Page 1

Hakijan opas

2018


Meillä voit opiskella Hallintotieteet

6

Kauppatieteet

10

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede 16 Tekniikka

20

Viestintätieteet

26

Opintojen eteneminen:

Opintojen aloitus

3 VUOTTA Kandidaatti (180 op)

2 VUOTTA Maisteri ja diplomi-insinööri (120 op)

uva.fi/hakijat 2


9 hyvää syytä valita Vaasan yliopisto

Saat laadukasta opetusta.

Hanki bisnesälyä.

Hello maailma!

Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa, hyviä opettajia sekä moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Opetuksessa olemme tiiviisti yhteyksissä työelämään.

Tarjoamme kaikille opiskelijoillemme liiketoimintaosaamisen perusopinnot. Työelämässä bisnesäly on kilpailuetu alasta riippumatta.

Me emme mene maailmaan, me olemme jo siellä. Tutustu kansainvälisiin opiskelijoihimme, opiskele englanniksi, lähde vaihtoon, hae kesätöihin kansainvälisiin yrityksiin…

Työnantajat arvostavat.

Menestyvään kaupunkiin.

Hyviä tyyppejä.

Opintomme vastaavat modernin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Meiltä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. He kokevat, että työnantajat arvostavat Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa.

Vaasa porskuttaa menestyvien kaupunkiseutujen kärjessä – eikä mikään ihme. Meillä on Suomen suurin energia-alan yrityskeskittymä ja rutkasti työpaikkoja, kuusi korkeakouluyksikköä, meri sekä tutkitusti onnellisia ja energisiä ihmisiä.

Saat opintojen myötä kaveripiirin, joka voi olla tukiverkkosi myös myöhemmin työelämässä. Tai lähde mukaan aktiiviseen kerho- ja ainejärjestötoimintaamme ja tutustu uusiin kavereihin!

Mukaan tiiviiseen yhteisöön.

Meillä sinä olet yksilö.

Suomen kaunein kampus.

Pieni koko on suuruutemme: yliopistomme on tiivis yhteisö, jossa kaveria ei jätetä. Opiskelijoidemme mielestä yliopistossamme on hyvä yhteishenki ja loistava ilmapiiri.

Yliopistoyhteisö on tukenasi koko opiskelusi ajan. Meillä et ole vain nimi muiden joukossa. Pääset opettajien ja professorien juttusille ilman pitkiä jonoja.

Opiskelet kauniilla kampuksella meren rannalla aivan keskustan lähellä. Meillä on viihtyisiä itseopiskelu- ja ryhmätyötiloja, luentosaleja sekä opiskelijoiden kohtaamispaikkoja. Välimatkat rakennusten välillä ovat lyhyitä.

3


Suomen kaunein kampus kutsuu. Kaunis yliopistomme sijaitsee keskustan lähellä meren rannalla Palosaarella – joka on koti myös monelle muulle korkeakoululle. Kaikki yliopiston rakennukset sijaitsevat samalla kampuksella.

Vaasan yliopistossa on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme eri alojen vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Jokainen yliopiston opiskelija kuuluu Vaasan yliopiston ylioppilaskuntaan.

www.vyy.fi

Seuraa, tykkää, jaa  facebook.com/vaasanyliopisto  instagram.com/univaasa  youtube.com/universityofvaasa  twitter.com/univaasa  uva.fi/linkedin

#univaasa #tositarkoituksella 4


Kansainvälinen kotikampus. Meille saapuu joka vuosi 200 vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa ja yli 100 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa aloittaa englanninkielisissä maisteriohjelmissamme.

Lue blogeja ja katso vlogeja aidosta opiskelijaelämästä:

uva.fi/logs

Vaasasta vahvat yhteydet maailmalle. Vuosittain reilut 250 opiskelijaamme viettää lukukauden tai -vuoden ulkomailla opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa. Vaihtokohteissa on varaa valita.

Mitä kaikkea tapahtuu, kun Eetu saapuu Vaasaan ja aloittaa opinnot Vaasan yliopistossa:

uva.fi/thevideo

(ensi-ilta tammikuussa)

Jos haluat opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia, tutustu avoimen yliopiston tarjontaan:

uva.fi/avoin

5


al lin to tie te et H

Hyvän

hallinnon

huippuosaajia Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai pitääkö vallankäyttäjän toimia avoimesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai tulevaisuuden maakunnassa?

6


3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

Yhteiskunnan uudistajaksi.

Kilpailukykyinen moniosaaja.

Työmarkkinoilla kysyntää.

