Page 12

NYHETER

Ny satsning på moderna språk

kulturella skillnader och mycket annat. Dessutom går vi mycket fortare fram än man gör på studieförbunden; på en termin får studenterna en väldigt god grund. Våra studenter tränas dessutom att analysera texter vilket gör att de faktiskt är bättre förberedda än de som kommer direkt från gymnasiet.

För fem år sedan lades de förberedande kurserna i tyska, franska och spanska ner. Nästa höst kommer de att börja ges igen. – Alla andra större lärosäten i landet har den typen av kurser. Att vi inte har det innebär en stor konkurrensnackdel, särskilt som allt färre elever läser språk på gymnasiet, förklarar Mårten Ramnäs, universitetslektor i franska. FRÅN OCH MED vårterminen 2012 togs de förberedande kurserna i bland annat tyska, franska och spanska bort vid GU. Istället inleddes ett samarbete med Folkuniversitetet om behörighetsgivande kurser i dessa språk. – Det blev tyvärr ingen succé så de har också lagts ner, förklarar Mårten Ramnäs, studierektor i franska och arabiska vid institutionen för språk och litteraturer. Ett problem som Skolverket vill ta tag i är att många elever hoppar av de moderna språken. Det innebär förstås svårigheter för oss att rekrytera studenter. Humanistiska fakultetsstyrelsen

12 GUJOURNALEN NOVEMBER 2017

har därför nyligen bestämt att åter göra det möjligt för institutionen att ge förberedande kurser i tyska, franska och spanska. Och det handlar inte om att konkurrera med de konversationskurser som studieförbunden ger, förklarar Christine Fredriksson, studierektor i tyska och spanska. – DE KURSER vi planerar kommer

att vara universitetsförberedande, vilket bland annat innebär att de kommer att ha ett tydligt vetenskapligt innehåll där studenterna lär sig grammatisk terminologi, att göra jämförelser med svenska, studera

GÖTEBORGS UNIVERSITET är det

Idag råder brist på lärare­­ inom alla ämnen, men värst ser det nog ut när det gäller språk. CHRISTINE FREDRIKSSON

enda större lärosäte i landet som inte ger förberedande kurser i tyska, franska och spanska. De studenter från Göteborgsregionen som vill lära sig grunderna i något av dessa språk måste alltså söka sig någon annanstans. Risken är att GU helt och hållet förlorar dessa studenter, påpekar Mårten Ramnäs. – De tidigare introduktionskurserna var mycket populära och attraherade många olika slags studenter. Det kunde handla om studenter på Handelshögskolan eller Chalmers som ville bredda sig med lite språkkunskaper, personer som av

GU Journalen 5-2017  

Här är novembernumret av GU Journalen som är på 44 sidor. Läs om: Vilka grupper på GU har högst respektive lägst lön? Vad vill GU:s nya vice...

GU Journalen 5-2017  

Här är novembernumret av GU Journalen som är på 44 sidor. Läs om: Vilka grupper på GU har högst respektive lägst lön? Vad vill GU:s nya vice...