikasta, taloudesta kuin projektijohtamisestakin.

univaasa.fi/tutatjt tetiopin@univaasa.fi 12


3 hyvää syytä valita

tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede Saat ainutlaatuista osaamista

Tulevaisuuden tehtäviin

Työnantajat tutuiksi

Meillä kauppatieteellinen koulutus

Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä

Opetuksessa hyödynnämme moni-

yhdistyy tekniikkaan ainutlaatui-

tulevaisuuden uudet työtehtävät mm.

puolisesti yritysmaailman yhte-

sella tavalla. Jotta tuotanto toimisi

myynnissä, tuotannossa, taloushallin-

yksiä ja kansainvälisiä verkostoja.

liiketoiminnan näkökulmasta tehok-

nossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon

Yhteistyö tuo opintoihin työelämän

kaasti, tarvitaan myös taloudellista

prosessien hallintaa sekä osaamista

globaaleja näkökulmia.

osaamista.

tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta.

 Pyry: ”Parasta on, että Vaasan yliopistoon porukkaa tulee monilta paikkakunnilta ja taustoilta, joten uusiin ihmisiin tutustuminen on vääjäämätöntä. Mistäkö luonteenpiirteestä meikäläisen tunnistaa? Olen täysin ehdottomasti todella romanttinen."

13


Kauppatieteet

Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op

Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus kauppatieteiden maisterin tutkintoon

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Tekninen viestintä

Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätiede

Tuotantotalous

Industrial Management

140 op yhteisiä opintoja + 40 op vahvistetussa opintosuunnassa

Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia: luento- ja verkkokursseja, ryhmätöitä, caseharjoituksia ja projektitöitä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Opintosuunnat TIETOJÄRJESTELMÄTIETEEN ammattilaisena hyödynnät IT-osaamista-

tään. Se yhdistää tietojärjestelmätieteiden, viestintätieteiden ja kauppa-

si, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi

tieteiden opinnot; keskeisinä teemoina käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian tuomista

14

mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä tukemaan

TUOTANTOTALOUDEN painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhal-

yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Saat valmiudet johtaa tekniikan

linta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opit

ja liiketoiminnan asiantuntijoista koottuja tiimejä. Opinnoissa painotetaan

kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johta-

projektinhallintaosaamista. Voit erikoistua myös energiaketjun tarkaste-

misen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdolli-

luun tietojenkäsittelyn näkökulmasta tai suuntautua tekniseen viestin-

simman paljon hyötyä.


Tutkinnollani kysyntää monenlaisiin töihin Tiina Ritari Brand Manager, Epec Oy KTM 2008, tietotekniikka Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan virkistävän tuulen ja kaupungin kaksikielisyyden. Yliopistossa hän oivalsi, että oma aktiivisuus on ensiarvoisen tärkeää niin opiskeluissa, työnhaussa kuin työelämässäkin. Tällä hetkellä Tiina työskentelee Brand Managerina Epec Oy:ssä. Epec tekee koneenohjausjärjestelmiä sekä valmistaa ohjaus- ja näyttöyksikköjä liikkuviin työkoneisiin. – Toisin sanoen teemme koneista älykkäitä ja mahdollistamme niiden etähallinnan. Omaan työnkuvaani kuuluu mm. markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen, markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen, budjetointi, koordinointi ja kaikenlaista sekalaista, mikä liittyy yrityskuvan rakentamiseen. Tiinan koulutusohjelma koostui kauppatieteiden, tietotekniikan ja viestinnän opinnoista. – Opiskellessa työllistyminen hiukan askarrutti, mutta olen saanut huomata, että koulutustaustani antaa valmiudet hyvin monenlaiseen työhön. Olen työskennellyt mm. graafikkona, teknisen dokumentoinnin asiantuntijana ja UX-asiantuntijana.

