Page 44

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η

Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν

Μ Ε

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η

Ν Ε Ω Ν

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν

CRITICAL MASS Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το DE ROTTERDAM, του ΟΜΑ, που κατακόρυφα αναπτύσσεται μέχρι τα 150m με συνολική μάζα: 155.000m2 . Παρόλο που στο ‘This is Hybrid’ υπάρχουν κτίρια μεγαλύτερα, στην επιλογή του συγκεκριμένου επέδρασε και η ευρωπαϊκή του τοποθεσία. Κτίρια μεγάλης κλίμακας εντοπίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο αμερικανικό υπόβαθρο, δίχως την προϋπόθεση του υβριδίου. Το DE ROTTERDAM, συνιστά ένα από τα υβρίδια που το μέγεθός του το καθιστά αντίπαλο δέος του κέντρου του Rotterdam. Το critical mass προσδίδει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση να ενσωματώνει την ιδέα του αστικού κέντρου, ανεξάρτητα από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη συγκεκριμένη επιδίωξη. Αντίθετα, το Seaside Hybrid Building, από τον Steven Holl, παρόλο που μπορεί να εμφανίζει άλλα χαρακτηριστικά, ως προς την κλίμακα δε δύναται να συμπεριληφθεί ως παράδειγμα του υβριδικού τύπου. Με μάζα 17.665m2 , αν και τοποθετημένο σε αμερικανική τοποθεσία, δεν αντιπροσωπεύει την έννοια του critical mass. LOBOTOMY Ο όρος της λοβοτομής έχει αξιοποιηθεί ήδη σε μια πληθώρα υβριδίων. Το SKY VILLAGE των MVRDV σηματοδοτεί την επιστροφή του ουρανοξύστη στην περιοχή της Κοπεγχάγης και σχηματίζεται από πανομοιότυπες μονάδες που αναπτυσσόμενες κατακόρυφα παρέχουν χώρο για τη στέγαση ποικίλων προγραμμάτων. Η εκπλήρωση μιας τέτοιας φιλοδοξίας αποκρυσταλλώνεται στον απόλυτο διαχωρισμό του κελύφους από το σύνολο των χρήσεων στο εσωτερικό. Με παρόμοια λογική μετάβασης από τη μονάδα στην κτιριακή ολότητα, χειρίζεται την οικοδόμησή του το BRYGHUSPROJEKTET του ΟΜΑ στη Δανία. Αντίθετα όμως από το SKY VILLAGE επιδιώκει μια μορφολογική ποικιλία των όψεων ώστε να υπάρξει η μέγιστη εμπλοκή με το αστικό περιβάλλον. Η διαχείριση αυτή του εξωτερικού καθιστά ορισμένες από τις χρήσεις εμφανείς και στο εξωτερικό της κτιριακής δομής, γεγονός που δεν επαληθεύει την αρχή της λοβοτομής.

de rotterdam | oma

39

seaside hybrid building|Steven Holl

sky village|mvrdv

BRYGHUSPROJEKTET|oma

Ereunitiki ergasia  

Hybrid buildings consist a potential in architecture in the 21st century that arises many issues. The further examination of those, is the f...

Ereunitiki ergasia  

Hybrid buildings consist a potential in architecture in the 21st century that arises many issues. The further examination of those, is the f...

Advertisement