Page 1

Hakijan opas

2017


Meillä voit opiskella Hallintotieteet 6 Kauppatieteet 10 Tekniikka 16 Viestintätieteet 22

Opintojen eteneminen:

Opintojen aloitus

3 VUOTTA Kandidaatti (180 op)

2 VUOTTA Maisteri ja diplomi-insinööri (120 op)

uva.fi/hakijat 2


9 hyvää syytä valita Vaasan yliopisto

Suomen kaunein kampus. Opiskelet kauniilla kampuksella meren rannalla aivan keskustan lähellä. Välimatkat rakennusten välillä ovat lyhyitä.

Työnantajat arvostavat. Kyselyiden perusteella tiedämme, että meiltä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. He kokevat, että työnantajat arvostavat Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa.

Mukaan tiiviiseen yhteisöön. Opiskelijoidemme mielestä yliopistossamme on hyvä yhteishenki ja loistava ilmapiiri. Pieni koko onkin suuruutemme: yliopistomme on tiivis yhteisö, jossa kaveria ei jätetä.

Meillä sinä olet yksilö.

Hanki bisnesälyä.

Hyviä tyyppejä.

Pääset opettajien ja professorien juttusille ilman pitkiä jonoja. Saat myös äänesi esille: voit antaa palautetta ja oikeasti vaikuttaa yliopiston asioihin ja opetukseen.

Tarjoamme opiskelijoillemme liiketoimintaosaamisen perusopinnot, jotka voit yhdistää kaikkiin tutkintoihin.

Saat opintojen myötä kaveripiirin, josta voi yllättäenkin olla suurta apua myöhemmin työelämässä. Tai lähde mukaan meillä aktiiviseen kerho- ja ainejärjestötoimintaan ja tutustu uusiin kavereihin!

Saat laadukasta opetusta.

Opiskelijaksi menestyvään kaupunkiin.

Olet osa kansainvälistä maailmaa.

Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa ja yhteyksiä työelämään, hyviä opettajia sekä moderneja ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Työelämä on mukana kehittämässä koulutusohjelmiamme.

Vaasa porskuttaa menestyvien kaupunkiseutujen kärjessä. Eikä mikään ihme: meillä on Suomen suurin energia-alan yrityskeskittymä ja rutkasti työpaikkoja, kuusi korkeakouluyksikköä, meri sekä tutkitusti onnellisia ja energisiä ihmisiä.

Lähde maailmalle, opiskele englanniksi, tutustu kansainvälisiin opiskelijoihin, hae kesätöihin kansainvälisiin yrityksiin… Vaasassa on helppo hankkia kansainvälistä kokemusta jo opiskeluaikana.

3


Korkeakoulujen yhteishaku (II hakuaika)

Näin haet 2017

KANDIDAATTIOHJELMIEN HAKU

15.3.-5.4. (päättyy klo 15.00)

Täytä hakulomake osoitteessa

www.opintopolku.fi

Toimita tarvittavat liitteet

20.4. mennessä. Pyydä myös tarvittavat erityisjärjestelyt valintakokeisiin 20.4. mennessä.

VALINTAKOEPÄIVÄT

VALINTAKOEPÄIVÄ

VALINTAKOEPÄIVÄ

Energia- ja informaatiotekniikka

Hallintotieteet Viestintätieteet Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

DIA-yhteisvalinnan valintakoe

ti 30.5. klo 14–17 Kemia ke 31.5. klo 9–12 Fysiikka ke 31.5. klo 14–18

Matematiikka

Kauppatieteet

Vaasan yliopiston omat valintakokeet

ma 5.6. klo 12–16

TULOSTEN JULKAISEMINEN

PAIKAN VASTAANOTTO

Kevään opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.6.

Ota paikka vastaan 14.7. klo 15.00 mennessä

Varasijojen jonottaminen Varasijoilta hyväksyminen päättyy 14.8. klo 15.00 mennessä

Tarkat hakuohjeet ja valintaperusteet löydät osoitteista

www.uva.fi/hakijat ja www.opintopolku.fi 4

LIITTEET

ke 7.6. klo 10–14

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä elokuun lopussa.


muut haut

KANSAINVÄLISTEN MAISTERIOHJELMIEN HAKU

SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN HAKU

1.12.201625.1.2017

10.1.-25.1.