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

Opetustamme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja kehityssuunnat luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

 Anette: ”Minut tunnistaa ehdottomasti iloisuudesta ja positiivisuudesta. Tulin Kajaanista Vaasaan opiskelemaan julkisjohtamista. Parasta yliopistossamme on yhteisöllisyys ja poikkitieteellisyys."

uva.fi/hallintotieteet hall-opintoneuvonta@uva.fi 7


al lin to tie te et H

Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja johtajia valtion, kuntien, maakuntien, yhdistysten ja yritysten palvelukseen. Saat ajantasaista tietoa hallinnon ja palveluiden järjestelmistä ja kehittämisestä sekä vankan talous-, johtamis- ja oikeusosaamisen. Hallintotieteiden kandidaatti HTK 180 op

Hallintotieteiden maisteri HTM 120 op

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus hallintotieteiden maisterin tutkintoon

Hallintotieteet

Opintosuunnat: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Hallintotieteet

Opintosuunnat: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotiede (ohjelmaan haetaan erikseen syksyllä 2018, järjestetään Helsingissä)

Opintosuunnat }Aluetieteessä } tarkastellaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta. Saat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden kehityksestä. Painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen.

}Julkisjohtaminen }

keskittyy organisaatioiden johtamisen kysymyksiin. Opinnot antavat valmiudet toimia erityyppisissä organisaatioissa. Korostamme julkisen toiminnan erityishaasteita, kuten toiminnan eettisyyteen kohdistuvia vaatimuksia ja julkisen toiminnan kytkeytymistä muuhun yhteiskuntaan.

}Julkisoikeudessa }

käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Painopisteet ovat hallinto-oikeudessa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaali- ja ympäristöoikeudessa.

}Sosiaali} ja terveyshallintotiede

tarkastelee hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Sinusta voi tulla... } henkilöstöpäällikkö } koulutussuunnittelija } kunnanjohtaja } laatupäällikkö } palvelujohtaja } toiminnanjohtaja } ylitarkastaja 8


Hyppää rohkeasti tuntemattomaan Laura Natunen opiskeli hallintotieteiden maisteriksi pääaineena julkisjohtaminen. Hän muistaa hyvällä opiskeluajoista erityisesti yliopiston hyvän yhteishengen. Laura kehottaa opiskelijoita olemaan aktiivisia, rohkeita ja luomaan opinnoista selkeän kokonaisuuden. Tällä hetkellä Laura työskentelee talous- ja hallintopäällikkönä Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. - Työskentelen esimiehenä sosiaali- ja terveystoimen yhteispalveluyksikössä. Tuotamme sosiaali- ja terveystoimelle talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon keskitettyjä tukipalveluita. Käytännössä Laura ja hänen tiiminsä ovat apuna rekrytoinneissa, vastaavat budjetoinnista ja talouden seurannasta sekä sekä työskentelevät sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousvalmisteluiden ja päätösten täytääntöpanotehtävien parissa.

HYVÄ YHTEISHENKI JÄI MIELEEN Laura muistelee lämmöllä tiivistä yliopistoyhteisöä. Opiskelijaelämä Vaasassa oli hänelle paljon muutakin kuin vain lukemista ja tenttejä. Opiskelu oli mukavaa, ja uusia ystäviä löytyi nopeasti. – Vaasan yliopistossa on hyvä yhteishenki opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Yliopistoelämä tarjoaa runsaasti erilaisia järjestö- ja harrastustoimintoja,

joihin kannattaa rohkeasti osallistua. Tapahtumissa tutustuu muihin opiskelukavereihin, ja ne tuovat kokemuksia sekä iloa opintojen vastapainoksi. Yliopistossa käy säännöllisin väliajoin myös vierailevia luennoitsijoita, jotka tuovat mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin.

OLE ROHKEA JA AKTIIVINEN Laura kehottaa opiskeluaikana suuntaamaan mielenkiinnon muutamiin itselle tärkeisiin oppiaineisiin. Opinnoista kannattaa luoda toimiva kokonaisuus, joka palvelee työnhakijaa ja työnantajia tulevaisuuden työmarkkinoilla. – Selkeä opintokokonaisuus on ehdottomasti valtti työelämässä ja sen avulla voi tähdätä tietyntyyppisiin tehtäviin. Yhteistyöllä, omalla aktiivisuudella ja rohkeudella on myös merkitystä. Työharjoittelut ovat tärkeitä alan työkokemuksen kartuttamiseksi. – Välillä on oltava rohkeutta myös hypätä tuntemattomaan ja hakea harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa esimerkiksi itselle vieraalta paikkakunnalta.

PARASTA ON UUDEN OPPIMINEN Lauran mielestä positiivinen ja kannustava ilmapiiri luovat mukavan ja kehittämishaluisen työyhteisön. - Työni on monipuolista ja mielenkiintoista. Parasta on oman ammattitaidon kehittyminen, yhteistyö sekä laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisten parhaaksi.

Laura Natunen Opinnot: Hallintotieteiden maisteri 2013, julkisjohtaminen Työ: Sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintopäällikkö, Riihimäen kaupunki

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon.

Valmistuneen tarina

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: uva.fi/alumnitarinat

9


Ka up pa tie te et

Kauppatieteilijä

yritysmaailman

huipulla

Talouselämä tarvitsee jatkuvasti asiantuntijoita, joilla on laadukas koulutus ja tuoreita ideoita. Koulutamme kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä työskentelemään nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän yritysja elinkeinoelämän haastavissa tehtävissä.

10


3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen.