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: univaasa.fi/alumnitarinat

15


Tekniikka

Uuden

energian edelläkävijä

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

univaasa.fi/tekniikka tetiopin@univaasa.fi 16


3 hyvää syytä valita

tekniikka Teoriaa ja käytäntöä

Energiaratkaisujen kehittäjäksi

Tuhansia työpaikkoja

Nykyaikaisessa opetus- ja

Pääset parantamaan maailmaa

Diplomi-insinöörejä tarvitaan

tutkimuslaboratorio Techno-

uusilla energiaratkaisuilla.

aina – erityisesti Vaasassa, joka

bothniassa pääset kokeilemaan

Diplomi-insinöörimme luovat

on Suomen energiapääkau-

teoriaa käytännössä. Teet

uusia ratkaisuja yhteiskunnan

punki. Teemme tiivistä yhteis-

kytkentöjä ja mittauksia, käytät

energiaongelmiin. Niillä taataan

työtä alueen yritysten kanssa.

uusinta 3D-tekniikkaa ja tutkit

yritysten kilpailukyky ja hyvin-

Luot hyvät suhteet työnantajiin

muun muassa sähkömoottorien

voinnin edellytykset.

jo opiskeluaikana.

ja tietoliikenteen ilmiöitä.

 Calle: ”Olen luonteeltani puhelias, energinen ja päättäväinen. Opiskelen tuotantotaloutta ja haaveilen urasta yrittäjänä tai tuotannon johtotehtävissä.”

17


Tekniikka

Ainutlaatuinen Takuuteekkari-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin. 18


Tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut ratkaisut ovat opintojemme ydintä. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opetukseemme tuoreita näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista. Diplomi-insinöörimme kiittävät laadukasta opetustamme ja työelämän tarpeita vastaavia opetuksen sisältöjä.

Tekniikan hakukohteet

DIA-yhteisvalinnassa (Opintopolku.fi) haet suoraan opintosuuntakohtaisiin hakukohteisiin: AUTOMAATIO JA TIETOTEKNIIKKA Älykäs

SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA Taloudel-

TUOTANTOTALOUS Kilpailukykyinen ener-

automaatio ja tietotekniikka parantavat säh-

lisesti tuotettu energia ja luotettava sähkön-

gia-alan liiketoiminta edellyttää paitsi jatkuvaa

kö- ja energiajärjestelmien luotettavuutta sekä

jakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä.

teknologian ja tuotannon kehittämistä myös

energiatehokkuutta. Opit johtamaan ohjelmis-

Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat

kestävän kehityksen huomioimista. Opit johta-

toprojekteja sekä suunnittelemaan älykkäitä

sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyt-

maan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projekti-

järjestelmiä hyödyntäen muun muassa ko-

tö. Opit muun muassa mallintamaan hajautet-

toimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastol-

neoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia

tua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien

lisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja

käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä

suojausta. Opit myös suunnittelemaan sähkö-

niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena

ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkai-

konekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelekt-

paremmiksi.

sujen etsimiseen käytät tietokonemallintamis-

roniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventy-

ta ja tekoälymenetelmiä.

miskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja.

Tekniikan kandidaatti TkK 180 op

Diplomi-insinööri DI 120 op

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus diplomi-insinöörin tutkintoon

Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelman hakukohteet

Sähkötekniikka

Sähkö- ja energiatekniikka

Energiatekniikka

Automaatio ja tietotekniikka Tuotantotalous Yhteisen ensimmäisen vuoden jälkeen voit vielä hakea opintosuunnan vaihtoa.