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOJEN PERUSTEELLA

Täytä

VAASAN YLIOPISTO Hakijapalvelut p. 029 449 8166 p. 029 449 8135 hakijapalvelut@uva.fi uva.fi/hakijat

(päättyy klo 15.00)

(päättyy klo 15.00)

15.3.-5.4. (päättyy klo 15.00)

SYKSYN HAKU

6.9.-20.9. (päättyy klo 15.00)

hakulomake Opintopolussa www.opintopolku.fi

SYKSYN HAUN TULOSTEN JULKAISEMINEN Syksyn 2017 opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 24.11. Paikan vastaanotto

8.12.

5


al lin to tie te et H

Hyvän hallinnon huippuosaajia Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta? Haluatko lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö kunnassa, ministeriössä tai tulevaisuuden maakunnassa?

6


3 hyvää syytä

valita Vaasan hallintotieteet

Yhteiskunnan uudistajaksi.

Kehityt moniosaajaksi.

Työmarkkinoilla kysyntää.

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen.

Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon yhdistämällä hallintotieteiden opintoihin yliopistomme muiden oppiaineiden opintoja tai ulkomailla suoritettuja vaihto-opintoja.

Sote- ja maakuntauudistus luo kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille.

uva.fi/hallintotieteet hall-opintoneuvonta@uva.fi 7


al lin to tie te et H

Koulutamme laajakatseisia asiantuntijoita ja esimiehiä valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palvelukseen. Meillä hallintotieteiden opiskelijoista kasvaa hallinnon ammattilaisia, jotka osaavat suhteuttaa ajan ilmiöitä kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

Hallintotieteiden kandidaatti HTK 180 op 3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus hallintotieteiden maisterin tutkintoon

Aluetiede Julkisjohtaminen Hallintotieteet

Julkisoikeus

Hallintotieteiden maisteri HTM 120 op Aluetiede Julkisjohtaminen Julkisoikeus Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotiede 1 vuosi yhteisiä opintoja + 2 vuotta valitsemassasi pääaineessa

Sosiaali- ja terveyshallintotiede (ohjelmaan haetaan erikseen syksyllä 2017, järjestetään Helsingissä)

Pääaineet }} Aluetieteessä tarkastellaan yhteiskuntaa ja hallintoa alueellisen näkökulman kautta. Saat monipuolisen kuvan ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja niiden kehityksestä. Painopisteet ovat aluetalous ja aluekehittäminen. }} Julkisjohtaminen keskittyy organisaatioiden johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opinnot antavat valmiudet toimia esimiehenä erityyppisissä organisaatioissa. Johtamisen ohella korostamme julkisen toiminnan erityishaasteita, kuten toiminnan eettisyyteen kohdistuvia vaatimuksia ja julkisen toiminnan kytkeytymistä muuhun yhteiskuntaan.

}} Julkisoikeudessa käsitellään julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Painopisteet ovat hallinto-oikeudessa, perus- ja ihmisoikeuksissa sekä hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaali- ja kunnallisoikeudessa. }} Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarkastelee hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Sinusta voi tulla... } henkilöstöpäällikkö } koulutussuunnittelija } kunnanjohtaja } laatupäällikkö } palvelujohtaja } toiminnanjohtaja } ylitarkastaja 8


Näkemysten sovittelija Eeva Kallin opiskeluaika oli hektistä. Hän opiskeli Vaasan yliopistossa julkisjohtamista ja teki samanaikaisesti KTM-tutkintoa pääaineena johtaminen ja organisaatiot. Työharjoittelussa Eeva oli Brysselissä ja opiskelijavaihdossa Saksassa. Tällä hetkellä Eeva on viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Energiateollisuus ry:ssä (ET). Se on suomalaisten sähkö- ja kaukolämpöalalla toimivien energiayhtiöiden elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. – Vastaan talon viestinnästä sekä yhteiskuntasuhteiden kehittämisestä ja koordinoinnista. Työni koostuu paitsi viestintäyksikön työn suunnittelusta, budjetoinnista, johtamisesta ja hallinnollisesta esimiestyöstä, myös käytännön viestintätehtävistä, yhteiskuntasuhteiden kehittämisestä, käytännön edunvalvontatyöhön osallistumisesta sekä vaikuttajaviestinnän koordinoinnista.

OPIT KÄYTTÖÖN – Opinnot valmentavat tehokkaasti erilaisen tiedon etsintään ja jäsentelyyn valtavan datamäärän keskellä, mikä on välttämätöntä työtehtävissäni. Toki hyötyä on ollut myös monista johtamisen opintoihin liittyvistä oivalluksista ja juridisista opinnoista erityisesti esimiestyön hoitamisen kannalta. Kallin mielestä opinnot ulkomailla ja työharjoittelujaksot tuovat paljon osaamista ja konkreettista tietoa työelämästä teoriaopintojen päälle.