Suomen palkituinta koulutusta.

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa. Osa englanninkielisistä maisteriohjelmistamme on saanut kansainvälisen EPAS-laatutunnuksen.

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

 Valeriia: ”Olen kotoisin Venäjältä, ja opiskelen johtamista. Olen hyvin aktiivinen ihminen. Haluan jatkuvasti matkustaa, tutkia uusia paikkoja ja kulttuureja, tavata uusia

uva.fi/kauppatieteet neuvonta.kauppatieteet@uva.fi

ihmisiä ja tutustua vieraisiin tapoihin."

11


Ka up pa tie te et

Meiltä valmistuvat tunnetaan maailmalla kansainvälisinä ja työelämään valmiina liike-elämän asiantuntijoina. Toimivat työelämäsuhteet tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää opetuksessa todellisia talouselämän tilanteita.

Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op 3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus kauppatieteiden maisterin tutkintoon

Kauppatieteet

Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op Henkilöstöjohtaminen

Johtaminen

Strategic Business Development

Kansainvälinen liiketoiminta

International Business

Markkinointi

Markkinoinnin johtaminen

Laskentatoimi ja rahoitus

Finance

Talousoikeus

Laskentatoimi ja tilintarkastus

Taloustiede

Talousoikeus

1 vuosi yhteisiä opintoja + 2 vuotta valitsemassasi pääaineessa

Taloustiede Kasvuyrityksen johtaminen (ohjelmaan haetaan erikseen syksyllä 2018, järjestetään Seinäjoella)

Sinusta voi tulla... } toimitusjohtaja } sijoitusasiantuntija } brändijohtaja } markkinointipäällikkö } tilintarkastaja } sisäinen tarkastaja } rahoituspäällikkö } suunnittelija } markkina-analyytikko } osakemeklari } henkilöstöpäällikkö } myynti-insinööri } projektipäällikkö } controller } kehitysjohtaja } talousjohtaja } tutkija } laatupäällikkö } network designer } sourcing manager

12


Pääaineet }Johtamisen }

opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta niin kansallisessa kuin kansainvälisessä kehyksessä.

}Kansainvälisen } liiketoiminnan

opinnot antavat valmiudet toimia monipuolisissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisissä ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Perehdyt markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen henkilökunnan johtamiseen sekä monikansallisen yrityksen johtamiseen.

}Laskentatoimen } ja rahoituksen opinnoista saat valmiudet toimia yrityksen taloushallinnon, rahoituksen ja tilintarkastuksen tehtävissä. Opinnoissa voit suuntautua laskentatoimeen ja tilintarkastukseen tai rahoitukseen. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot keskittyvät yrityksen taloushallintoon ja tilintarkastukseen. Rahoituksen opinnot keskittyvät yrityksen rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin.

}Markkinoinnin } opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä liikkeenjohdon tehtävissä, joissa korostuvat ihmisläheisyys, vuorovaikutteisuus, luovuus ja yhteistyö. Markkinoinnin osaajana ymmärrät, millä keinoin yritys erottuu ja menestyy kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla. Opinnot suoritettuasi voit toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä kulutus- tai tuotantohyödykkeiden, palveluiden, kulttuuriteollisuuden tuotteiden tai elämysten markkinoinnissa.

}Taloustieteessä }

tutkinnon suorittaneet sijoittuvat liike-, investointi- ja yksityispankkeihin sekä liike-elämän palveluihin ja teollisuuteen. Taloustiede tutkii, selittää ja ennustaa talouden ilmiöitä sekä yritysten ja kotitalouksien toimintaa ja vuorovaikutusta. Opetuksessa painottuvat erityisesti kansainvälinen talous, rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus sekä julkinen talous ja energiatalous.

}Talousoikeudessa } oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta. Lakiekonomi toimii asiantuntijana mm. sopimusten tekemisessä sekä markkina- ja kilpailuoikeudellisten säännösten tuntemisessa, yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa tai informaatioteknologiaan ja viestintään liittyvässä ICT-juridiikassa.

13


14

Ka up pa tie te et


Valmistuneen tarina

Koti keskellä Lontoota Rafael Rantanen opiskeli Vaasan yliopistossa rahoitusta. Hän lähti maisterin paperit kainalossa huipputöihin Lontooseen ja asuu keskellä Lontoon Cityn hälinää. Rafael haastaa itsensä hyppäämällä vähän liian syviin vesiin ja tylsistyy helposti, jos kalenteri on aivan tyhjä. – Viihdyin Vaasassa äärettömän hyvin. Joustava opintosuunnitelma tukee opiskelijaa ja helpottaa opiskelun ja opiskelijaelämän yhteensovittamista. Se mahdollisti myös aktiivisen osallistumisen opiskelijatoimintaan, ja erityisesti vuosi ainejärjestön hallituksessa oli täynnä tekemistä ja hyviä tyyppejä. Keväällä gradun valmistumisen jälkeen takki olikin aika tyhjä ja siirtyminen työelämään tuli juuri oikealla hetkellä.