Smart Energy Automaatio ja tietotekniikka Industrial Systems Analytics

AMK-insinööri AMK-insinöörit voivat hakea suoraan DI-tutkintoon

19


Tekniikka

Valmistuneiden tarinoita Katso lisää valmistuneiden tarinoita: univaasa.fi/alumnitarinat

”Parasta oli huippuryhmämme – yhdessä luimme tentteihinkin” Nora Möttönen Tuontantojohtaja, Oy Escarmat Ltd DI 2013, sähkötekniikka

Kohokohta vierailu Huawein pääkonttorilla Joel Reijonen Machine Intelligence Researcher, Ericsson DI 2018, energia- ja informaatiotekniikka Joel Reijonen työskentelee Ericssonilla koneälytutkijana innovoimassa ja kehittämässä uusia koneälyyn liittyviä teknologiaratkaisuja. – Tehtävässäni on parasta päästä työskentelemään huipputeknologian parissa, joka mahdollistaa jatkuvan ammattitaitoni kehittymisen. Olen saanut olla mukana innovoimassa keksintöjä, jotka työnantajani on nähnyt tarpeelliseksi patentoida. Opiskeluaikaan Vaasassa Joelilla liittyy monta opettavaista ja unohtumatonta kokemusta, mutta päällimmäisenä mielessä on valikoituminen Huawein Seeds for the Future 2017 -opiskelijaohjelmaan Kiinaan. Ohjelmaan valittiin kymmenen suomalaista yliopisto-opiskelijaa, joiden opinnot ovat painottuneet ICT-alalle. – Kahden viikon matkalla pääsin opiskelemaan kiinan kieltä ja tutustumaan maan kulttuuriin sekä vierailemaan Huawein pääkonttorilla Shenzhenissä. Valmistumisen jälkeen Tekniikan Akateemiset (TEK) palkitsi Joelin diplomityön vuoden parhaimpien opinnäytetöiden joukossa.

20

Nora Möttösen opiskeluissa parasta oli heidän pieni ja tiivis ryhmänsä, joka yhdessä pakersi tehtäviä, laski ja luki tentteihin. Yliopistossa hän oivalsi, että kaiken voi oppia, kun tarpeeksi haluaa, eikä ongelmien kanssa pidä painia yksin. – Opiskelijajärjestöissä aktiivisesti mukana olleena opiskeluaikojen parasta antia olivat myös mahtavat tapahtumat ja huikeat kokemukset, wappua unohtamatta. Niistä saisi melkein romaanin. Sain tutustua upeisiin ihmisiin, joista usean kanssa olen vieläkin tekemisissä. Tällä hetkellä Nora on tuontantojohtaja Escarmatissa. Hänen tontilleen kuuluu tilaus-toimitusprosessin operatiivinen johtaminen eli tilaustenkäsittely, tuotanto, osto ja logistiikka. – Parasta työssäni on nähdä tyytyväinen asiakas, mikä edellyttää koko organisaation saumatonta yhteistyötä alusta loppuun. Kun se onnistuu, fiilistä ei voi edes kuvata. Meillä on töissä joukko rautaisia ammattilaisia, jotka osaavat myös nauraa.


Wapun unohtumattomat muistot Anna-Leena Kaunisto Digital Development Manager, Finlayson DI 2018, energiatekniikka Anna-Leena Kaunisto työskentelee kehityspäällikkönä Finlaysonilla. Hän pääsee päivittäin työssään tutustumaan uusiin innovaatioihin ja ratkaisemaan liiketoiminnan ongelmia teknologian avulla.

Ole utelias ja ota haasteet rohkeasti vastaan Ville Kumlander Testi-insinööri, Wärtsilä DI 2017, sähkö- ja energiatekniikka Ainejärjestötoiminnan kautta tulleet kaverit eri tiedekunnista ja tiivis teekkariporukka ilostuttivat Ville Kumlanderin opiskeluaikoja päivittäin niin kampuksella kuin sen ulkopuolellakin. – Opiskeluaikojen parhautta olivat ehdottomasti ihmiset, joiden kanssa sen ajan sai kokea! Nyt Ville työskentelee testi-insinöörinä Wärtsilän tuotekehityksessä. – Automaatiotiimimme ylläpitää ja kehittää testisellien automaatiojärjestelmiä, jotta tuotekehityksessä kehitetyt ratkaisut saadaan testattua ja validoitua. Uuden testin alkaessa, muokkaamme ja varmistamme, että automaatiosysteemi toimii halutulla tavalla ja, että testit ovat turvallista suorittaa. – Yliopisto mahdollisti oivaltamaan, että olemalla sopivasti kiinnostunut ympäröivistä asioista, voi kehittää itseään ja kykenee hoitamaan työtehtävät mallikkaasti.