– Ehkä kaikkein isoin pääoma yliopistosta ovat kuitenkin ihmiset, joihin opiskeluaikana tutustuin. Osa heistä on edelleen läheisiä ystäviäni, jotkut osa hyödyllistä verkostoa, joka voi olla suureksi avuksi myös työelämässä. – Opiskeluajoista on jäänyt valtavasti hyviä muistoja. Olin utelias, innokas ja aktiivinen. Minut oli helppo yllyttää mukaan, olipa kyseessä ylimääräinen opintoihin liittyvä kurssi, ylioppilaskunnan toiminta, bileet tai joku muu kaveriporukan yhteinen päähänpisto. Upeita, mieleenpainuneita keikkoja, joilla on ollut suuri merkitys myös työurani kannalta.

VERKOSTO ELINIÄKSI Ennen nykyistä työtään Eeva Kalli toimi valtioneuvoston kansliassa pääministerin EU-asioiden neuvonantajana. Hän on ollut myös Brysselissä Euroopan komissiossa komissaarin avustajana ja työ- ja elinkeinoministeriössä elinkeinoministerin erityisavustajana. – Eri näkökulmista ja sektoreista huolimatta kaikissa viimeisissä työtehtävissäni on ollut yllättävän paljon samaa. Olen tarvinnut ennen kaikkea taitoa erilaisten näkemysten sovitteluun ja kykyä omien tavoitteiden perusteluun ja viestimiseen. Näitä eväitä sain jo paljon opiskeluajoilta. Kalli suosittelee nykyisille opiskelijoille aktiivisuutta niin opintoihin, harrastuksiin kuin muuhunkin sosiaaliseen elämään liittyen. – Esimerkiksi ylioppilaskunnan kerhotoimintaan kannattaa lähteä mukaan. Niissä syntyvät käytännön kokous- ja neuvottelutaidot sekä laajat verkostot ovat tulevaisuudessa arvokasta pääomaa. Ja ennen kaikkea opiskeluajasta kuuluu myös nauttia tekemällä asioita, joista tykkää ja haaveilee.

Eeva Kalli Opinnot: HTM Vaasan yliopistosta 2003, työn ohessa KTM 2008 Työ: Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Energiateollisuus ry:ssä

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon

Valmistuneen tarina

9


Ka up pa tie te et

Kauppatieteilijälle

maailma on avoinna Talouselämä tarvitsee jatkuvasti asiantuntijoita, joilla on laadukas koulutus ja tuoreita ideoita. Koulutamme kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä työskentelemään yritys- ja elinkeinoelämän tehtävissä kotimaisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. 10


3 hyvää syytä

valita Vaasan kauppatieteet

Yksi suurimmista.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen.

Suomen palkituinta koulutusta.

Olemme Suomen suurimpia kauppatieteellisen alan toimijoita. Suuresta koosta huolimatta meillä on tiivis yhteisö ja viihtyisä opiskeluympäristö.

Meillä kohtaat opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Voit lähteä maailmalle ja jopa opiskella tuplatutkinnon ulkomaisessa yliopistossa. Osa englanninkielisistä maisteriohjelmistamme on saanut kansainvälisen EPAS-laatutunnuksen.

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä. Saat todistetusti asiantuntevaa opetusta ja ohjausta.

uva.fi/kauppatieteet neuvonta.kauppatieteet@uva.fi tetiopin@uva.fi 11


Ka up pa tie te et

Meiltä valmistuvat tunnetaan maailmalla kansainvälisinä ja työelämään valmiina liike-elämän asiantuntijoina. Toimivat työelämäsuhteet tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää opetuksessa todellisia talouselämän tilanteita.