PARASTA TYÖKAVERIT JA JATKUVAT HAASTEET Rafael on töissä analyytikkona Goldman Sachsilla Lontoossa. Hän tekee töitä riskienhallinnassa, jossa arvioidaan eri yritysten ja rahoitusinstrumenttien luottoriskiä. – Jo opiskeluiden aikana olin työharjoittelussa saksalaisessa pankissa Münchenissä. Viimeisen opiskeluvuoden syksyllä 2015 päätin hakea töihin Lontooseen, koska englanninkielinen työympäristö houkutteli. Pitkän haastattelurumban jälkeen Goldman Sachsilta tarjottiin paikkaa sillä ehdolla, että saisin tutkinnon valmiiksi ennen töiden aloittamista.

– Olen aina pitänyt uuden oppimisesta, ja riskienhallinnassa keskeistä on asioiden ymmärtäminen. Työssäni parasta ovat aivan timanttisen fiksut työkaverit ja jatkuvat haasteet. Rafaelin mukaan Goldmanin työkulttuuri on kilpailuhenkinen mutta myös tosi reilu. Joka vuosi kollegat arvioivat toisiaan avoimesti. Se kannustaa auttamaan muita, kun palkka ei perustu pelkästään omaan suoritukseen vaan myös siihen, mitä muut ajattelevat sinusta.

TULEVAISUUDEN SUUNNITTELUA VÄHÄN KERRALLAAN Rafael asuu kimppakämpässä Lontoon Cityssä. – Ja toki vuokrakin on sen mukainen. Edulliset ravintolat, elävä kaupunginosa ja kävelymatka töihin ovat kuitenkin kuukausivuokran arvoiset. Ihmiset ovat äärimmäisen ystävällisiä, ja yllätyn aina, kuinka monta “please” ja “sorry” -sanaa britit saavat mahtumaan yhteen lauseeseen. Tulevaisuudensuunnitelmistaan Rafael arvelee sen verran, että hän palaa Suomeen. – Veikkaan, että se vaatii tunteen siitä, että olen nähnyt, mitä Lontoolla on tarjota ja siirryn seuraavaan elämänvaiheeseen. En kuitenkaan tee pitkän aikavälin tavoitteita, vaan suunnittelen mieluummin tulevaa vähän kerrallaan. Haluaisin kokea vielä toisen suurkaupungin, kuten New Yorkin tai Hong Kongin, ennen Suomeen paluuta. Olen luonteeltani sellainen, että hyppään aina vähän liian syviin vesiin, joissa pärjääminen vaatii enemmän, kuin mitä olen osannut aikaisemmin.

Rafael Rantanen

Työ: Analyytikko, Goldman Sachs

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon.

Opinnot: Kauppatieteiden maisteri 2016, rahoitus

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: uva.fi/alumnitarinat

15


Ka up pa tie te et

Tekniikan ja kauppatieteiden

ainutlaatuisia osaajia

Vaasan yliopiston teollisuusekonomikoulutuksessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista koulutusta ei ole muualla. Saat osaamista niin tekniikasta, kauppatieteistä kuin projektijohtamisestakin.

16


3 hyvää syytä valita Vaasan tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Ajassa kiinni.

Harvinaisia osaajia.

Työmarkkinoilla kysyntää.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.

Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.

Tuotantoyritykset etsivät asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja.

 Pyry: ”Meikäläisellä on menossa fuksivuosi. Parasta on, että Vaasan yliopistoon porukkaa tulee monilta paikkakunnilta ja taustoilta, joten uusiin ihmisiin tutustuminen on vääjäämätöntä. Mistäkö luonteenpiirteestä

uva.fi/tutatjt tetiopin@uva.fi

minut tunnistaa? Olen täysin ehdottomasti todella romanttinen."

17


Ka up pa tie te et

Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia: opintoihin kuuluu luento- ja verkkokursseja, ryhmätöitä, case-harjoituksia ja projektitöitä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana. Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op

Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus kauppatieteiden maisterin tutkintoon

Kauppatieteet

Tietojärjestelmätiede Tuotantotalous

140 op yhteisiä opintoja + 40 op vahvistetussa pääaineessa

Tekninen viestintä Tietojärjestelmätiede Industrial Management

Pääaineet }Tietojärjestelmätieteen }

ammattilaisena hyödynnät IT-osaamistasi, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Saat valmiudet johtaa tekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoista koottuja tiimejä. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Voit erikoistua myös energiaketjun tarkasteluun tietojenkäsittelyn näkökulmasta tai suuntautua tekniseen viestintään. Se yhdistää tietojärjestelmätieteiden, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot, keskeisinä teemoina käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys.

}Tuotantotalouden }

painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opit kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä.

