Page 18

NYHETER

Hotfulla heliga värden Text: EVA LUNDGREN Foto: PER GUDMUNDSON/BILD FRÅN BOKEN SVENSKAR I KRIG 1945-2015/TT

VI MÄNNISKOR UPPFATTAR oss gärna

som rationella men ”heliga värden”, som inte har något med vanligt förnuft att göra, är viktigare än man kan tro, påpekar Scott Atran, professor i antropologi vid Oxford University, University of Michigan samt Centre national de la recherche scientifique i Paris. Han befinner sig på Konferens­ centrum Wallenberg för att delta Segerstedtinstitutets konferens om våldsbejakande extremism som loc­kat deltagare från främst Norden men också många andra delar av världen. – Ett exempel är ett projekt jag deltog i åren 2004–2008 där närmare 4 000 israeler och palestinier

18 GUJOURNALEN SOMMAR 2017

tillfrågades om hur de skulle reagera på olika fredsförslag. Deltagarna delades in i tre grupper där de fick ta ställning till olika praktiska möjligheter, som en tvåstatslösning, ömsesidigt erkännande av varandras rättigheter, kompensationer i form av bidrag och så vidare. Inget av förslagen blev särskilt väl mottaget. Först när vi försökte med mer symboliska sätt att hantera konflikten, som att israelerna skulle be om ursäkt för palestiniernas lidande och att palestinierna skulle ­erkänna­ Israels rätt att existera, började attityderna mjukna. Idéer om rättvisa, upprättelse och respekt för olika ”heliga” uppfattningar, kan alltså vara viktigare än lösningar som handlar om ekonomi, gränser eller andra praktiska saker. Den insikten var en av utgångspunkterna när Scott Atran medverkade i grundandet av ARTIS International, en tvärdisciplinär grupp forskare som i fält försöker förstå varför unga människor väljer att ägna sig åt politiskt våld. Bland annat har de varit i Irak och intervjuat tillfångatagna IS-soldater. – DAGENS SITUATION ÄR som en ohelig allians där främlingsfientliga nationalister och IS-anhängare, var

Foto: JOHAN WINGBORG

Globaliseringens mörka sida kallar Scott Atran det sökande efter mål och mening som får unga människor att ansluta sig till våldsbejakande rörelser. Han var en av huvudtalarna när Segerstedt­institutet arrangerade en internationell konferens om extremism i slutet av april. – Dessa våldsverkare går inte att påverka med pengar eller hopp om en framgångsrik karriär. Istället måste samhället hitta något bättre som de kan brinna för.

Dessa våldsverkare går inte att påverka med pengar. SCOTT ATRAN

och en på sitt håll, lyckas destabilisera västvärlden på ett sätt som påminner om 1930-talet. George Orwell varnade redan då för Hitlers lockelse för unga människor: varför nöja sig med socialförsäkringar och betald semester när man kan få kamp, fara och heroisk död? Som 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes förklarade i sin Leviathan, människan är jordens enda absurda varelse. ÄVEN OM FAMILJ, vänner, jobb och utbildning är betydelsefulla, också för IS-anhängare, finns det något som är viktigare, förklarar Scott Atran. – IS-rekryterare kan lägga ner hundratals timmar på att övertyga en enda ung människa om vikten av att överge allt och gå med i terrororganisationen. De pratar om religion och straff men allra mest om utveckling och engagemang. De håller med om att familjen är viktig, men erbjuder ett ännu bättre brödraskap och ett nytt moderland. Och de kräver inte så mycket offer för ”saken” utan snarare för denna nya familj. Precis som de klassiska revolutionerna är IS startat av en elit men lockar ungdomar som befinner sig i en brytningsperiod eller människor som på något sätt marginaliserats. IS-anhängarna låter sig alltså inte

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...