Page 1


Latvijas Universitātes Fonda 2013. un 2014.gada darbības apskats  

Latvijas Universitātes Fonda administrētās stipendijas, studiju vides uzlabošanas un rekonstrukcijas projekti, kas kopā ar sadarbības partne...

Latvijas Universitātes Fonda 2013. un 2014.gada darbības apskats  

Latvijas Universitātes Fonda administrētās stipendijas, studiju vides uzlabošanas un rekonstrukcijas projekti, kas kopā ar sadarbības partne...

Advertisement