Hän opiskeli Vaasan yliopistossa energiatekniikan maisteriohjelmassa. – Päällimmäisenä opiskeluajoista on jäänyt mieleen tiivis ainejärjestötoiminta sekä poikkitieteellinen opiskelijakulttuuri, mikä tempaisikin mukanaan heti opintojen alussa. Lukuisat opiskelijatapahtumat, kuten wappu, lakinlaskijaiset ja kyykkäkisat, ovat jättäneet jälkeensä unohtumattomia muistoja sekä elinikäisiä ystäviä.

Oppivat algoritmit ja pilvipalvelut apuna tuotannon kehityksessä Ilmo Laitalainen Production Development Specialist, ABB Smart Power DI 2019, ohjelmistotekniikka Ilmo Laitalainen työskentelen ABB Smart Powerin Vaasan yksikön tehtaalla tuotannon kehityksen asiantuntijana. Työssään hän pyrkii kehittämään tuotantoa siten, että tuotteiden valmistaminen olisi laadukkaampaa, tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Ratkaisuissa hyödynnetään uusinta teknologiaa, kuten koneälyä, robotiikkaa, automaatiota ja pilvipalveluita. – Tärkein oppini yliopistossa on ehdottomasti uusien asioiden selvittäminen, omaksuminen ja käyttöönottaminen nopeasti. Uudetkaan asiat eivät ole mahdottomia haasteita, kuin on taidot ja tiedot siihen, miten asioista otetaan selvää, miten ne omaksutaan ja miten opittua voidaan käyttää työssä hyväksi.

21


Hallintotieteet

Hyvän

hallinnon

huippuosaajia Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan unionissa?

univaasa.fi/hallintotieteet

hall-opintoneuvonta@univaasa.fi 22


3 hyvää syytä valita

hallintotieteet Yhteiskunnan uudistajaksi

Työmarkkinoilla kysyntää

Käytännönläheistä opetusta

Hallintotieteitä opiskelemalla

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt

Käytännönläheinen opetuk-

pääset avainpaikalle hyvinvoin-

ja hallinnon uudistukset luovat

semme on kehitetty vahvasti

tiyhteiskunnan uudistamiseen ja

kysyntää uudella tavalla ajatte-

työelämän ja modernin yhteis-

johtamaan muutosta.

leville hallintotieteilijöille

kunnan tarpeita vastaavaksi.

ja takaavat uusia työpaikkoja.

Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

 Anette: ”Minut tunnistaa ehdottomasti iloisuudesta ja positiivisuudesta. Tulin Kajaanista Vaasaan opiskelemaan julkisjohtamista. Parasta yliopistossamme on yhteisöllisyys ja poikkitieteellisyys."

23


Hallintotieteet

Hallintotieteiden kandidaatti HTK 180 op

Hallintotieteiden maisteri HTM 120 op Hallintotieteet

Hallintotieteet

Opintosuunnat: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Opintosuunnat: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus, sosiaalija terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus hallintotieteiden maisterin tutkintoon

(ohjelmaan haetaan erikseen syksyllä 2021, järjestetään Helsingissä)

Koulutamme osaavia asiantuntijoita ja johtajia valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Saat ajantasaista tietoa hallinnosta ja palveluiden kehittämisestä sekä valmiudet toimia esimies- ja johtotehtävissä. Hallintotieteistä valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Kurkista hallintotieteisiin ennakkoon ja suorita verkkokurssi (2 op) avoimessa yliopistossamme: univaasa.fi/tutustumiskurssit

