Page 11

NYHETER

Dömer ut policy GU:s alkohol- och drogpolicy har inte uppdaterats på snart tio år. Enligt Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi och föreståndare för CERA, tyder det på att frågan inte är prioriterad. – Det är klart att den måste förnyas. DET VAR 2009 som policyn och handläggningsordningen för arbete med alkohol och andra droger senast uppdaterades. Detta trots att det i handläggningsordningen står att den ska ses över årligen. – Det var aktuellt då men policyn måste justeras idag när vi har mer vetenskaplig kunskap om kopp­ lingen mellan arbetslivet och alkohol. En del begrepp och definitioner som används är inte aktuella längre och det står väldigt lite om det förebyggande arbetet. Det fokuseras främst på hur man ska agera om en situation redan har blivit akut, säger Claudia Fahlke. NÄR DET KOMMER till just det förebyggande arbetet kring alkoholproblem menar Claudia Fahlke att CERA är en tillgång och efterlyser att universitetet börjar använda sig av dem mer. – Vi skulle kunna göra mycket i frågan, allt från att vara rådgivande och ge internutbildningar till att jobba med studenthälsan. Studenter är högkonsumenter av alkohol och vi vet att en del mår psykiskt dåligt. Vi sitter inte bara på kunskap om alkohol och andra droger, vi kan psykisk hälsa också, det hänger ofta ihop. Alkoholkulturen vid universitetet kan vara problematisk för unga studenter. Förr var det inte ovanligt att introduktionsdagar avslutades med mingel där universitetet bjöd på vin. – DET BLIR ETT sätt att socialisera

sig för nya studenter, men man får inte glömma hur sårbar en ung student är, nyinflyttad i staden och inte känner någon. Då kommer de direkt in i alkoholkulturen. Där har universitetet ett ansvar, det handlar

om nästa generation som ska ut på arbetsmarknaden. DET ÄR INTE BARA studenter som

riskerar att påverkas av den alkoholkultur som finns i universitetsvärlden. Det finns traditioner, där alkohol ingår, kring hur man firar till exempel en spikad avhandling, en docentur eller att ett forskningsanslag kommit in. – Är det dagtid borde man undvika alkohol och annars fira ­utanför universitetet. Det finns också alko­ holfria drycker man kan skåla i, säger Claudia Fahlke. Samtidigt som frågan om alkohol och droger verkar ha fallit mellan stolarna så jobbas det mycket med arbetsmiljö och ergonomi inom GU. Anställda uppmuntras ofta att träna och vara aktiva på fritiden. Claudia Fahlke tycker också att det borde vara självklart att ta upp alkohol och andra droger i samband med hälsosamtal. – Många tror att man antyder att någon dricker för mycket bara man frågar om personens alkoholvanor, men det är viktigt att ställa frågan. På så sätt uppmärksammas också problematiken som omger alkohol.

– DET FÖREBYGGANDE arbetet behöver inte kosta mycket, det handlar om att ställa frågan och föra ett motiverande samtal, till exempel i samband med hälsokontroller. Man kan prata om levnadsvanor och fråga om hur en person mår och trivs, hur personen äter, sover, motionerar och om hur mycket personen dricker. Det är enkla men bra levnadsvanefrågor för att fånga en persons situation och därmed få fler att fundera kring sina alkoholvanor.

Personalenheten har nyligen inlett ett arbete med att se över policy och handläggningsordning.

Många tror att man antyder att någon dricker för mycket bara man frågar om personens alkoholvanor. CLAUDIA FAHLKE

Text: JOACIM SCHMIDT Foto: JOHAN WINGBORG

Fakta CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) är ett tvärvetenskapligt kunskapscentrum vid GU. CERA arrangerar bland annat seminarier, konferenser och uppdragsutbildningar. Den 7 mars hölls ett seminarium i universitetets aula, tillsammans med Systembolaget, om alkohol på jobbet. MAJ 2018 GUJOURNALEN

11

GU Journalen 2-2018  

Här vårnumret av GU Journalen på hela 52 sidor. Läs om: Så undviker du GPDR-paniken, lokalvårdare fast i deltidsfällan, kvinnliga forskare v...

GU Journalen 2-2018  

Här vårnumret av GU Journalen på hela 52 sidor. Läs om: Så undviker du GPDR-paniken, lokalvårdare fast i deltidsfällan, kvinnliga forskare v...