Kauppatieteiden kandidaatti KTK 180 op

Kauppatieteiden maisteri KTM 120 op Henkilöstöjohtaminen

3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus kauppatieteiden maisterin tutkintoon

Johtaminen Kansainvälinen liiketoiminta Markkinointi Kauppatieteet Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Laskentatoimi ja rahoitus Talousoikeus Taloustiede Tietojärjestelmätiede Tuotantotalous

1 vuosi yhteisiä opintoja + 2 vuotta valitsemassasi pääaineessa

Strategic Business Development International Business Markkinoinnin johtaminen Finance Laskentatoimi ja tilintarkastus Talousoikeus Taloustiede Tekninen viestintä Tietojärjestelmätiede Industrial Management

Sinusta voi tulla... } toimitusjohtaja } talousjohtaja } ohjelmistosuunnittelija } brändijohtaja } markkinointipäällikkö } rahoituspäällikkö } tilintarkastaja } sisäinen tarkastaja } henkilöstöpäällikkö } markkina-analyytikko } osakemeklari } myynti-insinööri } suunnittelija } projektipäällikkö } controller } kehitysjohtaja } tuotekehitysinsinööri } laatupäällikkö } tietohallintojohtaja } network designer } sourcing manager

12


Pääaineet }} Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta niin kansallisessa kuin kansainvälisessä kehyksessä. }} Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot antavat valmiudet toimia monipuolisissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä kansainvälisissä ja kansainvälistyvissä yrityksissä. Perehdyt markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen henkilökunnan johtamiseen sekä monikansallisen yrityksen johtamiseen. }} Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoista saat valmiudet toimia yrityksen taloushallinnon, rahoituksen ja tilintarkastuksen tehtävissä. Opinnoissa voit suuntautua laskentatoimeen ja tilintarkastukseen tai rahoitukseen. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot keskittyvät yrityksen taloushallintoon ja tilintarkastukseen. Rahoituksen opinnot keskittyvät yrityksen rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin. }} Markkinoinnin opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä liikkeenjohdon tehtävissä, joissa korostuvat ihmisläheisyys, vuorovaikutteisuus, luovuus ja yhteistyö. Markkinoinnin osaajana ymmärrät, millä keinoin yritys erottuu ja menestyy kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla. Opinnot suoritettuasi voit toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä kulutus- tai tuotantohyödykkeiden, palveluiden, kulttuuriteollisuuden tuotteiden tai elämysten markkinoinnissa.

}} Talousoikeudessa oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta. Lakiekonomi toimii asiantuntijana mm. sopimusten tekemisessä sekä markkina- ja kilpailuoikeudellisten säännösten tuntemisessa, yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa tai informaatioteknologiaan ja viestintään liittyvässä ICT-juridiikassa.

Voit yhdistää tekniikan ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista ei ole muualla! }} Tietojärjestelmätieteen ammattilaisena hyödynnät IT-osaamistasi, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Saat valmiudet johtaa tekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoista koottuja tiimejä. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Voit erikoistua myös energiaketjun tarkasteluun tietojenkäsittelyn näkökulmasta tai suuntautua tekniseen viestintään. Se yhdistää tietojärjestelmätieteiden, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot, keskeisinä teemoina käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. }} Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opit kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä.

}} Taloustieteessä tutkinnon suorittaneet sijoittuvat liike-, investointi- ja yksityispankkeihin sekä liike-elämän palveluihin ja teollisuuteen. Taloustiede tutkii, selittää ja ennustaa talouden ilmiöitä sekä yritysten ja kotitalouksien toimintaa ja vuorovaikutusta. Opetuksessa painottuvat erityisesti kansainvälinen talous, rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus sekä julkinen talous ja energiatalous.

13


14

Ka up pa tie te et


Lahjakkaita professoreita, ryhmätöitä, tuhansia opiskelijoita… Saana Temmes päätti jo lukiossa haluavansa jatkaa opintoja jossakin muualla kuin kotikaupungissaan Helsingissä. Tädin kehut saivat Saanan hakemaan kauppatieteiden opiskelijaksi Vaasan yliopistoon. Nyt Saana työskentelee UPM:llä HR Specialistina Suomen rekrytointitiimissä HR Service Centerissä, joka sijaitsee Puolan Krakovassa. – Pääasiallinen toimenkuvani on rekrytoivien tahojen ja hakijoiden avustaminen rekrytointiprosessin eri vaiheissa, kuten rekrytointi-ilmoitusten julkaisemisessa ja haastatteluiden järjestämisessä.

IHMISEN PARASTA AIKAA

ja tunnelma, mikä syntyy, kun monta tuhatta nuorta ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa asuu samassa kaupungissa. Yksikään päivä ei ollut tylsä, jos ei halunnut. Saana valitsi pääaineekseen henkilöstöjohtamisen. – Ehdottomasti parasta opinnoissa olivat henkilöstöjohtamisen maisteriopinnot. Kandivaiheen opinnot ovat hirmuisen tärkeitä ja antavat hyvän kuvan kauppatieteiden koko kirjosta. Henkilöstöjohtamisen professorit Vaasassa ovat todella lahjakkaita, asiantuntevia ja hyviä opettamaan. En ole opiskelija, joka nauttii ulkoa pänttäämisestä ja tenttimisestä. Maisterivaiheen opinnoissa opintojen suorittaminen tenttimällä ei ollut enää yleistä, vaan opetusmenetelminä käytettiin esimerkiksi ryhmätöitä, esitelmiä ja oppimispäiväkirjoja.

