GU-Journalen 2-2016  

Vårnumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare, 40 sidor. Ur innehållet: Forskarmobilitet på 10 svenska lär...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you