GU Journalen 6-2015

Page 16

16

Profilen

Läraren som vill ha forskande studenter – Kampen mot antibiotikaresistens är en strid utan slut, förklarar Anne Farewell, forskare inom molekylärbiologi. Hon är snart klar med en online-kurs om denna kris som utvecklats till ett av de största hoten mot människans hälsa. Nu blir hon Göteborgs universitets första excel­ lenta lärare.

U FFA LO I N O R D Ö ST R A USA ligger på gränsen till Kanada, nära Niagarafallen. Där växte Anne Farewell upp och hennes första vetenskapliga intresse handlade om blod. – Min mamma arbetade som sjukhustekniker och när hon förklarade hur blodets celler fungerar tyckte jag att det var jätte­ intressant. Men min familj var inte särskilt rik och hade jag inte fått stipendier, och dessutom jobbat hårt vid sidan av, hade jag aldrig kunnat studera vidare. Det var dock under sina studier vid University of Rochester som Anne Farewell på allvar började intressera sig för molekylärbiologi.