Opintosuunnat

24

ALUETIETEESSÄ tarkastellaan

JULKISJOHTAMINEN keskittyy

JULKISOIKEUDESSA käsitellään

SOSIAALI- JA TERVEYS- HAL-

yhteiskuntaa ja hallintoa alueelli-

organisaatioiden johtamisen ky-

julkisen hallinnon, erityisesti val-

LINTOTIEDE tarkastelee hyvin-

sen näkökulman kautta. Opinnot

symyksiin. Korostamme julkisen

tion ja kuntien päätöksentekoon

vointiyhteiskuntaa sekä sosiaa-

koostuvat aluetaloudesta, alue-

toiminnan erityishaasteita, kuten

ja menettelytapoihin liittyviä oi-

li- ja terveyspalvelujärjestelmiä

kehittämisestä sekä alueellises-

toiminnan eettisyyteen kohdis-

keudellisia kysymyksiä. Tarkaste-

organisaatio- ja johtamisoppien

ta näkökulmasta yhteiskuntaan,

tuvia vaatimuksia ja julkisen toi-

lun kohteena ovat julkisen vallan

näkökulmasta. Opinnot autta-

ympäristöön ja arkeen. Saat mo-

minnan kytkeytymistä muuhun

käyttö ja sen uudet muodot sekä

vat ymmärtämään sosiaali- ja

nipuolisen kuvan ihmisten, yritys-

yhteiskuntaan.

yksilön oikeudet ja velvollisuudet.

terveyspalveluiden johtamisen

ten ja julkisen sektorin toiminnan

Painopisteet ovat hallinto-oikeu-

ja talouden kysymyksiä. Lisäksi

alueellisista piirteistä, rakenteista

dessa sekä perus- ja ihmisoikeuk-

opinnoissa perehdytään palve-

ja niiden kehityksestä.

sissa sekä hallinnon erityisaloilla,

lujen kehittämiseen asiakkaiden

kuten sosiaali- ja ympäristöoikeu-

tarpeiden ja palveluiden vaikutta-

dessa.

vuuden näkökulmasta.


Verkostoja eliniäksi Eeva Kalli Kansanedustaja HTM 2003, julkisjohtaminen Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot. Työharjoittelussa Eeva oli Brysselissä ja opiskelijavaihdossa Saksassa. Tällä hetkellä Eeva toimii kansanedustajana. Ennen tätä hän työskenteli toimitusjohtajana Miltton Networksilla. Se on vaikuttajaviestintään ja yhteiskuntasuhteisiin erikoistunut viestintätoimisto. – Työurani punainen lanka on ollut yhteiskunnallinen vaikuttaminen, johon lähes kaikki työtehtäväni ovat tavalla tai toisella liittyneet. Nykyinen tehtäväni kansanedustajani on kuitenkin ainutlaatuinen, koska se perustuu kansalaisilta eli kanssaihmisiltä saatuun mandaattiin hoitaa yhteisiä asioita. Opiskeluajoista on jäänyt Eevalle valtavasti hyviä muistoja. – Olin utelias, innokas ja aktiivinen. Minut oli helppo yllyttää mukaan, olipa kyseessä ylimääräinen opintoihin liittyvä kurssi, ylioppilaskunnan toiminta, bileet tai joku muu kaveriporukan yhteinen päähänpisto. Upeita, mieleen painuneita keikkoja, joilla on ollut suuri merkitys myös työurani kannalta. – Ehkä kaikkein isoin pääoma yliopistosta ovat kuitenkin ihmiset, joihin opiskeluaikana tutustuin. Osa heistä on edelleen läheisiä ystäviäni, jotkut osa hyödyllistä verkostoa, joka voi olla suureksi avuksi myös työelämässä. Eeva kehottaa opiskelijoita olemaan aktiivisia, lähtemään rohkeasti mukaan eri juttuihin ja rakentamaan aktiivisesti verkostoja jo opiskeluaikoina. – Ihmiset tätä maailmaa pyörittävät!