Sinusta voi tulla... } tuotekehitysinsinööri } toimitusjohtaja } kehitysjohtaja } järjestelmäasiantuntija } laatupäällikkö } sourcing manager } projektipäällikkö } it-asiantuntija } toimittaja } verkkomedian suunnittelija } käytettävyysasiantuntija } tietohallintojohtaja } tietojärjestelmäsuunnittelija } ohjelmistosuunnittelija } asiantuntija } opettaja } network designer } myynti-insinööri } kehitysjohtaja } tutkija } suunnittelija 18


Valmistuneen tarina

Sain tukea opintojen ja työn yhdistämiseen Tuotantotalouden opinnot yliopistossa avasivat Terhi Petterssonille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana. Työn ja opiskelun yhteensovittaminen ei aina ollut helppoa, mutta siinä auttoi erityisesti yliopiston henkilökunnan tuki. Terhin työssä parasta ovat ihmiset sekä verkoston luominen. Terhin opiskeluaika ei ollut ihan se tavanomaisin, hän nimittäin oli täyspäiväisesti mukana työelämässä jo aloittaessaan yliopisto-opinnot. Lisäksi elämää värittivät perheen kolme pientä lasta. Tällä hetkellä Terhi työskentelee Wärtsilässä, jossa hänen tehtävänään on kehittää meripuolen asiakastoimitusprojektien toimintatapoja ja työkaluja.

OPISKELU TÖIDEN OHESSA ANTOISAA

– Kokemukseni mukaan opiskelu oman alan töiden ohessa on antoisaa. Opiskeltavat asiat on paljon helpompi oppia ja asettaa kontekstiin, kun on jo kokemusta alalta. Opiskeluajoiltaan Terhi muistaa edelleen hyvällä Vaasan yliopiston laadukkaan ja kannustavan opintojen ohjauksen, jonka avulla hän sai tutkintonsa suoritettua kunnialla loppuun asti. – Amanuenssi suhtautui minuun aina ymmärryksellä, auttoi ja tuki läpi kaikkien opiskeluvuosien, vaikka olin välillä pois pitkiä aikoja. Hänestä oli minulle paljon apua.

PROJEKTIT VIEVÄT MAAILMALLE Lukioikäisenä Terhin urahaaveet olivat toisenlaisia, mutta sattumien ja oman aktiivisuutensa ansiosta hän on päätynyt nykyisiin tehtäviinsä. Työ meripuolen asiakastoimitusprojektien parissa on monipuolista ja mielenkiintoista. – Käytännössä tiimimme tarkoitus on auttaa varsinaista projektihenkilöstöä saamaan projektit mahdollisimman tehokkaasti valmiiksi, jotta lopputuloksena on tyytyväinen Wärtsilän asiakas. Terhi viihtyy hyvin vaihtelevassa työssään, jossa silloin tällöin pääsee matkustamaankin. – Parasta työssäni ovat ihmiset sekä verkoston luominen ja sen hyödyntäminen. Olen ihmiskeskeinen ja kiinnostunut erilaisista ajattelutavoista, taustoista ja persoonallisuuksista. Vaikka olen perheellinen, matkustan työni puolesta mielelläni.

Terhi myöntää, että työelämän ja opintojen yhteensovittaminen oli opiskeluaikana välillä raskasta. Siitä huolimatta hän kokee, että opinnoista sai paljon irti, kun tietoa ja taitoa pääsi soveltamaan saman tien työelämässä.

Terhi Pettersson

Työ: Senior Development Manager, Wärtsilä

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon. Kuva: Paula Hiipakka

Opinnot: Kauppatieteiden maisteri 2015, tuotantotalous

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: uva.fi/alumnitarinat

19


a Te kn iik k

Uuden

energian edelläkävijä

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

20


3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

Työnantajat tutuiksi.

Energiaratkaisujen keksijäksi.

Teoriat käytäntöön.

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina – erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.

Nykyaikaisessa opetusja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitaalitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

 Joonas: ”Halusin opiskella energia- ja informaatiotekniikkaa, koska se on tulevaisuuden kannalta merkittävä ala. Yliopistossa parasta on opiskelijoiden välinen yhteishenki. Opintojen ohella aikani kuluu

uva.fi/tekniikka tetiopin@uva.fi

musiikin ja liikunnan parissa.”

21


a Te kn iik k

Tekniikan opintojemme ydintä ovat tehokkaan energiantuotannon ja -jakelun sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen hallitseminen. Opetuksemme on vahvasti kiinni ajassa, ja yhteistyömme yritysmaailman kanssa tuo opintoihin työelämän näkökulmia. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille.

Tekniikan kandidaatti TkK 180 op

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus diplomi-insinöörin tutkintoon

Sähkö- ja energiatekniikka Energia- ja  informaatiotekniikka

Informaatiotekniikka Tuotantotalous

Diplomi-insinööri DI 120 op Sähkötekniikka Energiatekniikka Automaatio ja tietotekniikka Industrial Digitalisation Industrial Systems Analytics

AMK-insinööri AMK-insinöörit voivat hakea suoraan DI-tutkintoon

Sinusta voi tulla... } suunnittelija } projektipäällikkö } tuotekehitysinsinööri } myynti-insinööri } laatupäällikkö } ohjelmistosuunnittelija } network designer } development engineer } senior programmer } energia-alan asiantuntija } yrittäjä } sähköverkkopäällikkö } järjestelmäasiantuntija } tuotepäällikkö } suunnittelija } opettaja } tutkija