USKOMATON TIIMI Yksi parhaimmista asioista Saanan työssä on monipuolisuus. Jokainen rekrytointiprosessi on kuin oma pieni projekti, jossa hän saa olla mukana aina rekrytointipyynnön luomisesta valitun henkilön palkkaamisprosessiin asti. – Rekrytoinnit eroavat toisistaan suuresti, mikä luo työhön mukavaa vaihtelua. Prosesseja on mahdollista kehittää ja siihen myös kannustetaan. Se että itsensä ja osaamisensa saa päivittäin haastaa, onkin yksi parhaimmista puolista työssäni. Kaikista parhain asia työssä on kuitenkin työyhteisö. – Koko HR Service Centerimme koostuu lahjakkaista ja innokkaista työntekijöistä. Etenkin Suomi-tiimimme on uskomaton kokoonpano ihmisiä.

Saanan mielestä opiskelu on ihmisen parasta aikaa. Hän itse otti kaiken irti opinnoistaan ja meni täysillä mukaan opiskelijan sosiaaliseen elämään. – Toimin yhden vuoden tutorina ja kauppatieteiden ainejärjestö Warrantin hallituksessa sekä olin aktiivisesti mukana vapaa-ajan toiminnassa, esimerkiksi sitseillä. Erityisen mukavaa Vaasassa olivat ihmiset

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon

Saana Temmes Opinnot: KTM Vaasan yliopistosta 2016, pääaine henkilöstöjohtaminen Työ: HR Specialist, Recruitment, UPM:llä Krakovassa, Puolassa

Valmistuneen tarina

15


a Te kn iik k

Energiaa tekniikkaan

Kotimaiset ja kansainväliset yritykset tarvitsevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

16


3 hyvää syytä valita Vaasan tekniikka

Työnantajat tutuiksi. Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina – erityisesti Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.

Energiaratkaisujen keksijäksi. Pääset parantamaan maailmaa uusilla energiaratkaisuilla. Diplomi-insinöörimme ymmärtävät energiajärjestelmien monitieteisyyttä ja keksivät uusia ratkaisuja yhteiskunnan energiaongelmiin. Niillä taataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen.

Teoriat käytäntöön. Nykyaikaisessa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa pääset kokeilemaan teoriaa käytännössä. Teet kytkentöjä ja mittauksia, käytät uusinta digitaalitekniikkaa sekä tutkit muun muassa sähkömoottorien ja tietoliikenteen ilmiöitä.

uva.fi/tekniikka tetiopin@uva.fi 17


a Te kn iik k

Tekniikan

opinnoissamme

painottuvat

ympäristöystävällinen

energia,

kansainvälisyys, liiketoimintaosaaminen, älykkäät järjestelmät ja tietokonemallintaminen. Meiltä valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa, mikä selviää vastavalmistuneille tehdystä valtakunnallisesta kyselystä. Diplomi-insinöörimme antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille. Opiskeluaikana pääset laboratoriotöihin ja soveltamaan teoriaa tekniikan oppimisympäristössä Technobothniassa.

Tekniikan kandidaatti TkK 180 op 3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus DI-tutkintoon

Sähkö- ja energiatekniikka Energia- ja  informaatiotekniikka

Diplomi-insinööri DI 120 op Sähkötekniikka Energiatekniikka

Informaatiotekniikka Tuotantotalous

1 vuosi yhteisiä opintoja + 2 vuotta valitsemassasi opintosuunnassa

Automaatio ja tietotekniikka Wireless Industrial Automation Industrial Systems Analytics

AMK-insinööri AMK-insinöörit voivat hakea suoraan DI-tutkintoon

Sinusta voi tulla... } suunnittelija } projektipäällikkö } tuotekehitysinsinööri } myynti-insinööri } laatupäällikkö } ohjelmistosuunnittelija } network designer } development engineer } senior programmer } energia-alan asiantuntija } yrittäjä } sähköverkkopäällikkö

