Page 28

REPORTAGE 28

NYTT CENTRUM FÖR MIGRATION

30

VÄRLDEN BLIR ALLT ÄLDRE!

31

GLÖMDA KVINNLIGA FÖRFATTARE

Idag finns cirka 250 miljoner migranter i världen, en siffra som på grund av konflikter, fattigdom och miljökatastrofer väntas stiga. – Migration är en av vår tids absolut mest brännande frågor, samtidigt som debatten blivit alltmer infekterad och onyanserad, ­förklarar Andrea Spehar, docent i statsvetenskap. Hon blir nu föreståndare för det nya ­Centrum för global migration. Text: EVA LUNDGREN Foto: GUILLERMO ARIAS/TT

28 GUJOURNALEN MARS 2017

EN RASERAD VÄLFÄRD, arbetslöshet

och fattigdom samt allt större klyftor i samhället, det är några problem som ofta associeras med migration och flyktingar. – Samtidigt vet vi att människor alltid har flyttat, och att utan migration skulle kunskap och nya färdigheter aldrig spritts över jorden. Därför är det dags att hitta en sundare och mer balanserad berättelse om invandring och migration. Det menar Andrea Spehar, som den 1 mars blir föreståndare för det nyinrättade CGM, Centrum för global migration vid Göteborgs universitet. Hon påpekar att det redan finns

JANUARI

GU Journalen 1-2017  

Välkommen till nya GU Journalen. Hela 44 sidor om medarbetarna bakom Göteborgs universitet. Ur innehållet: Eva Wiberg föreslås bli rektor ef...

GU Journalen 1-2017  

Välkommen till nya GU Journalen. Hela 44 sidor om medarbetarna bakom Göteborgs universitet. Ur innehållet: Eva Wiberg föreslås bli rektor ef...