Page 44

FOLK

Återgår till sina hjärtefrågor Efter fem år som prorektor och nästan 15 år i ledande ställning är det nu dags att återgå till det som en gång fick henne att börja på universitetet: intresset för globala f­ rågor och nyfikenheten på forskning och undervisning. Helena Lindholm fortsätter dock som rektorsråd på 20 procent för att ägna sig åt GU:s arbete med flyktingfrågan.

HELENA LINDHOLM utsågs till pro­

rektor 2012 var hon den yngsta prorektorn någonsin vid GU: 48 år. Hon hade tidigare varit dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten i sex år och innan dess prefekt på institutionen för globala studier i tre år. Som prorektor har hon haft ett särskilt ansvar för områden som internationalisering, arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Dessutom har hon haft i uppdrag att

44 GUJOURNALEN SOMMAR 2017

sjösätta Vision 2020 och verka för breddad rekrytering. – Att sluta efter fem år som prorektor känns som rätt tidpunkt. Jag går tillbaka till forskningen och det känns väldigt spännande och engagerande, även om det såklart också blir tomt. Sammantaget har jag haft det väldigt roligt och lärt mig oerhört mycket. Jag har fått vara med på den spännande resa som GU har gjort under de här åren. Jag kommer säkert sakna att vara mitt i där allting händer, men det är samtidigt skönt att få återvända till forskningen. Jag längtar personligen efter en mindre splittrad tillvaro där

Jag kommer säkert att sakna att vara mitt i där allt händer, men det är samtidigt skönt. HELENA LINDHOLM

jag kan fokusera mer och gå djupare in i globala frågor om krig, konflikter och flyktingskap. Även om hon har tackat ja till uppdraget som rektorsråd betonar Helena Lindholm att hon inte kommer att sitta kvar i ledningen. Hon har fått flera erbjudanden om ledningsuppdrag, både i Sverige och utomlands men har konsekvent tackat nej. För fem år sedan trodde Helena Lindholm att hon en gång skulle kandidera till rektor på GU, men hon har ändrat sig. – DET BEROR DELS på att jag har fått en inblick i hur en rektors dagar och arbetsbelastning ser ut, från tidig morgon till sen kväll, dels att så mycket tid och energi går åt till att hantera disciplin- och personärenden samt problem i arbetsmiljön. Att vara myndighetschef är en väldigt utsatt position, särskilt i brännande frågor. Jag vill också ha mer fritid än vad som är möjligt för en rektor. På frågan hur det känns att gå

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...