Opiskeluaikaisista verkostoista iloa myös työelämässä Noora Marjeta Suunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos HTM 2019, sosiaali- ja terveyshallintotiede Noora Marjetan mielestä työssään suunnittelijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella parasta ovat tutkimusjulkaisut, joissa hän on ollut mukana kirjoittajana sekä eri sidosryhmien kanssa työskentely. – En ole kuullut muista yliopistoista, joissa olisi yhtä poikkitieteellinen meininki kuin Vaasassa. Tutkinnon lisäksi yliopistolta lähtikin mukaan paljon tärkeitä ystävyyssuhteita. Nykyisessä työssäni olen tehnyt töitä opiskelukavereiden kanssa, jotka eivät välttämättä ole opiskelleet samaa alaa kuin minä

Hallintotieteilijää tarvitaan myös yksityisellä sektorilla Sanna-Mari Kauko HR Partner, YIT HTM 2018, julkisjohtaminen Henkilöstöasioiden asiantuntijatehtävissä työskentelevä Sanna-Mari Kauko muistelee, kuinka jo opiskeluaikana puhuttiin hallintotieteiden antavan hyvät valmiudet erilaisissa tehtävissä toimimiseen. Hän kokee, ettei yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tarvitse tehdä vain julkisella sektorilla: omassa työssään hän on mukana kehittämässä ja rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. – Yliopisto ei anna suoraan vastauksia kaikkiin käytännön ongelmiin, mitä työelämässä tulee vastaan. Mutta se antaa valmiudet kriittiseen ajatteluun, tiedon hakuun, kokonaisuuksien hallintaan ja asioiden välisten yhteyksien hahmottamiseen, jotka ovat tärkeitä taitoja myös työelämässä. Katso lisää valmistuneiden tarinoita: univaasa.fi/alumnitarinat

25


Viestintätieteet

Digitulevaisuuden

viestintäosaajaksi Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Haluatko hallita viestinnän keinot? Meiltä valmistuneet tunnetaan työnantajien arvostamina tulevaisuuden viestintäosaajina, jotka ymmärtävät viestinnän ja median toimintaa sekä muutosta digitalisoituvassa maailmassa.

univaasa.fi/viestinta

opintoneuvonta.hum@univaasa.fi

26


3 hyvää syytä valita

viestintätieteet Etulyöntiasemassa

Omannäköinen tutkinto

Valmiina työelämään

Osaamme ennustaa viestinnän

Vaasassa saat laaja-alaisen

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät

alan muutokset ja tuomme alan

viestintätieteellisen kou-

opinnot antavat sinulle välineitä

megatrendit osaksi opiskelua.

lutuksen, johon voit valita

kohdata työelämä.

Siksi opiskelijoillamme on

kiinnostuksesi mukaan erilaisia

valmistuessaan oikeat taidot ja

viestinnän opintoja ja hankkia

valmiudet.

yksilöllisen tutkinnon.

 Oona: ”Olen luova, ja rakastan mahdollisuuksia, joissa pääsen ilmaisemaan itseäni. Haaveilen työpaikasta ulkomailla. Parasta yliopistossa on kaunis kampus ja yhteishenki. Opiskelijoita on paljon, joten kavereiden saaminen on helppoa.”

27


Viestintätieteet

Humanististen tieteiden kandidaatti HuK 180 op 3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus filosofian maisterin tutkintoon

Viestintätieteet

Filosofian maisteri FM 120 op Viestinnän monialainen maisteriohjelma: opintosuunnat organisaatioiden viestintä tai digitaalinen media

Teknisen viestinnän maisteriohjelma: opintosuunta viestintätieteet

Opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen viestinnästä. Opit ymmärtämään kielenkäytön, viestinnän ja median ilmiöitä, hyödyntämään digitaalista mediaa, viestimään sujuvasti eri kanavissa sekä tuntemaan erilaiset kohderyhmät. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden edellyttämällä tavalla.