22


Opintosuunnat }Informaatiotekniikka } tuo energiajärjestelmiin älykkyyttä, jonka avulla niiden luotettavuus ja tehokkuus paranevat. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan ohjelmistoja sekä johtamaan ohjelmistoprojekteja. Hyödyntämällä elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa osaat rakentaa etäkäytettäviä ja toistensa kanssa kommunikoivia energia-alan laitesovelluksia. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

}Tuotantotalouden }

tekniikan opinnot antavat sinulle valmiuksia ja menetelmiä kehittää ja johtaa energiajärjestelmiä kokonaisuuksina. Näkökulmia ovat teknologia, ihminen ja organisaatio. Kandidaattivaiheessa rakennat vahvaa matemaattista ja teknologista perusosaamista. Maisteritasolla voit erikoistua data-analytiikkaan ja laatuteknologiaan tai systeemiosaamiseen ja päätöksentekoon energia-alalla. Lisäksi voit opiskella teollista projektityötä.

}Sähkö} ja energiatekniikan

opinnoissa perehdyt käytännön ongelmanratkaisuun. Sähkötekniikan painopistealoja ovat sähköntuotanto (hajautettu tuotanto, uusiutuvat energialähteet), sähköverkot (sähkömoottorikäytöt, sähköjärjestelmien suojaus, sähköverkkojen tietoliikenne) ja sähkön käyttö (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). Energiatekniikan opintojen syventymiskohteita ovat diesel- ja kaasumoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet sekä uusiutuva energia. Opit varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla.

Ainutlaatuinen Takuuteekkari-ohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin.

23


24 Te kn iik k a


Kiinni työelämään jo opiskeluaikana Magnus Sundell opiskeli tietotekniikkaa ja pääsi työelämään mukaan jo opiskeluaikana. Magnuksen mielestä yliopistossa opiskelu on hyvä tilaisuus näyttää, mihin kykenee. Hän itse haluaa jatkuvasti kokea uutta eikä jäädä paikoilleen. Diplomi-insinööriksi valmistunut Magnus toimii nyt yrittäjänä. – Vaasan yliopisto on loistopaikka opiskella ja päästä tekemisiin ison maailman kanssa. Olen Vaasasta kotoisin, mutta opintojen aikana opin tuntemaan alueen vielä paremmin.

VARHAIN TYÖELÄMÄÄN Magnus aloitti opiskeluaikanaan kesätöissä ABB:n markkinoinnissa ja jatkoi siellä työskentelyä syksyllä opintojen ohessa. Työnteosta opiskelujen aikana oli paljon hyötyä. – Sain tuntumaa energia-alaan ja oman alan työkokemusta. Työpaikassa opittua pääsi saman tien soveltamaan luennoilla – ja toisin päin. Välillä tuntui, että meni lujaa, kun teki töitä ja opiskeli samaan aikaan. Olen kuitenkin jollain tavalla aina pyrkinyt ulos mukavuusalueeltani. Pari vuotta myöhemmin Magnus pääsi kesätöihin Vaconille tuotekehitykseen, jossa hän jatkoi jälleen kesäpestin päätyttyä. Magnuksen mielestä työnteolla oli myös muita etuja. Työpaikalla pystyi nimittäin rakentamaan verkostoja, joista olisi tulevaisuudessa hyötyä. Työ oli minulle tärkeä verkostoitumispaikka. Yli-

opistossa olivat tietysti opiskelijat ja opettajat, joiden kanssa pääsi vaihtamaan ajatuksia.

HAAVE TOTEEN Valmistumisen jälkeen Magnus jatkoi kokoaikaisena Vaconin tuotekehityksessä. Näissä tehtävissä Magnus vietti neljä vuotta, jonka jälkeen hänestä tuli Vaconin tuotepäällikkö. Tällä hetkellä Magnus toimii yrittäjänä. Hän on haaveillut omasta yrityksestä pitkään. Lisäksi hän opiskelee yliopistossa henkilöstöjohtamista. – Mielenkiintoni yrittämiseen heräsi työskennellessäni Vaconilla tuotepäällikkönä globaalissa tuotevalmistuksessa. Työskentelin eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Tehtävässä pääsin näkemään ja kokemaan, miten yritys toimii sekä paikallisesti että globaalisti ja kuinka eri osastot ja ihmiset takovat tulosta yhdessä. Hänen yrityksensä palveluihin kuuluvat erilaisten ohjelmistojen, kuten mobiili- ja webbisovellusten kehitykseen liittyvät suunnittelu-, konsultointi-, toteuttamis- sekä ylläpitotehtävät. Henkilöstöjohtamisen opintojen ansiosta Magnus tarjoaa myös johtamisen konsultointia yrityksille.