18


Opintosuunnat }} Informaatiotekniikka tuo energiajärjestelmiin älykkyyttä, jonka avulla niiden luotettavuus ja tehokkuus paranevat. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan ohjelmistoja sekä johtamaan ohjelmistoprojekteja. Hyödyntämällä elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa osaat rakentaa etäkäytettäviä ja toistensa kanssa kommunikoivia energia-alan laitesovelluksia. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

}} Tuotantotalouden tekniikan opinnot antavat sinulle valmiuksia ja menetelmiä kehittää ja johtaa energiajärjestelmiä kokonaisuuksina. Näkökulmia ovat teknologia, ihminen ja organisaatio. Kandivaiheessa rakennat vahvaa matemaattista ja teknologista perusosaamista. Maisteritasolla voit erikoistua data-analytiikkaan ja laatuteknologiaan tai systeemiosaamiseen ja päätöksentekoon energia-alalla. Lisäksi voit opiskella teollista projektityötä.

}} Sähkö- ja energiatekniikan opinnoissa perehdyt käytännön ongelmanratkaisuun. Sähkötekniikan painopistealoja ovat sähköntuotanto (hajautettu tuotanto, uusiutuvat energialähteet), sähköverkot (sähkönjakelutekniikka, sähköjärjestelmien suojaus, sähköverkkojen tietoliikenne) ja sähkön käyttö (sähkökonekäytöt, taajuusmuuttajat, muut tehoelektroniikkalaitteet). Energiatekniikan opintojen syventymiskohteita ovat diesel- ja kaasumoottorit, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat, polttoaineet sekä uusiutuva energia. Opit varmistamaan, että taloudellisesti tuotettua energiaa on luotettavasti ja edullisesti saatavilla.

Ainutlaatuinen Takuuteekkariohjelma tarjoaa Vaasan yliopiston ensimmäisen vuoden tekniikan kandidaattiopiskelijoille kesätyöpaikkoja Vaasan alueen energia-alan yrityksiin.

19


20 Te kn iik k a


Valmistuneen tarina

Diplomiinsinööri uusimman huipputekniikan näköalapaikalla Jussi Sievänen opiskeli Vaasan yliopistossa sähkö- ja energiatekniikkaa. Nyt hän työskentelee testi-insinöörinä Wärtsilässä ja näkee polttomoottoritekniikan uusimmat oivallukset ensimmäisten joukossa. – Hyvällä opiskeluajoista muistan meidän tiiviin, kymmenen kaverin porukan, joka kulki yhdessä kursseilla ja ainejärjestötouhuissa. Muistan myös hyvät kesätyöpaikat Vaasassa. Opiskelijat pääsivät kesäksi mielenkiintoisiin töihin, joista seurasi taas uusia työmahdollisuuksia. Opiskelijoita kehotan lähtemään maailmalle vaihtoon, sillä diplomi-insinöörin työpaikat ovat kansainvälisiä vientiyrityksiä.

– Takuuteekkari oli aikamoinen valtti, kun heti ensimmäisenä kesänä sai tekniikan alan töitä. Ensimmäiset opiskeluvuodet Jussi oli sähköasentajana Wärtsilän tehtaassa, sitten hän pääsi esittelijäksi Vaasan Asuntomessuille Wärtsilän polttokennolaitokseen, jossa kaatopaikkakaasusta tehtiin sähköä ja lämpöä hyvällä hyötysuhteella. Seuraavat kesät Jussi oli moottorilaboratoriossa. Myös diplomityön hän teki Wärtsilälle polttokennoihin liittyen. Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen oli testi-insinöörinä polttokennolla. – Koko kaveriporukkamme työllistyi Vaasan seudun energiayrityksiin todella hyvin.

TEKNIIKAN IHMEITÄ Tällä hetkellä Jussi on testi-insinöörinä Wärtsilän moottorilaboratoriossa, jossa testataan laivamoottoreiden uusia tuotekehitysratkaisuja ja raportoidaan tuloksista muulle tutkimus- ja kehitysyksikölle. Jussi tekee työtä testimoottoreiden sähkö-, automaatio-, mittaus- ja ohjausjärjestelmien parissa. – Olen mukana näkemässä kärkiteknologian ihmeet. Jos maailmalla tulee uutta laivamoottoreihin liittyvää, se on meillä testissä ensimmäisenä. Parasta on myös työni vapaus, sillä kukaan ei sanele suoraan, mitä pitää tehdä.

