Page 23

Forskare i Almedalen

vjuat gör inte så stor skillnad på om ett föremål är en gammal släktklenod eller något de köpt på loppis. Det kan till och med vara en fördel att omge sig med gamla saker som man inte har något band till, eftersom det inte finns några konflikter eller skuldkänslor knutna till det, som det ibland gör med arvegods. ”Making” och ”growing” är två termer som används inom socialantropologin för att beskriva hur föremål både är skapade och ingår i en förändringsprocess när de åldras.

Namn: Anna Bohlin. Jobbar som: Docent i socialantropologi, ingår i ledningsgruppen för Centrum för ­kritiska kulturarvsstudier, leder tillsam­ mans­med Staffan Appelgren projektet Re:heritage, cirkulering och kommodi­ fiering av ting med historia. Aktuell: Medverkar i Almedalen. Bor: I Krokslätt. Familj: Två barn, 12 och 7 år gamla, ­särbo, katt. Senast lästa bok: My name is Lucy ­Barton av Elizabeth Strout. Senaste film: Husdjurens hemliga liv. Favoritmat: Goda ostar. Intressen: Läsa, spela musik, odla växter inne och ute. Bästa och sämsta sida: Nyfiken och ­stundtals monoman.

– I EXEMPELVIS JAPAN lyfter man ofta fram att föremålen är nötta, exempelvis genom att laga en spricka i ett kärl med guld, förklarar Anna Bohlin. I Sverige säger vi ofta att gamla föremål kan ha en själ, något som hänger samman med föremålets historia. Det är ett sätt att uttrycka sig som till exempel inte är så vanligt i den anglosaxiska världen. Att just svenskar besjälar föremål har många förklaringar, men en handlar om hemmets och heminredningens roll i vårt sekulära samhälle. – För många erbjuder gamla möbler ett sätt att känna ett historiskt sammanhang, men också att de gör moraliskt och existentiellt ”rätt” genom att återbruka istället för att kasta. I början av juli kommer Anna Bohlin att hålla ett seminarium i Almedalen tillsammans med kollegan Staffan Appelgren. Då handlar det om kontorsmöbler. – När ett arbetsrum ska förnyas kastas ofta fullt funktionsdugliga skrivbord, stolar och hyllor. Tillsammans med Göteborgs Stad och ett återbruksföretag har vi startat ett projekt om hur man kan reparera, redesigna och återbruka även dessa saker. Återbruk är dock inte alltid så enkelt. Gamla möbler kan exempelvis innehålla brandfarliga material och nyligen varnade miljöförvaltningen för ftalater i gamla plastleksaker. Så hur skapar vi ett återbruk där inte bara konsumenten, utan även tillverkaren tar ansvar? Det är några av de frågor vi kommer att ta upp i Almedalen. Socialantropologi är ett ämne med lång tradition av att undersöka samhällen där uppdelningen mellan människa och föremål, natur och kultur, framtid och dåtid kan se annorlunda ut än vad vi är vana vid, säger Anna Bohlin. – Just därför har ämnet så mycket att ge när det gäller att hitta nya sätt att förstå våra relationer inte bara till varandra, utan också till hela vår omgivning. s SOMMAR 2017 GUJOURNALEN

23

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...