28

Opintosuunta Viestintätieteiden painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä. Kurkista viestintätieteisiin ennakkoon ja suorita verkkokurssi (2 op) avoimessa yliopistossamme: univaasa.fi/tutustumiskurssit


Sami Soljansaari Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, Lappeenrannan kaupunki FM 2014, organisaatioviestintä Sami Soljansaari ei ollut eläissään käynytkään länsirannikolla, kun hän muutti Lappeenrannasta Vaasaan. Kaupunkiin tulleessaan hän ajatteli haluavansa työskennellä toimittajana. – Aika pian opintojen alettua aloin kuitenkin pohtia uraa organisaatioviestinnän parissa, ja oli hienoa, että Vaasassa pääsi opiskelemaan juuri siihen liittyviä kursseja. Pääsin jo toisesta opiskeluvuodesta alkaen oman alan työharjoitteluihin ja kesätöihin. Samille on jäänyt opinnoista parhaiten mieleen gradutyöskentely. – Ymmärrän, miksi se voi tuottaa myös paljon tuskaa. Minulla oli aihe, joka kiinnosti, ja loistava graduohjaaja, joka haastoi jatkuvasti. Samin mielestä Vaasaan ja yliopistoelämään oli helppo sopeutua: yliopisto on sopivan kokoinen, ainejärjestöt ja osakunnat aktiivisia. Varsinkin ainejärjestöllä ja erilaisilla tapahtumilla oli iso tutustuttajan rooli. Sami työskentelee tällä hetkellä Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelijana. – Työni pitää sisällään niin asiakaslähtöistä suunnittelua ja kehittämistä kuin käytännön työtäkin, kuten tiedotteita, verkkosivustojen ja somekanavien ylläpitoa, printti-ilmoituksia ja verkkomarkkinointia.

Alan töissä jo opiskeluaikana Jere Paldanius Tiedottaja, Puolustusvoimat Filosofian maisteri, tekninen viestintä 2020 Jere Paldanius teki viestintäalan töitä jo opiskeluaikanaan. Opiskelut ja työt saatiin sovitettua hyvin yhteen, siitä Jere kiittelee joustavia ja kannustavia opettajia. Nykyisin hän työskentelee Maavoimien esikunnassa tiedottajana.

Kuva: Aleksi Tikkanen.

Länsirannikko kutsuu

Rohkeutta omalle polulle Pauliina Ainasoja Videotoimittaja, MTV Uutiset ja yrittäjä, Eloisa Visuals FM 2018, digitaalinen media

Aamuisin töihin MTV Uutisiin tullessaan Pauliina Ainasoja ei usein vielä tiedä, mitä kaikkea päivä sisältää. – Olen mukana tekemässä MTV Uutiset Liveä, joka on nettipohjainen suorien uutislähetysten kanava. Käyn juttukeikoilla, leikkaan ja kuvaan kuvitusta sekä valmistelen lähetyksiä. Vilahdinpa kerran myös Kymmenen uutisten loppukevennyksessä! Toimittajatöiden lisäksi Pauliinalla on oma toiminimi, jonka kautta hän tekee monenlaista sisällöntuotantoa kuten videoita, sosiaalisen median strategioita sekä valokuvaa. Päivätyön ja yrittäjyyden yhdistäminen tuo vaihtelua päiviin. – Voin sanoa nauttivani työstäni. Huippukohtia on päästä tapaamaan ja jututtamaan mielenkiintoisia ihmisiä sekä oppimaan jatkuvasti jotain uutta. Pauliina kokee, että yliopisto-opiskelu kehitti taitoa omaksua nopeasti uusia kokonaisuuksia ja kannusti ajattelemaan kriittisesti. – En opintojen alussa osannut yhtään sanoa, mikä minusta valmistumisen jälkeen tulisi, joten koen myös saaneeni opinnoista inspiraatiota sekä rohkeutta lähteä kulkemaan omaa polkuani.