YHTEYKSIÄ YRITYKSIIN Jussi Sievänen Opinnot: DI Vaasan yliopistosta 2011, opintosuunta sähkö- ja energiatekniikka Työ: Testi-insinööri Wärtsilä Finland Oy:ssä

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon

Jo opiskeluaikana syntyi yhteyksiä Vaasan seudun kansainvälisiin energia-alan yrityksiin.

21


Vi es tin tä tie te et

Viestinnän moniosaajaksi digitalisoituvassa maailmassa Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Viestintätieteiden kandidaattiohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää viestinnän ja median toimintaa ja muutosta digitalisoituvassa maailmassa. Jatkuvasti kehittyvät viestintävälineet luovat paitsi uusia mahdollisuuksia myös haasteita kielenkäytölle ja viestinnälle. Meillä opit tarttumaan mahdollisuuksiin ja ratkomaan haasteita. 22


3 hyvää syytä

valita Vaasan viestintätieteet

Valmiina työelämään. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.

Omannäköinen tutkinto. Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.

Ääni kuuluviin. Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan.

uva.fi/viestinta

opintoneuvonta.hum@uva.fi

23


Vi es tin tä tie te et

Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Opintojen tavoitteena on tulevaisuuden viestintäosaaja, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Humanististen tieteiden kandidaatti HuK 180 op 3 vuotta + automaattinen opiskeluoikeus filosofian maisterin tutkintoon

Viestintätieteet

Filosofian maisteri FM 120 op Viestinnän monialainen maisteriohjelma: suuntautumisvaihtoehdot organisaatioiden viestintä tai digitaalinen media

Teknisen viestinnän maisteriohjelma: suuntautumisvaihtoehdot viestintätieteet tai terminologia

Pääaine }} Viestintätieteet tarkastelee viestintää moniulotteisena ilmiönä. Edustamme uudenlaista monialaista ja -tieteistä viestinnän tapojen, tekniikan ja dynamiikan osaamista sekä kehittämistä. Viestintätieteiden painopisteet ovat digitaalisessa mediassa, organisaatioiden viestinnässä ja teknisessä viestinnässä.

Sinusta voi tulla... } viestintäpäällikkö } viestinnän suunnittelija } viestintäkoordinaattori } sisäisen viestinnän asiantuntija } verkkoviestinnän suunnittelija } tiedottaja } verkkotiedottaja } verkkotoimittaja } uutispäällikkö } verkkoviestinnän kouluttaja } sosiaalisen median suunnittelija } verkkopalvelujen suunnittelija } copy writer } tekninen kirjoittaja } käyttäjäkokemusasiantuntija } käytettävyyssuunnittelija } pelisuunnittelija } viestintäalan yrittäjä

24


Työssäni yhdistyvät visuaalisuus, viestintä, tietotekniikka ja markkinointi Antti Niemelä opiskeli Vaasan yliopistossa teknistä viestintää (TEVI) pääaineenaan viestintätieteet. Viestinnän ja tietotekniikan opintojen yhdistäminen tuntui hänestä heti omalta jutulta. Nyt Antti työskentelee graafisena suunnittelija I-Medioiden markkinoinnin yksikössä.

Antin mielestä viestinnän, tietotekniikan ja liiketoimintaosaamisen yhdistävällä koulutuksella on nykytyöelämässä kysyntää. – TEVI on antanut hyvät eväät nykypäivän viestinnän ammattilaisen arkeen, jossa vaaditaan perinteisten viestintätaitojen lisäksi vahvaa ymmärrystä myös markkinoinnista ja viestinnän teknisestä puolesta. Vaikka TEVIin kuuluvat liiketoimintaosaamisen opinnot tuntuivat humanistille aluksi vieraalta ajatukselta, huomasin nopeasti niiden tarpeellisuuden työelämässä.

KAVEREITA HELPOSTI Parasta Vaasan yliopistossa oli sen sopivan pieni koko. Opettajia ja henkilökuntaa oli helppo lähestyä, ja kursseilla ja opiskelijatapahtumissa tutustui helposti uusiin ihmisiin. – Hyvää olivat myös monipuoliset sivuainemahdollisuudet. Itselläni nykysuomen ja markkinoinnin sivuaineopinnot tukivat mukavasti paitsi viestinnän pääainetta myös myöhempiä työelämän tarpeita.

