Page 29

ARI

ningen mellan landets lärosäten har blivit mycket bättre. Allt har dock inte gått Pam Fredmans väg. Den stora organisationsförändring som inleddes 2010, som byggde på en utredning av Göran Bexell och Christina Rogestam, var först tänkt att leda till en samlad humanistisk-samhällsvetenskaplig fakultet. Men protesterna blev väldiga och ledningen fick backa. – DET ÄR NÅGOT man måste inse,

att allting inte till hundra procent blir som man tänkt sig. Men att ha diskuterat universitetets organisation var ändå viktigt, inte minst inför arbetet med Vision 2020, som fantastiskt nog engagerade drygt 1 100 av våra medarbetare. Vi samlades i grupper, hade visionsseminarier och diskuterade. Det blev ett arbetssätt som jag inte tror att man haft någon annanstans och även om det säkert finns de som fortfarande är kritiska har vi nu en ordentligt utarbetad vision som de flesta medarbetare känner väl till. För ett tiotal år sedan började regeringen göra stora satsningar på strategiska områden. Göteborgs universitet misslyckades i hög utsträckning att få del av dessa medel. – Inte ens området havsmiljö fick vi! Det berodde inte på att vår forskning var dålig utan på att vi hade svårt att knyta ihop olika delar och visa vad vi kunde. Det var i det sammanhanget vi byggde upp Forsknings- och innovationskontoret som gjort oss mycket mer framgångsrika när det gäller ansökningar. Men misslyckandena var också en orsak till satsningen på forskningsutvärderingen RED 10.

FÖR ATT FÅ ETT utifrånperspektiv

Att Göteborgs universitet idag ses som ett sammanhållet lärosäte är det som Pam Fredman är mest nöjd med av allt hon gjort under sina år som rektor. – När jag började, uppfattades vi som kanske tjugo olika skolor och vi var väldigt diffusa även i staden. Idag är vi i mycket högre grad en självklar del av Göteborg. Mitt arbete i SUHF har också inneburit att Göteborgs universitet fått mer förstahandsinformation om vad som är på gång i Stockholm och sammanhåll-

Det Pam Fredman är mest nöjd med är att ha enat universitetet.

tillsatte Pam Fredman ett advisory board, bestående av tre erfarna forskare: Krista Varantola, Iain Robinson och Arild Underdal. – Det fick förstås också kritik: Varför just de här personerna och varför bara tre? Men de blev sedan ett värdefullt stöd under universitetets fortsatta utveckling, fick stor legitimitet inom verksamheten och har sedan följt med under nästan hela min tid som rektor. 2015 beslöt universitetet att göra en särskild satsning med 300 miljoner kronor på tvärvetenskapSOMMAR 2017 GUJOURNALEN

29

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...