KOHTI UUTTA Magnuksen mielestä yliopistossa opiskelu on hyvä tilaisuus näyttää, mihin kykenee. Arvosanat ja lopputyö opettavat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja myymään niitä työelämässä sekä ymmärtämään kehityskohtia. – On hyvä pohtia, mitä olen oppinut tai missä erehtynyt. Yliopisto sekä ainejärjestöt ja muut kerhot ovat turvallisia paikkoja tehdä erehdyksiä ja oppia niistä. Itse haluan jatkuvasti kokea jotain uutta enkä jäädä paikalleni. Jos haluaa saavuttaa asioita, on mentävä eteenpäin.

Magnus Sundell Opinnot: Diplomi-insinööri 2010, ohjelmistotekniikka Työ: Yrittäjä, Black Label Bytes

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon.

Valmistuneen tarina

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: uva.fi/alumnitarinat

25


Vi es tin tä tie te et

Viestinnän

moniosaajaksi digitalisoituvassa maailmassa Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Viestintätieteiden kandidaattiohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää viestinnän ja median toimintaa ja muutosta digitalisoituvassa maailmassa. Valmistut tulevaisuuden viestintäosaajaksi, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

26


3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

Etulyöntiasemassa.

Valmiina työelämään.

Omannäköinen tutkinto.

Osaamme ennustaa viestinnän alan muutokset, ja siksi opiskelijoillamme on valmistuessaan oikeat taidot ja valmiudet.

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.

Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, johon voit valita kiinnostuksesi mukaan erilaisia viestinnän opintoja.

 Oona: ”Olen luova, ja rakastan mahdollisuuksia, joissa pääsen ilmaisemaan itseäni. Haaveilen työpaikasta ulkomailla. Parasta yliopistossa on kaunis kampus ja yhteishenki. Opiskelijoita on paljon, joten

uva.fi/viestinta

opintoneuvonta.hum@uva.fi

kavereiden saaminen on helppoa.”

27


Vi es tin tä tie te et

Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Opintojen tavoitteena on tulevaisuuden viestintäosaaja, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Humanististen tieteiden kandidaatti HuK 180 op 3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus filosofian maisterin tutkintoon

Viestintätieteet

Filosofian maisteri FM 120 op Viestinnän monialainen maisteriohjelma: suuntautumisvaihtoehdot organisaatioiden viestintä tai digitaalinen media

Teknisen viestinnän maisteriohjelma: pääaine viestintätieteet

Pääaine }Viestintätieteiden }

painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä. Opinnot koostuvat moduuleista: viestintä eri aloilla, viestintä kielenkäyttönä, median tutkimus, digitaaliset mediataidot, interaktiivinen media ja pelitutkimus.

Sinusta voi tulla... } viestintäpäällikkö } viestinnän suunnittelija } viestintäkoordinaattori } sisäisen viestinnän asiantuntija } verkkoviestinnän suunnittelija } tiedottaja } verkkotiedottaja } verkkotoimittaja } uutispäällikkö } verkkoviestinnän kouluttaja } sosiaalisen median suunnittelija } verkkopalvelujen suunnittelija } copy writer } tekninen kirjoittaja } käyttäjäkokemusasiantuntija } käytettävyyssuunnittelija } pelisuunnittelija } viestintäalan yrittäjä

28


Kristiina Kekäläinen opiskeli viestintätieteitä. Tällä hetkellä hänet tunnetaan urheilutoimittajana, jota työ vie Pasilan studiosta eri urheilulajien arvokisoihin, aina olympialaisiin asti. Kristiina viihtyy kisapaikoilla ja on koukussa suorien lähetysten juontamiseen. Hän haluaa tarttua eteen tuleviin mahdollisuuksiin eikä jäädä katumaan tekemättä jätettyjä asioita. – Hyvällä opiskeluajoista muistan mahtavan kaupungin ja kauniin kampuksen. Professorit ja opettajat olivat todella mukavia. Hyvässä opiskelijaporukassamme pääsi helposti mukaan opiskelijaelämään. Ehdoton etu oli, että pienessä yliopistossa sain melko vapaasti valita, mitä muuta opiskelen. Kristiina on Ylellä urheilutoimittajana. Hän juontaa Urheiluruutua ja on mukana urheilutapahtumissa; hän on muun muassa juontanut viidet olympialaiset ja ollut studiojuontajana eri lajien arvokisoissa. Kristiina on myös alkanut tehdä tuottajan töitä, kuten alppihiihdon MM-kisoissa, jolloin hän vastasi kisojen kokonaisuudesta, sisällöistä ja lopputuloksesta Ylellä. – Teen myös perinteisiä toimittajan töitä kaikissa kanavissa eli tv:ssä, radiossa, netissä ja sosiaalisessa mediassa. Kun vuonna 2005 tulin Ylelle, tulin nimenomaan tv-urheiluun. Nykyään pitää osata paitsi esiintyä, myös kirjoittaa ja hallita kaikki kanavat.