– Työssäni yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla visuaalisuus, markkinointi ja teknisen viestinnän haasteet. Luovuus ja teknisyys kulkevat työssäni käsi kädessä, ja ripeä työtahti vaatii tietoa ja taitoa aina kielenhuollosta kampanjasuunnitteluun. Aiemmin Antti toimi Vaasan keskussairaalassa viestintäsuunnittelijana. Siellä hänen työtehtäviään olivat muun muassa viestintäkampanjat, graafisen ja sosiaalisen median suunnittelu sekä tiedottaminen.

Antti Niemelä Opinnot: FM Vaasan yliopistosta 2014, pääaine viestintätieteet Työ: Graafinen suunnittelija I-Mediat Oy:ssä

Voit lähteä Vaasasta, mutta Vaasan yliopisto ei lähde sinusta. Alumnina säilytät yhteyden yliopistoon

Valmistuneen tarina

25


Suomen kaunein merikampus 26


Vaasan yliopistossa on 5400 opiskelijaa. Kaunis yliopistomme sijaitsee keskustan kyljessä Palosaarella – joka on koti myös monelle muulle korkeakoululle. Kaikki yliopiston rakennukset sijaitsevat samalla kampuksella.

SUOMEN SUURIN OPISKELIJAKAUPUNKI Vaasa on lähes 68 000 asukkaan merenrantakaupunki ja Suomen suurin opiskelijakaupunki väkilukuun suhteutettuna. Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija – täällä olet omiesi seurassa. Yhteensä 13 000 opiskelijan joukko näkyy ja kuuluu Vaasan aidosti kansainvälisessä kaupunkikuvassa.

Seuraa, tykkää, jaa  facebook.com/vaasanyliopisto  instagram.com/univaasa  youtube.com/universityofvaasa  twitter.com/univaasa  uva.fi/linkedin

27


Hello maailma! Nykytyöelämä odottaa ja arvostaa kykyä toimia kansainvälisissä tehtävissä ja työympäristöissä. Vaasan yliopisto kouluttaa kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Tarjolla on useita englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, ja luennoilla kohtaat ulkomailta saapuvia opettajia ja professoreita.

28


Vaasasta

vahvat yhteydet maailmalle.

Vaihtoon tai harjoitteluun. Vuosittain reilut 250 opiskelijaamme viettää lukukauden tai -vuoden ulkomailla opiskellen tai työskennellen.

Lähelle tai kauas. Vaihto-opiskelupaikoissa on varaa valita. Vaihtokorkeakouluja löytyy joka mantereelta - paitsi Etelämantereelta.

Kansainvälinen kotikampus. Meille saapuu vuosittain 200 vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa ja yli 100 uutta kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa aloittaa englanninkielisissä maisteriohjelmissamme.

uva.fi/hae/kv 29


Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija.

Opiskelijalle löytyy Vaasasta mukavia asuntoja keskustasta tai vaikka keskeltä kampusta – asut sitten sitten yksin, yhdessä tai perheen kanssa.

www.voas.fi

Jokainen yliopiston opiskelija kuuluu Vaasan yliopiston ylioppilaskuntaan.

www.vyy.fi

30


Vaasaan on hyvät liikenneyhteydet:

tänne pääsee niin lentäen, junalla, linjaautolla, laivalla kuin autollakin. Vaasasta on nopea junayhteys Helsinkiin, päivittäin useita lentoja Helsinkiin ja Tukholmaan sekä laivayhteys Uumajaan.

Vaasassa pyöräilymatkat ovat kompaktin kokoisen kaupungin ansiosta lyhyet.

www.visitvaasa.fi

Vaasa oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, jonne tuli opiskelijahaalareita 14.1.1981. Teekkarit ottivat ensimmäisenä käyttöön haalarit suuressa mittakaavassa.

Lue blogeja aidosta opiskelijaelämästä:

uva.fi/blogs/student

31


10/ 2016

VAASAN YLIOPISTO Hakijapalvelut p. 029 449 8166 p. 029 449 8135 hakijapalvelut@uva.fi uva.fi/hakijat

#univaasa

Kampus Palosaarella

Luotsi Tervahovi (päärakennus ja pääsisäänkäynti) Puuvillatalo Tritonia

kuja

villa

Puu

Technobothnia

Konttori ol W

Fabriikki

ffi nt ie

ta

ran

ton

pis Ylio

VEBIC

Domus Bothnica s Ke s ku ta

Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, 65101 Vaasa p. 029 449 8000 uva.fi

 facebook.com/vaasanyliopisto  instagram.com/univaasa  youtube.com/universityofvaasa  twitter.com/univaasa  uva.fi/linkedin

Hakijan opas 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you