Page 11

NOTISER Foto: TIMMY MÅRD

CITATET

WESTENHOFF NY I UNGA AKADEMIN NY LEDAMOT. I början av juni valdes sex nya ledamöter in i Sveriges unga akademi. Tre kvinnor och tre män har valts ut av ett sextiotal sökande. En av dem är Sebastian Westenhoff, professor i biofysikalisk kemi. – Jag är ledamot i Sveriges unga akademi för att ge den fria grundforskningen en röst i samhället. Universiteten kan bara vara trovärdiga aktörer om deras kärna är fristående från tredje partsintressen. Tillsammans kan vi unga forskare verka för detta. Ledamotskapet är tidsbegränsat till fem år.

Risken är nu överhängande att Sverige förlorar ansiktet i Europa och övriga världen därför att våra politiker tycks vara ur stånd att åtgärda alla akade­miska missförhållanden, säger Lundaprofessorn Erik J Olsson på Aca­ demic Rights Watch med anledning av att Sverige i en ny studie hamnade i botten när det gäller akademisk frihet i ett europeiskt perspektiv. Källa: academicrightswatch.se.

Apropå den pågående trumpi­ fieringen av det digitala språket i sociala medier: Disputabelt När klokfolket träter på vittrare sätt, man har opponenter, som helst vill ha rätt. Guido Satir

Professor emeritus och tidigare innehavare av UNESCO Cous­ teau-professur i humanekologi Foto: privat

EVENEMANG. Cirka 150 personer­hade tagit sig till Stora tältet i Bältesspännarparken för att lyssna på de åtta forskarna.­­­­Vinnare blev Christoffer ­Pettersson från institutionen för fysik vid Chalmers som berättade­ om Higgs-bosonen och mörk materia. Från Göteborgs universitet deltog Sami Adwan, innehavare av Torgny Segerstedtprofessuren. Att föreläsa på endast tre minuter var en utmaning, tycker han.

– Det var svårt att välja vilken information som skulle vara med och vilken nivå på språket jag skulle ha, men jag tycker att det gick bra. Science slam anordnas varje år i samband med Vetenskapsfestivalen och går ut på att forskare från Göteborgs universitet och Chalmers under tre minuter berättar om sin forskning. Publiken får sedan rösta på den som de tycker har hållit det bästa framträdandet.

UKÄ KRITISERAR UNIVERSITETET

MÅNADENS AFORISM

Vetenskapligt Sanning blir mest sannolik, om bedömd per statistik.

PUBLIKREKORD UNDER ÅRETS SCIENCE SLAM

KRITIK. Efter att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i december 2015 fått in en anmälan om 95 fall av brott mot anställningsförordningen och andra regler riktas nu skarp kritik mot GU. Fallen gällde främst Humanistiska fakulteten och har bland annat lett till en särskild utredning av universitetets internrevision. UKÄ skriver att GU brutit mot anställningsförordningen genom att inte utlysa någon av

de anmälda anställningarna. GU har även missbrukat lagen om anställningsskydd (LAS). Rektor Pam Fredman betonar att det tidigare rått en otydlighet i anställningsordningen när det gäller tillfälliga anställningar upp till sex månader. – Vi har genomfört en rad åtgärder för att öka kompetensen och medvetenheten ute i verksamheten, jag tycker mig redan märka en klar förbättring.

Många myndigheter lägger stora pengar på att delta under politikerveckan i Almedalen.

Anser du att satsningen är värd pengarna?

WEBBPANELEN

JA21% NEJ42% VETEJ 37%

Antal svarande: 71. Urvalet består av 100 anställda utifrån ett delvis slumpmässigt urval på 500 anställda.

SOMMAR 2017 GUJOURNALEN

11

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...

GU Journalen 3-2017  

Här är sommarnumret av GU Journalen som innehåller hela 52 sidor. Läs om Mattias Goksör som blir Eva Wibergs närmaste i högsta ledningen, fl...