Kristiina päätyi Ylelle sattumalta, kun hän muutti kesäksi vanhempiensa luo Kainuuseen ja etsi viestinnän alan töitä. – Ilman kokemusta radiotyöstä hain ja pääsin kesätöihin radioon Ylelle. Parasta Kristiinan mielestä hänen työssään on, kun saa olla tekemisessä ihmisten ja tärkeiden asioiden kanssa. – Urheilu on niitä harvoja asioita, joka tässä maailmassa ihmisiä vielä yhdistää. – Olen täysin koukussa suoriin lähetyksiin, niiden tekeminen on aivan mahtavaa. Suorissa lähetyksissä on ihan omanlaisensa lataus ja fiilis.

OIVALLUKSIA YLIOPISTOSTA Vaasan yliopistosta Kristiinalle on jäänyt mieleen erityisesti kaksi tärkeää oivallusta. – Ensiksi, opin tekemään aloittamani asiat loppuun. Esimerkiksi töissä en ole ryhmän ideanikkari, mutta kun joku sanoo jotakin, otan ideasta kiinni ja vien sen päätökseen. Toiseksi, opin että toimittajan työssä on supertärkeää oivaltaa, että kaikkea ei tarvitse muistaa ulkoa, mutta pitää tietää, mistä tiedon löytää. Kristiinan motto on, että harvoin katuu asioita, joita on tehnyt; sen sijaan katuu asioita, joita on jättänyt tekemättä. – Haluan tarttua mahdollisuuksiin enkä jäädä paikoilleni vatvomaan. Olin juuri saanut vakituisen työn, kun Yle Urheilu tarjosi minulle lyhyempää työjaksoa. Vaikka jouduin irtisanoutumaan, otin haasteen vastaan rohkeasti. Hetki sitten minulta taas kysyttiin, haluaisinko ruveta selostamaan. Selostaminen ei tunnu minun jutultani, mutta jos en edes kokeile, se vasta jäisikin harmittamaan.

Kuva: Mikko Käkelä

Haluan tarttua uusiin haasteisiin

Kristiina Kekäläinen Opinnot: Filosofian maisteri 2008, multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma Työ: Urheilutoimittaja, Yle

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon.

Valmistuneen tarina

Katso lisää valmistuneiden tarinoita: uva.fi/alumnitarinat

29


Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija.

Opiskelijalle löytyy Vaasasta mukavia asuntoja keskustasta tai vaikka keskeltä kampusta – asut sitten sitten yksin, yhdessä tai perheen kanssa.

www.voas.fi

Vaasassa maailman kohtaaminen avoimin mielin on tuttu juttu. Vaasassa työllisyys on maan kärkeä:

olemme yrittäjyyden ja energiateollisuuden keskus.

30

Täällä pärjäät mainiosti suomen, englannin tai ruotsin kielellä.


Vaasaan on hyvät liikenneyhteydet:

tänne pääsee niin lentäen, junalla, linjaautolla, laivalla kuin autollakin. Vaasasta on nopea junayhteys Helsinkiin, päivittäin useita lentoja Helsinkiin ja Tukholmaan sekä laivayhteys Uumajaan.

Vaasassa pyöräilymatkat ovat kompaktin kokoisen kaupungin ansiosta lyhyet.

www.visitvaasa.fi

Vaasa oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, jonne tuli opiskelijahaalareita 14.1.1981. Teekkarit ottivat ensimmäisenä käyttöön haalarit suuressa mittakaavassa.

Suomen suurin opiskelijakaupunki.

Vaasa on noin 68 000 asukkaan merenrantakaupunki ja Suomen suurin opiskelijakaupunki väkilukuun suhteutettuna. Yhteensä 13 000 opiskelijan joukko näkyy ja kuuluu Vaasan aidosti kansainvälisessä kaupunkikuvassa.

31


Näin haet 2018 Kandidaattiohjelmien haku

14.-28.3. (päättyy klo 15.00)

www.opintopolku.fi

VALINTAKOKEET Energia- ja informaatiotekniikka DIA-yhteisvalinta

Matematiikka ti 29.5. klo 14–17 Kemia ke 30.5. klo 9–12 Fysiikka ke 30.5. klo 14–18

Kansainvälisten maisteriohjelmien haku

15.11.201715.1.2018 (päättyy klo 15.00)

Hallintotieteet

Hallintotieteiden yhteisvalinta

Kauppatieteet

Suomenkielisten maisteriohjelmien haku

ke 6.6. klo 12–15

(päättyy klo 15.00)

ma 29.5. klo 10-14 Kevään opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Viestintätieteet Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede ma 4.6. klo 12–16

14.-28.3.

Haku avoimen yliopiston opintojen perusteella

14.-28.3.

Ota paikka vastaan 10.7. klo 15.00 mennessä Opinnot alkavat orientaatiopäivillä elokuun lopussa.

Tarkat hakuohjeet ja valintaperusteet löydät osoitteista:

www.uva.fi/hakijat www.opintopolku.fi

Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, 65101 Vaasa p. 029 449 8000 uva.fi

(päättyy klo 15.00)

Siirtohaku

2.-16.5.

(päättyy klo 15.00)

Hakijapalvelut 029 449 8166 029 449 8162 029 449 8152 hakijapalvelut@uva.fi uva.fi/hakijat

Hakijan opas 2018  
Hakijan opas 2018