Hänen tehtäviinsä kuuluu Maavoimien asevelvollisuus- ja harjoitusviestinnän suunnittelu sekä toteutus yhdessä kollegoiden kanssa. Jeren mielestä puolustusvoimissa jokainen työpäivä on erilainen erityisesti viestijälle. Tavallisten viestinnän suunnittelutöiden lisäksi kymmenien tuhansien henkilöiden organisaatiossa toiminnan monipuolisuus näkyy erilaisina erityistilanteina. – Huippukohtia ovat erityisesti tilanteet, joissa pääsen toimistosta harjoituksiin tapaamaan ja viestimään eri alojen asiantuntijoista.

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: univaasa.fi/alumnitarinat

29


Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija Vaasa on noin 68 000 asukkaan merenrantakaupunki ja Suomen suurin opiskelijakaupunki väkilukuun suhteutettuna. Yhteensä 13 000 opiskelijan joukko näkyy ja kuuluu Vaasan aidosti kansainvälisessä kaupunkikuvassa.

30


Vaasassa työllisyys on maan kärkeä,

Vaasaan on hyvät liikenneyhteydet ja

olemme yrittäjyyden ja energiateollisuuden

pyöräilymatkat ovat kompaktin kokoisen

keskus.

kaupungin ansiosta lyhyet.

Vaasassa maailman kohtaaminen avoimin mielin on tuttu juttu. Täällä pärjäät mainiosti suomen, englannin tai ruotsin kielellä.

voas.fi

vaasa.fi

Opiskelijalle löytyy Vaasasta mukavia asuntoja keskustasta tai vaikka keskeltä kampusta – asut sitten sitten yksin, yhdessä tai perheen kanssa.

Seuraa, tykkää, jaa  facebook.com/univaasa  instagram.com/univaasa  youtube.com/univaasa

 twitter.com/univaasa  linkedin.com/school/univaasa

#univaasa #agentsofchange

31


Näin haet 2021 Kandidaattiohjelmien haku

17.−31.3. (päättyy klo 15.00)

opintopolku.fi

Valintakokeet Tekniikka

DIA-yhteisvalinta • Automaatio ja tietotekniikka • Sähkö- ja energiatekniikka • Tuotantotalous

ti 1.6. klo 10−14

Hallintotieteet

Hallintotieteiden yhteisvalinta

Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 31.5. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.

ke 2.6. klo 14−18

Viestintätieteet Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

#univaasa Kansainvälisten maisteriohjelmien haku

1.12.202022.1.2021 (päättyy klo 15.00)

Suomenkielisten maisteriohjelmien haku

17.3.−31.3. (päättyy klo 15.00)

ma 7.6. klo 12−16

Kauppatieteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

ti 8.6. klo 12−15

Haku avoimen yliopiston opintojen perusteella

17.3.−31.3. (päättyy klo 15.00)

Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 16.7. klo 15.00 mennessä.

Hakijapalvelut 029 449 8005 hakijapalvelut@univaasa.fi univaasa.fi/hakijat

Tarkat hakuohjeet ja valintaperusteet löydät osoitteista:

univaasa.fi/koulutus univaasa.fi/hakijat opintopolku.fi

Siirtohaku

3.−17.5.

(päättyy klo 15.00)

Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, 65101 Vaasa p. 029 449 8000

univaasa.fi

Profile for University of Vaasa

Vaasan yliopiston hakijan opas 2021  

Hakijan opas 2021. Vaasan yliopistossa voit opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. #univaasa #agentso...

Vaasan yliopiston hakijan opas 2021  

Hakijan opas 2021. Vaasan yliopistossa voit opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. #univaasa #agentso...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded