Page 1

F o r s k n i n g s m ag a s i n f r å n G ö t e b o r g s u n i v e r s i t e t | N r 4 2 0 1 1

Göteborg faller isär

säger professor Ove Sernhede

Vår syn på Afrika är gammal och kolonial 4 000 handgjorda orgelpipor

GU Spegeln 4-2011  

Forskningsmagasin från Göteborgs universitet, nummer 4-2011.

GU Spegeln 4-2011  

Forskningsmagasin från Göteborgs universitet, nummer 4-2011.